Information

Category Archives

SU Policies

Information

Students’ Union Policies

NUI Galway Students’ Union adopts policies on various issues. Policy can be set by the Executive Committee, SU Council or a referendum of all members of the Students’ Union.

Policy can only be repealed or amended by the body that set it, or by a more senior body. For example, policy set by the Executive Committee can be changed by the Executive Committee or SU Council. Policy set by SU Council can only be repealed by SU Council or a referendum. Finally, policy agreed by referendum can only be repealed or changed by referendum.

Many policies are agreed by the Executive Committee or SU Council. Many of those policies are related to changing events such as support for a local mental health campaign and are fulfilled on a regular basis. Policies which are agreed by referendum are usually associated with national campaigns.

The following policies have been agreed by referendum in recent years:

Students’ Union position on the legalisation and regulation of the cultivation, sale and possession of cannabis.

Passed March 2015

 

The Students’ Union has adopted a position supporting thelegalisationand regulation of the cultivation, sale and possession of cannabis.

Students’ Union Position on the Issue of Couples of the Same Gender Availing of Civil Marriage

Passed March 2014

The Students’ Union has a policy of supporting couples of the same gender availing of civil marriage.

Following the national referendum in May 2015, this policy has been fulfilled.

Students’ Union Position on the campaign of Boycott, Divestment and Sanctions against the State of Israel

Passed March 2014

The Students’ Union adopted a position in support of the campaign of “Boycott, Divestment and Sanctions against the State of Israel” (BDS Campaign).

Students’ Union Position on the Issue of Abortion

Passed March 2013

The Students’ Union has a Pro-Choice position in support of the national campaign for full reproductive rights, which includes a woman’s right to abortion, whether elective or medically necessary.

No Platform Policy

Passed March 2012

The Students’ Union is mandated to oppose any invitation to members of various organisations to speak at the University. 

More information on Students’ Union Policies is available HERE 

Referenda

Information

Article  16 of the Students’ Union Constitution makes provision for referenda on policy or constitutional matters.

Referenda 2016

Referendum on Students’ Union position on the Direct Provision System.

On Thursday 3 March you will be asked to vote in a referendum on whether or not the Students’ Union condemns the Direct Provision System for asylum seekers.

The wording which will appear on the ballot paper, requiring a Yes / No answer, will be:

Do you agree with the following proposition:

“The Students’ Union condemns the direct provision system which is inhumane and denies asylum seekers their basic rights and calls for its abolition and replacement with a system which respects the human rights of asylum seekers. In line with policy supported by the Migrant Rights Centre and other concerned NGOs”

This referendum has been requested by 500 members of the Students’ Union in accordance with the Students’ Union Constitution, Article 16.

Reifreann ar sheasamh Chomhaltas na Mac Léinn i dtaobh córas soláthair dhírigh.

Déardaoin, an 3 Márta, iarrfar ort vótáil i reifreann ar cibé acu a dhéanfaidh nó nach ndéanfaidh Comhaltas na Mac Léinn cáineadh ar an gcóras soláthair dhírigh le haghaidh iarrthóirí tearmainn.

Is mar seo a leanas a chuirfear an cheist ort ar an bpáipéar ballóide, agus beidh ortsa freagra Tá / Níl a thabhairt uirthi:

An bhfuil tú ag toiliú leis an moladh seo a leanas:

“Déanann Comhaltas na Mac Léinn cáineadh ar an gcóras soláthair dhírigh, atá míthrócaireach agus a shéanann ar an lucht iarrtha tearmainn a gcearta bunúsacha, agus éilíonn sé go gcuirfear deireadh leis agus go gcuirfear córas nua ina ionad a léiríonn meas do chearta daonna iarrthóirí tearmainn. De réir polasaithe lena dtacaíonn an tIonad um Chearta Imirceach agus eagraíochtaí neamhrialtasacha eile a bhfuil baint acu leis an gceist.”

Tá an reifreann seo iarrtha ag 500 ball de Chomhaltas na Mac Léinn, de bhun Alt 16 de Bhunreacht Chomhaltas na Mac Léinn.

Referendum on Students’ Union position on the decriminalisation of drugs for personal use.

On Thursday 3rd March you will be asked to vote in a referendum on whether or not the Students’ Union condemns supports the decriminalisation of drugs solely for personal use.

