Referendum on Students’ Union position on the legalisation and regulation of the cultivation, sale and possession of cannabis.

On Thursday 5th March 2015 you will be asked to vote in a referendum on whether or not the Students’ Union adopts a position on the legalisation and regulation of the cultivation, sale and possession of cannabis.

The wording which will appear on the ballot paper, requiring a Yes / No answer, will be:

Do you agree with the following proposition:

“That NUI Galway Student’s Union actively supports the legalisation and regulation of the cultivation, sale and possession of cannabis for adults age 18 and over.”

Yes

No

This referendum has been requested by 500 members of the Students’ Union in accordance with the Students’ Union Constitution, Article 16.

Reifreann ar sheasamh Chomhaltas na Mac Léinn i dtaobh saothrú, díol agus sealbhú cannabais a dhlisteanú agus a rialáil.

Déardaoin, an 5 Márta 2015, iarrfar ort vótáil i reifreann ar cibé acu a ghlacfaidh nó nach nglacfaidh Comhaltas na Mac Léinn le seasamh i dtaobh saothrú, díol agus sealbhú cannabais a dhlisteanú agus a rialáil.

Is mar seo a leanas a chuirfear an cheist ort ar an bpáipéar ballóide, agus beidh ortsa freagra Tá / Níl a thabhairt uirthi:

An bhfuil tú ag toiliú leis an moladh seo a leanas:

“Go dtacóidh Comhaltas an Mac Léinn, OÉ Gaillimh go gníomhach le saothrú, díol agus sealbhú cannabais a dhlisteanú agus a rialáil do dhaoine fásta a bhfuil 18 mbliana d’aois slánaithe acu.”

Níl

Tá an reifreann seo iarrtha ag 500 ball de Chomhaltas na Mac Léinn, de bhun Alt 16 de Bhunreacht Chomhaltas na Mac Léinn.

REFERENDUM RESULT