News

Category Archives

SU Cloakroom Jobs

News

SU Cloakroom + Reception Job Applications

Applications are now OPEN for the vacant positions at the University of Galway Students’ Union Cloakroom and Reception Desk for the 2024/25 academic term.

Please send your CV together with cover letter to Joanna Brophy, Assistant Manager, University of Galway Students’ Union by email to joanna.brophy@universityofgalway.ie before 5pm on Thursday 30th of May 2024.

Full job description is available here: Job Description Cloakroom 2024

Late applications will not be accepted.

These services will be open 9am-5pm Monday – Friday during term time with extended hours during exams. Please only apply if you will be available to work during these hours.

Please note: You must be available for training the week of 2nd of September and be available to start work on Monday 9th September 2024.

Please note: These jobs are for 2024/25 registered University of Galway students only 

Students Win Big at National Awards

News

Students Win Big at National Awards

The recent Student Achievement Awards celebrated the contribution students from across Ireland have made to the student community and Irish society in the past year. The SAAIs are the official student recognition event of the student movement in Ireland overseen by USI (the Union of Students in Ireland).

This year University of Galway Students’ Union nominees were shortlisted for an impressive 21 awards and won a record 5 awards at the ceremony in Dublin.

The awards won by the students were:

 • Access Champion of the Year: Latisha McCrudden
 • Postgraduate Champion of the Year: Chris Stewart
 • Charity Champion of the Year: University of Galway Students’ Union
 • Individual Contribution to Student Media: Caoimhe Looney
 • Student Media Outlet of the Year: Galway Pulse

Students’ Union President Dean Kenny said: “We are so proud of all our nominees and winners at the Student Achievement Awards. The student movement is in good hands looking at the dedication of our amazing Postgraduate and Access Champions Chris and Latisha. Our Sin newspaper editor Caoimhe Looney has done sterling work this year and well deserves her contribution to student media award. We’re also delighted to have won the Charity Champion of the year award for our record breaking fundraising for the SU Charities this year and of course the triumphant return of RAG Week.”

 _________________________________________________________________________________________________________________________

Bua Mór Bainte ag Mic Léinn ag na Gradaim Náisiúnta

Ag Gradaim na hÉireann d’Éachtaí Mac Léinn a bhí ar siúl le déanaí, rinneadh ceiliúradh ar an méid a rinne mic léinn ó cheann ceann na tíre ar son phobal na mac léinn agus shochaí na hÉireann le bliain anuas. Is iad Gradaim na hÉireann d’Éachtaí Mac Léinn imeacht oifigiúil aitheantais ghluaiseacht na mac léinn in Éirinn, agus is é AMLÉ (Aontas na Mac Léinn in Éirinn) a dhéanann maoirseacht orthu.

Bhí ainmnithe de chuid Chomhaltas na Mac Léinn, Ollscoil na Gaillimhe ar an ngearrliosta le haghaidh 21 gradam suntasach i mbliana, agus bhuaigh siad 5 cinn acu ag an searmanas i mBaile Átha Cliath, an líon is mó riamh.

Seo a leanas na gradaim a bhuaigh na mic léinn:

 • Seaimpín Rochtana na Bliana: Latisha McCrudden
 • Seaimpín Iarchéime na Bliana: Chris Stewart
 • Seaimpín Carthanachta na Bliana: Comhaltas na Mac Léinn, OÉ Gaillimh
 • Saothar Aonair do Mheáin na Mac Léinn: Caoimhe Looney
 • Soláthraí Meán Mac Léinn na Bliana: Galway Pulse

Dúirt Dean Kenny, Uachtarán Chomhaltas na Mac Léinn: “Táimid an-bhródúil as na hainmnithe agus as na buaiteoirí go léir ag Gradaim na hÉireann d’Éachtaí Mac Léinn. Is léir óna thiomanta atá ár Seaimpíní Iarchéime agus Rochtana iontacha, Chris agus Latisha, go bhfuil gluaiseacht na mac léinn faoi chúram maith. Tá an-jab go deo déanta i mbliana ag eagarthóir an nuachtáin Sin, Caoimhe Looney, agus tá an gradam ‘Saothar Aonair do Mheáin na Mac Léinn’ tuillte go maith aici. Tá an-áthas orainn freisin gur bhuaigh muid an gradam ‘Seaimpín Carthanachta na Bliana’ freisin as an méid airgid thar na bearta a d’éirigh linn a thiomsú ar son Charthanais an Chomhaltais i mbliana agus, ar ndóigh, filleadh Sheachtain RAG.”

