News

Category Archives

Wasted Week

News

Wasted Week | Seachtain Bhruscair

Wasted Week will run 7th-11th Nov looking at environmental issues such as food waste, recycling, sustainable transport, litter and fast fashion.

Monday 7th November | Dé Luain 7 Samhain

SU Social Media: Food Waste

4pm-5pm Ecobricks Building session in The Art Room upstairs in Áras na Mac Léinn

Tuesday 8th November | Dé Máirt 8 Samhain   

12pm-4pm Free Bike Check Ups with An Mheitheal Rothar in Block R. Sign Up HERE.

12pm-2pm How To Recycle Your Disposable Vape in Meeting Room 1 & 2. Sign up HERE.

7pm Upcycle Arts + Crafts with GrannySoc, Neurodivergent Soc and Art Soc in The Art Room, the Stage and the Space.

Wednesday 9th November | Dé Céadaoin  9 Samhain

7pm-9pm Vegan Dinner Night with Baking Soc and Veg Soc in the Hub

8pm STEM Movie Night in the O’Flaherty Theatre. Book free tickets HERE.

Thursday 10th November | Déardaoin 10 Samhain

SU Social Media: Anti Fast Fashion

3pm-4pm Galway City Council Presentation, Q&A and Free Food Waste Bins The Space. Sign up HERE.

Friday 11th November | Dé hAoine 11 Samhain

2pm-4pm Beach Clean Up + Talk Meet at SU Offices EVENT POSTPONED DUE TO WEATHER!

More information from | Tuilleadh eolais ar fail ó su.environment@universityofgalway.ie

Mental Health Week

News

University of Galway Students’ Union Mental Health Week

Seachtain na Meabhairshláinte Comhaltas na Mac Léinn Ollscoil na Gaillimhe

All events are FREE!

Monday 10th October | Dé Luain  an 10 Deireadh Fómhair

08:30 Free Porridge with any Hot Drink Purchase at Sult + Smokey’s (SU Card offer while stocks last)

10:00-17:00 Hygiene Bank Donation Day

11:00 Try Yoga The View Ticket Link

13:00 Walk & Talk | Siúlóid is Scéalta Ticket Link

14:00 Meet Galway Community Café in Meeting Room 1 & 2 upstairs in Áras na Mac Léinn

15:00 Togetherall Launch THB-GO10, The James Hardiman Building

Tuesday 11th October | Dé Máirt  an 11 Deireadh Fómhair

07:30 Sunrise Swim meet at Blackrock Diving Tower

08:30 Free Porridge with any Hot Drink Purchase at Sult + Smokey’s (SU Card offer while stocks last)

11:00 Try Pilates The View Ticket Link

11:00-15:00 UEFA Just Eat Challenge on the President’s Lawn – freebies + chance to win a trip to a UEFA match

13:00 Walk & Talk | Siúlóid is Scéalta Ticket Link

14:00 Meet Amach LGBT in Meeting Room 1 & 2 upstairs in Áras na Mac Léinn

18:00 SU Charity Cup Round 1 at Corrib Village Cages. FULLY BOOKED but come along to support the teams!

Wednesday 12th October | Dé Céadaoin an 12 Deireadh Fómhair

08:30 Free Porridge with any Hot Drink Purchase at Sult + Smokey’s (SU Card Offer while stocks last)

13:00 Walk & Talk | Siúlóid is Scéalta Ticket Link

13:00-15:00 DJ Soc Chill Set in the Cube downstairs in Áras na Mac Léinn

14:00 Meet Jigsaw Galway in Meeting Room 1&2 upstairs in Áras na Mac Léinn

18:00 SU Charity Cup Round 1 at Corrib Village Cages. FULLY BOOKED but come along to support the teams!

Thursday 13th October |Déardaoin an 13 Deireadh Fómhair

07:30 Sunrise Swim meet at Blackrock Diving Tower

08:30 Free Porridge with any Hot Drink Purchase at Sult + Smokey’s (SU Card Offer while stocks last)

11:00 Try Shine Dance Fitness The Cube Ticket Link

13:00 Walk & Talk | Siúlóid is Scéalta Ticket Link

14:00 Dermatology SkinChat by La Roche Posay & CeraVe in Meeting Room 1&2 upstairs in Áras na Mac Léinn

Friday 14th October | Dé hAoine an 14 Deireadh Fómhair

08:00-08:30 Online mindfulness meditation with Mindful Way. Link HERE.

