News

Category Archives

Students’ Union CÉIM Peer Learning Programme 10 Year Anniversary

News

Students’ Union CÉIM Peer Learning Programme 10-Year Anniversary

The Students’ Union CÉIM academic peer learning programme is celebrating ten years of supporting 1st year students at University of Galway. CÉIM has been very successful at helping students to transition to third level education, make friends, succeed academically and progress to 2nd year.

Based on the internationally renowned Peer Assisted Learning model, CÉIM now offers weekly peer learning sessions to over 2,000 University of Galway students and this figure is growing all the time. Students meet in small groups with fellow 1st year students and trained student leaders from higher years to discuss coursework and have some fun. Feedback about the programme has been overwhelmingly positive and research shows that regular attendees attain higher grades on average in comparison to non-attendees.

Students’ Union President Sai Gujulla said: “CÉIM is unique within Irish higher education as it delivers peer learning at scale via a strong partnership between students, staff and the Students’ Union. We are delighted to now be celebrating ten years of this award-winning programme and look forward to CÉIM being rolled out to more 1st year students in the coming academic year and beyond.”

CÉIM Director Amber Walsh Olesen added: “From small beginnings, CÉIM has grown into a thriving network of learning communities, supporting students throughout their entire 1st year at university. None of this would be possible without the dedication and generosity of the CÉIM student leaders, who volunteer their time to encourage and support 1st year students.”

Pictured: CÉIM student leaders 2022/23

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Comóradh 10 mbliana ar Chlár Piarfhoghlama CÉIM de chuid Chomhaltas na Mac Léinn

Tá clár acadúil piarfhoghlama CÉIM de chuid Chomhaltas na Mac Léinn ag ceiliúradh deich mbliana de thacaíocht a thabhairt do mhic léinn na chéad bhliana in Ollscoil na Gaillimhe. Tá ag éirí go han-mhaith le CÉIM chun cuidiú le mic léinn aistriú chuig oideachas tríú leibhéal, cairde a dhéanamh, rath acadúil a bhaint amach agus dul ar aghaidh go dtí an dara bliain.

Bunaithe ar shamhail na Foghlama Piarchuidithe a bhfuil cáil idirnáisiúnta uirthi, cuireann CÉIM seisiúin sheachtainiúla piarfhoghlama ar fáil do níos mó ná 2,000 mac léinn in Ollscoil na Gaillimhe agus tá an figiúr seo ag fás an t-am ar fad. Buaileann grúpaí beaga mac léinn le mic léinn céad bhliana eile agus le ceannairí mac léinn oilte sna blianta níos airde chun obair chúrsa a phlé agus beagán spraoi a bheith acu. Bíonn an t-aiseolas a fhaightear faoin gclár thar a bheith dearfach agus léiríonn taighde go bhfaigheann mic léinn a fhreastalaíonn ar na seisiúin go rialta gráid níos airde ar an meán i gcomparáid le mic léinn nach bhfreastalaíonn orthu.

Bhí an méid seo a leanas le rá ag Sai Gujulla, Uachtarán Chomhaltas na Mac Léinn: “Gné uathúil d’ardoideachas na hÉireann is ea CÉIM toisc go gcuireann sé piarfhoghlaim mhórscála ar fáil trí chomhpháirtíocht láidir idir mic léinn, baill foirne agus Comhaltas na Mac Léinn. Tá lúcháir orainn a bheith ag ceiliúradh deich mbliana den chlár seo a bhfuil gradaim bainte amach aige, agus táimid ag tnúth le CÉIM a thairiscint do níos mó mac léinn céad bhliana sa bhliain acadúil atá romhainn agus ina dhiaidh sin.”

Dúirt Stiúrthóir CÉIM, Amber Walsh Olesen: “Thosaigh CÉIM amach mar chlár beag, ach is líonra rathúil de phobail foghlama é anois, líonra a thacaíonn le mic léinn ar feadh na chéad bhliana dóibh ar an ollscoil. Ní fhéadfadh sin tarlú gan dúthracht agus flaithiúlacht cheannairí mac léinn CÉIM, a thugann a gcuid ama go deonach chun mic léinn sa chéad bhliain a spreagadh agus tacú leo.”