Students’ Union to Host MEP Hustings

News

Students’ Union to Host MEP Hustings 

University of Galway Students’ Union will be hosting MEP Candidate Hustings for the Midlands North West Region at 5pm on Monday 20th of May. The Hustings will take place in Áras na Mac Léinn and will give voters the chance to meet and question candidates hoping to win their votes on election day Friday 7th of June.

Already confirmed to attend the event are:

 • Lisa Chambers, Fianna Fáil
 • Luke ‘Ming’ Flanagan, Independent
 • Rory Hearne, Social Democrats
 • Fergal Landy, Labour Party
 • Saoirse McHugh, Independent
 • Brian O’Boyle, People Before Profit-Solidarity
 • Pauline O’Reilly, Green Party
 • Daniel Pocock, Independent
 • Peadar Tóibín, Aontú

Tickets for the event are free but spaces are limited and can be booked via the Students’ Union Eventbrite page HERE.

The event will be live streamed on YouTube HERE.

Students’ Union President Dean Kenny said: “We are very excited to be holding this Hustings event to give voters the chance to meet their MEP Candidates. We’ve been holding voter registration drives throughout the year to encourage our students to use their voice in the upcoming local and European elections. This event will allow voters to question candidates and make a more informed decision on election day.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Comhaltas na Mac Léinn chun plé toghchánaíochta le hiarrthóirí i dToghchán Pharlaimint na hEorpa a óstáil 

Beidh Comhaltas na Mac Léinn, Ollscoil na Gaillimhe ag óstáil plé toghchánaíochta le hiarrthóirí Thoghlach an Láir Tíre – an Iarthuaiscirt i dToghchán Pharlaimint na hEorpa ag 17:00, Dé Luain, an 20 Bealtaine. Beidh an plé toghchánaíochta ar siúl in Áras na Mac Léinn agus tabharfar deis do vótóirí bualadh le chéile agus ceisteanna a chur ar na hiarrthóirí a bhfuil súil acu vótaí a bhuachan ar lá an toghcháin Dé hAoine, an 7 Meitheamh. Is é an craoltóir Keith Finnegan a bheidh ina chathaoirleach ar an ócáid.

Is iad seo a leanas na daoine atá deimhnithe cheana féin chun bheith i láthair ar an ócáid:

 • Lisa Chambers
 • Luke “Ming” Flanagan
 • Rory Hearne
 • Fergal Landy
 • Saoirse McHugh
 • Brian O’Boyle
 • Pauline O’Reilly
 • Daniel Pocock
 • Peadar Tóibín

Tá ticéid don ócáid saor in aisce ach níl ach líon teoranta áiteanna ar fáil. Is féidir áit a chur in áirithe ar leathanach Eventbrite Chomhaltas na Mac Léinn ANSEO.

Dúirt Dean Kenny, Uachtarán Chomhaltas na Mac Léinn: “Táimid ar bís an plé toghchánaíochta seo a reáchtáil chun deis a thabhairt do vótóirí bualadh lena nIarrthóirí i dToghchán Pharlaimint na hEorpa. Táimid ag reáchtáil feachtas clárúcháin vótálaithe i rith na bliana chun ár gcuid mac léinn a spreagadh chun a nguth a úsáid sna toghcháin áitiúla agus Eorpacha atá le teacht. Tabharfaidh an ócáid seo deis do vótóirí ceisteanna a chur ar na hiarrthóirí agus cinneadh níos eolasaí a dhéanamh ar lá an toghcháin.”

 

Students’ Union Raises Record €53,275 for Charity

News

Students’ Union Raises Record €53,275 for Charity

University of Galway Students’ Union today presented the proceeds of their year of fundraising events to Galway Rape Crisis Centre and Cancer Care West. The unique charity events held throughout the academic year raised a total of €53,275 for the two charities – the most ever raised by the Students’ Union.

