NUI Galway

Tag Archives

SU Pop Up

News

SU Pop Up | Pop Up CMLOÉG 

Call over to us in the Aula Maxima, The Quadrangle, OÉ Gaillimh to get all the free stuff!

Pick up your reusable Rudaí Álainn bag full of FREE STUFF including:

 • Your SU Welcome/Fáilte Magazine
 • Reusable facemasks for every student provided by NUI Galway
 • Flirt FM Wall Planners
 • Free drinks
 • Your SU Card
 • + Lots more surprises!

The Project UniCoV Team will also be there to answer all your questions about signing up to take part and safeguard our campus.

OPENING HOURS 

Week 1

 • Thursday 2nd September 11am-2pm
 • Friday 3rd September 11am-2pm
 • Saturday 4th September 1pm-3pm

Week 2

Monday 6th September – Thursday 9th September 10am-3pm (Late Opening 10am-6pm Wednesday 8th September)

Week 3

Monday 13th September – Friday 17th September 10am-3pm (Late Opening 10am-6pm Wednesday 15th September)

Week 4

Monday 20th September – Saturday 25th September 10am-3pm (Late Opening 10am-6pm Wednesday 22nd September)

Week 5

Monday 27th September – Friday 1st October 10am-3pm (Late Opening 10am-6pm Wednesday 29th September)

 

*Please wear a facemask and practice social distancing. You will need your NUIG student ID number (CAO number) to collect your free stuff. 

NUI Galway Students’ Union Urges Caution Booking Student Accommodation

News

NUI Galway Students’ Union Urges Caution Booking Student Accommodation

With Leaving Certificate results being issued this week thousands of students across the country now find themselves looking for accommodation for the upcoming academic year. Housing for students has been an issue in the past and NUI Galway Students’ Union urges students to be cautious before committing to a private residence this year. Before rushing into signing a lease/contract it is extremely important to make sure the property fits the needs of all tenants and to look out for rental scams. There are properties available so don’t panic and make sure you keep a close eye on all the accommodation websites especially www.nuigstudentpad.ie

Here are some handy tips:

 1. Be aware of the following rental scams: Scammer claims to be out of the country so can’t show you the property but requests a deposit. Scammer is living at the property, and shows a number of people around. They get a deposit from several people and then flee with the cash. The transaction appears to have gone smoothly until the renter finds that the keys don’t work and the landlord has disappeared.
 2. Take your time when viewing a property. Ensure all the necessities are there e.g. washing machine, furnishings etc. Check that all gas and electrical appliances are in good working order.
 3. Take photos of the property and make sure to highlight any damages already there e.g. Cigarette burns, carpet stains, etc.
 4. If there are any repairs to be made in the property, be sure to get it in writing from the landlord or agency that these problems will be rectified before handing over your deposit.
 5. Avoid paying the deposit in cash and ensure you get a receipt for any moneys exchanged. You are legally entitled to a receipt so make sure to insist on one.
 6. Request a viewing prior to the move in date to ensure that all outstanding issues have been rectified.
 7. Ensure the house is well ventilated and that heating sources are identified prior to signing a contract/lease.
 8. Insist that a building energy rating (BER) certificate is provided prior to signing the contract. This will help you know how cold the house is likely to get and will give you an idea of the cost for heating.
 9. Ensure you are clear on the duration of the tenancy. If you sign a lease and leave early you may be liable to pay outstanding rent even though you are no longer living there. Check what the situation is in the event of a lockdown.
 10. Make sure it’s clearly outlined in your lease which utility bills you must pay.
 11. Take out contents insurance as the landlord’s policy will not cover your personal possessions.
 12. For online learning check what the broadband speeds and deals are in the neighbourhood to make sure you will be well connected.

Students’ Union President Róisín Nic Lochlainn said: Finding accommodation can be extremely stressful and people tend to rush into it. It is paramount that you follow these guidelines to avoid scams and ensure that the house you live in will be sustainable for you and your friends. Never rush into getting accommodation, be cautious and insist on receipts and any repairs where necessary. This will be where you stay for at least nine months so make sure you have all the necessities before making any commitments. Students still seeking accommodation should check www.nuigstudentpad.ie

_________________________________________________________________________________________________________________

Comhaltas na Mac Léinn, OÉ Gaillimh ag Iarraidh ar Mhic Léinn a Bheith Cúramach agus Cóiríocht á Cur in Áirithe acu

A luaithe a bheidh torthaí na hArdteistiméireachta eisithe an tseachtain seo, tosóidh na mílte mac léinn ar fud na tíre ag lorg áit chónaithe don bhliain acadúil nua. Bhí deacrachtaí ag baint le cóiríocht do mhic léinn san am atá thart agus tá Comhaltas na Mac Léinn, OÉ Gaillimh ag iarraidh ar gach mac léinn a bheith cúramach roimh ghlacadh le háit chónaithe phríobháideach i mbliana. Sula gcuirfidh tú do lámh le léas/conradh faoi dheifir, tá sé thar a bheith tábhachtach a chinntiú go n-oirfidh an áit do gach uile dhuine de na tionóntaí agus a bheith ar d’aire ar chamscéimeanna cíosa. Tá áiteanna ar fáil, mar sin ná caill an cloigeann agus cinntigh go gcoinneoidh tú súil ghéar ar na láithreáin ghréasáin go léir, www.nuigstudentpad.ie go háirithe.

