Raimey O’Boyle

Vice President/Education Officer

Hello, my name is Raimey and I’m the Vice President/Education Officer for 2023/34. I cannot wait to get started in the role and represent the student voice! I have been a class rep, CÉIM Leader, ATS mentor, Psych Soc Vice Auditor, and the SU Postgrad Taught Officer. This experience has given me the opportunity to work with students in various capacities and I look forward to continuing to do this as your VP for Education! The student voice is so important to our Union so if you have any queries, suggestions, criticisms, and/or desires please do reach out to me. I can’t wait to meet and work with you all!

 

Heileo, Raimey an t-ainm atá orm agus mise atá mar Leas-Uachtarán/Oifigeach Oideachais le haghaidh 2023/24. Táim ar bís le tosú sa ról agus le bheith mar ionadaí thar ceann ghuth na mac léinn! Tá tréimhsí caite agam mar ionadaí ranga, Ceannaire ar CÉIM, meantóir ATS, Leas-Reachtaire ar an gCumann Síceolaíochta agus Oifigeach na nIarchéimithe Teagasctha ar Chomhaltas na Mac Léinn. Agus mé sna róil sin bhí deiseanna agam le bheith ag obair le mic léinn i gcomhthéacsanna éagsúla. Táim ag súil go mór le leanúint ar aghaidh ar an dóigh chéanna mar Leas-Uachtarán agaibh don Oideachas! Tá tábhacht nach beag le guth na mac léinn sa Chomhaltas. Mar sin, má bhíonn aon cheisteanna, moltaí, gearáin agus/nó achainíocha agaibh iarraim oraibh teagmháil a dhéanamh liom. Táim ar bís faoi bhualadh libh agus faoi bheith ag obair libh go léir!

 

Contact

Phone: 091 493707

Mobile: 086 385 3658