The Students’ Union held fundraisers throughout the year culminating in the triumphant return of Raise and Give Week in February which included events such as the Firewalk, a head shave, a charity auction, a 5km fun run, a Taylor Swift Night and a 5 A Side Tournament. They also held a giant Christmas Raffle, saucy Sex Toy Bingo, Take Me Out, a Harry Styles Night, and Galentine’s Day Brunch.

Included in the total amount raised is a €20,000 donation from, Sult, Smokey’s Café and the Students’ Union Shop. These services are owned by the Students’ Union and raised money from a levy on disposable cups which is part of the Students’ Union’s ongoing commitment to eliminating single use cups on campus.

Students’ Union President Dean Kenny said: “We’re delighted to have raised the most money ever in our Union’s history for charity, and it’s all thanks to every single student that got involved with any of our events throughout the year. We’d also like to thank the University for giving us this opportunity to bring Raise and Give week back to its roots, raising money and bringing back that sense of community on campus. I’m also delighted that our student owned services on campus helped out in the fundraising efforts with a great initiative by donating the proceeds of a levy on single use coffee cups, which further demonstrates our commitment to sustainability.”

Students’ Union Vice-President for the Irish Language Officer Faye Ní Dhomhnaill added: “In what has been a stressful year with the continued cost of living crisis it’s great that the students and staff of University of Galway have put such a huge effort in to raising funds to help others. We are delighted to be presenting €53,275 to these two amazing charities who do so much for those in need. To have raised so much is a great achievement for all involved.”

Pictured (Left to Right): Susan Costello (Galway Rape Crisis Centre), Izzy Tiernan, Raimey O’Boyle & Faye Ní Dhomhnaill (University of Galway Students’ Union), Noelle McNamara (Sult), Dean Kenny (University of Galway Students’ Union), David O’Donnell and Richard Flaherty (Cancer Care West)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

€53,275 Tiomsaithe ag Comhaltas na Mac Léinn ar son Carthanachta, an Méid is Mó Riamh

Inniu bhronn Comhaltas na Mac Léinn, Ollscoil na Gaillimhe airgead a bailíodh le bliain anuas ar Ionad Éigeandála na Gaillimhe um Éigniú agus ar Chúram Ailse an Iarthair. Bailíodh €53,275 san iomlán – an méid is mó a bhailigh Comhaltas na Mac Léinn riamh – don dá charthanas ag imeachtaí carthanachta ar leith a bhí ar siúl le linn na bliana.

Reáchtáil Comhaltas na Mac Léinn imeachtaí tiomsaithe airgid ó cheann ceann na bliana agus bhí an tSeachtain Tiomsaithe Airgid agus Carthanachta ar siúl i mí Feabhra den chéad uair le fada an lá. I measc na n-imeachtaí a bhí ar siúl an tseachtain sin bhí siúl dóiteáin, lombhearradh gruaige, ceant carthanachta, rith spraoi 5km, Oíche Taylor Swift agus Comórtas Cúigear an Taobh. Reáchtáladh Crannchur Ollmhór na Nollag, Biongó Gnéasbhréagán, Take Me Out, Oíche Harry Styles agus Bróinse Lá na gCairde Ban freisin.

San áireamh sa mhéid iomlán a bailíodh tá síntiús €20,000 ó Sult, Smokey’s Café agus Siopa Chomhaltas na Mac Léinn. Is le Comhaltas na Mac Léinn na seirbhísí sin agus bhailigh siad an t-airgead trí thobhach ar chupáin indiúscartha, feachtas atá ina chuid de thiomantas Chomhaltas na Mac Léinn le fáil réidh le cupáin aonúsáide ar an gcampas.