The wording which will appear on the ballot paper, requiring a Yes / No answer, will be:

Do you agree with the following proposition:

“That NUI Galway Students’ Union actively supports the decriminalisation of drugs solely for personal use.”

This referendum has been requested by 500 members of the Students’ Union in accordance with the Students’ Union Constitution, Article 16.

An reifreann ar sheasamh Chomhaltas na Mac Léinn maidir leis an díchoiriúlú drugaí le haghaidh úsáid phearsanta.

Déardaoin, an 3 Márta, iarrfar ort vótáil i reifreann ar cibé acu a thacaíonn nó nach dtacaíonn Comhaltas na Mac Léinn leis an díchoiriúlú drugaí le haghaidh úsáid phearsanta amháin.
Is mar seo a leanas a chuirfear an cheist ort ar an bpáipéar ballóide, agus beidh ortsa freagra Tá / Níl a thabhairt uirthi:

An bhfuil tú ag toiliú leis an moladh seo a leanas:
“Go dtacóidh Comhaltas na Mac Léinn, OÉ Gaillimh go gníomhach leis an díchoiriúlú drugaí le haghaidh úsáid phearsanta amháin.”

Tá an reifreann seo iarrtha ag 500 ball de Chomhaltas na Mac Léinn, de bhun Alt 16 de Bhunreacht Chomhaltas na Mac Léinn.

Referenda 2015

Referendum on Students’ Union position on the legalisation and regulation of the cultivation, sale and possession of cannabis.

On Thursday 5th March 2015 you will be asked to vote in a referendum on whether or not the Students’ Union adopts a position on the legalisation and regulation of the cultivation, sale and possession of cannabis.

The wording which will appear on the ballot paper, requiring a Yes / No answer, will be:

Do you agree with the following proposition:

That NUI Galway Student’s Union actively supports the legalisation and regulation of the cultivation, sale and possession of cannabis for adults age 18 and over.”

Yes

No

This referendum has been requested by 500 members of the Students’ Union in accordance with the Students’ Union Constitution, Article 16.

Reifreann ar sheasamh Chomhaltas na Mac Léinn i dtaobh saothrú, díol agus sealbhú cannabais a dhlisteanú agus a rialáil.

Déardaoin, an 5 Márta 2015, iarrfar ort vótáil i reifreann ar cibé acu a ghlacfaidh nó nach nglacfaidh Comhaltas na Mac Léinn le seasamh i dtaobh saothrú, díol agus sealbhú cannabais a dhlisteanú agus a rialáil.

Is mar seo a leanas a chuirfear an cheist ort ar an bpáipéar ballóide, agus beidh ortsa freagra Tá / Níl a thabhairt uirthi:

An bhfuil tú ag toiliú leis an moladh seo a leanas:

Go dtacóidh Comhaltas an Mac Léinn, OÉ Gaillimh go gníomhach le saothrú, díol agus sealbhú cannabais a dhlisteanú agus a rialáil do dhaoine fásta a bhfuil 18 mbliana d’aois slánaithe acu.”

Níl

Tá an reifreann seo iarrtha ag 500 ball de Chomhaltas na Mac Léinn, de bhun Alt 16 de Bhunreacht Chomhaltas na Mac Léinn.

REFERENDUM RESULT

Referendum on Constitutional Amendment proposed by Students’ Union Executive Committee

On Thursday 12 March 2015 you will be asked to vote in a referendum on whether or not to approve an amendment to article 17 of the Students’ Union Constitution as proposed by the Executive Committee.

The wording which will appear on the ballot paper, requiring a Yes / No answer, will be:

Do you agree with the following constitutional amendment which has been proposed by the Students’ Union Executive Committee:

At Article 17.C replace “Students Union Executive” with “the Board of Trustees as members of the Company”.

Delete Article 17.D in its entirety and re-designate the subsequent sub-articles accordingly.

At the end of the current Article 17.E (to be re-designated 17.D) insert the following new provision:

Once deemed elected, the incoming President of the Students’ Union shall be a non-voting attendee at the Board of Directors until s/he commence his/her term of office as President.

This referendum has been requested by 500 members of the Students’ Union in accordance with the Students’ Union Constitution, Article 16.

Reifreann chun an Bunreacht a leasú a mhol Coiste Feidhmiúcháin Chomhaltas na Mac Léinn:

Déardaoin, an 12 Márta 2015, iarrfar ort vótáil i reifreann ar cibé acu a ghlacfaidh nó nach nglacfaidh togra chun Alt 17 Bhunreacht Comhaltas na Mac Léinn  a leasú a mhol Coiste Feidhmiúcháin.

