Students’ Union Announce Charity Partners 

Students’ Union Announce Charity Partners 

News

Students’ Union Announce Charity Partners 

 

University of Galway Students’ Union today announced their charity partners for the 2022/23 academic year who are Galway Rape Crisis Centre and Galway Simon Community. The Union will be holding fundraising events throughout the year on behalf of the two charities.

 

Students’ Union President Sai Gujulla said: “We are very excited to raise much needed funds for these two amazing charities. Over the academic year our events will help our students and staff to feel part of the University community, volunteer, have fun and keep active while fundraising.”

 

Cathy Connolly, Executive Director of Galway Rape Crisis Centre said: “We are delighted to have been chosen by the Students’ Union as one of their nominated charities for this year. Many University of Galway students have been part of our volunteer fundraising team in the past and we are ever grateful for the Students’ Unions continued support. This initiative will help us to offer counselling to our crisis clients and reduce our waiting list, thereby strengthening our impact and fulfil our mission of ending cultural and societal tolerance of sexual violence through advocacy, awareness raising and education programmes. “

 

Aisling O’Hara Galway Simon Community said: “Galway Simon Community are delighted to have been nominated as one of University of Galway Students’ Union two charities for the coming year. With an increase of 25% in the number of 18-25-year olds experiencing or at risk of homelessness, vital funds are needed to support these young adults and help them from falling into cyclical homelessness. Funds will be used for targeted trauma informed supports, which are designed to build resilience and keep these young adults connected to their local communities.”

 

Notes about the NUI Galway Students’ Union 2022/23 Charities:


Galway Rape Crisis Centre
is dedicated to providing a professional, caring and confidential counselling and support service for those in our community affected by sexual abuse and sexual violence.

Galway Simon Community provide support and accommodation services to people who are homeless or at risk of homelessness in the West of Ireland.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Comhpháirtithe Carthanais Fógartha ag Comhaltas na Mac Léinn 

 

Inniu, d’fhógair Comhaltas na Mac Léinn Ollscoil na Gaillimhe a gcomhpháirtithe carthanais don bhliain acadúil 2022/23: Ionad Éigeandála na Gaillimhe um Éigniú agus Pobal Shíomóin na Gaillimhe. Beidh imeachtaí tiomsaithe airgid á reáchtáil ag an gComhaltas i rith na bliana ar mhaithe leis an dá charthanas.

 

Bhí an méid seo a leanas le rá ag Sai Gujulla, Uachtarán Chomhaltas na Mac Léinn: “Táimid ar bís chun cistí a bhfuil géarghá leo a thiomsú don dá charthanas seo a dhéanann obair iontach. Le linn na bliana acadúla, cuideoidh na himeachtaí tiomsaithe sin le mic léinn agus le foireann na hollscoile mothú go bhfuil siad páirteach i bpobal na hOllscoile, obair dheonach a dhéanamh, spraoi a bheith acu agus a bheith gníomhach fad a thiomsaíonn siad airgead.”

 

Dúirt Cathy Connolly, Stiúrthóir Feidhmiúcháin Ionad Éigeandála na Gaillimhe um Éigniú: “Tá an-áthas orainn gur roghnaigh Comhaltas na Mac Léinn sinne mar cheann dá gcarthanais ainmnithe i mbliana. Is iomaí mac léinn ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, a bhí mar chuid dár bhfoireann dheonach tiomsaithe airgid san am atá caite agus táimid buíoch de shíor as an tacaíocht leanúnach a fhaighimid ó Chomhaltas na Mac Léinn. Leis an tionscnamh seo, cuideofar linn comhairleoireacht a thairiscint dár gcliaint atá i ngéarchéim agus ár liosta feithimh a laghdú, rud a neartóidh an tionchar atá againn agus rud a chuideoidh linn ár misean a chomhlíonadh, eadhon deireadh a chur leis an nglacadh le foréigean gnéis sa chultúr agus sa tsochaí trí abhcóideacht, ardú feasachta agus cláir oideachais.“

 

Dúirt Aisling O’Hara, Pobal Shíomóin na Gaillimhe: “Tá ríméad ar Phobal Shíomóin na Gaillimhe a bheith ainmnithe mar cheann de dhá charthanas Chomhaltas na Mac Léinn, Ollscoil na Gaillimhe don bhliain seo amach romhainn. Tá méadú 25% tagtha ar líon na ndaoine idir 18-25 bliana d’aois atá gan dídean nó atá i mbaol a bheith gan dídean, rud a fhágann go bhfuil géarghá le cistí chun tacú leis na haosaigh óga seo agus chun cuidiú leo easpa dídine timthriallach a sheachaint. Úsáidfear na cistí le haghaidh tacaíochtaí spriocdhírithe trámathreoraithe, atá ceaptha chun athléimneacht a fhorbairt agus na haosaigh óga sin a choimeád i gceangal lena bpobal áitiúil.”

 

Nótaí i dtaca le Carthanais Chomhaltas na Mac Léinn 2022/23, OÉ Gaillimh:


Ionad Éigeandála na Gaillimhe um Éigniú tiomanta ó thaobh seirbhís ghairmiúil, rúnda cúraim agus tacaíochta a chur ar fáil dóibh siúd sa phobal atá buailte ag an mí-úsáid gnéis agus foréigean gnéasach.

Cuireann Pobal Shíomóin na Gaillimhe seirbhísí tacaíochta agus lóistín ar fáil do dhaoine atá gan dídean nó atá i mbaol a bheith gan dídean in Iarthar na hÉireann.

Artice by
Joanna Brophy