Faye Ní Dhomhnaill

Leas-Uachtarán don Ghaeilge/Vice President for the Irish Language
Haigh a chairde! Mise Faye agus is mé atá mar an Leas-Uachtarán don Ghaeilge agaibh don bhliain acadúil 2023/2024! As Contae an Chabháin mé agus tá céim agam sa Dlí, Béarla agus Drámaíocht. An aidhm atá agam ná go mbeidh gach mac léinn in ann teacht chugam san oifig agus a rá “Cé na hacmhainní atá ann domsa?”. Bhí mé mar Thionólaí Choláiste na nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta agus an Léinn Cheiltigh in 2021 agus tá mé ag dúil go mór le bheith ag treabhadh ar son na Gaeilge in Ollscoil na Gaillimhe i mbliana. Ná bíodh drogall oraibh teacht chugam má bhíonn ceisteanna ar bith agaibh!   Haigh a chairde! I’m Faye and I am your Leas-Uachtarán don Ghaeilge for the 2023/2024 academic year! I am from County Cavan and I am a Law, English and Drama graduate. It is my aim that any student can come to my office and say “What resources are there for me?”. I was the Convenor for the Arts, Social Sciences and Celtic Studies in 2021 and I’m looking forward to working for Gaeilge in Ollscoil na Gaillimhe this year. If you have any questions my door is always open!  

Contact

Phone: 091 493 570

Mobile: 086 014 5244