08:30 Free Porridge with any Hot Drink Purchase at Sult + Smokey’s (SU Card offer while stocks last)

11:00-16:00 Hot Press Promo in SU Office upstairs in Áras na Mac Léinn

Details of available Mental Health Supports are here.

Students’ Union Announce Charity Partners 

News

Students’ Union Announce Charity Partners 

 

University of Galway Students’ Union today announced their charity partners for the 2022/23 academic year who are Galway Rape Crisis Centre and Galway Simon Community. The Union will be holding fundraising events throughout the year on behalf of the two charities.

 

Students’ Union President Sai Gujulla said: “We are very excited to raise much needed funds for these two amazing charities. Over the academic year our events will help our students and staff to feel part of the University community, volunteer, have fun and keep active while fundraising.”

 

Cathy Connolly, Executive Director of Galway Rape Crisis Centre said: “We are delighted to have been chosen by the Students’ Union as one of their nominated charities for this year. Many University of Galway students have been part of our volunteer fundraising team in the past and we are ever grateful for the Students’ Unions continued support. This initiative will help us to offer counselling to our crisis clients and reduce our waiting list, thereby strengthening our impact and fulfil our mission of ending cultural and societal tolerance of sexual violence through advocacy, awareness raising and education programmes. “

 

Aisling O’Hara Galway Simon Community said: “Galway Simon Community are delighted to have been nominated as one of University of Galway Students’ Union two charities for the coming year. With an increase of 25% in the number of 18-25-year olds experiencing or at risk of homelessness, vital funds are needed to support these young adults and help them from falling into cyclical homelessness. Funds will be used for targeted trauma informed supports, which are designed to build resilience and keep these young adults connected to their local communities.”

 

Notes about the NUI Galway Students’ Union 2022/23 Charities:


Galway Rape Crisis Centre
is dedicated to providing a professional, caring and confidential counselling and support service for those in our community affected by sexual abuse and sexual violence.

Galway Simon Community provide support and accommodation services to people who are homeless or at risk of homelessness in the West of Ireland.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Comhpháirtithe Carthanais Fógartha ag Comhaltas na Mac Léinn 

 

Inniu, d’fhógair Comhaltas na Mac Léinn Ollscoil na Gaillimhe a gcomhpháirtithe carthanais don bhliain acadúil 2022/23: Ionad Éigeandála na Gaillimhe um Éigniú agus Pobal Shíomóin na Gaillimhe. Beidh imeachtaí tiomsaithe airgid á reáchtáil ag an gComhaltas i rith na bliana ar mhaithe leis an dá charthanas.

 

Bhí an méid seo a leanas le rá ag Sai Gujulla, Uachtarán Chomhaltas na Mac Léinn: “Táimid ar bís chun cistí a bhfuil géarghá leo a thiomsú don dá charthanas seo a dhéanann obair iontach. Le linn na bliana acadúla, cuideoidh na himeachtaí tiomsaithe sin le mic léinn agus le foireann na hollscoile mothú go bhfuil siad páirteach i bpobal na hOllscoile, obair dheonach a dhéanamh, spraoi a bheith acu agus a bheith gníomhach fad a thiomsaíonn siad airgead.”

 

Dúirt Cathy Connolly, Stiúrthóir Feidhmiúcháin Ionad Éigeandála na Gaillimhe um Éigniú: “Tá an-áthas orainn gur roghnaigh Comhaltas na Mac Léinn sinne mar cheann dá gcarthanais ainmnithe i mbliana. Is iomaí mac léinn ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, a bhí mar chuid dár bhfoireann dheonach tiomsaithe airgid san am atá caite agus táimid buíoch de shíor as an tacaíocht leanúnach a fhaighimid ó Chomhaltas na Mac Léinn. Leis an tionscnamh seo, cuideofar linn comhairleoireacht a thairiscint dár gcliaint atá i ngéarchéim agus ár liosta feithimh a laghdú, rud a neartóidh an tionchar atá againn agus rud a chuideoidh linn ár misean a chomhlíonadh, eadhon deireadh a chur leis an nglacadh le foréigean gnéis sa chultúr agus sa tsochaí trí abhcóideacht, ardú feasachta agus cláir oideachais.“

 

Dúirt Aisling O’Hara, Pobal Shíomóin na Gaillimhe: “Tá ríméad ar Phobal Shíomóin na Gaillimhe a bheith ainmnithe mar cheann de dhá charthanas Chomhaltas na Mac Léinn, Ollscoil na Gaillimhe don bhliain seo amach romhainn. Tá méadú 25% tagtha ar líon na ndaoine idir 18-25 bliana d’aois atá gan dídean nó atá i mbaol a bheith gan dídean, rud a fhágann go bhfuil géarghá le cistí chun tacú leis na haosaigh óga seo agus chun cuidiú leo easpa dídine timthriallach a sheachaint. Úsáidfear na cistí le haghaidh tacaíochtaí spriocdhírithe trámathreoraithe, atá ceaptha chun athléimneacht a fhorbairt agus na haosaigh óga sin a choimeád i gceangal lena bpobal áitiúil.”

