Izzy Tiernan

Vice-President / Welfare and Equality Officer

Dia daoibh, my name is Izzy Tiernan and I am delighted to be the new Vice President for Welfare and Equality! I hail from Waterford, and have been extremely involved in politics and activism from a young age, as Secretary for Fridays for Future Waterford and as an ambassador for a non-profit organisation called The Shona Project who empower young girls. I’m currently studying Human Rights and have fallen quickly in love with the university and Galway. I believe that my personal life experience, from being queer, autistic, an ex-drug addict and suffering from mental illnesses will help me relate and empathise with students across the Students’ Union. Feel free to contact me for advice, a chat or even a cup of coffee, my office door is always open!

 

Dia daoibh, Izzy Tiernan is ainm dom agus tá ríméad orm go mbeidh mé mar an Leas-Uachtarán nua um Leas agus Comhionannas! As Port Láirge ó dhúchas mé. Tá baint mhór agam le cúrsaí polaitíochta agus gníomhaíochais ó bhí mé óg agus mé mar rúnaí ar an Aoine don Todhchaí, Port Láirge, agus mar ambasadóir ar son eagraíocht neamhbhrabúsach dar teideal The Shona Project a thugann cumhacht do chailíní óga. Táim ag gabháil do Chearta an Duine faoi láthair agus táim tar éis titim i ngrá go gasta leis an ollscoil agus le Gaillimh. Creidim gur cuidiú a bheidh sa taithí atá agam ó mo shaol féin, mar dhuine aiteach, mar dhuine uathach, mar iar-andúileach drugaí agus ón bhfulaingt ó mheabhairghalair, ionas go mbeidh tuiscint agam do neacha léinn ar fud Chomhaltas na Mac Léinn agus comhbhá agam leo. Déanaigí teagmháil liom má theastaíonn comhairle, comhrá nó fiú cupán caife uaibh, beidh fáilte romhaibh i dtólamh chun m’oifige!

 

Contact

Phone: 091 492747

Mobile: 086 3853659