Sa ghrianghraf tá: Ceannairí mac léinn CÉIM 2022/23

Wellbeing Week

News

Wellbeing Week | Seachtain na Folláine

Monday 27th March | Dé Luain 27 Márta

11:00 Mooju Freebies at SU Office while stocks last!

12:00-13:00 Shine Dance Fitness Class in The Cube, Áras na Mac Léinn. 10 x Free Spaces and 10 x €2 Charity Spaces. Book your space HERE.

13:00-14:00 Charity Rounders Match the SU Officers vs the University Management Team on College Green near the Quad.

13:30-16:00 FREE Rapid HIV + Syphilis Testing with Sexual Health West in Meeting Room 1 + 2 upstairs in Áras na Mac Léinn. No appointment necessary.

Tuesday 28th March | Dé Máirt 28 Márta

11:00 Free Tea/Coffee/Pastries at SU Síbín – while stocks last!

12:30-13:30 Yoga, Tea + Chats in the View, Áras na Mac Léinn. 10 x Free Spaces and 10 x €2 Charity Spaces. Book your space HERE.

Wednesday 29th March | Dé Céadaoin 29 Márta 

11:00 Free Tea/Coffee/Pastries at SU Síbín – while stocks last!

11:00 Energise Freebies at SU Office while stocks last!

13:10-13:50 Lunchtime Walk with the SU! Meet at the SU Office.

Thursday 30th March | Déardaoin 30 Márta

11:00 Free Tea/Coffee/Pastries at SU Síbín – while stocks last!

13:10-13:50 Lunchtime Walk with the SU! Meet at the SU Office.

18:30-19:30 Jigsaw 5 A Day for Mental Health Workshop Online. FREE Book your space HERE.

20:00 SU Drag Race at Sult. Raising funds for the SU Charities. Get your €8 tickets HERE.

Friday 31st March | Dé hAoine 31 Márta 

10:00 International Trans Day of Visibility – pick up your free pronoun badges from the SU while stocks last!

10:00-15:00 Whack Vintage Clothes Pop Up in The Cube, Áras na Mac Léinn

For ticketed events all proceeds go to the SU Charities: Galway Simon Community and Galway Rape Crisis Centre

For more info contact studentsunion@nuigalway.ie

Saint Patrick’s Day Bank Holiday Arrangements

News

Saint Patrick’s Day Bank Holiday Arrangements

Friday 17th March is a Bank Holiday so there’s no teaching on this day.

 • The Students’ Union Office will close 5pm Thurs 16th March and reopen 10am Mon 20th March.
 • Sult will close Thurs 16th March and reopen 8.30am Mon 20th March.
 • The SU Shop will close Thurs 16th March and reopen Mon 20th March.
 • Smokey’s Café will close Thurs 16th March and reopen Mon 20th March.
 • The SU Cloakroom will close 5pm Thurs 16th March and reopen 9am Mon 20th March
 • The SU Síbín will close 5pm Thurs 16th March and reopen 9am Mon 20th March
 • The James Hardiman Library will be closed Fri 17th March and Sun 19th March. They are open 8.30am-2.30pm Sat 18th March.
 • The Reading Room will be open as normal 7am-2.30am every day.
 • The Student Health Unit will be closed Fri 17th March. For urgent/emergency medical issues during this time please go to their website for services which are available – please note there is a charge for these services.

Lá Fhéile Pádraig sona daoibh!

Happy St Patrick’s Day!

