Ruairí O’Boyle

Convenor of the College of Arts Social Sciences & Celtic Studies
Hi all, my name is Ruairí O’Boyle and I am your Convenor for the College of Arts, Social Sciences & Celtic Studies for the academic year 23/24, representing all 8 schools in the college. I am currently in my final year of BA Government (Politics, Economics and Law), majoring in Law. Prior to my position as Convenor I served as Class Representative and have been very active in student life (see my manifesto for more). I look forward to working with my fellow officers to uphold the participatory, democratic nature of the Union while working towards social and economic justice, and inclusivity for students. Each of the 4 College Convenors act as chairperson for their College Class Representatives Council. They represent their Colleges Class Reps and students on the Executive Committee. They work with the SU Council Chairperson to make sure every class has a Class Representative.   Haigh, a chairde. Ruairí O’Boyle an t-ainm atá orm agus is mise Tionólaí Choláiste na nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta agus an Léinn Cheiltigh don bhliain acadúil 23/24, thar ceann na 8 scoil ar fad sa choláiste sin. Tá mé i mbliain na céime den BA i Léann an Rialtais (Polaitíocht, Eacnamaíocht agus Dlí) agus is é an Dlí an príomhábhar atá ar bun agam. Sula raibh an ról agam mar Thionólaí bhí mé mar Ionadaí Ranga. Tá mé iontach gníomhach i saol an mhic léinn go dtí seo (tá tuilleadh faoi seo san fhorógra agam). Táim ag tnúth le bheith ag obair le mo chomhoifigigh chun na gnéithe rannpháirteacha daonlathacha den Chomhaltas a chothú agus sinn ag obair i dtreo ceartas sóisialta, ceartas eacnamaíoch agus na hionchuimsitheachta ar son na mac léinn. Tá Tionólaí Coláiste ag na 4 Choláiste agus bíonn said in a gcathaoirligh ar Chomhairle Ionadaithe Ranga a gColáista. Déanann said ionadaíocht ar Ionadaithe Ranga agus ar mhic léinn a gColáiste ar an gCoiste Feidhmiúcháin. Oibríonn said le Cathaoirleach Chomhairle Chomhaltas na Mac Léinn lena chinntiú go bhfult Ionadaí Ranga ag gach rang.

Contact

Phone: 091 493570