News

Category Archives

SU Charity Applications Are Open

News

Students’ Union Invite Applications to Annual Charity Fund

NUI Galway Students’ Union has opened the application process for Charities wishing to be considered as beneficiaries for its annual fundraising campaign for 2022/23. Last year students ran a series of events including a giant Christmas Raffle, a Taylor Swift night, saucy Sex Toy Bingo, charity Take Me Out, table quizzes, and a Sports Day. They raised €11,000 for Galway Rape Crisis Centre and BeLonG To Youth Services.

Application forms for the 2022/23 fund are available from the Students’ Union website here: NUIG SU Charity Application Form 2022 and the closing date for applications is 5pm Monday 29th of August 2022. Please note that any canvassing will automatically disqualify your charity from this process.

Students’ Union Vice-President/Welfare and Equality Officer Imogen O’Flaherty Falconer said: “Despite the constant cutbacks and daily challenges we all face, NUI Galway students have a very proud tradition of raising money for charities. This year we hope to raise even more money for good causes with our Charity events. These events will encourage our students to get involved in helping their community whilst also making friends and having fun.”

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Fáilte á Cur ag Comhaltas na Mac Léinn roimh Iarratais ar an gCiste Bliantúil Carthanachta

Tá Comhaltas na Mac Léinn, OÉ Gaillimh ag glacadh le hiarratais anois ó Charthanais ar mian leo a n-ainm a chur sa rith le haghaidh an fheachtais bhliantúil tiomsaithe airgid do 2022/23. I measc na n-imeachtaí a d’eagraigh mic léinn anuraidh bhí Crannchur Ollmhór na Nollag, Oíche Taylor Swift, Biongó Gnéasbhréagán, Take Me Out ar son carthanachta, tráth na gceist, agus Lá Spórt. Bhailigh siad €11,000 ar son Ionad Éigeandála na Gaillimhe um Éigniú agus Sheirbhísí Óige BeLonG To.

Tá foirmeacha iarratais ar chiste 2022/23 le fáil ó láithreán gréasáin Chomhaltas na Mac Léinn: NUIG SU Charity Application Form 2022  agus ní mór iarratais a chur isteach faoi 5 i.n., Dé Luain, an 29 Lúnasa 2022. Tabhair faoi deara go ndéanfar do charthanas a dhícháiliú go huathoibríoch má dhéantar aon iarracht canbhasáil ar a shon.

Bhí an méid seo a leanas le rá ag Imogen O’Flaherty Falconer, Leas-Uachtarán/Oifigeach Leasa agus Comhionannais Chomhaltas na Mac Léinn: “Tá traidisiún na carthanachta go smior i mic léinn OÉ Gaillimh d’ainneoin na gciorruithe uile agus na ndúshlán a bhíonn le sárú acu gach uile lá. Tá súil againn níos mó airgid ná riamh a bhailiú i mbliana ar son cúiseanna maithe trínár nImeachtaí Carthanachta. Spreagfaidh na himeachtaí seo ár gcuid mac léinn lena gcion féin a dhéanamh ar son a bpobal, chomh maith le cairde nua a dhéanamh agus spraoi a bheith acu ag an am céanna.”

SU Cloakroom and Engineering Desk Jobs

News

SU Cloakroom and Engineering Desk Job Applications

Applications are now OPEN for the vacant positions at the NUI Galway Students’ Union Cloakroom and Engineering Building Information Desk for the 2022/23 academic term.

Please send your CV together with cover letter to Joanna Brophy, Assistant Manager, NUI Galway Students’ Union by email only to joanna.brophy@nuigalway.ie before 1pm on Monday 29th of August 2022.

Full job description is available HERE: Job-Description-SU-Engineering-Desk-Staff (1)

Late applications will not be accepted.

The NUI Galway Students’ Union Cloakroom will be open 9am-5pm Monday – Friday and the Engineering Desk will be open 11am-3pm Monday-Friday during term time in semester 1.

Please only apply if you will be free to work during these hours.

Please note: You must be available for training on Friday 2nd September 2022 and be prepared to start work on Monday 5th September 2022. 

New Students’ Union President Takes Office

News

New Students’ Union President Takes Office

Sai Gujulla has taken up the role of President of NUI Galway Students’ Union which is the representative group of over 19,000 students. Sai, a biomedical engineering student, was elected by his peers earlier this year and has now taken the reins in the Students’ Union. He held the role of Convenor of the College of Science and Engineering with the SU last year.

Sai follows in the footsteps of President Michael D Higgins who was the NUI Galway Students’ Union President back in 1964. He will be working closely with the other SU Officers including the Vice President/Welfare and Equality Officer Imogen O’Flaherty Falconer, the Vice President/Education Officer Joe Mee and the Vice President for the Irish Language Barry Ó Siochrú.

