Vanessa Frimpong

Ethnic Minorities Officer
 

The Ethnic Minorities Officer represents students of ethnic minority on campus. They represent union members on various committees, provide support to students of ethnic minority and liaise with relevant societies. They organise relevant events and campaigns to highlight and address cultural diversity and to promote the cultural integration of students across campus.

Hello! My name is Vanessa Frimpong, and I am the Ethnic Minorities Officer studying Biomedical Science. I am excited to be part of the Students’ Union this year and to work with the other officers and University to bring changes, organise events and raise issues. As your EMO, it will be my job to promote anti-racism on campus and ensure ethnic minority rights are enforced and to enforce decrees in relation to racial justice. Feel free to contact me with any queries, questions, or suggestions. I look forward to meeting and representing you all!

 

Heileo! Vanessa Frimpong is ainm dom. Is mise Oifigeach na Mionlach Eitneach agus tá mé ag gabháil don Eolaíocht Bhithleighis. Táim iontach tógtha faoi bheith mar chuid de Chomhaltas na Mac Léinn i mbliana agus chun bheith ag obair leis na hoifigigh eile agus leis an Ollscoil le hathruithe a bhaint amach, le himeachtaí a eagrú agus le ceisteanna agus fadhbanna a ardú. Mar Oifigeach na Mionlach Eitneach, is é an ról a bheidh agam an frithchiníochas a chur chun cinn ar an gcampas, a chinntiú go gcuirtear cearta na mionlach eitneach i bhfeidhm agus chun orduithe maidir leis an gceartas cine a fhorfheidhmiú. Ná bíodh drogall oraibh teagmháil a dhéanamh linn má bhíonn aon cheisteanna nó moltaí agaibh. Tá mé ag súil go mór le bualadh libh go léir agus ionadaíocht a dhéanamh ar bhur son!

Contact

Phone: 089 459 5950

Mobile: 091 493 570