SU Weekly Email 13 – 23rd November 2023

SU Weekly Email 13 – 23rd November 2023

Weekly Email

Welcome to your weekly email from your Students’ Union / Fáilte chuig do r-phost seachtainiúil ó Chomhaltas na Mac Léinn. Beidh Leagan Gaeilge ar fáil ANSEO  

 

Christmas Hygiene Hub Appeal Tomorrow

Please donate if you can + spread the word about our Christmas Hygiene Hub appeal 10am-5pm tomorrow Fri 24th Nov at the SU Office. We’re looking for deodorant, shower gel, shampoo, make-up, nappies, toothpaste, toilet roll, laundry detergent, surface cleaner etc. for those facing hygiene poverty. If you use a particular item, chances are someone else needs it too. More info HERE.

 

The SU Christmas Raffle is BACK! 

Raffle tickets are on sale HERE. There’s 30 amazing prizes to be won including Festival tickets, gym memberships, driving lessons and lots of vouchers for fabulous places! Raising funds for the SU Charities: Galway Rape Crisis Centre and Cancer Care West.

 

Sports Clubs Forum Tonight 6pm

Join Justin your SU Clubs Captain for the Clubs Forum 6pm-8pm today Thurs 23rd Nov in the Large Acoustic Room downstairs in Áras na Mac Léinn. This is a great chance to talk about any issues you are facing. You can also contact him on su.clubs@universityofgalway.ie

 

SU Statement on Anti-Semitism

 

Thriftmas Market

The SU Thriftmas Market is on 11am-3pm Thurs 30th Nov in Áras na Mac Léinn. Call down for a well-deserved study break and maybe get a start on your Christmas shopping or just treat yourself!

  • Galway Simon Community will have a pop-up Second Hand Clothes shop in the Cube downstairs in Áras na Mac Léinn
  • In the foyer of Áras na Mac Léinn we will have University of Galway students selling prints, cards, children’s books, earrings, tote bags, lino prints, crystals, candles, wax melts, jewellery, hair braids, crochet, rings, knitted products, literary journals, embroidery and more!
  • In Meeting Room 1 + 2 upstairs in Áras na Mac Léinn we’ll have more enterprising University of Galway students selling tasty treats like baked goods, drinks, Indian food and organic wholegrain mustard!

More info on the event and our vendors HERE.

 

Extra Study Space

Extra Study Spaces will be available from Monday 27th of November until the end of the exams. More info on the list of spaces will be available on the Exams 101 Webpage HERE once Student Services finalise it.

 

World AIDS Day

Next Friday 1st of December is World AIDS Day and we are encouraging everyone to wear red in support of the HIV Ireland #GLOWRED4WAD campaign. Tag HIV Ireland in your photos and use #GLOWRED4WAD to show your support.  More info HERE.

 

Gaeilge ar Champas

Answer our quick survey HERE about GaelSeachtain and using Gaeilge on campus to help us improve for Semester 2.

 

Free Pizza Tuesday

Call up to the SU Office in Áras na Mac Léinn from 12pm Tues 28th Nov for free pizza from Supermac’s while stocks last!

 

Learn Sign Language

Our 10 week basic Sign Language courses will be back in 2024. More info and sign up HERE.

 

Graduation Socks

Our Big Yellow Thing socks are the ideal graduation present and all proceeds go to the SU Charities! They are just €9 to buy from the SU Office, SU Shop or on our website HERE.

 

Galway Exams 101

The University have developed a programme of exam supports to help you prepare for the upcoming exams. Galway Exams 101 has Library Workshops, PodcastsCoffee Mornings an Exams Webinar, and online resources to ensure you have everything you need ahead of semester 1 exams. More info HERE.

 

Navigating Career Success

Join the Business Analytics Society for a dynamic panel discussion, “Navigating Career Success,” where alumni share their career journeys with current students 5pm-6pm Mon 27th Nov in the Ryan Institute Lecture Theatre (072). Discover how their college experiences shaped their professional paths, the challenges they overcame, and key strategies for career success. This event offers a rare opportunity for students to gain real-world insights and advice directly from those who have successfully navigated the transition from academia to the workforce. Don’t miss this engaging session of learning and inspiration!

 

Coffee Morning 10am-12pm Mon 27th Nov

Call into the Student Enquiry Centre on the Concourse for a cuppa, chats, exams info or get advice about accessing supports tailored to care experienced students from Betty Attwood – your Educational Support Worker for Care Experienced Students. You can also book a slot to meet Betty HERE.

 

Wild Roots Student Ticket Deal

We have teamed up with the Wild Roots festival in Sligo to bring you a great ticket deal just for University of Galway students! Book your weekend camping ticket now for just €165 or 3 monthly installments of €55. Go to the SU Office 10am-5pm Mon-Fri to get this exclusive rate. The festival takes place 31st May-2nd June with 7 Stages, live DJs, Beach Bar, Boat Parties + more! Buy your ticket in full before 15th Dec and get free boat party entry too! More info on the festival HERE.

