Academic Integrity

Academic Integrity

News

Academic Integrity

Academic Integrity is important because it means you are using your own work and not someone else’s, you are giving credit to other people or their work. If you are using essay mills or other paid websites you are engaging in contract cheating and it can stunt your academic growth.

How to avoid breaching Academic Integrity

 • Make sure to cite any sources you are using and not to pass work off as your own.
 • Do not engage in contract cheating by using essay mills or websites such as Chegg.com
 • If you’re unsure whether you’re breaching academic integrity, please contact your lecturer or course coordinator.

Open Book Exams

An open book exam allows you to use study materials, internet and books while doing your exam. This can take place either in a normal exam setting or it can also be used for an online exam/assessment instead of traditional formal written exams.

The DO’s of an open book exam:

 • Make sure you study and prepare in advance
 • Organise your notes, make sure you bookmark them for easy access
 • Prepare your summaries in advance
 • Remember to reference.

The DON’Ts of an open book exam

 • Don’t copy and paste anything
 • Don’t use someone else’s answer
 • Don’t forget references
 • Don’t use essay mills or websites like Chegg.

Plagiarism

Plagiarism is the act of copying, including or directly quoting from the work of another without adequate acknowledgement – this includes in online exams.

How to avoid plagiarism

 • If the information you’re using is not your own – reference
 • Avoid copying and pasting information
 • Use your own words to answer the question
 • Don’t share your information with class mates.

More tips are available in our Mid Semester Survival Guide HERE

____________________________________________________________________________________________________

An tIonracas Acadúil

Tá tábhacht ag baint leis an Ionracas Acadúil toisc go gciallaíonn sé go mbaineann tú úsáid as do chuid oibre féin agus ní obair duine eile agus, ina theannta sin, go dtugann tú aitheantas do dhaoine eile as a gcuid oibre. Má bhaineann tú úsáid as muilte aistí nó as láithreáin ghréasáin eile a gcaithfidh tú íoc astu, is í caimiléireacht chonartha atá ar bun agat agus seans maith go gcuirfidh sí isteach ar d’fhorbairt acadúil.

Cén chaoi sárú ar an Ionracas Acadúil a sheachaint

 • Déan cinnte de go luafaidh tú na foinsí ar fad a bhí agat agus ná déan iarracht tabhairt le fios gur tusa a rinne obair nach ndearna tú i ndáiríre.
 • Ná téigh i mbun caimiléireacht chonartha trí úsáid a bhaint as muilte aistí ná láithreáin ghréasáin ar nós Chegg.com
 • Mura bhfuil tú cinnte an bhfuil an t-ionracas acadúil á shárú agat, déan teagmháil le do léachtóir nó le comhordaitheoir do chúrsa.

Scrúduithe ina gCeadaítear Úsáid Leabhar

Ceadaítear duit ábhair staidéir, an tIdirlíon agus leabhair a úsáid i scrúduithe den sórt seo. Is féidir an cur chuige seo a úsáid i ngnáthshuíomh scrúdaithe nó is féidir é a úsáid freisin le haghaidh scrúduithe/measúnaithe ar líne in áit scrúduithe foirmiúla i scríbhinn.

Rudaí A CHEADAÍTEAR duit a dhéanamh:

 • Déan cinnte de go ndéanfaidh tú staidéar agus ullmhú roimh an scrúdú
 • Eagraigh do chuid nótaí agus déan cinnte de go ndéanfaidh tú iad a leabharmharcáil le go mbeidh sé éasca le teacht orthu
 • Ullmhaigh d’achoimrí roimh ré
 • Ná déan dearmad d’fhoinsí a lua.

Rudaí NACH gCEADAÍTEAR duit a dhéanamh:

 • Ná cóipeáil agus ná greamaigh aon rud
 • Ná bain úsáid as freagra duine eile
 • Ná déan dearmad na foinsí a lua
 • Ná bain úsáid as muilte aistí ná as láithreáin ghréasáin ar nós Chegg

An Bhradaíl

Is é atá sa bhradaíl ná gníomh cóipeála, lena n-áirítear obair duine eile a áireamh nó a lua go díreach gan aitheantas leordhóthanach a thabhairt dó nó di – i gcás scrúduithe ar líne chomh maith.

Cén chaoi bradaíl a sheachaint

 • Mura leatsa an fhaisnéis a bhfuil tú chun úsáid a bhaint aisti – luaigh d’fhoinse
 • Déan gach iarracht gan faisnéis a chóipeáil agus a ghreamú
 • Freagair an cheist i d’fhocail féin
 • Ná roinn do chuid faisnéise le daoine eile i do rang
Artice by
Joanna Brophy