Fionn Sexton Connolly

Postgraduate Taught Officer

Haigh! I’m Fionn, your Postgraduate Taught Officer for the year. I am from Clare, I am 23, and I am in the final year of the LLB. I previously served as the SU Council chair, and I am thrilled to serve the Union again! I am hugely passionate about education being accessible to everyone, and being a part of the Union is my vehicle to fight that fight. I am here to help you, so feel free to drop me an email or a text message if you need help! (Also, I’ll see you all at my Postgrad events!)

 

Haigh! Mise Fionn, Oifigeach na nIarchéimithe Teagasctha don bhliain. Is as Contae an Chláir dom, táim 23 bliain d’aois agus táim sa bhliain deiridh den LLB. Chaith mé tréimhse roimhe seo mar chathaoirleach ar Chomhairle an Chomhaltais agus tá ríméad orm a bheith ag obair ar son an Chomhaltais arís! Táim millteanach díograiseach maidir le teacht a bheith ag gach duine ar an oideachas. Tá an áit atá agam mar chuid den Chomhaltas mar ghléas agam chun an cath sin a throid. Táim anseo chun cabhrú libh, mar sin ná bíodh faitíos oraibh ríomhphost nó téacsteachtaireacht a chur chugam má bhíonn cabhair uaibh! (Feicfidh mé sibh go léir le linn mo chuid imeachtaí Iarchéime chomh maith!)

Contact

Phone: 091 493 570

Mobile: 085 225 2185