Is mar seo a leanas a chuirfear an cheist ort ar an bpáipéar ballóide, agus beidh ortsa freagra Tá / Níl a thabhairt uirthi:

An bhfuil tú ag toiliú leis an togra chun an Bunreacht a leasú a mhol Coiste Feidhmiúcháin Chomhaltas na Mac Léinn:

Ag Alt 17.C, go gcuirfear “Bord na nIontaobhaithe mar chomhaltaí den Chuideachta” in ionad “Coiste Feidhmiúcháin Chomhaltas na Mac Léinn”.

Go scriosfar Alt 17.D ina iomláine agus go ndéanfar na fo-ailt ina dhiaidh a athuimhriú dá réir.

Go gcuirfear an fhoráil nua seo a leanas isteach ag deireadh Alt 17.E mar atá faoi láthair (a athuimhreofar mar 17.D):

“Beidh Uachtarán nuathofa Chomhaltas na Mac Léinn ina d(h)uine den lucht freastail gan cheart vótála ag cruinnithe de Bhord na Stiúrthóirí go dtí go gcuirfear tús lena t(h)éarma mar an Uachtarán.”

Tá an reifreann seo iarrtha ag 500 ball de Chomhaltas na Mac Léinn, de bhun Alt 16 de Bhunreacht Chomhaltas na Mac Léinn.

REFERENDUM RESULT

Referenda 2014

Referendum RFC14/1 (Position on Abortion)

This referendum will decide whether or not the Students’ Union adopts a neutral position with regard to abortion.
The wording which will appear on the ballot paper, requiring a Yes / No answer, will be:

Do you agree with the following proposition:
“That NUI Galway Students’ Union repeal the result of RFC13/1 (position on Abortion), which mandated the Students’ Union to adopt an active pro-choice position in relation to abortion.
Henceforth, the Students’ Union shall adopt a neutral position with regard to abortion.”

REFERENDUM RESULT

Referendum RFC14/2 (Position on the campaign of Boycott, Divestment and Sanctions against the State of Israel)

This referendum will decide whether or not the Students’ Union adopts a position in support of the campaign of “Boycott, Divestment and Sanctions against the State of Israel”.

The wording which will appear on the ballot paper, requiring a Yes / No answer, will be:

Do you agree with the following proposition:
“That NUI Galway Students’ Union actively supports the campaign of Boycott, Divestment and Sanctions against the State of Israel.”

REFERENDUM RESULT

Referendum RFC14/3 (Position on the Issue of Couples of the Same Gender Availing of Civil Marraige)

This referendum will decide whether or not the Students’ Union supports couples of the same gender to avail of civil marriage.
The wording which will appear on the ballot paper, requiring a Yes / No answer, will be:

Do you agree with the following proposition:

“That NUI Galway Students’ Union actively supports all measures that extend to homosexual couples the same rights enjoyed by heterosexual couples, including, but not limited to, supporting a referendum to amend Bunreacht na hÉireann to expressedly permit couples of the same gender to avail of civil marriage.”

REFERENDUM RESULT

Previous Referenda

Referendum RFC13/1 (Position on Abortion)

Thursday 7th March 2013 – View motion text

Referendum passed

Referendum RFC12/1 (No Platform Policy)

Thursday 8th march 2012 – View motion text

Referendum passed

RFC06/1 (Structures)

22nd February 2006 – View motion text

Referendum Passed

RFP06/1 (Student Levy)

22nd February 2006 – View motion text

Referendum Passed

RFC05/1 (USI)

7th April 2005 – View motion text

Referendum Passed

RFC04/1 (Vice-President)

19th February 2004 – View motion text

Referendum Passed

RFP03/1 (Student Levy)

27th November 2003 – View motion text

Referendum Passed

Elections

Information

 #NUIGSU16 ELECTION & REFERENDA RESULTS ARE AVAILABLE

HERE

And

HERE

The newly elected officers will take up their positions on the 1st of July 2016 

__________________________________________________________________________________________________________________________

As per The Students’ Union Constitution all members of the Executive Committee shall be elected by and from the full members of the Union in accordance with Schedule 1. The procedure for all other elections shall be determined by the Elections Committee.Every year as a member of the Students Union you choose who you want to run your Union by electing the Executive Committee for the following year. The term of office for the elected Officers of the Union runs from the 1st of July until the 30th of June.

