Joey Andrews

Convenor of the College of Science and Engineering
Hello there, my name is Joey Andrews, and I am this year’s Convenor for Science and Engineering. I am a third year student studying Financial Mathematics and Economics. I’m looking forward to working as part of the Students’ Union this year. I have set out many goals I hope to achieve this year with the rest of the SU, which can be found in my manifesto on my Instagram. If you have any issues or suggestions feel free to contact me! Each of the 4 College Convenors act as chairperson for their College Class Representatives Council. They represent their Colleges Class Reps and students on the Executive Committee. They work with the SU Council Chairperson to make sure every class has a Class Representative.   Haigh a chairde, Joey Andrews is ainm dom, agus is mise Tionólaí na scoileanna Eolaíochta agus Innealtóireachta i mbliana. Tá mé sa tríú bhliain ag déanamh staidéir ar Matamaitic Airgeadais agus Eacnamaíocht. Tá mé ag súil go mór le obair a dhéanamh leis an Comhaltas. Tá neart spriocanna agam cheana féin a mhaith liom a bhaint amach i mbliana, agus tá siad ar fhad le fáil ar mo Instagram (@convenorjoey). Má tá aon fadhbanna nó moltaí agaibh ná bíodh faitíos ort iad a rá liom! Tá Tionólaí Coláiste ag na 4 Choláiste agus bíonn siad ina gcathaoirligh ar Chomhairle Ionadaithe Ranga a gColáiste. Déanann siad ionadaíocht ar Ionadaithe Ranga agus ar mhic léinn a gColáiste ar an gCoiste Feidhmiúcháin. Oibríonn siad le Cathaoirleach Chomhairle Chomhaltas na Mac Léinn lena chinntiú go bhfuil Ionadaí Ranga ag gach rang.  

Contact

Phone: 091 493 570