Seo a leanas roinnt leideanna luachmhara:

 1. Bí ar d’aire ar na camscéimeanna cíosa seo a leanas: Deir an caimiléir go bhfuil sé thar lear agus nach féidir leis an áit a thaispeáint duit, ach iarrann sé éarlais ort mar sin féin. Tá an caimiléir ina chónaí sa teach agus tugann roinnt daoine timpeall an tí. Faigheann sé éarlais ó roinnt daoine agus ansin crochann leis an t-airgead. Dealraíonn sé go bhfuil gach rud i gceart agus i gcóir go dtí go bhfaigheann an tionónta amach nach n-oibríonn na heochracha agus nach bhfuil tásc ná tuairisc ar an tiarna talún.
 2. Tóg do chuid ama agus tú ag breathnú thart ar theach. Cinntigh go bhfuil na riachtanais go léir ann, m.sh. meaisín níocháin, troscán, srl. Cinntigh go bhfuil dea-bhail ar gach fearas gáis agus leictreach.
 3. Glac grianghraif agus tarraing aird ar aon rud atá damáistithe cheana féin m.sh. dónna ó thoitíní, smáil ar an gcairpéad, srl.
 4. Má bhíonn deisiúcháin le déanamh sula mbogfaidh tú isteach, cinntigh go bhfaighidh tú an méid sin i scríbhinn ón tiarna talún nó ón ngníomhaireacht sula dtabharfaidh tú éarlais dó nó di.
 5. Ná híoc an éarlais in airgead tirim más féidir ar chor ar bheith é agus cinntigh go bhfaighidh tú admháil ar aon airgead a íocfaidh tú. Tá tú i dteideal admhála de réir an dlí agus, mar sin, cinntigh go n-éileoidh tú ceann.
 6. Iarr deis le bhreathnú thart roimh bhogadh isteach lena chinntiú go bhfuil gach fadhb réitithe.
 7. Cinntigh go bhfuil an teach aeráilte go maith agus go dtaispeántar na foinsí téimh duit sula síneoidh tú conradh/léas.
 8. Ná sínigh an conradh gan an Teastas ar Rátáil Fuinnimh Foirgnimh (BER) a fháil ar dtús. Cabhróidh sé seo leat a fháil amach cé chomh fuar agus a bheidh an teach agus tabharfaidh sé tuairim duit faoi cé mhéad a chosnóidh sé le hé a théamh.
 9. Cinntigh go dtuigeann tú fad ama na tionóntachta. Má tá léas sínithe agat agus má fhágann tú go luath, d’fhéadfá a bheith faoi dhliteanas an cíos amuigh a íoc cé nach bhfuil tú i do chónaí ann a thuilleadh. Faigh amach céard a tharlóidh i gcás dianghlasáil eile.
 10. Cinntigh go bhfuil sé leagtha amach go breá soiléir i do léas cé na billí fóntais a bheidh ortsa a íoc.
 11. Cuir do shealúchas pearsanta faoi árachas inneachair toisc nach gclúdóidh polasaí an tiarna talún é.
 12. Le haghaidh na foghlama ar líne, seiceáil luas an leathanbhanda agus na margaí atá ar fáil sa cheantar lena chinntiú go mbeidh tú in ann brath ar do nasc leis an Idirlíon.

Bhí an méid seo le rá ag Uachtarán Chomhaltas na Mac Léinn, Róisín Nic Lochlainn: “Rud iontach strusmhar é a bheith sa tóir ar áit chónaithe agus is minic a dhéanann daoine cinntí tábhachtacha faoi dheifir. Tá sé fíorthábhachtach go leanfá na treoirlínte seo le fanacht glan ar chamscéimeanna agus lena chinntiú go mbeidh an áit a aimseoidh tú oiriúnach duit féin agus do do chuid cairde. Ná déan cinntí tábhachtacha faoi dheifir, bí ar d’aire agus éiligh admhálacha agus deisiúcháin nuair is gá. Beidh tú ag cur fút san áit seo go ceann naoi mí ar a laghad, mar sin cinntigh go sásóidh sí na riachtanais go léir atá agat sula ndéanfaidh tú aon chomhaontú. Ba chóir do mhic léinn atá fós sa tóir ar áit breathnú ar www.nuigstudentpad.ie

 

Get Involved!

News

Ways to get involved with your SU this year

Bealaí le páirt a ghlacadh i do Chomhaltas i mbliana

 

Take the Charity Challenge

Glac páirt sa Dúshlán Carthanachta

 

Become a Class Rep

Bí i d’Ionadaí Ranga

 

Join the Welfare Crew

Glac páirt sa Chriú Leasa

 

Run for Election

Seas sa Toghchán

 

Join the Event Crew

Glac páirt sa Chriú Siamsaíochta

 

Join Coiste Gaeilge

Glac páirt i gCoiste na Gaeilge

 

Contact studentsunion@nuigalway.ie for more info

Déan teagmháil le studentsunion@nuigalway.ie le tuilleadh eolais a fháil

Exam Results

News

Exam Results

Good luck to everyone getting exam results!

