Katie Scrivener

Convenor of the College of Medicine, Nursing & Health Sciences

My name is Katie Scrivener and I am a third-year Medical student. I am excited to get to work this year as the Convenor of the College of Medicine, Nursing and Health Sciences. I am looking forward to bringing forth your concerns and problems and working to improve your University experience. If you have any problems please feel free to contact me and I will do everything I can to help you, no matter the issue!

Each of the 4 College Convenors act as chairperson for their College Class Representatives Council. They represent their Colleges Class Reps and students on the Executive Committee. They work with the SU Council Chairperson to make sure every class has a Class Representative.

 

Katie Scrivener is ainm dom agus is mac léinn leighis mé sa tríú bliain. Táim tógtha go bhfuil deis agam i mbliana le bheith ag obair mar Thionólaí Choláiste an Leighis, an Altranais agus na nEolaíochtaí Sláinte. Táim ag dúil le bhur gcúiseanna imní agus fadhbanna a shocrú agus obair a dhéanamh go mbeidh saol níos fearr agaibh agus sibh ar an Ollscoil. Má bhíonn aon fhadhbanna agaibh, iarraim oraibh teagmháil a dhéanamh liom agus déanfaidh mé mo sheacht ndícheall cuidiú a thabhairt, is cuma cén fhadhb a bheidh ann!

Tá Tionólaí Coláiste ag na 4 Choláiste agus bíonn siad ina gcathaoirligh ar Chomhairle Ionadaithe Ranga a gColáiste. Déanann siad ionadaíocht ar Ionadaithe Ranga agus ar mhic léinn a gColáiste ar an gCoiste Feidhmiúcháin. Oibríonn siad le Cathaoirleach Chomhairle Chomhaltas na Mac Léinn lena chinntiú go bhfuil Ionadaí Ranga ag gach rang.

 

Contact

Phone: 091 493 570