 

Beer Run on Monday

Galway Bay Brewery Beer Running Club are back for another free social 5km run at 7pm Monday 27th November from the Oslo in Salthill. Bag drop available, all welcome and you get a free beer after!

 

Contact Us / Déan teagmháil linn

You can contact the Students’ Union by email to studentsunion@universityofgalway.ie with any questions or suggestions you may have. You can also like or follow us on Facebook Instagram Tik Tok and Twitter.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Welcome to your weekly email from your Students’ Union / Fáilte chuig do r-phost seachtainiúil ó Chomhaltas na Mac Léinn. Beidh Leagan Gaeilge ar fáil ANSEO  

 

Feachtas Tiomsaithe na Nollag don Mhol Sláinteachais -Amárach

Tabhair tabhartas más féidir leat + scaip an scéal faoinár bhfeachtas na Nollag don Mhol Sláinteachais, amárach 10r.n.-5i.n. Dé hAoine 24  Samhain in Oifig Chomhaltas na Mac Léinn. Táimid ag lorg díbholaíoch, glóthach chithfholctha, seampú, smideadh, clúidíní, taos fiacla, rolla leithris, glantach níocháin, glantóir dromchla srl.  dóibh siúd atá thíos ag an mbochtaineacht sláinteachais. Má úsáideann tú earra ar leith, tá seans go mbeidh sé de dhíth ar dhuine eile freisin. Níos mó eolais ANSEO.

 

Tá Crannchur Nollag Chomhaltas na Mac Léinn AR AIS!

Tá ticéid chrannchuir ar díol ANSEOTá 30 duais iontach le buachan, lena n-áirítear ticéid Féile, ballraíochtaí giomnáisiam, ceachtanna tiomána agus go leor dearbhán d’áiteanna iontacha! Ag bailiú airgid do Charthanais Chomhaltas na Mac Léinn: Ionad Géarchéime um Éigniú na Gaillimhe agus Cúram Ailse an Iarthair.

 

Fóram na gClubanna Spóirt – Anocht 6i.n.

Bí le Justin, do Chaptaen Chlubanna Chomhaltas na Mac Léinn, d’Fhóram na gClubanna 6i.n.-8i.n. inniu Déardaoin 23 Samhain sa Large Acoustic Room thíos staighre in Áras na Mac Léinn. Is seans iontach é seo chun labhairt faoi aon fhadhbanna atá ag cur as duit. Is féidir teagmháil a dhéanamh leis freisin ar su.clubs@universityofgalway.ie

 

Ráiteas Chomhaltas na Mac Léinn ar an bhFrith-Sheimíteachas

 

Tíosmhargadh na Nollag

Beidh Margadh Thriftmas Chomhaltas na Mac Léinn ar siúl 11r.n.-3i.n. Déardaoin 30 Samhain in Áras na Mac Léinn. Buail isteach le haghaidh sos staidéir atá tuillte go maith agus b’fhéidir tús a fháil ar do shiopadóireacht Nollag nó go díreach le rud deas a dhéanamh duit féin!

  • Beidh siopa Éadaí Dara Láimhe pop-up ag Clann Shíomóin na Gaillimhesa Chiúb thíos staighre in Áras na Mac Léinn
  • bhforhalla Áras na Mac Léinnbeidh mic léinn Ollscoil na Gaillimhe againn ag díol priontaí, cártaí, leabhair do pháistí, fáinní cluaise, málaí gualainne, priontaí líonóla, criostail, coinnle, leá céir, seodra, bréid ghruaige, cróiseáil, fáinní, táirgí cniotáilte, irisí liteartha, bróidnéireacht agus go leor eile!
  • Seomra Cruinnithe 1 + 2thuas staighre in Áras na Mac Léinn beidh níos mó mac léinn fiontraíocha de chuid Ollscoil na Gaillimhe againn a dhíolann féiríní blasta cosúil le hearraí bácáilte, deochanna, bia Indiach agus mustard slánghráinneach orgánach!

Tuilleadh eolais ar an ócáid agus ar ár ndíoltóirí ANSEO.

 

Spás Staidéir Bhreise

Beidh Spásanna Staidéir Bhreise ar fáil ón Luan, an 27 de mhí na Samhna go dtí deireadh na scrúduithe. Beidh tuilleadh eolais ar liosta na spásanna ar fáil ar leathanach Gréasáin Scrúduithe 101 ANSEO nuair a thabharfaidh Seirbhísí do Mhic Léinn chun críche é.

 

Lá Domhanda SEIF

Is é an Aoine seo chugainn an 1 Nollaig Lá Domhanda SEIF agus táimid ag moladh do gach duine dearg a chaitheamh mar thacaíocht don fheachtas VEID Éire #GLOWRED4WAD. Clibeáil VEID Éireann i do ghrianghraif agus bain úsáid as #GLOWRED4WAD chun do thacaíocht a thaispeáint.  Níos mó eolais ANSEO.

 

Gaeilge ar Champas

Freagair ár suirbhé gasta ANSEO faoi GhaelSeachtain agus Gaeilge a úsáid ar an gcampas chun cabhrú linn feabhas a chur ar do Sheimeastar 2.