 

Nótaí i dtaca le Carthanais Chomhaltas na Mac Léinn 2022/23, OÉ Gaillimh:


Ionad Éigeandála na Gaillimhe um Éigniú tiomanta ó thaobh seirbhís ghairmiúil, rúnda cúraim agus tacaíochta a chur ar fáil dóibh siúd sa phobal atá buailte ag an mí-úsáid gnéis agus foréigean gnéasach.

Cuireann Pobal Shíomóin na Gaillimhe seirbhísí tacaíochta agus lóistín ar fáil do dhaoine atá gan dídean nó atá i mbaol a bheith gan dídean in Iarthar na hÉireann.

Students’ Union to Sleep Out to Highlight Accommodation Crisis

News

PRESS RELEASE Monday 26th September 2022

Students’ Union to Sleep Out to Highlight Accommodation Crisis

University of Galway Students’ Union will be holding an accommodation protest and sleep out at Eyre Square this Wednesday 28th of September. The protest will leave University of Galway campus at 6pm and make its way to Eyre Square where there will be speeches before the students set up camp for the night.

The Union is calling on the Government and Galway City Council to come up with urgent solutions for the huge numbers of Galway students who are currently homeless. The sleep out protest aims to draw attention to the plight of the many students who can’t find housing.

Students’ Union President Sai Gujulla said: “We already know of students who are returning to their home countries and dropping out of their courses because they have not been able to find accommodation. We have students living in cars and hostels or  commuting huge distances or paying extortionate rent and this is unacceptable. Students can’t study and work under these conditions.”

Students’ Union Vice President/Welfare and Equality Officer Imogen O’Flaherty Falconer added: “We are getting hundreds of emails and phone calls every day from students and their families who are desperately seeking housing. It’s heart breaking to hear the circumstances that students are finding themselves in. There’s also been an increase in accommodation fraud which is adding to this nightmare situation.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________

PREASEISIÚINT Dé Luain, an 26 Meán Fómhair 2022

Comhaltas na Mac Léinn le Codladh Amach chun Aird a Tharraingt ar Ghéarchéim Lóistín

Beidh agóid faoi lóistín á reáchtáil ag Comhaltas na Mac Léinn, Ollscoil na Gaillimhe agus codlóidh siad amach ar an bhFaiche Mhór Dé Céadaoin seo chugainn, an 28 Meán Fómhair. Fágfaidh lucht na hagóide campas Ollscoil na Gaillimhe ar 6pm agus déanfaidh siad a mbealach go dtí an Fhaiche Mhór áit a dtabharfar óráidí sula ndéanann na mic léinn campa don oíche.

Tá an Comhaltas ag iarraidh ar an Rialtas agus ar Chomhairle Cathrach na Gaillimhe teacht ar réitigh phráinneacha don líon mór mac léinn i nGaillimh atá gan dídean faoi láthair. Tá sé mar aidhm ag an agóid um chodladh amach aird a tharraingt ar chruachás an iliomad mac léinn nach féidir leo tithíocht a fháil.

Bhí an méid seo a leanas le rá ag Sai Gujulla, Uachtarán Chomhaltas na Mac Léinn: “Is eol dúinn go bhfuil mic léinn ag scor dá gcúrsaí agus ag filleadh ar a gcontaetha dúchais toisc nach raibh siad in ann lóistín a fháil. Tá mic léinn ag cónaí i gcarranna agus i mbrúnna óige, nó ag comaitéireacht achair ollmhóra, nó tá cíos ríchostasach á íoc acu agus ní féidir glacadh leis sin. Ní féidir le mic léinn bheith ag staidéar agus ag obair faoi na coinníollacha sin.”