Students’ Union President Sai Gujulla said: “I am delighted to take up this prestigious role representing the students of NUI Galway. It will be another challenging year as we are in the midst of a Cost of Living Crisis but myself and the other SU Officers will be working hard this year for our students. NUI Galway students will need extra support in these testing circumstances to ensure that they have the best possible student experience. We are here for our students and are ready to defend their rights.”

PICTURED (Left to Right): Imogen O’Flaherty Falconer, Joe Mee, Sai Gujulla agus Barry Ó Siochrú (NUI Galway Students’ Union)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Uachtarán nua ar Chomhaltas na Mac Léinn tar éis dul i mbun oifige

Sai Gujulla tar éis dul i mbun oifige mar Uachtarán Chomhaltas na Mac Léinn, OÉ Gaillimh, an grúpa ionadaíoch do bhreis agus 19,000 mac léinn. Mac léinn innealtóireachta bithleighis é Sai. Toghadh a chomh-mhic léinn ní ba luaithe sa bhliain é agus tá sé anois tar éis teacht i gceannas ar an gComhaltas. Ba é Tionólaí Choláiste na hEolaíochta agus na hInnealtóireachta leis an gComhaltas anuraidh.

Tá Sai ag déanamh mar a rinne an tUachtarán Mícheál D. Ó hUigínn roimhe, a bhí ina uachtarán ar Chomhaltas na Mac Léinn, OÉ Gaillimh siar in 1964. Beidh sé ag obair as lámha a chéile le hOifigigh eile an Chomhaltais, lena n-áirítear Leas-Uachtarán/An tOifigeach Leasa agus Comhionannais, Imogen O’Flaherty Falconer, Leas-Uachtarán/An tOifigeach Oideachais, Joe Mee, agus Leas-Uachtarán/Oifigeach na Gaeilge, Barry Ó Siochrú.

Bhí an méid seo a leanas le rá ag Sai Gujulla, Uachtarán Chomhaltas na Mac Léinn: “Tá an-áthas orm glacadh leis an ról iontach tábhachtach seo ag déanamh ionadaíochta do mhic léinn OÉ Gaillimh. Tá bliain dhúshlánach eile i ndán dúinn toisc go bhfuil muid i lár Géarchéim Costais Maireachtála, ach is féidir talamh slán a dhéanamh de go mbeidh mé féin agus na hOifigigh eile ag obair go dian ar son na mac léinn go léir. Beidh tacaíocht bhreise ag teastáil ó mhic léinn OÉ Gaillimh ag an am crua seo lena chinntiú go mbeidh siad in ann an leas is fearr is féidir a bhaint as saol an mhic léinn. Is ar mhaithe leis na mic léinn atá muid agus tá muid faoi réir lena gcearta a chosaint.

SA GHRIANGHRAF (Ó Chlé go Deas): Imogen O’Flaherty Falconer, Joe Mee, Sai Gujulla agus Barry Ó Siochrú (Comhaltas na Mac Léinn OÉ Gaillimh)

Students’ Union Raises €11,000 for Charity

News

Students’ Union Raises €11,000 for Charity

NUI Galway Students’ Union today presented the proceeds of their year of fundraising events to Galway Rape Crisis Centre and BeLonG To Youth Services. The unique charity events held throughout the academic year raised a total of €11,000 for the two charities.

Events held over the year included a giant Christmas Raffle, a Taylor Swift night, saucy Sex Toy Bingo, charity Take Me Out, table quizzes, and a Sports Day. There were also charity book, cake and clothes sales. The challenges helped the NUI Galway community to stay active and engaged whilst raising funds for two great causes.

Students’ Union President Róisín Nic Lochlainn said: “The response to our year of fundraising events was fantastic and it helped us all feel connected as a campus.  NUI Galway students have a very proud tradition of raising money for charities and they have excelled themselves again this year.”

Students’ Union Vice-President/Education Officer Clodagh McGivern added: “In what has been a stressful academic year it’s great that the students of NUI Galway have put such a huge effort in to raising funds to help others. We are delighted to be presenting €11,000 to these two amazing charities who do so much for those in need. To have raised so much is a great achievement for all involved.”

Pictured (Left to Right): Susan Costello (Galway Rape Crisis Centre), Róisín Nic Lochlainn (NUIG SU) and Lorna Shanley (NUIG SU)

__________________________________________________________________________________________________________________________

€11,000 Tiomsaithe ag Comhaltas na Mac Léinn ar son Carthanachta

Inniu bhronn Comhaltas na Mac Léinn, OÉ Gaillimh airgead a bailíodh le bliain anuas ar Ionad Éigeandála na Gaillimhe um Éigniú agus ar Sheirbhísí Óige BeLonG To. Bailíodh €11,000 san iomlán don dá charthanas ag imeachtaí carthanachta ar leith a bhí ar siúl le linn na bliana.