 • Undergrad Results released 8th -13th July
 • International Student Results (course instances 1EM1, 1OA2, 1OA3 only) released via International Office
 • Postgrad Results released Weds 21st July

The schedule of exact days/times results released is on Exams Office Website

Repeat/Autumn Exams

 • Timetable published Fri 30th July
 • Repeat/Autumn exams take place 9th-19th August online
 • The Repeat Exam fee is €295
 • Repeat/Autumn Exam Results – 3rd Sept Undergrads, 16th Sept Postgrads

Exam Result Appeals

Exam Result Recheck

 • A recheck is simply a re-calculation of all parts of the module mark and there is NO review of the exam content.
 • To recheck an exam result you must complete online application form and submit it with recheck fee (€25 per module)
 • More info and deadlines on Exams Office website

EXAM TIPS 

ACADEMIC INTEGRITY 

_________________________________________________________________________________________________________________

Torthaí Scrúdaithe

Ádh mór ar gach duine a bheidh ag fáil torthaí scrúdaithe!

 • Torthaí fochéimithe le heisiúint idir an 8 Iúil agus an 13 Iúil
 • Torthaí mac léinn idirnáisiúnta (cúrsaí 1EM1, 1OA2, 1OA3 amháin) le heisiúint tríd an Oifig Idirnáisiúnta
 • Torthaí iarchéimithe le heisiúint an 21 Iúil

Tá sceideal beacht na laethanta/na n-amanna a n-eiseofar na torthaí le fáil ar láithreán gréasáin Oifig na Scrúduithe

Scrúduithe Athshuí/Fómhair

 • Amchlár le foilsiú Dé hAoine, an 30 Meitheamh
 • Beidh na Scrúduithe Athshuí/Fómhair ar siúl ar líne idir an 9 Lúnasa agus an 19 Lúnasa
 • Is é €295 an táille le scrúdú a athshuí
 • Torthaí na Scrúduithe Athshuí/Fómhair – an 3 Meán Fómhair, nó an 16 Meán Fómhair i gcás iarchéimithe

Achomharc i gcoinne Toradh Scrúdaithe

 • Le hachomharc a dhéanamh i gcoinne toradh scrúdaithe, ní mór duit an fhoirm iarratais ar líne a chomhlánú agus í a chur isteach i dteannta cáipéisíocht tacaíochta agus na táille achomhairc (€60 in aghaidh an mhodúil)
 • D’fhéadfadh sé go dtógfadh sé suas le 3 mhí cinneadh achomhairc a dhéanamh
 • Tá tuilleadh eolais, mar aon leis na spriocdhátaí atá i gceist, le fáil ar láithreán gréasáin Oifig na Scrúduithe

Athsheiceáil ar Thoradh Scrúdaithe

 • Níl i gceist le hathsheiceáil ach athríomh ar gach cuid de mharc an mhodúil agus NÍ DHÉANTAR aon athbhreithniú ar inneachar an scrúdaithe féin.
 • Le hathsheiceáil ar thoradh scrúdaithe a iarraidh, ní mór duit an fhoirm iarratais ar líne a chomhlánú agus í a chur isteach i dteannta na táille athsheiceála (€25 in aghaidh an mhodúil)
 • Tá tuilleadh eolais, mar aon leis na spriocdhátaí atá i gceist, le fáil ar láithreán gréasáin Oifig na Scrúduithe

LEIDEANNA SCRÚDUITHE

AN tIONRACAS ACADÚIL

Antrim Native Takes Up Role as Students’ Union President

News

Antrim Native Takes Up Role as Students’ Union President

Róisín Nic Lochlainn has taken up the role of President of NUI Galway Students’ Union which is the representative group of over 19,000 students. Róisín, a law, sociology and politics student from Antrim, was elected by her peers earlier this year and has now taken the reins in the Students’ Union. She previously held the role of Vice President/Welfare and Equality Officer with the SU last year.

Róisín follows in the footsteps of President Michael D Higgins who was the NUI Galway Students’ Union President back in 1964. She will be working closely with the other SU Officers including the Vice President/Welfare and Equality Officer Cora Clarke from Ardrahan in County Galway and the Vice President/Education Officer Clodagh McGivern from Tipperary.

Students’ Union President Róisín Nic Lochlainn said: “I am delighted to take up this prestigious role representing the students of NUI Galway. It will be another challenging year as we are still in the midst of the Covid-19 Crisis but myself and the other SU Officers will be working hard this year for our students. NUI Galway students will need extra support in these testing circumstances to ensure that they have the best possible student experience. We are here for our students and are ready to defend their rights.”

