Students’ Union Invite Applications to Annual Charity Fund

Students’ Union Invite Applications to Annual Charity Fund

News

Students’ Union Invite Applications to Annual Charity Fund

University of Galway Students’ Union has opened the application process for Charities wishing to be considered as beneficiaries for its annual fundraising campaign for 2023/24. Last year students ran a series of events including a giant Christmas Raffle, a Taylor Swift night, saucy Sex Toy Bingo, charity Take Me Out, head shaves, table quizzes, a Drag Race and a Sports Day. They raised €19,000 for Galway Rape Crisis Centre and Galway Simon Community.

Application forms for the fund are available from the Students’ Union website HERE: Uni of Galway SU Charity Applicaiton Form 2023 and the closing date for applications is 5pm Monday 28th of August 2023. Please note that any canvassing will automatically disqualify your charity from this process.

Students’ Union President Dean Kenny said: “Despite the constant cutbacks and daily challenges we all face, University Galway students have a very proud tradition of raising money for charities. This year we hope to raise even more money for good causes with our Charity events including Raise and Give Week. These events will encourage our students to get involved in helping their community whilst also making friends and having fun.”

PICTURED (Left to Right): Raimey O’Boyle, Dean Kenny, Faye Ní Dhomhnaill and Izzy Tiernan (University of Galway Students’ Union)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Fáilte á Cur ag Comhaltas na Mac Léinn roimh Iarratais ar an gCiste Bliantúil Carthanachta

Tá Comhaltas na Mac Léinn, Ollscoil na Gaillimhe ag glacadh le hiarratais anois ó Charthanais ar mian leo a n-ainm a chur sa rith le haghaidh an fheachtais bhliantúil tiomsaithe airgid do 2023/24. I measc na n-imeachtaí a d’eagraigh mic léinn anuraidh bhí Crannchur Ollmhór na Nollag, Oíche Taylor Swift, Biongó Gnéasbhréagán, Take Me Out ar son carthanachta, tráth na gceist, Rás Draig agus Lá Spórt. Bhailigh siad €19,000 d’Ionad Éigeandála na Gaillimhe um Éigniú agus do Chlann Shíomóin na Gaillimhe.

Tá foirmeacha iarratais ar an gciste le fáil ó láithreán gréasáin Chomhaltas na Mac Léinn, www.su.universityofgalway.ie, agus ní mór iarratais a chur isteach faoi 5 i.n., Dé Luain, an 28 Lúnasa 2023. Tabhair faoi deara go ndéanfar do charthanas a dhícháiliú go huathoibríoch má dhéantar aon iarracht canbhasáil ar a shon.

Dúirt Dean Kenny, Uachtarán Chomhaltas na Mac Léinn: “Tá traidisiún na carthanachta go smior i mic léinn Ollscoil na Gaillimhe d’ainneoin na gciorruithe uile agus na ndúshlán a bhíonn le sárú acu gach uile lá. Tá súil againn níos mó airgid ná riamh a bhailiú i mbliana ar son cúiseanna maithe trínár nImeachtaí Carthanachta, An tSeachtain um Bailiú agus Bronnadh ina measc. Spreagfaidh na himeachtaí seo ár gcuid mac léinn lena gcion féin a dhéanamh ar son a bpobal, chomh maith le cairde nua a dhéanamh agus spraoi a bheith acu ag an am céanna.”

SA GHRIANGHRAF (Ó Chlé go Deas): Raimey O’Boyle, Dean Kenny, Faye Ní Dhomhnaill agus Izzy Tiernan (Comhaltas na Mac Léinn in Ollscoil na Gaillimhe)

 

Artice by
Joanna Brophy