SU Part Time Officer Election Results March 2023

News

SU Part Time Officer Election Results March 2023

Convenor of the College of Arts, Social Sciences and Celtic Studies

Result: Ruairí O’Boyle Deemed Elected

Total Poll 232

Spoils 5

Valid Poll 227

Quota 115

1st Count

O’Boyle, Ruairí 189

Wacana, Gitit Indra Putra 19

Reopen Nominations 19

 

Convenor of the College of Business, Public Policy and Law

Result: Cameron Rose Deemed Elected

Total Poll 95

Spoils 8

Valid Poll 87

Quota 45

1st Count

Rose, Cameron 66

Reopen Nominations 21

 

Convenor of the College of Medicine, Nursing and Health Sciences

Result: Katie Scrivener Deemed Elected

Total Poll 98

Spoils 0

Valid Poll 98

Quota 50

1st Count

Healy, Áine 9

Scrivener, Katie 87

 

Convenor of the College of Science and Engineering

Result: Joey Andrews Deemed Elected

Total Poll 297

Spoils 1

Valid Poll 296

Quota 149

1st Count

Andrews, Joey 137

Drozdz, Marcin 92

McKenna, Aoibhe 60

Reopen Nominations 7

2nd Count

Andrews, Joey 160

Drozdz, Marcin 111

 

Postgraduate Research Officer

Result: Christopher Stewart Deemed Elected

Total Poll 80

Spoils 0

Valid Poll 80

Quota 41

1st Count

Nu Thway, Wah Wah 23

Stewart, Christopher 54

Reopen Nominations 3

 

Postgraduate Taught Officer

Result: Fionn Sexton Deemed Elected

Total Poll 65

Spoils 0

Valid Poll 65

Quota 34

1st Count

Sexton, Fionn 49

Vartika 11

Reopen Nominations 5

 

Societies Chairperson

Result: Rachel Concannon Deemed Elected

Total Poll 32

Spoils 0

Valid Poll 32

Quota 17

1st Count

Concannon, Rachel 19

Re-Open Nominations 13

 

Clubs Captain

Result: Raunak Bhagwani Deemed Elected

Total Poll 1

Spoils 0

Valid Poll 1

Quota 1

1st Count

Bhagwani, Raunak 1

MacDubhghaill, Mike 0

 

Environmental and Sustainability Officer

Result: Molly Hickey Deemed Elected

Total Poll 610

Spoils 8

Valid Poll 602

Quota 302

1st Count

Hickey, Molly 444

Lyons, Nathan 59

O’Brien, Fiona 61

Reopen Nominations 38

 

International Officer

Result: Julia Anna Collins Deemed Elected

Total Poll 553

Spoils 11

Valid Poll 542

Quota 272

1st Count

Collins, Julia Anna 423

Khandelwal, Ashesha 102

Reopen Nominations 28

 

Gender & LGBT+ Rights Officer

Result: Sava Beekman Deemed Elected

Total Poll 621

Spoils 17

Valid Poll 604

Quota 303

1st Count

Beekman, Sava 339

Skilton, Adam 206

Reopen Nominations 59

 

Disability Rights Officer

Result: Mary Tynan Deemed Elected

Total Poll 624

Spoils 6

Valid Poll 618

Quota

1st Count

Clifford, Michelle 128

Karla, Tanvee 62

Muzinga, Gad 189

Tynan, Mary 230

Reopen Nominations 9

2nd Count

Clifford, Michele 128

Muzinga, Gad 189

Tynan, Mary 230

3rd Count

Muzinga, Gad 236

Tynan, Mary 329

 

Mature Students Officer

Result: Adrian Wisdom Deemed Elected

Total Poll 537

Spoils 9

Valid Poll 528

Quota 265

1st Count

Wisdom, Adrian 379

Reopen Nominations 149

 

Ethnic Minorities Officer

Result: Vanessa Frimpong Deemed Elected

Total Poll 606

Spoils 10

Valid Poll 596

Quota 299

1st Count

Frimpong, Vanessa 322

Thabethe, Vusi 116

Ncube, Reuben 142

Reopen Nominations 16

 

Well done to all the candidates and their teams. Your new SU Officers will be taking up their positions on the 1st of July.

