GaelSeachtain

GaelSeachtain

News

GaelSeachtain

Fáilte roimh chách! | Everyone is welcome!

Dé Luain 13ú Samhain | Monday 13th November

07:40-08:30 Pop Up Gaeltacht ag Coldvember i Bóthar na Trá le TradSoc | Pop Up Gaeltacht at Coldvember at Blackrock with TradSoc POSTPONED DUE TO WEATHER CONDITIONS 

10:00-17:00 TAY-dóireacht | Orien-TAY-ring. SWIFTIES ASSEMBLE! Collect your sheet from the SU and figure out the clues as Gaeilge. Baineann gach lyric le áit ar champas. Great prizes!

13:00-14:00 GaelSeachtain ar Flirt FM 101.3FM | GaelSeachtain on Flirt FM 101.3FM

Dé Máirt 14ú Samhain | Tuesday 14th November

An lá ar fad Gaeilge 24 | All Day Gaeilge 24

12:00-14:00 Ceol i Smokey’s le TradSoc | Music in Smokey’s Café with TradSoc

13:00-14:00 GaelSeachtain ar Flirt FM 101.3FM | GaelSeachtain on Flirt FM 101.3FM

18:00-20:00 Oíche Scannán le Neuro Divergent Soc agus Film Soc i AMB G065|Movie Night with Neuro Divergent Soc and Film Soc in AMB G065

Dé Céadaoin 15ú Samhain | Wednesday 15th November

07:40-08:30 Pop Up Gaeltacht ag Coldvember i Bóthar na Trá le TradSoc | Pop Up Gaeltacht at Coldvember at Blackrock with TradSoc

17:30 Ceardlann Fostaíocht i IdeasLab | Job Search Workshop in IdeasLab for Gaeilge speakers

18:00-20:00 Gaeilge Drive Time ar Flirt FM 101.3FM | Gaeilge Drive Time on Flirt FM 101.3FM

Déardaoin 16ú Samhain | Thursday 16th November

13:00-14:00 GaelSeachtain ar Flirt FM 101.3FM | GaelSeachtain on Flirt FM 101.3FM

15:00 Daidí na Nollag i oifig Chomhaltas na Mac Léinn! | Santa Claus in the SU Office!

Dé hAoine 17ú Samhain | Friday 17th November

11:00 Maidin Chaife i Seomra na Coiribe i Sult | Coffee Morning in the Corrib Room at Sult

13:00-14:00 GaelSeachtain ar Flirt FM 101.3FM | GaelSeachtain on Flirt FM on 101.3FM

Tuilleadh eolais ar fail ó | More info from su.gaeilge@ollscoilnagaillimhe.ie

Gradam Gaelach

The Gradam Gaelach is an awards scheme for societies that wish to get more involved in using Irish within their society. The Leas-Uachtarán don Ghaeilge will act as a mentor for the societies and guide them through the tasks they want to do. At the end of the year they will receive an award at the Socs Ball celebrating their involvement in the scheme and their active participation. All societies are welcome to sign up HERE. Any questions can be directed to Leas-Uachtarán don Ghaeilge Faye Ní Dhomhnaill su.gaeilge@ollscoilnagaillimhe.ie

Is scéim na ngradam ían scéim Gradam Gaelach do chumainn a bhfuil ag iarradh níos mó Gaeilge a úsaid. Is í an Leas-Uachtarán don Ghaeilge an meantóir do na chumainn agus í atá mar treoraí do na taisceanna gur mhiste  leis an cumann a déanamh. Ag deireadh na bliana geobhfaidhsiad gradam ag SocsBall ag céiliúradh a baint sa scéim. Tá fáilte roimh gach cumann cláraigh ANSEO. Aon ceisteanna téigh I dteagmháil le Leas-Uachtarán don Ghaeilge Faye Ní Dhomhnaill su.gaeilge@ollscoilnagaillimhe.ie

 

Artice by
Joanna Brophy