Dúirt Imogen O’Flaherty Falconer, Leas-Uachtarán agus Oifigeach Leasa agus Comhionannais an Chomhaltais: “Tá na céadta ríomhphost agus glaonna gutháin á bhfáil againn gach lá ó mhic léinn a bhfuil a seacht ndícheall á dhéanamh acu teacht ar thithíocht, agus óna dteaghlaigh. Briseadh croí atá ann cloisteáil faoi na cúinsí ina bhfuil mic léinn á n-aimsiú féin. Tá méadú tagtha ar chalaois i gcúrsaí lóistín freisin, rud a dhéanann an scéal uafásach seo níos measa fós.”

 

Students’ Union to Host Sustainable Galway Panel Discussion

News

Students’ Union to Host Sustainable Galway Panel Discussion

University of Galway Students’ Union are hosting a Sustainable Development Goals panel discussion at 6pm on Tuesday 20th of October looking at Goal 11: Sustainable Cities and Communities. The panel will be looking at issues such as cycling and housing in Galway and what can be done to improve the city for us all.

Speakers on the panel include Brendan Smith from Galway National Park City together with representatives from Galway Cycling Campaign and Threshold. The event is open to the public and takes place in IT250 in the IT Building of the University. Free tickets are available on Eventbrite here.

Students’ Union President Sai Gujulla said: “We are delighted to be hosting this panel discussion as part of Ireland’s first Sustainable Development Goals week. As part of the Galway community our students are passionate about making the city more liveable and sustainable for us all.”

Students’ Union Vice President/Welfare and Equality Officer Imogen O’Flaherty Falconer added: “The housing crisis is having a huge impact across all levels of society. We need to work together to find long term sustainable and affordable solutions for everyone in Galway. ”

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Comhaltas na Mac Léinn le bheith ina óstach ar Dhíospóireacht Phainéil maidir le Gaillimh Inbhuanaithe

Beidh Comhaltas na Mac Léinn Ollscoil na Gaillimhe ina óstach ar dhíospóireacht phainéil maidir le Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe Dé Máirt an 20ú Deireadh Fómhair ar 6pm. Díreofar ar Sprioc 11: Cathracha agus Pobail Inbhuanaithe. Beidh an painéal ag breithniú ceisteanna amhail rothaíocht agus tithíocht i nGaillimh agus cad is féidir a dhéanamh chun an chathair a fheabhsú dúinn go léir.

I measc na gcainteoirí ar an bpainéal beidh Brendan Smith ó Pháirc Náisiúnta Chathair na Gaillimhe in éineacht le hionadaithe ó Fheachtas Rothaíochta na Gaillimhe agus Threshold. Beidh an ócáid oscailte don phobal agus is in IT250 i bhFoirgneamh TF na hOllscoile a reáchtálfar í. Tá ticéid saor in aisce ar fáil ar Eventbrite anseo.

Bhí an méid seo a leanas le rá ag Sai Gujulla, Uachtarán Chomhaltas na Mac Léinn: “Tá an-áthas orainn a bheith ag óstáil an díospóireacht phainéil seo mar chuid den chéad seachtain um Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe in Éirinn. Mar chuid de phobal na Gaillimhe tá ár gcuid mac léinn dúthrachtach faoin gcathair a dhéanamh níos bríomhaire agus níos inbhuanaithe dúinn go léir.”

Dúirt Imogen O’Flaherty Falconer, Leas-Uachtarán agus Oifigeach Leasa agus Comhionannais an Chomhaltais: “Tá tionchar ollmhór ag an ngéarchéim tithíochta ar dhaoine i ngach leibhéal den tsochaí. Caithfimid oibriú le chéile chun réitigh fhadtéarmacha, inbhuanaithe agus inacmhainne a aimsiú do gach duine i nGaillimh.”

World Suicide Prevention Day 2022

News

World Suicide Prevention Day | An Lá Domhanda um Fhéinmharú a Chosc

Saturday 10th of September 2022 is World Suicide Prevention Day.

Don’t be afraid to reach out, you’re not alone | Ná bíodh eagla ort cabhair a lorg; níl tú leat féin.

List of Mental Health Supports

Acmhainní Meabhairshláinte

6 Ways to Take Action Today

 1. Sign up for Jigsaw 5-A-Day for Mental Health Free One Hour Workshop HERE
 2. Do the Ohana Zero Suicide Training online – it’s free and only takes 20 minutes HERE
 3. LivingWorks Start is a free 90 minute online interactive training progamme that will give you the skills and knowledge to keep others safe from suicide. Sign up details HERE
 4. Download the Galway Safe App which aims to reduce drownings in Galway City. Info HERE
 5. Sign up for WRAP® which is an evidence-based programme that develops personalised tools to help manage distress and promote positive mental health. More info HERE.
 6. Free Stress Control online training is available again from next Monday 12th Sept. Click HERE for the videos and the free resources for mental health and wellbeing.