I measc na n-imeachtaí bhí Crannchur Ollmhór na Nollag, Oíche Taylor Swift, Biongó Gnéasbhréagán, Take Me Out ar son carthanachta, tráth na gceist, agus Lá Spóirt. Eagraíodh díolacháin leabhar, cístí agus éadaí chomh maith. Chabhraigh na himeachtaí seo le pobal OÉ Gaillimh fanacht gníomhach gnóthach agus airgead a bhailiú ar son dhá chúis mhaithe ag an am céanna.

Bhí an méid seo le rá ag Uachtarán Chomhaltas na Mac Léinn, Róisín Nic Lochlainn: “Bhí an-ghlacadh leis na himeachtaí i mbliana agus chabhraigh siad ar fad linn cur le chéile ar an gcampas.  Tá traidisiún na carthanachta go smior i mic léinn OÉ Gaillimh agus tá gaisce déanta acu arís i mbliana.”

Dúirt Clodagh McGivern, Leasuachtarán de chuid an Chomhaltais/an tOifigeach Oideachais: “Cé gur bliain acadúil strusmhar a bhí ann, is iontach an rud é go ndearna mic léinn OÉ Gaillimh a seacht ndícheall airgead a bhailiú le cabhrú le daoine eile. Tá ríméad orainn €11,000 a bhronnadh ar an dá charthanas iontacha seo a thugann cúnamh nach beag do dhaoine in am an ghátair. Is éacht ollmhór é gur éirigh leo siúd a bhí páirteach an méid sin airgid a thiomsú.”

Sa ghrianghraf (ó chlé go deas): Susan Costello (Ionad Éigeandála na Gaillimhe um Éigniú),

Róisín Nic Lochlainn (Comhaltas na Mac Léinn) agus Lorna Shanley (Comhaltas na Mac Léinn)

Exam Results

News

Exam Results

Good luck to everyone getting exam results!

 • Undergrad Results released 10th-15th June
 • Postgrad Results released 20th-22nd June
 • International Student Results (course instances 1EM1, 1OA2, 1OA3 only) released via International Office

The schedule of exact days/times results released is on Exams Office Website

Consultation Days

Consultation Day is the day you can speak with your disciplines/lecturers about your results. Please contact them in advance to make your appointment

 • 23rd June Undergrads
 • 30th June Postgrads

Exam Result Appeals

 • To appeal an exam result you must complete online application form and submit it with supporting documentation and appeal fee (€60 per module up to a maximum of €300)
 • An appeal decision can take up to 3 months
 • More info and deadlines on Exams Office website
 • Late applications will not be accepted

Exam Result Recheck

 • A recheck is simply a re-calculation of all parts of the module mark and there is NO review of the exam content.
 • To recheck an exam result you must complete online application form and submit it with recheck fee (€25 per module)
 • More info and deadlines on Exams Office website

Repeat/Autumn Exams

 • Timetable published 8th July
 • Repeat/Autumn exams take place 2nd-12th August
 • The Repeat Exam fee is €295
 • Repeat/Autumn Exam Results – 26th Aug Undergrads, 6th Sept Postgrads

For more information contact su.education@nuigalway.ie

Exam Result FAQs 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Torthaí Scrúdaithe

Ádh mór ar gach duine a bheidh ag fáil torthaí scrúdaithe!

 • Torthaí fochéimithe le heisiúint idir an 10-15 Meitheamh
 • Torthaí iarchéimithe le heisiúint Dé hAoine, an 20-22 Meitheamh
 • Torthaí mac léinn idirnáisiúnta (cúrsaí 1EM1, 1OA2, 1OA3 amháin) le heisiúint tríd an Oifig Idirnáisiúnta

Tá sceideal beacht na laethanta/na n-amanna a n-eiseofar na torthaí le fáil ar láithreán gréasáin Oifig na Scrúduithe

Achomharc i gcoinne Toradh Scrúdaithe

 • Le hachomharc a dhéanamh i gcoinne toradh scrúdaithe, ní mór duit an fhoirm iarratais ar líne a chomhlánú agus í a chur isteach i dteannta cáipéisíocht tacaíochta agus na táille achomhairc (€60 in aghaidh an mhodúil)
 • D’fhéadfadh sé go dtógfadh sé suas le 3 mhí cinneadh achomhairc a dhéanamh
 • Tá tuilleadh eolais, mar aon leis na spriocdhátaí atá i gceist, le fáil ar láithreán gréasáin Oifig na Scrúduithe

