Julia Collins

International Students Officer

My name is Julia Collins, and I’m looking forward to being your International Student Officer for 2023/2024. I'm a postgraduate student from Germany LLM in International Migration and Refugee Law. I have worked in the Students’ Union in Germany before. In my programme, I'm surrounded by other International students. At UG, I'm part of the Ultimate Frisbee Club and the International Student Society, and I've been volunteering with the University of Sanctuary. I'm excited to work with the SU this year, promoting cultural exchange and advocating safety and rights for the International Student community on Campus. If you have any ideas or problems, please feel free to contact me!

 

Julia Collins is ainm dom agus táim ag súil go mór le bheith mar Oifigeach Mac Léinn Idirnáisiúnta agaibh don bhliain 2023/2024. Mac léinn iarchéime as an nGearmáin mé ar an LLM sa Dlí um Imirce Idirnáisiúnta agus Dídeanaithe. Tá seal caite agam ag obair in Aontas na Mac Léinn sa Ghearmáin roimhe seo. Tá mic léinn idirnáisiúnta eile thart orm an t-am ar fad ar an gclár atá ar bun agam. Táim mar chuid de Chlub Ultimate Frisbee na hollscoile agus de Chumann na Mac Léinn Idirnáisiúnta in Ollscoil na Gaillimhe. Táim ag obair go deonach leis an University of Sanctuary chomh maith. Táim ag tnúth go mór le bheith ag obair le Comhaltas na Mac Léinn i mbliana chun malartú cultúrtha a chur chun cinn agus chun labhairt ar son na mac léinn idirnáisiúnta ar an gcampas ó thaobh a gceart agus sábháilteachta de. Má bhíonn aon smaointe nó fadhbanna agaibh, ná bíodh drogall oraibh teagmháil a dhéanamh liom!

Contact

Phone: 091 493570