Dúirt Dean Kenny, Uachtarán Chomhaltas na Mac Léinn: “Tá an-áthas orainn gur bhailigh muid an méid is mó airgid ar son carthanachta riamh i stair an Chomhaltais, agus tá an buíochas as sin ag dul do gach uile mhac léinn ar leith a ghlac páirt i gceann ar bith de na himeachtaí a bhí ar siúl i mbliana. “Ba mhaith linn buíochas a ghabháil leis an Ollscoil freisin as an deis a thabhairt dúinn an tSeachtain Tiomsaithe Airgid agus Carthanachta a thabhairt ar ais agus an bhraistint phobail a ghabhann léi a chothú ar an gcampas arís. Tá lúcháir orm freisin gur chabhraigh na seirbhísí atá againn ar an gcampas, ar leis na mac léinn iad, leis na hiarrachtaí tiomsaithe airgid trí na fáltais ón tobhach ar chupáin chaife aonúsáide a thabhairt, rud is léiriú eile ar a thiomanta atá muid don inbhuanaitheacht.”

Dúirt Leasuachtarán Chomhaltas na Mac Léinn don Ghaeilge, Faye Ní Dhomhnaill: “Cé gur bliain acadúil strusmhar a bhí ann mar gheall ar an ngéarchéim costais maireachtála atá ag leanúint ar aghaidh, is iontach an rud é go ndearna mic léinn Ollscoil na Gaillimhe a seacht ndícheall airgead a bhailiú le cabhrú le daoine eile. Tá ríméad orainn €53,275 a bhronnadh ar an dá charthanas iontacha seo a thugann cúnamh nach beag do dhaoine in am an ghátair. Is éacht ollmhór é gur éirigh leo siúd a bhí páirteach an méid sin airgid a thiomsú.”

Sa ghrianghraf (ó chlé go deas): Susan Costello (Ionad Éigeandála na Gaillimhe um Éigniú), Izzy Tiernan, Raimey O’Boyle & Faye Ní Dhomhnaill (Comhaltas na Mac Léinn, Ollscoil na Gaillimhe), Noelle McNamara (Sult), Dean Kenny (Comhaltas na Mac Léinn, Ollscoil na Gaillimhe), David O’Donnell agus Richard Flaherty (Cúram Ailse an Iarthair)

 

Exam Results

News

Exam Results | Torthaí Scrúdaithe

Good luck to everyone getting exam results!

 • Final Medicine + Final Therapies Tues 14th May
 • Undergrad Results released Weds 19th June
 • Postgrad Results released Weds 26th June
 • International Student Results (course instances 1EM1, 1OA2, 1OA3 only) released via International Office

The schedule of exact days/times results released is on Exams Office Website HERE

Repeat/Autumn Exams | Scrúduithe Athshuí/Fómhair

 • Timetable published Thursday 11th July
 • Repeat/Autumn exams take place Tues 6th – Fri 16th August
 • The Repeat Exam fee is €195
 • Repeat/Autumn Exam Results – 6th Sept Undergrads, 16th Sept Postgrads

For more information contact su.education@universityofgalway.ie

Consultation Days | Laethanta Comhairliúcháin

Consultation Days are an opportunity for both academic staff and students to meet and discuss results.

Please contact your School/Academic Discipline in advance to arrange an appointment

 • Wednesday 26th June Undergraduate Consultation Day
 • Wednesday 3rd July Postgraduate Consultation Day

Exam Result Appeals | Achomharc i gcoinne Toradh Scrúdaithe

 • To appeal an exam result you must complete online application form and submit it with supporting documentation and appeal fee (€60 per module)
 • An appeal decision can take up to 3 months
 • More info and deadlines on Exams Office website HERE

Exam Result Recheck | Athsheiceáil ar Thoradh Scrúdaithe

 • A recheck is simply a re-calculation of all parts of the module mark and there is NO review of the exam content.
 • To recheck an exam result you must complete online application form and submit it with recheck fee (€25 per module)
 • More info and deadlines on Exams Office website HERE

We are Hiring: Peer Learning Graduate Intern

News

Peer Learning Graduate Intern

University of Galway Students’ Union seeks a friendly, energetic and goal-oriented Graduate Intern to support its CÉIM academic peer learning programme. This is a varied role in which the successful candidate will be required to work closely with diverse partners including students and academic staff to help ensure the effective delivery of CÉIM.

