Rachel Concannon

Societies Chairperson

The Societies Chairperson represents NUI Galway Societies on the Students' Union Executive Committee and the University Societies Committee.

Hi everyone! My name is Rachel and I am your Societies Chairperson for the 2023/2024 academic year. I’m in my third year studying Government (Law, Politics and Economics). In 2022/2023, I was Auditor of XCX Society, Secretary for Politics Society and Socials Officer for FemSoc. I've enjoyed working with societies so much over the past year and they are an amazing addition to our University so I couldn't be prouder to represent them on the SU this year. If you have any questions, don't hesitate to contact me at all, and I'll be happy to help you!

 

Haigh gach duine! Rachel is ainm dom agus is mise a bheidh mar Chathaoirleach na gCumann don bhliain acadúil 2023/2024. Tá mé sa tríú bliain ag déanamh staidéir ar an Léann Rialtais (Dlí, Polaitíocht agus Eacnamaíocht). Sa bhliain 2022/2023 bhí mé mar Reachtaire ar Chumann XCX, Rúnaí ar an gCumann Polaitíochta agus mar Oifigeach Sóisialta ar FemSoc. Táim ag baint an-sult as bheith ag obair le cumainn éagsúla le bliain anuas agus cuireann siad go mór le saol na hOllscoile, mar sin tá mé thar a bheith bródúil as bheith mar ionadaí dóibh ar Chomhaltas na Mac Léinn i mbliana. Má bhíonn aon cheisteanna agaibh, ná bíodh aon leisce oraibh teagmháil a dhéanamh liom agus beidh mé sona sásta cabhrú libh!

Contact

Phone: 091 493 570

Mobile: 083 171 8119