Adrian Wisdom

Mature Students' Officer

Hello & Welcome! I attended 5 primary schools in 4 countries – but I wasn’t expelled from any of them. Continuing in this zig-zag career left me wanting to complete my education someday. So I’m here now. Mature students all have an interesting tale to tell about how they arrived here. Always remember you’re here to attend and study - try to get your Continuous Assessment assignments done a little early. Clubs and Societies offer you a lot and they are all free to join. Social participation is important, as this is how you meet other students here. Mature students often juggle many more life challenges than the average student. Balancing life and college can be tough, so getting to know other mature students in the same situation is of huge benefit and helps you make friends. I encourage all of you to join the Mature Students Society. The University also has a full time Mature Students’ Officer Kathleen Hartigan who will be of inestimable help.

 

Is é bhur mbeatha! D'fhreastail mé ar 5 bhunscoil in 4 thír – níor caitheadh amach as ceann ar bith acu mé, áfach. Ó tharla an ghairmréim sin a bheith agam ar fud na háite, tharla go raibh mé ag iarraidh mo chuid oideachais a chur i gcrích am éigin. Seo an áit a bhfuil mé anois. Tá a scéal suimiúil féin le haithris ag gach mac léinn lánfhásta faoin gcaoi ar tháinig siad anseo sa deireadh. Cuimhnigh i gcónaí go bhfuil tú anseo chun freastal ar an gcúrsa agus staidéar a dhéanamh. Déan iarracht na tascanna don Mheasúnú Leanúnach a dhéanamh giota beag luath. Cuireann Clubanna agus Cumainn neart ar fáil don mhac léinn agus is féidir clárú leo go léir saor in aisce. Tá sé tábhachtach páirt a ghlacadh in imeachtaí sóisialta toisc gur sin an tslí a mbuailfidh tú le mic léinn eile anseo. Is minic mic léinn lánfhásta ag tabhairt faoi níos mó dúshláin saoil ná an gnáthmhac léinn. Tá sé dúshlánach cothromaíocht a bhaint amach idir an saol agus saol an choláiste. Mar sin, is fiú go mór aithne a chur ar mhic léinn lánfhásta eile atá sa chás céanna a bheidh mar chuidiú agat cairdeas nua a fhorbairt le daoine. Molaim daoibh go léir clárú le Cumann na Mac Léinn Lánfhásta. Tá Oifigeach lánaimseartha um Chúrsaí Mac Léinn Lánfhásta san Ollscoil, Kathleen Hartigan, a chuideoidh go mór.

 

Contact

Phone: 091 493 570