 

SU Full Time Election Results 2023

News

Toghcháin CML 2023 | SU Elections 2023

Uachtarán | President

ELECTION RESULT President – Dean Kenny deemed elected

Total Poll 2578

Spoils 1

Valid Poll 2577

Quota 1290

1st Count

KALRA, Tanvee 123

KENNY, Dean 1091

PEYTON, Antoinette 624

VALENTINE, Danny 144

Re-Open Nominations 595

2nd Count

KENNY, Dean 1148

PEYTON, Antoinette 759

Re-Open Nominations 615

3rd Count

KENNY, Dean 1221

PEYTON, Antoinette 871

Dean Kenny deemed elected

 

Leas Uachtarán Oifigeach Oideachais | Vice President Education Officer

ELECTION RESULT Vice President/Education Officer – Raimey O’Boyle deemed elected

Total Poll 1807

Spoils 9

Valid Poll 1798

Quota 900

1st Count

O’BOYLE, Raimey 1523

Re-Open Nominations 275

Raimey O’Boyle deemed elected

 

Leas Uachtarán / Oifigeach Leasa agus Comhionannais | Vice President / Welfare and Equality Officer

 

ELECTION RESULT Vice President / Welfare and Equality Officer – Izzy Tiernan deemed elected

 

Total Poll 1908

Spoils 10

Valid Poll 1898

Quota 950

1st Count

AALBERG, Anneli 347

FORTUNE, Naoise 193

SINGH, Mohit 402

TIERNAN, Izzy 804

Re-Open Nominations 152

2nd Count

AALBERG, Anneli 423

SINGH, Mohit 442

TIERNAN, Izzy 903

Non Transferable 140

Izzy Tiernan deemed elected after second count as their total vote exceeds the combined total of the remaining two candidates

 

Leas Uachtarán don Ghaeilge | Vice President for the Irish Language

ELECTION RESULT Leas Uachtarán don Ghaeilge – Faye Ní Dhomhnaill deemed elected

Total Poll 1696

Spoils 13

Valid Poll 1683

Quota 843

1st Count

Ní DHOMHNAILL, Faye 1058

Ó GÁIBHÍN, Seánie 514

Re-Open Nominations 111

Faye Ní Dhomhnaill deemed elected

 

March Events 2023

News

March | Márta

Here’s some of what we have coming up this month – click the links for more info/sign up!

Wednesday 1st March

Seachtain na Gaeilge Starts

Irish Traveller Ethnicity Day

13:00-14:00 Clár Gaeilge ar Flirt FM

13:00-14:00 Seoladh Seachtain na Gaeilge sa Téatar Áras na Gaeilge le TradSoc

17:00 Part Time Officer Election Nominations Close

17:00-18:00 Climate Strike Poster Making in the Art Room

20:00-21:00 SU School of Drag starts

Thursday 2nd March

10:00-20:00 SU Full Time Officer Election Vote

13:00-14:00 Clár Gaeilge ar Flirt FM

14:00-15:00 Cluichí Pobail / Community Games –  College Park

Friday 3rd March

SU Full Time Officer Election Results

13:00-14:00 Clár Gaeilge ar Flirt FM

13:00 Friday’s for Future Climate Strike (meet outside Áras na Mac Léinn at 12:30)

Monday 6th March

13:00-14:00 Caifé agus Caint – Foireann agus Mic Léinn i Caifé na Gaeilge

13:00-14:00 Clár Gaeilge ar Flirt FM

17:00-18:00 MMA For Self Defence Course Starts FULLY BOOKED

18:00 Gaeilge 101 | Irish 101 – Suitable for total beginners who want to learn a few words of Irish in AC201. Ticéidí|Tickets

19:00-20:30 Societies Forum in AC201

Tuesday 7th March

Blood Donation Clinic in Bailey Allen Hall with Sláinte Soc

10:00-13:00 Queercal Comhrá le BródSoc – Sa Hub

13:00-14:00 Ciorcal Amhránaíochta i Caifé na Gaeilge le TradSoc

13:00-14:00 Clár Gaeilge ar Flirt FM

18:30 Postgrad Speed Friending with Postgrad Research Society in the Corrib Room at Sult

Wednesday 8th March

Blood Donation Clinic in Bailey Allen Hall with Sláinte Soc

11:00 International Women’s Day Brunch in the Corrib Room at Sult. Get tickets HERE.

