Cameron Rose

Convenor of the College of Business, Public Policy & Law

Hello everyone, my name is Cameron Rose, and I will be your Convenor of the College of Business, Public Policy & Law in the 23/24 academic year. I am part of Shannon College of Hotel Management, and I am in my final year. My focus is to ensure everyone’s voice is heard, especially the satellite campuses. The convenor represents their colleges’ class reps and students on the executive committee so please do not hesitate to use my contact information to reach out to me. I passionately believe that by hearing all students’ opinions we can make meaningful change.

Each of the 4 College Convenors act as chairperson for their College Class Representatives Council. They represent their Colleges Class Reps and students on the Executive Committee. They work with the SU Council Chairperson to make sure every class has a Class Representative.

 

Bhuel, a chairde, Cameron Rose is ainm dom agus is mé a bheidh agaibh mar Thionólaí Choláiste an Ghnó, an Bheartais Phoiblí agus an Dlí don bhliain acadúil 23/24. Táim mar chuid de Choláiste Ósta na Sionainne agus i mbliain na céime anois. An príomhchúram atá orm ná lena chinntiú go n-éistfear le guth gach duine, go háirithe iad siúd atá ar na campais satailíte. Déanann na tionólaithe ionadaíocht thar ceann ionadaithe ranga agus mhic léinn a gcoláiste ar an gcoiste feidhmiúcháin. Mar sin, ná bíodh aon drogall oraibh mo chuid sonraí teagmhála a úsáid le dul i teagmháil liom. Má éistimid le tuairimí gach mic léinn, creidim go daingean go bhféadfaimid athruithe fiúntacha a bhaint amach.

Tá Tionólaí Coláiste ag na 4 Choláiste agus bíonn siad ina gcathaoirligh ar Chomhairle Ionadaithe Ranga a gColáiste. Déanann siad ionadaíocht ar Ionadaithe Ranga agus ar mhic léinn a gColáiste ar an gCoiste Feidhmiúcháin. Oibríonn siad le Cathaoirleach Chomhairle Chomhaltas na Mac Léinn lena chinntiú go bhfuil Ionadaí Ranga ag gach rang.

 

Contact

Phone: 091 493 570

Mobile: 086 056 0440