PICTURED (Left to Right): Cora Clarke (NUIG Students’ Union Vice-President/Welfare and Equality Officer), Róisín Nic Lochlainn (NUIG Students’ Union President) and Clodagh McGivern (NUIG Students’ Union Vice-President/Education Officer) (Photo by Oisín Bradley)

________________________________________________________________________________________________________________

Bean ó Aontroim Tar Éis Dul i mBun Oifige mar Uachtarán Chomhaltas na Mac Léinn

Tá Róisín Nic Lochlainn tar éis dul i mbun oifige mar Uachtarán Chomhaltas na Mac Léinn, OÉ Gaillimh, an grúpa ionadaíoch do bhreis agus 19,000 mac léinn. Mac léinn dlí, socheolaíochta agus polaitíochta as Aontroim í Róisín. Toghadh a comh-mhic léinn ní ba luaithe sa bhliain í agus tá sí anois tar éis teacht i gceannas ar an gComhaltas. Bhí sí mar Leas-Uachtarán/An tOifigeach Leasa agus Comhionannais anuraidh.

Tá Róisín ag déanamh mar a rinne an tUachtarán Mícheál D. Ó hUigínn roimpi, a bhí ina uachtarán ar Chomhaltas na Mac Léinn, OÉ Gaillimh siar in 1964. Beidh sí ag obair as lámha a chéile le hOifigigh eile an Chomhaltais, lena n-áirítear Leas-Uachtarán/An tOifigeach Leasa agus Comhionannais, Cora Clarke, as Ard Raithin i gContae na Gaillimhe, agus Leas-Uachtarán/An tOifigeach Oideachais, Clódagh McGivern, as Tiobraid Árann.

Bhí an méid seo le rá ag Uachtarán Chomhaltas na Mac Léinn, Róisín Nic Lochlainn: “Tá an-áthas orm glacadh leis an ról iontach tábhachtach seo ag déanamh ionadaíochta do mhic léinn OÉ Gaillimh. Tá bliain dhúshlánach eile i ndán dúinn toisc nach bhfuil muid réidh fós le Géarchéim Covid-19, ach is féidir talamh slán a dhéanamh de go mbeidh mé féin agus na hOifigigh eile ag obair go dian ar son na mac léinn go léir. Beidh tacaíocht bhreise ag teastáil ó mhic léinn OÉ Gaillimh ag an am crua seo lena chinntiú go mbeidh siad in ann leas is fearr is féidir a bhaint as saol an mhic léinn. Is ar mhaithe leis na mic léinn atá muid agus tá muid faoi réir lena gcearta a chosaint.

SA GHRIANGHRAF (Ó Chlé go Deas): Cora Clarke (Leas-Uachtarán/an tOifigeach Leasa agus Comhionannais), Róisín Nic Lochlainn (Uachtarán Chomhaltas na Mac Léinn) agus Clódagh McGivern (Leas-Uachtarán/an tOifigeach Oideachais) (Grianghraf le hOisín Bradley)

 

Record Year of Engagement for Students’ Union

News

Record Year of Engagement for Students’ Union

NUI Galway Students’ Union today launched their annual report which saw record levels of engagement with students across the 2020/21 academic year despite the challenges of Covid-19. Throughout this largely online year the Union saw huge numbers of students signing up to be class reps, attending online events and raising funds for charity.

Over 400 people signed up to take part in the Charity Challenge raising €13,000 for Galway charities over 6 months. 600 students volunteered to become Class Representatives and act as the voice of their class. Voter turnout increased for this year’s SU Elections which again were held completely online. NUIG students also led the way in campaigns dealing with issues such as making education more affordable, sustainability, mental health and diversity.

Students’ Union President Pádraic Toomey said: “It has been a great honor to lead NUI Galway Students’ Union as President for 2020/2021. This “pandemic year” brought brand new challenges and opportunities that we haven’t had before. The Union shone out as an adaptable and dynamic representative body that ensures the student voice is always heard.”

Students’ Union Vice-President/Education Officer Emma Sweeney added: “In what has been a very stressful academic year it’s great that the students of NUI Galway have been so engaged with the Union. Our SU Officers, Class Reps and Volunteers have worked tirelessly this year to help the entire NUI Galway community to get through this together. ”

Link to annual report HERE

___________________________________________________________________________________________________________________

Bliain Rannpháirtíochta thar na Bearta do Chomhaltas na Mac Léinn

Inniu sheol Comhaltas na Mac Léinn, OÉ Gaillimh a dtuarascáil bhliantúil, ina n-insítear scéal faoi bhliain acadúil ina bhfacthas rannpháirtíocht thar na bearta i measc na mac léinn in ainneoin dhúshláin uile COVID-19. Is ar líne a thit amach an chuid ba mhó den bhliain, ach níor chuir sé sin aon drogall ar líon ollmhór mac léinn a bheith ina n-ionadaithe ranga, freastal ar imeachtaí ar líne ná neart airgid a bhailiú ar son carthanachta.

Chláraigh ní ba mhó ná 400 duine le páirt a ghlacadh sa Dúshlán Carthanachta, agus d’éirigh leo €13,000 a bhailiú do charthanais i nGaillimh le himeacht 6 mhí. Thairg 600 mac léinn a bheith ina nIonadaithe Ranga agus gníomhú mar ghuth a ranga. Tháinig méadú ar líon na ndaoine a tháinig amach chun vótáil i dToghcháin an Chomhaltais i mbliana, a reáchtáladh go hiomlán ar líne arís. Bhí mic léinn OÉ Gaillimh ag ceann an tslua chomh maith i bhfeachtais ar shaincheisteanna amhail oideachas a dhéanamh níos inacmhainne, inbhuanaitheacht, meabhairshláinte agus éagsúlacht.

