Sava Beekman

Gender and LGBT+ Rights Officer

The Gender and LGBT+ Officer represents students on Gender and LGBT+ issues and develops Union polices in these areas. They liaise with societies and organise events to highlight Gender and LGBT+ issues facing students.

Hello, everyone. My name is Sava and I am your Gender and LGBT Rights Officer for the academic year 2023/24. I am an international Second Year student. I vow to represent queer and gender non-conforming folks and stand up for their rights both on and off campus. If you have any questions for me, or just want to talk, please do not hesitate to message or contact me. My door is always open.

 

Déanann an tOifigeach um Chearta Inscne agus LADT+ ionadaíochdo mhic léinn ar shaincheisteanna a bhaineann le hinscne agus LADT+, agus fobraíonn beartais na Chomhaltais sna réimsí sin. Téann an tOfigeach i gcomhairle le cumainn agus eagraíonn imeachtaí chun béim a leagan ar fhadhbanna inscne agus LADT+ a bhíonn le sárú ag mic léinn.

Dia daoibh go léir! Sava an t-ainm atá orm agus is mise a bheidh agaibh mar Oifigeach um Chearta Inscne agus LADT+ don bhliain acadúil 2023/24. Mac léinn idirnáisiúnta sa dara bliain is ea mé. Tugaim m’fhocal go ndéanfaidh mé ionadaíocht thar ceann daoine aiteacha agus daoine atá neamh-chomhréireach ó thaobh inscne de agus go seasfaidh mé an fód do chearta na ndaoine sin ar an gcampas agus in áiteanna eile. Má bhíonn aon cheisteanna agaibh orm, nó má bhíonn sibh go díreach ag iarraidh labhairt liom, ná bíodh aon mhoill oraibh teagmháil a dhéanamh liom. Féadfaidh sibh teacht chugam aon uair.

Contact

Phone: 091 493 570