Referendum on Students’ Union position on the Direct Provision System

On Thursday 3 March 2016 you will be asked to vote in a referendum on whether or not the Students’ Union condemns the Direct Provision System for asylum seekers.

The wording which will appear on the ballot paper, requiring a Yes / No answer, will be:

Do you agree with the following proposition:

“The Students’ Union condemns the direct provision system which is inhumane and denies asylum seekers their basic rights and calls for its abolition and replacement with a system which respects the human rights of asylum seekers. In line with policy supported by the Migrant Rights Centre and other concerned NGOs”

This referendum has been requested by 500 members of the Students’ Union in accordance with the Students’ Union Constitution, Article 16.

Reifreann ar sheasamh Chomhaltas na Mac Léinn i dtaobh córas soláthair dhírigh.

Déardaoin, an 3 Márta, 2016 iarrfar ort vótáil i reifreann ar cibé acu a dhéanfaidh nó nach ndéanfaidh Comhaltas na Mac Léinn cáineadh ar an gcóras soláthair dhírigh le haghaidh iarrthóirí tearmainn.

Is mar seo a leanas a chuirfear an cheist ort ar an bpáipéar ballóide, agus beidh ortsa freagra Tá / Níl a thabhairt uirthi:

An bhfuil tú ag toiliú leis an moladh seo a leanas:

“Déanann Comhaltas na Mac Léinn cáineadh ar an gcóras soláthair dhírigh, atá míthrócaireach agus a shéanann ar an lucht iarrtha tearmainn a gcearta bunúsacha, agus éilíonn sé go gcuirfear deireadh leis agus go gcuirfear córas nua ina ionad a léiríonn meas do chearta daonna iarrthóirí tearmainn. De réir polasaithe lena dtacaíonn an tIonad um Chearta Imirceach agus eagraíochtaí neamhrialtasacha eile a bhfuil baint acu leis an gceist.”

Tá an reifreann seo iarrtha ag 500 ball de Chomhaltas na Mac Léinn, de bhun Alt 16 de Bhunreacht Chomhaltas na Mac Léinn.