Bhí an méid seo le rá ag Uachtarán Chomhaltas na Mac Léinn, Pádraic Toomey: “Ba mhór an onóir é a bheith i m’uachtarán ar Chomhaltas na Mac Léinn, OÉ Gaillimh in 2020/2021. Is iomaí dúshlán nua a bhí le sárú againn i ‘mbliain na paindéime’, ach bhí deiseanna nua le tapú chomh maith. D’éirigh leis an gComhaltas a bheith ina chomhlacht ionadaíoch solúbtha bríomhar, a chinntíonn i gcónaí go dtugtar cead cainte don mhac léinn.”

Dúirt Emma Sweeney, Leasuachtarán de chuid an Chomhaltais/an tOifigeach Oideachais: “Cé gur bliain acadúil an-strusmhar a bhí ann, is iontach an rud é go raibh mic léinn OÉ Gaillimh chomh páirteach sin i saothar an Chomhaltais. D’oibrigh na hOifigigh, na hIonadaithe Ranga agus na hOibrithe Deonacha go léir gan stad gan staonadh i mbliana chun cabhrú le pobal iomlán OÉ Gaillimh an tréimhse dhorcha seo a chur tharstu.”

 

Nasc chuig an Tuarascáil Bhliantúil ANSEO

SU Weekly Email 34 – 3rd June 2021

Weekly Email

Welcome to your LAST weekly email from your Students’ Union / Fáilte chuig do r-phost seachtainiúil ó Chomhaltas na Mac Léinn

 

Last Weekly Email

It’s our last weekly email of the year! Thanks so much for reading and goodbye from your current SU Officers who finish up on the 30th of June. Your new SU Officers start work on the 1st of July and we are here for you all summer. Just give us a shout if you need anything.

 

SU Click and Collect

We’ve more SU Click and Collect spaces available:

 • 12pm-3pm TODAY Thurs 3rd June

Book HERE to get your Student Leap Cards, Class Rep Hoodies, Condoms, Second Hand Books, SU Charity Socks, return Locker Keys etc!

 

SU Locker Clear Out Bookings Are Open

Book a time slot HERE to finally get your stuff back! Pick the time slot for your locker area and book in now:

 • 11am-12pm Tues 15th June South Campus (Concourse, Library Basement, IT Building and Arts Millennium Building)
 • 1pm-2pm Tues 15th June North Campus (Engineering Building, Áras Moyola)

 

Period Poverty Survey

Please take 5 minutes to complete our Period Poverty survey and have your say on this important issue. Take the survey HERE.

 

€13,000 Raised for SU Charities!

Massive thank you and GRMA to everyone who ran, walked, cycled, dyed their hair, spread kindness, quizzed, sex toy bingoed, Hump Day hoolied, bought charity socks + challenged themselves to help us to raise €13,000 for the SU Charities this year. The funds are going to our 3 amazing charities: Galway Rape Crisis Centre, Galway Autism Partnership and Helplink Mental Health

 

End the €3,000 Student Contribution Fee

We have joined the USI and Students’ Unions around the country in a call to end the Student Contribution Fee. The €3,000 fee means students in the Republic of Ireland pay the highest undergraduate fees in the EU. If you want to get involved in the fight against the fee please contact your TDs now.

 

Exam Results

 • Undergraduate Results: Official 1st Sitting results are scheduled for release from 8th -13th July 2021.
 • International Students: Official Results (course instances 1EM1, 1OA2, 1OA3 only) are released via the International Office.
 • Postgraduate Results: Official Summer (1st Sitting) results are scheduled for release on Friday, 21st July 2021.

The schedule of what days/times exam results will be released is available HERE.

Repeat exams will take place 9th-19th August and except in the case of the Exams Security Group or Plagiarism Advisor/Officer, there will be no capping of repeat exams for any modules in the 2020-2021 academic year. Information about exam result appeals and rechecks

 

Dates for Year Ahead

The provisional semester dates for the year ahead are HERE. Please note that these are PROVISIONAL. Keep an eye on the NUIG Alert Page for further updates about the year ahead HERE.

 

Library Summer Hours

The library is closing at 17:30 tomorrow Fri 4th June and will be closed for the Bank Holiday Weekend (5th-7th June Inclusive). Library summer hours start Tues 8th June and are 08:30-17:30 Mon-Fri (Closed Sat/Sun).

Don’t forget to return your library books using the brown book return bin outside the main library door 24/7

 

Moving Out? Donate Don’t Dump!

If you’re moving out and have food items that you don’t want to go to waste Galway Simon Community are taking donations of unopened non-perishable food items (e.g. pasta, rice, tinned food). Please phone them on 091 381 828 to arrange a donation drop off.

Glassary are accepting donations of the following items until Fri 18th June: Office Equipment, Power Adaptors, Kettles, Toasters, Cooking Utensils, Bowls/Plates/Cups, Coffee Makers, TV’s, Umbrellas, Boardgames, Books, Heaters, Dehumidifiers and Lamps. They can be donated at collection points in Corrib Village, Goldcrest, Gort na Coiribe and the Westwood. Contact d.kerins4@nuigalway.ie for more info or to donate items not on list.