 

About CÉIM

CÉIM is an academic peer support scheme based on the Peer Assisted Study Sessions / Peer Assisted Learning (PASS/PAL) model. CÉIM supports 1st year students’ transition to higher education, health and wellbeing, academic success, progression and development of transferable skills. Delivered via a partnership between students, academic staff and the Students’ Union, CÉIM will be offered to approximately 2,100 or 56%+ of University of Galway 1st year students from September 2024. See further information on https://ceim.su.universityofgalway.ie/

The Graduate Intern will be employed by University of Galway Students’ Union on a fixed-term contract.

Contract duration: Mid-August 2024 – Mid-May 2025 Working days: Monday-Friday (7 hours per day) Working location: University of Galway campus

 

Job Description

Drawing on your experience of peer learning, you will:

· Provide support to individual student leaders and groups of student leaders.

· Research and develop new activity ideas for peer learning sessions.

· Provide hands-on support to leaders in peer learning sessions.

· Handle day-to-day tasks to ensure the smooth running of CÉIM.

· Provide general programme, IT and administrative support.

· Organise materials for student leaders, weekly meetings and training.

· Develop engaging social media, website and other marketing content.

· Deliver training to student leaders as required.

· Attend and deliver weekly meetings with students and academic staff.

· Deliver lecture shout outs to promote session attendance and leader recruitment.

· Deliver short presentations to students about CÉIM.

· Support the CÉIM Director, CÉIM Administrator and CÉIM Student Engagement Coordinator with various duties as they arise.

 

Requirements

· An undergraduate degree in any discipline.

· A solid understanding of the CÉIM programme, and an interest in supporting students to make the most of their time at university.

· Strong organisational and administration skills.

· Experienced Microsoft Office user.

· Experience with a variety of social media platforms.

· Excellent verbal and written communication skills.

· Confident presenting to large groups.

· Positive attitude and friendly, professional and inclusive manner with the ability to collaborate with diverse stakeholders.

· Highly adaptable with a solution-oriented outlook.

· Excellent work ethic and commitment to deadlines and deliverables.

· The capacity to acquire new skills and apply them to the role.

 

Applications

Applications must include:

· Cover Letter outlining your suitability for the post and why you are interested in the post.

· Curriculum Vitae.

 

Applications via email to:

Chris Newell

General Manager

University of Galway Students’ Union chris.newell@universityofgalway.ie

 

Closing date: Thursday, 9 May 2024 5pm Interviews for shortlisted candidates will take place on: Wednesday, 22 May 2024

SU 60th Anniversary Alumni Reunion

News

University of Galway Students’ Union 60th Anniversary Alumni Reunion

Cuimhneachán 60 Bliain Bhunú Chomhaltas na Mac Léinn Ollscoil na Gaillimhe

All former SU Officers and staff are invited to join us to celebrate 60 years of the Students’ Union!

18:30 Saturday 18th May 2024 | Dé Sathairn an 18 Bealtaine 2024

Venue: Sult, University of Galway

Tickets €15 each on Eventbrite HERE includes BBQ, refreshment, entertainment and lots of surprises!

Please note: if you’ve any dietary requirements please email joanna.brophy@universityofgalway.ie by 5pm Monday 13th of May

Donate Don’t Dump!

News

Donate don’t dump! | Deonaigh, Ná Dumpáil!

If you’re moving out soon and have items that you no longer need please consider donating them to the following appeals:

 1. Students’ Union – Lab Coats and Goggles

We are collecting lab coats and goggles in the SU Office until 5pm Friday 3rd of May. These will be passed on to students who need them in September.

 1. SU Hygiene Hub Donation Day – new, unused, in-date personal care and household cleaning essentials (10am-5pm Fri 26th April)

We’re looking for new, unused, in-date personal care and household cleaning essentials – including deodorant, shower gel, shampoo, make-up, nappies, toilet roll, laundry detergent and surface cleaner. If you use a particular item, chances are someone else needs it too. Donation FAQ’s here. Your donations will go to The Hygiene Hub’s community partners in Galway who include COPE Galway, Galway Simon Community and Galway Traveller Movement. Items can be donated in the SU Office until 5pm Fri 26th April.