A problem shared is a problem halved | Laghdú gach anró é a roinnt.

Refreshers Fair

News

Refreshers Fair 

After 2 years with no Freshers’ Fairs we’ve a HUGE Refreshers Fair for all new and returning students 11am-4pm Tuesday 13th of September in Áras na Mac Léinn. Make sure to come down and join us!

Includes:

SU FREE Rudaí Áille goodie bags including your FREE SU Welcome Magazine.

Food Trucks including Ember FirehouseJuice Genie, Handsome Burger and Joachim’s German Bratwurst outside Áras na Mac Léinn

Giant inflatable games in the Bailey Allen Hall

Tunes and free wall planners from Flirt FM

Vintage Clothes Pop Up with Whack Vintage in The Cube

Freebies, student offers, prizes and surprises from our Exhibitors including: Matt O’Flaherty’s Pharmacy, Kingfisher Gym, Domino’s Pizza, Claddagh Credit Union, Hot Press, Excel Recruitment, Pálás Cinema, Citylink, Pepsi Max, HSE Sexual Wellbeing Pop Up, Bus Éireann, Lycamobile and 48.

Volunteering Opportunities with ALIVE 

 

 

Get Involved!

News

Get Involved

Ways to get involved with your SU this year |Bealaí le páirt a ghlacadh i do Chomhaltas i mbliana

⭐️Become a Class Rep | Bí i d’Ionadaí Ranga
⭐️Join the Welfare Crew | Glac páirt sa Chriú Leasa
⭐️Run for Election | Seas sa Toghchán
⭐️Join the Event Crew | Glac páirt sa Chriú Siamsaíochta
⭐️Join Coiste Gaeilge | Glac páirt i gCoiste na Gaeilge
⭐️Fundraise for the SU Charities | Glac páirt sa Dúshlán Cartanachta

SU Life Skills Courses Now Enrolling

News

NUI Galway Students’ Union Launches Practical Training for Students  

NUI Galway Students’ Union today launched their Life Skills courses for the 2022/23 academic year. Since 2009 the Students’ Union has been running a wide range of subsidised courses for the 19,000 students of NUI Galway with the aim of increasing their practical knowledge. These courses help to improve the employment prospects of students during and after college by boosting their CV’s. The courses also teach them important life skills including how to save lives. 

Students’ Union Vice-President/Welfare and Equality Officer Imogen O’Flaherty Falconer said: “We are delighted to announce details of our Life Skills courses for the year ahead. Whether it’s learning Sign Language or gaining the skills to administer CPR, all of these courses help to provide a well-rounded education for our students whilst also helping them to make their CV’s stand out from the crowd when looking for jobs.”  

The courses on offer from the Students’ Union include:  

 • Sign Language 
 • Heart Saver AED Training  
 • Mental Health Awareness Courses  
 • Gaeilge Classes  
 • Disclosure Training with Galway Rape Crisis Centre 

The full course descriptions, costs and booking information can be found at: https://su.nuigalway.ie/su-services/su-life-skills/ 

NUI Galway Students’ Union is a democratic organisation whose mission is “to represent its members and promote, defend and vindicate the rights of its members at all levels of society.” 

________________________________________________________________________________________________

Oiliúint Phraiticiúil do Mhic Léinn Seolta ag Comhaltas na Mac Léinn, OÉ Gaillimh  

Inniu sheol Comhaltas na Mac Léinn, OÉ Gaillimh cúrsaí Scileanna Saoil don bhliain acadúil 2022/23. Tá réimse leathan cúrsaí fóirdheonaithe á reáchtáil ag Comhaltas na Mac Léinn  ón mbliain 2009 i leith don 19,000 mac léinn in OÉ Gaillimh d’fhonn a gcuid eolais phraiticiúil a mhéadú. Cuidíonn na cúrsaí seo le hionchais fostaíochta na mac léinn a fheabhsú le linn an choláiste agus agus ina dhiaidh trí bhíthin a CVanna a threisiú. Múintear scileanna saoil tábhachtacha dóibh ar na cúrsaí freisin, lena n-áirítear cén chaoi beatha a shábháil. 