Your full guide to running for SU Elections 2016/17 is available HERE.

Why Vote?

Voting gives you a direct say in how your Union is run, how your issues are dealt with and how your money gets spent. It’s important to pick the people you want as it’s the Union who will be representing your views to the Universtiy and on a local,regional and national level. Your vote is your voice so speak up!

When do I vote?

The full-time officers – the President, the Vice-President/Education Officer and the Vice-President/Welfare Officer – will all be elected on Thursday the 3rd of March 2016. Nominations for these positions are now CLOSED. 

The part-time officer positions of – Oifigeach na Gaeilge, Equality Officer, Societies’ Chairperson, Postgraduate Officer, Clubs’ Captain, 5 College Convenors and Mature Students’ Officer – will all be elected on Thursday 10th March 2016. Nominations for these positions are now CLOSED. 

The SU Council Chairperson will be elected at the last SU Council meeting of the year at 6pm on Monday 29th of February 2016 in IT250. Nominations are now CLOSED. Please note that only registered Class Reps can run for, nominate and vote in this election. 

How to Vote?

  • Come along to the advertised Polling Stations in An Bialann (the Canteen) (10am-7pm), Áras na Mac Léinn (11am-8pm) and the Engineering Building (12pm-4pm)
  • Bring your NUI Galway Student Card
  • You will be given a ballot paper and pen
  • Fill out the ballot paper listing your candidates in order of preference…remember you don’t have to vote for more than 1 person
  • You must then fold your ballot paper to conceal your vote and place it in the sealed ballot box
  • You can only vote once!

For the elections of Clubs’ Captain and Societies’ Chairperson on polling day it is strictly one vote per club for Clubs’ Captain and one vote per society for Societies’ Chairperson. Only Club Captains and Society Auditors (or their proxy) may vote and they can only vote in the Bialann polling station or at the 1pm Clubs meeting or 6pm Societies meeting. There is no Remote Vote for these positions.

Remote Vote

Remote Vote is a facility to allow students to vote online. It’s particularly useful for students on satellite campuses and students on work placement, but it’s available to any student. The system is accessed via the Students’ Union website and is easy to use, secure and confidential. Students simply log in using their campus account. The only requirement is students must register to use Remote Vote before the Election Day.

Remote Vote deadlines 2016:

Full Time Elections & Referendum register before midnight Wednesday 2nd March & Vote online 10am-8pm Thursday 3rd March. 

Part Time Officer Elections & Referendum regsiter before midnight Wednesday 9th March & Vote online 10am-8pm Thursday 10th March. (Please note Remote Vote not available for Clubs & Socs Positions – Captains/Auditors should contact the SU about using proxy for their vote) 

You must register separately for each of the voting days. 

How do I run for Election?

To be eligible to run in this election, candidates must be members of NUI Galway Students’ Union. All registered students of NUI Galway, on payment of the student levy are members of the Students’ Union. You need to be nominated by 20 members of the Students’ Union i.e. registered students.

Nomination Forms

Nomination forms shall be made available from the Students’ Union office and the Students’ Union website once nominations have been opened. Completed nomination forms must be returned to the Students’ Union election nomination box in Áras na Mac Léinn by the appointed date and time. Late nominations will not be accepted under any circumstance.

Elections Committee

The Elections Committee comprises of the President, the Vice-Presidents and the Returning Officer appointed under Schedule I. The duties of this committee are to oversee the running of all Union elections and to decide on any matters relating to such which are not specifically covered in this constitution and its schedules. If a member of the committee is running for re-election, they must resign their position on the Elections Committee. The Executive Committee shall nominate one of their number as a replacement. The Elections Committee must also provide a list of rules and regulations for candidates before campaigning begins.

Regulations

Election regulations are outlined in the Students’ Union Constitution, Schedule 1

Schedule 1 (Elections).

Queries?

If you have any queries about the regulations or running of the elections, please email elections@su.nuigalway.ie 

Former Officers

Information

Former SU Officers

The NUI Galway Students’ Union was originally established in 1911 as the Students’ Representative Council under the direction of Bryan Cusack, and was an offshoot of the Literary & Debating Society. This council was short-lived, but the re-establishment of the body was proposed by Conor O’Malley, auditor of the 1913-1914 session of the Literary & Debating Society in his inaugural address in November 1913. The council was firmly established by the mid-1920’s, and in the 1960’s was formally developed into the university’s Students’ Union, then known as Comhairle Teachta na Mac Léinn.