13:00-14:00 Caifé agus Caint d’Fhoghlaimeoirí i Caifé na Gaeilge

13:00-14:00 Clár Gaeilge ar Flirt FM

17:00-18:45 Climate Crew Meeting in the Space upstairs in Áras na Mac Léinn

18:00-19:00 An Dream Dearg i AC201 Ticéidí|Tickets

Thursday 9th March

10:00-20:00 SU Part Time Officer Election Vote

12:00 Semester 2 Exam Timetable Released

13:00-14:00 Clár Gaeilge ar Flirt FM

18:00-19:00 Ceardlann Gairmeacha le Conradh na Gaeilge i AC201 Ticéidí|Tickets

Friday 10th March

SU Part Time Officer Election Results

13:00-14:00 Clár Gaeilge ar Flirt FM

Monday 13th March

Graduate Celebratory Event 2023 starts (to Thurs 16th March)

13:00-14:00 Clár Gaeilge ar Flirt FM

20:00 Céilí Craicéalta i Sult

Tuesday 14th March

09:00-15:00 Covid Vaccine Pop Up Clinic near Smokey’s Café. No appointment necessary.

13:00-14:00 Queercal Comhrá le BródSoc – An Hub

13:00-14:00 Clár Gaeilge ar Flirt FM

18:30 Gearrscannáin sa Pálás. Short films from diverse Irish directors featuring drama, documentary and comedy €5 Ticéidí|Tickets

18:30 Postgrad Movie Night with SU + Postgrad Research Society in the Dillon Theatre

Wednesday 15th March

13:00-14:00 Caifé agus Caint – Foireann agus Mic Léinn i Caifé na Gaeilge

13:00-14:00 Clár Gaeilge ar Flirt FM

18:00-19:00 An Dream Dearg i AC201 Ticéidí|Tickets

19:30 Oíche Chultúir sa Téatar Áras na Gaeilge  Ticéidí|Tickets

Thursday 16th March

13:00-14:00 Clár Gaeilge ar Flirt FM

Friday 17th March

St Patrick’s Day Bank Holiday

13:00-14:00 Caifé agus Caint d’Fhoghlaimeoirí i Caifé na Gaeilge

13:00-14:00 Clár Gaeilge ar Flirt FM

Monday 20th March

14:00-17:00 Clean Up of Terryland Forest Park with the SU Climate Crew. Meet at SU.

Tuesday 21st March

HPV Vaccine Pop Up Clinic near Smokey’s Café. Book appointment HERE.

Sin Issue 10 Out

13:00-13:45 CÉIM 10 Year Celebration at the Quad

Wednesday 22nd March

17:00-19:00 Climate Crew Meeting in Meeting Room 1 + 2 upstairs in Áras na Mac Léinn

Thursday 23rd March

14:00-15:00 Work Abroad in America and Canada Info Session with USA Summer Camp in The Space upstairs in Áras na Mac Léinn

Monday 27th March

Wellbeing Week Starts!

10:00 Lab Coat and Goggle Donation Drive starts at SU Office and SU Síbín (until Thurs 4th May)

11:00 Mooju Freebies at SU Office while stocks last!

12:00-13:00 Shine Dance Fitness Class in The Cube, Áras na Mac Léinn. €2 Book your space HERE.

13:00-14:00 Charity Rounders Match: SU Officers vs University Management Team on College Green

13:30-16:00 FREE Rapid HIV + Syphilis Testing with Sexual Health West in Meeting Room 1 + 2 upstairs in Áras na Mac Léinn. No appointment necessary.

18:00-20:00 Comhairle Chomhaltas na Mac Léinn 6 + AGM in the Bailey Allen Hall. Sign up HERE.

18:30-19:30 Jigsaw 5 A Day for Mental Health Workshop Online. FREE Book your space HERE.

