Referendum on NUI Galway Students’ Union’s position on reunification of the island of Ireland

On Thursday 2nd March 2017 you will be asked to vote in a referendum on whether or not the Students’ Union supports the reunification of the island of Ireland.

The wording which will appear on the ballot paper, requiring a Yes / No answer, will be:

Do you agree with the following proposition:

“That NUI Galway Students’ Union supports the reunification of the island of Ireland and calls on the State to hold a national referendum on the question of such reunification.”

Reifreann ar sheasamh Chomhaltas na Mac Léinn, OÉ Gaillimh i leith athaontú oileán na hÉireann

Déardaoin, an 2 Márta 2017, iarrfar ort vótáil i reifreann ar cibé acu a thacaíonn nó nach dtacaíonn Comhaltas na Mac Léinn le hathaontú oileán na hÉireann.

Is mar seo a leanas a chuirfear an cheist ort ar an bpáipéar ballóide, agus beidh ortsa freagra Tá / Níl a thabhairt uirthi:

An bhfuil tú ag toiliú leis an moladh seo a leanas:

“Go dtacaíonn Comhaltas an Mac Léinn, OÉ Gaillimh le hathaontú oileán na hÉireann agus go n-iarrann ar an Stát reifreann náisiúnta a reáchtáil ar cheist athaontaithe den sórt sin.”

D’iarr 500 ball de Chomhaltas na Mac Léinn an reifreann seo de bhun Alt 16 de Bhunreacht Chomhaltas na Mac Léinn.

REFERENDUM RESULTS