 

Life After Graduation Weds 9th – Fri 11th June

‘Life After Graduation – Explore Your Next Steps’ is an exciting opportunity to hear from employers and alumni alike as you take that first step into the world of work or further study Weds 9th-Fri 11th June. Hear from employers and NUIG recent graduates who will share their experiences and tips. More info and registration HERE

 

Post Exam Self-Compassion Workshops

The NUIG Counselling Service is holding 2 post exam self-compassion workshops that all NUIG students are welcome to attend. They are on at 16:00 Weds 9th June and 12:00 Fri 11th June. No need to register just follow the link on the student calendar here.

 

Humanitarian Crisis Journalism

Sin newspaper and STAND are holding an event at 6.30pm on Thurs 10th of June on Humanitarian Crisis Journalism with speaker Philip Kleinfeld. More info and free tickets HERE

 

Student Advisors

Students Advisors are University Staff here to support you and they can offer advice and guidance on academic, personal, professional and financial matters. Advisor contact details:

 

Eating Disorder Support

Anyone of any age, gender, background or profession can develop an eating disorder. Recovery might be difficult and take time, but it is possible. Bodywhys provide great support and you can contact them HERE.

 

Lasta Festival

Lasta is an exciting arts festival curated by young people in eight Nasc Network venues across Ireland which takes place 11th-20th June. There is a great line up including comedy, theatre, dance, music, poetry, professional panels, and visual art. Some of the names announced so far are, Owen Colgan, AfroPopCity, NewDad, Drifting with Paul Mescal and Dafhyd Flynn, Lisa Canny, and there are many more to come. Find out more: Instagram@lastafestival2021 Twitter@LFestival2021 Tik Tok@lastafestival21

 

#StudentSurveyIE Interim Results Bulletin is out now!

Data from almost 50,000 student survey responses outlines the effects that the #COVID19 pandemic has had on students in higher education. Read more HERE

 

International Men’s Health Week

International Men’s Health Week will run from Mon 14th to Sun 20th of June. The week aims to heighten awareness of preventable health problems for males of all ages. It will support men and boys to engage in healthier lifestyle choices/activities. It will also encourage the early detection and treatment of health difficulties in males. More info HERE

 

Free Yoga Breaks

Sinéad from Love Yoga has lots of free yoga videos for you to take a quick 5 minute yoga break or a longer 20 or 30 minute break. Videos are HERE

 

Big Yellow Thing Socks On Sale

Our Big Yellow Thing Charity socks are back on sale from the SU Website HERE and also from the SU Shop in the Library basement. They make a really handy present that you can put in the post! All proceeds from sock sales go to the SU Charities.

 

Camino of the Body & Mind

Camino of the Body & Mind, is a virtual Camino that is designed to nurture both body and mind while raising funds for Galway Rape Crisis Centre. It begins on Mon 7th of June and more info including registration is available HERE

 

Mental Health Supports

Don’t be afraid to reach out, you’re not alone. More info here.

 

Contact Us / Déan teagmháil linn

You can contact the Students’ Union by email to studentsunion@nuigalway.ie with any questions or suggestions you may have. You can also like or follow us on Facebook Instagram Snapchat (@nuigsu) and Twitter.

Our office is currently closed but we are working remotely to help you.

 

 

Students’ Union Calls for End to €3,000 Student Contribution Fee

News

Students’ Union Calls for End to €3,000 Student Contribution Fee

NUI Galway Students’ Union has joined the USI and Students’ Unions around the country in a call to end the Student Contribution Fee. The €3,000 fee means students in the Republic of Ireland pay the highest undergraduate fees in the EU.

At a socially distanced “Education for All” protest outside Leinster House this week student leaders asked the Government to remove the fee which is a huge barrier to education for students and their families. Funding of public Higher Education Institutions has dropped dramatically and in the current period of economic turbulence Higher Education funding needs to be prioritized.

Students’ Union President Pádraic Toomey said: “We need a publicly funded system, not a student funded system. Our students and their families are stretched to breaking point trying to pay the highest fees in the EU. In Spain students pay €750, in France they pay €170 whilst in Germany they don’t pay fees at all. We are calling on our members and their families to contact their TD’s to lobby for the removal of this barrier to education.”

Students’ Union Vice-President/Education Officer Emma Sweeney added: “Students can’t afford to pay €3,000 per year and many rely on part time jobs and the assistance of their families to foot the bill of pursuing an education. The current pandemic means that students have lost these part time jobs and the news that the Government will be removing PUP payments for students in September is another unacceptable blow. We are asking TDs to make the Irish education system accessible for all.”

Want to Contact your TD? Find their contact details HERE

Pictured (Left to Right): Craig McHugh (USI), Pádraic Toomey (NUIG SU), Lorna Fitzpatrick (USI)

Students’ Union Raises €13,000 for Charity

News

Students’ Union Raises €13,000 for Charity

NUI Galway Students’ Union today presented the proceeds of their Charity Challenge fundraising events to Galway Rape Crisis Centre, Galway Autism Partnership and Helplink Mental Health. The Charity Challenge saw NUI Galway students and staff take on different challenges each month from November to April to raise over €13,000 for the charities.