Bhí an méid seo a leanas le rá ag Imogen O’Flaherty Falconer, Leas-Uachtarán/Oifigeach Leasa agus Comhionannais, Chomhaltas na Mac Léinn: “Tá an-áthas orainn sonraí ár gcúrsaí Scileanna Saoil a fhógairt don bhliain amach romhainn. Cibé an mbaineann sé leis an Teanga Chomharthaíochta a fhoghlaim nó leis na scileanna a ghnóthú chun ACS a thabhairt, déanann na cúrsaí seo go léir a gcion féin le hoideachas leathan a thabhairt dár gcuid mac léinn. Chomh maith leis sin, cabhraíonn siad leo CV a bheith acu a sheasfaidh amach sa slua agus post á lorg acu.”  

I measc na gcúrsaí a bheidh á dtairiscint ag Comhaltas na Mac Léinn an seimeastar seo tá:  

 • Teanga Chomharthaíochta 
 • Oiliúint ACS  
 • Cúrsaí Feasachta Meabhairshláinte  
 • Gaeilge  
 • Oiliúint um Nochtadh ó Ionad Éigeandála um Éigniú na Gaillimhe 

 

Is féidir tuairiscí iomlána ar na cúrsaí, costais agus faisnéis áirithinte a fháil ag: https://su.nuigalway.ie/su-services/su-life-skills/

 

Eagraíocht dhaonlathach é Comhaltas na Mac Léinn, OÉ Gaillimh arb é a mhisean ná ionadaíocht a dhéanamh dá chuid ball, agus cearta na mball sin a chur chun cinn, a chosaint agus a chur i bhfeidhm ar gach leibhéal den tsochaí. 

Early Bird Ents

News

Early Bird Ents | Imeachtaí Luatha Siamsaíochta

FREE Events to welcome all our early arrivals to NUI Galway!

• Croagh Patrick Hike 09:30-18:00 Sunday 28th August – Sign up via NUIG Mountaineering Club HERE. Immerse yourself in the wilderness! This hike will take you up the slopes of Croagh Patrick in County Mayo. Make sure to bring hiking boots and waterproofs.

• Board Games Night 18:00-20:30 Monday 29th August in the Hub downstairs in Áras na Mac Léinn. Come along to this board game extravaganza. Everything from chess and monopoly to giant jenga and cards against humanity. This is a non alcoholic event.

• Pub Quiz 19:00-21:00 Tuesday 30th August in the Corrib Room, Sult, NUI Galway. A classic pub quiz held in Sult the Students’ Union bar. Teams are created on the night so come along and meet new people.

• Global Night 19:00-23:30 Wednesday 31st August at Sult, NUI Galway. Join us in Sult the Students’ Union bar for an unforgettable night of music and dancing. DJ on till late.

• Speed Friending 17:00-19:00 Thursday 1st September in the Corrib Room, Sult, NUI Galway. Want to meet new people? Check this out. Guaranteed not awkward!

• Arriba Night 19:00-23:00 Thursday 1st September at Sult, NUI Galway. Show your moves with a fun-filled Latin mix, reggaeton night at Sult!

• Karaoke Night 19:00-23:00 Friday 2nd September at Sult, NUI Galway.

• Scavenger Hunt All Day Saturday 3rd September – Sign up HERE before 16:00 Friday 2nd September. You will be allocated a team and can take part in the hunt when it suits you 09:00-18:00 Saturday 3rd September around Galway City.

• Gaeilge 101 18:00-19:30 Monday 5th September in The View upstairs in Áras na Mac Léinn. An introduction to one of Ireland’s national languages. Get to know some basic Irish Language phrases and phonetics to get you started on your Gaeilge journey!

 • Campus Tours 11:00 + 14:00 Each Day 29/08, 30/08, 31/08/1/09, 2/09, 5/09, 6/09, 7/09, 8/09 and 9/09. Join your guide for a 45 minute tour of campus to get yourself orientated. MEETING POINT: The Big Yellow Thing outside the Library. Find out where everything is on campus – all the important buildings, best places for coffee etc
 • Galway City Tours 17:00 1st Sept and 14:00 + 17:00 4th-11th September. MEETING POINT: The Student Plaza outside Áras na Mac Léinn. Join us for a walking tour of Galway to get to know the city. Tea/coffee/treats available.
 • Fáilte Mornings 12:00-13:00 in the Corrib Room at Sult Monday-Friday until Friday 9th September. No booking needed just drop in for a chat!

Limited spaces – register on Eventbrite HERE for your tickets for each event

These events are brought to you by NUI Galway International Office, NUI Galway Students’ Union, ALIVE and Galway Volunteer Centre.