 1. Galway Simon Collection Day – Clothes, Bed Linen, Towels, Shoes, Jewellery, Kitchen Utensils;; (11am-3pm Fri 26th April)

Donate to the Galway Simon Community Collection Day 11am-3pm Fri 26th April in The Large Acoustic Room downstairs in Áras na Mac Léinn

What they CAN’T take

 • CDs / DVDs
 • Electrical Equipment
 • Children’s + Baby Equipment
 • Flooring
 • Toys
 • Duvets/Pillows
 • Mattresses
 • Curtain Poles
 • Exercise Equipment

What they CAN take

 • Clothing
 • Sheets
 • Duvet/Pillow Covers
 • Towels
 • Hats, scarfs and gloves.
 • All types of shoes
 • Books but not college books.
 • Kitchen utensils
 • Jewellery
 • Jigsaw and boxed games
 1. Galway Sanctuary Runners –  Adult Running Shoes and Raincoats

These will be donated to refugees and people seeking international protection so that they can join the Galway Sanctuary Runners Community Running Group. More info HERE.

 1. An Mheitheal Rothar – Bikes

If you’ve an old bike in good condition, An Mheitheal Rothar would love to give it a new lease of life. Donated bikes provide hours of training for their trainee mechanics. The finished bikes are sold at affordable prices or donated to those in need, such as refugees. More info HERE.

 1. School of Education Charity Drive – Bed Linen, Towels, Hygiene products, Rain Jackets, Sports Gear and Children’s Books

Please consider donating any new or gently used bed linens and towels, hygiene products, rain jackets and boots, sports gear, or children’s books for local DEIS primary school students on Friday 19th April (3-6pm) and Saturday 20th April (10am-3pm) at the University of Galway School of Education Building on Nun’s Island, or contact Katie Kaufman (k.kaufman1@universityofgalway.ie) with any queries.

7. Glassary 

Glassary Recycling Initiative Fri 26th April to Friday 4th May in the Goldcrest Village Common Room. Pass on lightly used homewares to charities, fellow students and the community.

What they CAN accept: Clothes, shoes, towels. Hygiene + Menstrual products. Decor, home and kitchenware. Unopened food. Working/non-working electronics. Cleaning + laundry products. Books/Stationary
What they CAN’T accept: Heavily used clothes. Duvets/mattress protectors. Opened foods. Underwear/socks/rubbish

More info from su.environment@universityofgalway.ie

Easter Holidays

News

Easter Holidays | Saoire na Cásca

Teaching ends Thursday 28th of March. You can find the University Academic Calendar HERE.

 • The Students’ Union Office will close 5pm Thurs 28th March and reopen 10am Thurs 4th April.
 • Sult will be closed on Fri 29th of March and will reopen 8.30am Tues 2nd April.
 • The SU Shop will be closed Fri 29th of March and reopens Tues 2nd April.
 • Smokey’s Café will be closed Fri 29th of March and reopens Tues 2nd April.
 • The SU Cloakroom will close 5pm Thurs 28th of March and reopen 9am Tues 2nd April.
 • The SU Síbín will close 5pm Thurs 28th of March and reopen 9am Tues 2nd April.
 • The James Hardiman Library will be open 10am-6pm Fri 29th March, closed Sat 30th March, closed Sun 31st March and open 8.30am-10pm Mon 1st April.
 • The Reading Room will be open as normal 7am-2.30am every day.
 • The Student Health Unit will be closing Thurs evening 28th March and will reopen 9am Weds 3rd April. For urgent/emergency medical issues during this time please go to their website for services which are available – please note there is a charge for these services.

Happy Easter! | Beannachtaí na Cásca oraibh!

 

Leas Uachtarán don Ghaeilge | Vice President for the Irish Language Candidates 2024

News

 

Voting will take place Thursday 21st March in the following locations

CANDIDATES FOR THURSDAY 21st MARCH 2024

Leas Uachtarán don Ghaeilge | Vice President for the Irish Language

 • Julieanne Molloy – Manifesto can be found HERE
 • Gary Murtagh
 • Shaurya Pratap Singh
 • Hitesh Tahilramani

Voting will take place online on www.yourspace.universityofgalway.ie 10am-8pm Thursday 21st of March

Hustings for Leas Uachtarán don Ghaeilge will take place 6pm Tuesday 19th March in the Fottrell Theatre at Comhairle Chomhaltas na Mac Léinn 6