Julieanne Ní Mhullaoidh

Leas-Uachtarán don Ghaeilge/Vice President for the Irish Language

Haigh a chairde, Julieanne Ní Mhullaoidh is ainm dom agus is as Oileán Acla, Co. Mhaigh Eo dom ó dhúchas. Rugadh agus tógadh le Gaeilge mé agus tá sé mar aidhm agam cearta teanga na mac léinn a chaomhnú anseo in Ollscoil na Gaillimhe. Rinne mé staidéar ar Ghaeilge agus Léann an Aistriúcháin agus chaith mé ceithre bliana ag plé le cumainn agus coistí Gaelacha. Táim ag iarraidh deiseanna a chuir ar fáil do gach éinne í a labhairt agus í a fhoghlaim. Is ollscoil dhátheangach muid agus tá súil agam go mbeidh an Ghaeilge sofheicthe agus sochloiste i mbliana! Ná bíodh aon drogall oraibh teacht i dteagmháil liom má tá aon cheist nó aon chomhairle uait!

 

Hello everyone, my name is Julieanne Ní Mhullaoidh and I’m from Achill, Co. Mayo. I was raised with Irish and it’s my aim to protect the language rights of students here in Ollscoil na Gaillimhe. I studied Irish and Translation and I was involved with various Irish committees and societies. I want to give everyone the opportunity to learn and speak Irish this year. We’re a bilingual university and I hope that this year it’ll be clear to all! Don’t hesitate to get in touch if you have any questions or need a bit of advice!

 

Contact

Phone: 091 493 570

Mobile: 086 014 5244