Athsheiceáil ar Thoradh Scrúdaithe

 • Níl i gceist le hathsheiceáil ach athríomh ar gach cuid de mharc an mhodúil agus NÍ DHÉANTAR aon athbhreithniú ar inneachar an scrúdaithe féin.
 • Le hathsheiceáil ar thoradh scrúdaithe a iarraidh, ní mór duit an fhoirm iarratais ar líne a chomhlánú agus í a chur isteach i dteannta na táille athsheiceála (€25 in aghaidh an mhodúil)
 • Tá tuilleadh eolais, mar aon leis na spriocdhátaí atá i gceist, le fáil ar láithreán gréasáin Oifig na Scrúduithe

Scrúduithe Athshuí/Fómhair

 • Amchlár le foilsiú Dé hAoine, an 8 Iúil
 • Beidh na Scrúduithe Athshuí/Fómhair ar siúl ar líne idir an 2 Lúnasa agus an 12 Lúnasa
 • Is é €295 an táille le scrúdú a athshuí
 • Torthaí na Scrúduithe Athshuí/Fómhair – an 26 Lúnasa, nó an 6 Meán Fómhair i gcás iarchéimithe

Tuilleadh eolais ar fail ó su.education@nuigalway.ie

Sin Editor

News

SIN EDITOR

Sin is the official student news outlet of NUI Galway. A fortnightly online publication, produced by the Students’ Union, Sin includes a mix of campus news, features, sport and reviews.

Sin.ie is the online information resource of NUI Galway Students’ Union. The website will include up to date news and features and will be a comprehensive information and resource centre for NUI Galway students with regards to college and local news in particular.

The Sin Editor will be a self starter who works well with others and has particular strengths in working with, and motivating, a team of volunteers.

Principal Duties and Responsibilities

 • Recruit, direct and motivate a team of voluntary sub editors and writers
 • Overall responsibility for sourcing newspaper and website content, including content as Gaeilge.
 • Maintain a high standard of writing in both Sin Newspaper and Sin Website
 • Edit 12 issues of Sin Newspaper in conjunction with the Students’ Union
 • Update Sin.ie website and social media platforms regularly with news, features etc
 • Work with the Graphic Designer to ensure consistent design and layout
 • Develop links with other student publications to facilitate sharing of information and resources
 • Oversee distribution of Sin Newspaper across campus
 • Any other duties which may be assigned from time to time

Remuneration

€500 stipend per issue

Applications

Please include the following:

 • Cover letter outlining your suitability for the role
 • CV
 • A sample proposal outlining a plan of action of how you would manage Sin Newspaper over the next academic year. This should include your plans for writer recruitment and retention, format of Sin, general promotion of Sin, and any other ideas you have.

Applications by email only to: recruitment@su.nuigalway.ie

Closing date:                        5:00pm Monday 30th May 2022

 

We Stand with Ukraine

News

We Stand with Ukraine

Slava Ukraini

Friendship Pins and Badges now on sale from the SU Office, SU Shop, Sult and Smokey’s Café

All proceeds will go to the IrelandforUkraine.ie appeal

This supports the work of Concern Worldwide, Irish Red Cross, UNICEF, Trócaire, The Community Foundation for Ireland

Lá Dearg

News

Lá Dearg – Belfast 21 May

Irish language campaigning network, An Dream Dearg, have planned a public rally – An Lá Dearg – to give voice to the widespread community demand for an Irish Language act in the north.

Comhaltas na Mac Léinn OÉ Gaillimh is organising a bus for students interested in taking part in An Lá Dearg

Saturday 21 May

Depart NUI Galway: 8:30am

Depart Belfast: 4:00pm (arrive in Galway approx 8:00pm)

Tickets €2.00 available to buy HERE.

NUI Galway Students only – NUI Galway ID required on the day

NUIG Squid Games

News

NUIG Squid Games

Join us for the first ever NUIG Squid Games 12pm-3pm Thursday 28th of April to raise funds for the SU Charities! Spaces are limited so register your team of 5 HERE quick!

Games take place on the President’s Lawn and will include:

 • 3 Legged Race
 • Tug Of War
 • Obstacle Course
 • Bean Bag Mine Field
 • Welly Throwing
 • Track A Pillar
 • Giant Jenga
 • Old Skool Sports
 • + lot’s more!

Prizes include:

Best Dressed: 3 night free all-inclusive at a Stoke Trip

1st Place: A party for the winning team at Sult including pizzas and refreshments!

There’ll also be spot prizes to be won along the way

How to sign up:

Sign up your team of 5 now on Eventbrite HERE for just €25 which all goes to the SU Charities – Galway Rape Crisis Centre and BelongTo Youth Services

Extra Study Space

News

Extra Study Space

The following venues have been booked out as additional study space for semester 2 exams:

6th – 14th April 2022 (09:00-22:00) AC202, AC203, AC002

19th April – 6th May 2022 (09:00-22:00) IT202, IT203, IT204, IT206, IT207, IT125, IT125G

Opening hours for the Library and Reading Room are available HERE.