Dean Kenny

President

Hi everyone, my name is Dean Kenny and I am your Students’ Union President for 2023/24. I am from Belcarra, Co. Mayo, and I am a Maths and Education graduate. I have been involved in many different organisations in the past, including Mayo Comhairle na nÓg, Foróige, Mindspace Mayo, and my local club Balla GAA. I feel extremely privileged to be given this opportunity, and I am really looking forward to the year ahead. My aim is that every student has the best possible college experience and is provided with the opportunities to express themselves however they see fit, in a safe and welcoming environment. We are here to represent you, so please do get in if you have any ideas, complaints, suggestions, or simply want a chat. My door is always open. Very much looking forward to meeting you all soon, Dean.

 

A chairde go léir, Dean Kenny is ainm dom agus is mise Uachtarán Chomhaltas na Mac Léinn don bhliain 2023/24. As Baile na Cora i gContae Mhaigh Eo dom agus céimí le Mata agus Oideachas atá ionam. Tá baint agam le heagraíochtaí éagsúla go leor go dtí seo, Comhairle na nÓg Mhaigh Eo, Foróige agus Mindspace Mhaigh Eo ina measc, chomh maith le CLG Bhalla, mo chlub áitiúil féin. Is mór an phribhléid dom an deis seo a fháil agus tá mé ag súil go mór leis an mbliain atá romhainn. Is é is aidhm dom go mbeidh an saol is fearr agus is féidir ar an gcoláiste ag gach mac léinn agus go mbeidh na deiseanna acu iad féin a chur in iúl de réir mar is toil leo féin i gcultúr sábháilte fáilteach. Táimidne anseo chun ionadaíocht a dhéanamh daoibhse. Mar sin, bígí i dteagmháil má bhíonn smaointe, gearáin nó moltaí agaibh nó fiú mura mbíonn de dhíth ach comhrá beag. Beidh míle fáilte romhaibh i gcónaí. Tá mé ag tnúth go mór le bualadh le gach uile dhuine agaibh gan mhoill.

   

Contact

Phone: 091 492746

Mobile: 086 385 5502