Referendum on Students’ Union position on the decriminalisation of drugs for personal use.

On Thursday 3rd March 2016 you will be asked to vote in a referendum on whether or not the Students’ Union condemns supports the decriminalisation of drugs solely for personal use.

The wording which will appear on the ballot paper, requiring a Yes / No answer, will be:

Do you agree with the following proposition:

“That NUI Galway Students’ Union actively supports the decriminalisation of drugs solely for personal use.”

This referendum has been requested by 500 members of the Students’ Union in accordance with the Students’ Union Constitution, Article 16.

An reifreann ar sheasamh Chomhaltas na Mac Léinn maidir leis an díchoiriúlú drugaí le haghaidh úsáid phearsanta.

Déardaoin, an 3 Márta, 2016 iarrfar ort vótáil i reifreann ar cibé acu a thacaíonn nó nach dtacaíonn Comhaltas na Mac Léinn leis an díchoiriúlú drugaí le haghaidh úsáid phearsanta amháin.
Is mar seo a leanas a chuirfear an cheist ort ar an bpáipéar ballóide, agus beidh ortsa freagra Tá / Níl a thabhairt uirthi:

An bhfuil tú ag toiliú leis an moladh seo a leanas:
“Go dtacóidh Comhaltas na Mac Léinn, OÉ Gaillimh go gníomhach leis an díchoiriúlú drugaí le haghaidh úsáid phearsanta amháin.”

Tá an reifreann seo iarrtha ag 500 ball de Chomhaltas na Mac Léinn, de bhun Alt 16 de Bhunreacht Chomhaltas na Mac Léinn.

REFERENDUM RESULTS