Over 400 people signed up to take park in Kilometre Challenges, Random Act of Kindness Challenges, Choose Your Own Challenge, the New Year Challenge and the Hair Raiser Challenge. The challenges helped the NUI Galway community to stay active and engaged whilst raising funds for three great causes.

Students’ Union President Pádraic Toomey said: “The response to the 6 months of challenges was fantastic and it helped us all feel connected even though we were apart.  Despite the huge challenges we all faced this year, students have once again done their bit to help others. NUI Galway students have a very proud tradition of raising money for charities and they have excelled themselves again this year.”

Students’ Union Vice-President/Education Officer Emma Sweeney added: “In what has been a very stressful academic year it’s great that the students of NUI Galway have put such a huge effort in to raising funds to help others. We are delighted to be presenting €13,000 to these three amazing charities who do so much for those in need. To have raised so much more than last year, in the height of a pandemic, is a great achievement for all involved.”

Pictured (Left to Right): Pádraic Toomey (NUIG SU) Aisling Colreavy (Galway Autism Partnership), Susan Costello (Galway Rape Crisis Centre), Lochlann Scott (Helplink Mental Health), Emma Sweeney (NUIG SU)

LEAGAN GAEILGE 

€13,000 Tiomsaithe ag Comhaltas na Mac Léinn ar son Carthanachta

Inniu bhronn Comhaltas na Mac Léinn, OÉ Gaillimh an t-airgead a tiomsaíodh mar chuid den Dúshlán Carthanachta ar Ionad Éigeandála na Gaillimhe um Éigniú, Comhpháirtíocht Uathachais na Gaillimhe agus Meabhairshláinte Helplink. Sa Dúshlán Carthanachta thug mic léinn agus baill foirne de chuid OÉ Gaillimh faoi dhúshláin éagsúla gach mí ó mhí na Samhna go mí Aibreáin le breis is €13,000 a bhailiú do na carthanais.

Chláraigh ní ba mhó ná 400 duine le páirt a ghlacadh i ndúshláin amhail Dúshlán na gCiliméadar, Dúshlán na gCineáltas gan Choinne, Do Rogha Dúshlán, Dúshlán na hAthbhliana agus Dúshlán Hair Raiser. Chabhraigh na dúshláin le pobal OÉ Gaillimh fanacht gníomhach gnóthach agus airgead a bhailiú ar son trí chúis mhaithe ag an am céanna.

Bhí an méid seo le rá ag Uachtarán Chomhaltas na Mac Léinn, Pádraic Toomey: “Bhí an-ghlacadh leis na dúshláin le himeacht na 6 mhí agus chabhraigh siad ar fad linn cur le chéile tráth nach raibh muid in ann a bheith le chéile.  In ainneoin na ndúshlán ollmhór a bhí le sárú againn uile i mbliana, tá a gcion féin déanta ag mic léinn arís eile le cabhrú le daoine eile. Tá traidisiún na carthanachta go smior i mic léinn OÉ Gaillimh agus tá gaisce déanta acu arís i mbliana.”

Dúirt Emma Sweeney, Leasuachtarán de chuid an Chomhaltais/an tOifigeach Oideachais: “Cé gur bliain acadúil an-strusmhar a bhí ann, is iontach an rud é go ndearna mic léinn OÉ Gaillimh a seacht ndícheall airgead a bhailiú le cabhrú le daoine eile. Tá ríméad orainn €13,000 a bhronnadh ar na trí charthanas iontacha seo a thugann cúnamh nach beag do dhaoine in am an ghátair. Is éacht ollmhór é gur éirigh leo siúd a bhí páirteach ní ba mhó airgid a thiomsú in aimsir na paindéime ná a bailíodh an bhliain seo caite.”

 

Grianghraf (ón taobh clé): Pádraic Toomey (NUIG SU) Aisling Colreavy (Galway Autism Partnership), Susan Costello (Galway Rape Crisis Centre), Lochlann Scott (Helplink Mental Health), Emma Sweeney (NUIG SU)

SU Weekly Email 33 – 27th of May 2021

Weekly Email

Welcome to your weekly email from your Students’ Union / Fáilte chuig do r-phost seachtainiúil ó Chomhaltas na Mac Léinn

 

SU Click and Collect

We’ve more SU Click and Collect spaces available:

 • 12pm-3pm TODAY Thurs 27th May
 • 12pm-3pm Tues 1st June
 • 12pm-3pm Weds 2nd June
 • 12pm-3pm Thurs 3rd June

Book HERE to get your Student Leap Cards, Class Rep Hoodies, Condoms, Second Hand Books, SU Charity Socks, return Locker Keys etc!

 

Period Poverty Survey

Please take 5 minutes to complete our Period Poverty survey and have your say on this important issue. Take the survey HERE.

 

Exam Results

 • Undergraduate Results: Official 1st Sitting results are scheduled for release from 8th -13th July 2021.
 • International Students: Official Results (course instances 1EM1, 1OA2, 1OA3 only) are released via the International Office.
 • Postgraduate Results: Official Summer (1st Sitting) results are scheduled for release on Friday, 21st July 2021.

