Antrim Native Takes Up Role as Students’ Union President

Antrim Native Takes Up Role as Students’ Union President

News

Antrim Native Takes Up Role as Students’ Union President

Róisín Nic Lochlainn has taken up the role of President of NUI Galway Students’ Union which is the representative group of over 19,000 students. Róisín, a law, sociology and politics student from Antrim, was elected by her peers earlier this year and has now taken the reins in the Students’ Union. She previously held the role of Vice President/Welfare and Equality Officer with the SU last year.

Róisín follows in the footsteps of President Michael D Higgins who was the NUI Galway Students’ Union President back in 1964. She will be working closely with the other SU Officers including the Vice President/Welfare and Equality Officer Cora Clarke from Ardrahan in County Galway and the Vice President/Education Officer Clodagh McGivern from Tipperary.

Students’ Union President Róisín Nic Lochlainn said: “I am delighted to take up this prestigious role representing the students of NUI Galway. It will be another challenging year as we are still in the midst of the Covid-19 Crisis but myself and the other SU Officers will be working hard this year for our students. NUI Galway students will need extra support in these testing circumstances to ensure that they have the best possible student experience. We are here for our students and are ready to defend their rights.”

PICTURED (Left to Right): Cora Clarke (NUIG Students’ Union Vice-President/Welfare and Equality Officer), Róisín Nic Lochlainn (NUIG Students’ Union President) and Clodagh McGivern (NUIG Students’ Union Vice-President/Education Officer) (Photo by Oisín Bradley)

________________________________________________________________________________________________________________

Bean ó Aontroim Tar Éis Dul i mBun Oifige mar Uachtarán Chomhaltas na Mac Léinn

Tá Róisín Nic Lochlainn tar éis dul i mbun oifige mar Uachtarán Chomhaltas na Mac Léinn, OÉ Gaillimh, an grúpa ionadaíoch do bhreis agus 19,000 mac léinn. Mac léinn dlí, socheolaíochta agus polaitíochta as Aontroim í Róisín. Toghadh a comh-mhic léinn ní ba luaithe sa bhliain í agus tá sí anois tar éis teacht i gceannas ar an gComhaltas. Bhí sí mar Leas-Uachtarán/An tOifigeach Leasa agus Comhionannais anuraidh.

Tá Róisín ag déanamh mar a rinne an tUachtarán Mícheál D. Ó hUigínn roimpi, a bhí ina uachtarán ar Chomhaltas na Mac Léinn, OÉ Gaillimh siar in 1964. Beidh sí ag obair as lámha a chéile le hOifigigh eile an Chomhaltais, lena n-áirítear Leas-Uachtarán/An tOifigeach Leasa agus Comhionannais, Cora Clarke, as Ard Raithin i gContae na Gaillimhe, agus Leas-Uachtarán/An tOifigeach Oideachais, Clódagh McGivern, as Tiobraid Árann.

Bhí an méid seo le rá ag Uachtarán Chomhaltas na Mac Léinn, Róisín Nic Lochlainn: “Tá an-áthas orm glacadh leis an ról iontach tábhachtach seo ag déanamh ionadaíochta do mhic léinn OÉ Gaillimh. Tá bliain dhúshlánach eile i ndán dúinn toisc nach bhfuil muid réidh fós le Géarchéim Covid-19, ach is féidir talamh slán a dhéanamh de go mbeidh mé féin agus na hOifigigh eile ag obair go dian ar son na mac léinn go léir. Beidh tacaíocht bhreise ag teastáil ó mhic léinn OÉ Gaillimh ag an am crua seo lena chinntiú go mbeidh siad in ann leas is fearr is féidir a bhaint as saol an mhic léinn. Is ar mhaithe leis na mic léinn atá muid agus tá muid faoi réir lena gcearta a chosaint.

SA GHRIANGHRAF (Ó Chlé go Deas): Cora Clarke (Leas-Uachtarán/an tOifigeach Leasa agus Comhionannais), Róisín Nic Lochlainn (Uachtarán Chomhaltas na Mac Léinn) agus Clódagh McGivern (Leas-Uachtarán/an tOifigeach Oideachais) (Grianghraf le hOisín Bradley)

 

Artice by
Joanna Brophy