Mid Semester Survival Guide!

Mid Semester Survival Guide!

News

Mid Semester survival guide!

Congratulations, you’re halfway through the semester! Here are some tips to help you get through the rest.

Exams?

Start finding out what your end of semester assessment will look like. Ask your lecturer so you can start preparing.

Find out your learning style so you can find techniques that work for you.

The Semester 2 exam session runs from Tues 18th May to Fri 4thJune 2021.

Exam Timetables and more information is available here. Repeat exams will take place Mon 9th – Thurs 19th August 2021.

Not sure how you’re doing?

Ask! Ask your lecturer for feedback on how you’re doing and if you need to – ask for a meeting.

Losing motivation or falling behind?

That’s OK, if you’ve given up on your week 1 schedule or you’re not sure how to get back on track, make a to-do list or create a new schedule. Take a breath and take each week as it comes.

Struggling to understand?

Focus on the areas you’re struggling with. Ask your lecturer for extra help or resources if you need them.

Help is also available from:

Break?

Have you taken a break today? Have you eaten? Have you gotten fresh air? Take some time out and make sure to add it into your schedule! Mind yourself!

Supports:

There are plenty of supports around, your lecturers, counselling and the SU are there to name a few. Please reach out if you need help.

Academic Integrity Information HERE

____________________________________________________________________________________________________________

Treoir le Teacht Slán as an Seimeastar: An Pointe Leath Bealaigh

Comhghairdeas leat, tá tú leath bealaigh tríd an seimeastar! Seo roinnt leideanna le cabhrú leat do bhealach a dhéanamh tríd an gcuid atá fágtha.

Scrúduithe?

Is mithid duit a fháil amach cén chuma a bheidh ar do mheasúnú deireadh seimeastair. Cuir ceist ar do léachtóir le go mbeidh tú in ann tosú ag ullmhú.

Déan amach cén stíl foghlama atá agatsa le go mbeidh tú in ann leas a bhaint as na teicnící is fearr a oibreoidh duit.

Nach bhfuil tú cinnte cén chaoi a bhfuil ag éirí leat?

Níl le déanamh agat ach ceist a chur! Iarr aiseolas ar do léachtóir agus, más gá, iarr cruinniú leis nó léi.

An bhfuil do mhisneach ag teip nó an bhfuil tú ag titim ar gcúl?

Sin é an saol in amanna. Má tá do hata caite le do sceideal do sheachtain 1 cheana féin nó mura bhfuil ag éirí leat luí isteach ar an obair arís, déan liosta ‘Le Déanamh’ nó cuir sceideal nua i dtoll a chéile. Tarraing anáil dhomhain agus tóg ó lá go lá é.

Ag dul deacair ort rudaí a thuiscint?

Dírigh isteach ar na hábhair atá ag dul deacair ort. Iarr ar do léachtóir cabhair nó acmhainní breise a thabhairt duit, más gá.

Sos?

Ar ghlac tú sos inniu? An raibh greim le hithe agat? An ndeachaigh tú amach le bolgam aer úr a fháil? Faigh roinnt ama le dul amach faoin aer agus déan cinnte de go mbíonn sé ar do sceideal! Tabhair aire duit féin.

Tacaíochtaí:

Tá neart daoine agus eagraíochtaí ann ar féidir leo tacaíocht a thabhairt duit: do léachtóirí, seirbhísí comhairleoireachta agus an Comhaltas, gan ach roinnt acu a lua. Ná bíodh aon drogall ort teagmháil a dhéanamh leo má bhíonn cabhair uait.

Artice by
Joanna Brophy