 

Máirt na bPíotsa Saor in Aisce

Buail isteach chuig Oifig Chomhaltas na Mac Léinn in Áras na Mac Léinn ó 12i.n. Dé Máirt, an 28 Samhain le haghaidh píotsa saor in aisce ó Supermac’s fad a bheidh sé i stoc!

 

Foghlaim Teanga Chomharthaíochta

Beidh ár mbunchúrsaí Teanga Chomharthaíochta 10 seachtaine ar ais in 2024. Tuilleadh eolais agus clárúchán ANSEO.

 

Stocaí Bronnta Céime

Is iad ár stocaí Big Yellow Thing an féirín idéalach don bhronnadh céime agus téann na fáltais go léir chuig Carthanais Chomhaltas na Mac Léinn! Níl siad ach €9 le ceannach ó Oifig Chomhaltas na Mac Léinn, Siopa Chomhaltas na Mac Léinn nó ar ár suíomh gréasáin ANSEO.

 

Scrúduithe na Gaillimhe 101

Tá clár tacaíochtaí scrúduithe forbartha ag an Ollscoil chun cabhrú leat ullmhú do na scrúduithe atá le teacht. Tá Ceardlanna Leabharlainne, Podchraoltaí, Maidineacha Caife agus Seimineár Gréasáin Scrúduithe ag Galway Exams 101, agus acmhainní ar líne lena chinntiú go bhfuil gach rud a theastaíonn uait agat roimh scrúduithe sheimeastar 1. Níos mó eolais ANSEO.

 

Do Bhealach a Dhéanamh le Gairm Rathúil a Bheith Agat

Bí páirteach leis an Business Analytics Society le haghaidh plé painéil dhinimiciúil, “Do Bhealach a Dhéanamh le Gairm Rathúil a bheith Agat,” áit a roinneann alumni a dturais ghairme le mic léinn reatha 5i.n.-6i.n. Dé Luain, an 27 Samhain i Léachtlann in Institiúid Riain (072). Faigh amach conas a mhúnlaigh a dtaithí sa choláiste a gconair ghairmiúla, na dúshláin a sháraigh siad, agus príomhstraitéisí maidir le rathúlacht ghairme. Tugann an ócáid seo deis neamhchoitianta do mhic léinn léargas agus comhairle ón bhfíorshaol a fháil go díreach uathu siúd ar éirigh leo a mbealach a dhéanamh ar an aistriú ón saol acadúil go dtí an lucht saothair. Ná caill an seisiún tarraingteach foghlama agus inspioráideach seo!

 

Maidin Chaife 10r.n. -12i.n. Dé Luain, an 27 Samhain

Buail isteach chuid Ionad Fiosrúcháin na Mac Léinn i bhFoirgneamh na nDán/na hEolaíochta le haghaidh cupán tae, comhráite, eolas faoi scrúduithe nó faigh comhairle faoi rochtain a fháil ar thacaíochtaí atá curtha in oiriúint do mhic léinn a bhfuil taithí acu ar chúram ó Betty Attwood – d’oibrí Tacaíochta Oideachais do Mhic Léinn a bhfuil Taithí acu ar Chúram. Is féidir leat sliotán ama a chur in áirithe freisin chun bualadh le Betty ANSEO.

 

Margadh Ticéad do Mhic Léinn do Wild Roots

Táimid tar éis dul i gcomhar leis an bhféile Wild Roots i Sligeach chun margadh iontach ticéad a thabhairt duit do mhic léinn Ollscoil na Gaillimhe amháin! Cuir do thicéad campála deireadh seachtaine in áirithe anois ar €165 nó 3 thráthchuid mhíosúla de €55. Téigh chuig Oifig Chomhaltas na Mac Léinn 10r.n.-5i.n. Dé Luain – Aoine chun an ráta eisiach seo a fháil. Bíonn an fhéile ar siúl ar an 31 Bealtaine -2 Meitheamh le 7 nArdáin, DJanna beo, Tábhairne Trá, Cóisirí Bád + níos mó! Ceannaigh do thicéad ina iomláine roimh an 15 Nollaig agus faigh iontráil saor in aisce do chóisir báid freisin! Tuilleadh eolais faoin bhféile ANSEO.

 

Rith Beorach Dé Luain

Tá Club Reáchtála Grúdlann Chuan na Gaillimhe ar ais le rith sóisialta saor in aisce 5km eile ann Dé Luain 27 Samhain ar 7i.n. ó Oslo ar Bhóthar na Trá. Áit fágála mála ar fáil, tá fáilte roimh chách agus gheobhaidh tú beoir saor in aisce tar éis do rith!

 

Contact Us / Déan Teagmháil Linn

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh le Comhaltas na Mac Léinn trí ríomhphost a sheoladh chuig studentsunion@universityofgalway.ie le haon cheisteanna nó moltaí atá agat. Is féidir ‘like’ a thabhairt dúinn nó muid a leanúint ar  Facebook Instagram Tik Tok agus Twitter.

 

 

 

Artice by
Joanna Brophy