The schedule of what days/times exam results will be released is available HERE.

Repeat exams will take place 9th-19th August and except in the case of the Exams Security Group or Plagiarism Advisor/Officer, there will be no capping of repeat exams for any modules in the 2020-2021 academic year. Information about exam result appeals and rechecks

 

Climate + Sustainability Conference Today

TODAY Thurs 27 May, from 08.50am – 12.15pm, the IIEA and Embassy of France in Ireland will host a climate and sustainability conference, entitled Climate and Community │ Le climat, Tous ensemble! This conference will look at the triple planetary crises: climate change, biodiversity loss, and pollution. More info and links HERE. Some NUIG students will be taking part in the conference with the “Know your label” project to tackle transparency in the fast fashion industry.

 

SU Card Offers!

We’ve some amazing SU Card Offers to get you through Exam Season at the SU Shop which is located beside the Bialann in the Library basement until Fri 4th June.

 • ANY hot drink just €1 – cappuccino, coffee, tea, latter or hot chocolate!
 • FREE piece of fruit with ANY Purchase
 • FREE Iceberger or Tangle Twister ice cream with ANY Purchase

 

Let’s Talk Periods 4pm Today

At 4pm today Thurs 27th of May NUIG Human Rights Law Clinic researchers launch a report on the human rights implications of period poverty. Ticket link and more info HERE.

 

Student Advisors

Students Advisors are here to support you and can offer advice and guidance on academic, personal, professional and financial matters. If you are finding things difficult or need some motivation, they are here to help and can also direct you to a range of support services. There are currently 3 student advisors:

 

NUI Galway Access Students – former and current!
The Access Office would like to hear your recommendations for the next National Plan for Equity of Access to Higher Education. Join them 11am-12pm Thurs 3rd June for a dedicated NUI Galway Access Centre student consultation. Register HERE

 

The call is open to take part in EYE 2021!

The European Youth Event #EYE2021 8-9 Oct at the European Parliament in Strasbourg will bring together young people from all over the EU to share their ideas on the future of Europe Groups can apply to receive a financial contribution to travel to the event. Groups can also apply to organise activities at the event. Application deadline is 2nd June. More Info HERE

 

Free Yoga Breaks

Sinéad from Love Yoga has lots of free yoga videos for you to take a quick 5 minute yoga break or a longer 20 or 30 minute break. Videos are HERE

 

Exam Supports

Student services have put together a great list of exam supports including:

 • How to Defer an Exam
 • What to do if your internet goes during an exam
 • How to get an emergency laptop
 • Student Advisor Contact Details
 • + lots more HERE 

 

Big Yellow Thing Socks On Sale

Our Big Yellow Thing Charity socks are back on sale from the SU Website HERE and also from the SU Shop in the Library basement. They make a really handy present that you can put in the post! All proceeds from sock sales go to the SU Charities.

 

Managing Stress & Anxiety Workshops

These free workshops are run by Student Counselling & Wellbeing and will run every day until Fri 4th June. There’s no need to register – just click on the link to join and mind yourself. More info and links HERE

 

Life After Graduation Weds 9th – Fri 11th June

‘Life After Graduation – Explore Your Next Steps’ is an exciting opportunity to hear from employers and alumni alike as you take that first step into the world of work or further study Weds 9th-Fri 11th June. Hear from employers and NUIG recent graduates who will share their experiences and tips. More info and registration HERE

 

Camino of the Body & Mind

Camino of the Body & Mind, is a virtual Camino that is designed to nurture both body and mind while raising funds for Galway Rape Crisis Centre. It begins on Mon 7th of June and more info including registration is available HERE

 

Study Participants Needed

An investigation of the Pain Assessment in Impaired Cognition (PAIC) as an aide to identify facial expressions of pain in people with an intellectual disability. This study takes 10-20 minutes to complete and involves identifying pain in a series of seconds-long videos which we hope will build a plan for better recognition of pain in people with an Intellectual disability and helping them. Link to take part HERE

 

Free Stress Control Programme Starts Monday

Stress plays a role in all our lives so learning how to manage and control it is key. The next free Stress Control course starts Monday 31st of May. More info and other resources such as session booklets and mindfulness exercises are HERE

 

Women’s Rugby Open Evening Mon 31st May

Galway Corinthians RFC are holding free open evenings every Monday in May 7pm-8.15pm. They are open to all levels and are a great way to have fun, get fit and relieve stress. Contact Yvonne on womeninrugby15@gmail.com to book your space/find out more.

 

Jigsaw Galway Free Supports

If you are looking for mental health support or advice for yourself or a friend Jigsaw Galway is an early intervention mental health support service for young people aged 12-25.

You can contact Jigsaw Galway:

 

Mental Health Supports

Don’t be afraid to reach out, you’re not alone. More info here.

 

Contact Us / Déan teagmháil linn

You can contact the Students’ Union by email to studentsunion@nuigalway.ie with any questions or suggestions you may have. You can also like or follow us on Facebook Instagram Snapchat (@nuigsu) and Twitter.

Our office is currently closed but we are working remotely to help you.