Former Presidents

 

 2015-16 

President: Phelim Kelly

View Full SU Exec 

 

2014-15

President: Delcan Higgins

View Full SU Exec

 

2013-14 

President: Sean Kearns

View Full SU Exec

 

 

2012-13

President: Paul Curley

View full SU Exec
 2011-12
President: Emmet Connolly
View full SU Exec
 2010-11
President: Peter Mannion
View full SU Exec
 2009-10
President: Donna Cummins
View full SU Exec

2008-09
President: Muireann O’Dwyer
View full SU Exec

2007-08
President: James Hope
View full SU Exec
2006-07
President: Damien Corridan
View full SU Exec
2005-06
President: Paddy Reilly
View full SU Exec
2004-05
President: Paddy Reilly
View full SU Exec
2003-04
President: Tony McDonnell
View full SU Exec
2002-03
President: Leona Byrne
View full SU Exec
2001-02
President: Pádraig Ó Duinnín
View full SU Exec
2000-01
President: Paddy Jordan
View full SU Exec
1999-2000
President: Paddy Jordan
View full SU Exec
1998-99
SU President: Cormac McCarthy
View full SU Exec
 1997-98
President: Darren McCallig
View full SU Exec
 1996-97
President: Joanne Murphy
View full SU Exec
 1995-96
President: Fergal O’Flaherty
View full SU Exec
 1994-95
President: Fiona McCauley
View full SU Exec
 1994-95
President: Sinead Molloy
View full SU Exec
 

1993-94

President: Eoghan McCormaic
View full SU Exec

 1992-93
President: Seán Solon
View full SU Exec
 1991-92
President: Ronan Mullen
View full SU Exec
 1990-91
President: Daithí MacCarthaigh
View full SU Exec
 1989-90
President: Neil Whorisky
 1988-89
President: Cathy Grieve
View full SU Exec
 1987-88
President: Pat O’Flaherty
 1986-87
President: Ger Killeen
View full SU Exec
 1985-1986
President: Brendan Wilkins
View full SU Exec
 1984-85
President: Pat Boyde
 1983-84
President: Peter Conry
 1983
President: Seamus Henry
 1982
President: Alan Sheerins
View full SU Exec
 1981-82
President: Aileen O’Meara
View full SU Exec
 1980-81
President: Brendan Smith
View full SU Exec
 1979-80
President: Cathal Guiomard
View full SU Exec
 1978-79
President: Grainne McMorrow
View full SU Exec
 1977-78
President: Mike Jennings
View full SU Exec
 1976-77
President: Mary Carroll
View full SU Exec
 1975-76
President: John Curran
View full SU Exec
 1974-75
President: Eamon Gilmore
View full SU Exec
 1973-74
President: Brendan Glynn
 1972-73
President: Seán Mac Aoghain
 1971-72
President: Tony Deffely
 1970-71
President: Pat Rabbitte
 1969-70
President: Conor O’Neill
View full SU Exec
 1968-69
President: Liam Morris
 1967-68
President: Ralph Ó Gormáin
 1966-67
President: Pádraic de Búrca
 1965-66
President: M. A. Gearóid Ó Tuathaigh
 1964-65
President: Michael D. Higgins
 1962-64
Unknown
 1961-62
President: Mícheál Ó Seighin
 1960-61
President: Donal McNally
   

SU History

Information

SU History

NUI, Galway Students’ Union was originally established in 1911 as the Students’ Representative Council. This council was short-lived, but the re-establishment of the body was proposed in 1913. The council was firmly established by the mid-1920’s, and in the 1960’s was formally developed into the university’s Students’ Union, then known as Comhairle Teachta na Mac Léinn.

Founded in 1964 the function of the Union as per the Constitution shall be “to represent its members and promote, defend and vindicate the rights of its members at all levels of society”. Below are some highlights from the Unions past.

“An injury to one is an injury to all”

1964/65 1969 1970 1971 1972 1973/74 1974/75 1974 – 78
1975 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1986/87 1988 1988/1989 1990/1991 1991/1992
1992/1993 1993/1994 1994/1995 1995/1996 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000
2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2006/2007 2007/2008 2008/2009
2009/2010 2010/2011
2011/2012
2012/2013 2013/2014  2014/2015