Tuesday 28th March

11:00 Free Tea/Coffee/Pastries at SU Síbín

12:30-13:30 Yoga, Tea + Chats in the View, Áras na Mac Léinn. €2 Book your space HERE.

Wednesday 29th March 

11:00 Free Tea/Coffee/Pastries at SU Síbín

11:00 Energise Freebies at SU Office while stocks last!

13:10-13:50 Lunchtime Walk with the SU! Meet at the SU Office.

Thursday 30th March

11:00 Free Tea/Coffee/Pastries at SU Síbín

13:10-13:50 Lunchtime Walk with the SU! Meet at the SU Office.

20:00 SU Drag Race at Sult. Get your €8 tickets HERE. All proceeds go to the SU Charities: Galway Rape Crisis Centre and Galway Simon Community

Friday 31st March

10:00 International Trans Day of Visibility – pick up your free pronoun badges from the SU while stocks last!

11:00-16:00 Whack Vintage Clothes Pop Up in the Cube downstairs in Áras na Mac Léinn

Teaching Ends

Seachtain na Gaeilge

News

Seachtain na Gaeilge 2023

Fáilte roimh chách! | Everyone is welcome!

Dé Céadaoin 1 Márta | Wednesday 1st March

 • 13:00-14:00 Clár Gaeilge ar Flirt FM
 • 13:00-14:00 Seoladh Seachtain na Gaeilge sa Téatar Áras na Gaeilge le TradSoc
 • 18:30-19:30 Seoladh Chathrach do Seachtain na Gaeilge – Áras na nGael

Deardaoin 2 Márta | Thursday 2nd March

 • 13:00-14:00 Clár Gaeilge ar Flirt FM
 • 14:00-15:00 Cluichí Pobail / Community Games – College Park
 • 20:00 Tráth na gCeist leis an gCumann Gaelach – Sult

Dé hAoine 3 Márta | Friday 3rd March

 • 13:00-14:00 Clár Gaeilge ar Flirt FM

Dé Luain 6 Márta | Monday 6th March

 • 13:00-14:00 Caifé agus Caint – Foireann agus Mic Léinn i Caifé na Gaeilge
 • 13:00-14:00 Clár Gaeilge ar Flirt FM
 • 18:00 Gaeilge 101 | Irish 101 – Suitable for total beginners who want to learn a few words of Irish in AC201. Ticéidí|Tickets
 • 19:30 Ciorcal Comhrá leis an Scéim Cónaitheachta – Goldcrest Village Common Room

Dé Máirt 7 Márta | Tuesday 7th March

 • 10:00-13:00 Queercal Comhrá le BródSoc – Sa Hub
 • 13:00-14:00 Ciorcal Amhránaíochta i Caifé na Gaeilge le TradSoc
 • 13:00-14:00 Clár Gaeilge ar Flirt FM

Dé Céadaoin 8 Márta | Wednesday 8th March

 • 13:00-14:00 Caifé agus Caint d’Fhoghlaimeoirí i Caifé na Gaeilge
 • 13:00-14:00 Clár Gaeilge ar Flirt FM
 • 19:00-21:000 Gay-Lí (A Céilí but Gay!) i The Cube le Bród Soc
 • Bál na Gaeilge leis an gCumann Gaelach

Deardaoin 9 Márta | Thursday 9th March

 • 13:00-14:00 Clár Gaeilge ar Flirt FM
 • 18:00-19:00 Ceardlann Gairmeacha le Conradh na Gaeilge i AC201 Ticéidí|Tickets

Dé hAoine 10 Márta | Friday 10th March

 • 13:00-14:00 Clár Gaeilge ar Flirt FM

Dé Sathairn 11 Márta | Saturday 11th March 

 • 14:00 Corn Uí Chon Cheanainn – Áras na Gaeilge

Dé Luain 13 Márta | Monday 13th March

 • 13:00-14:00 Clár Gaeilge ar Flirt FM
 • 19:30 Ciorcal Comhrá leis an Scéim Cónaitheachta – Goldcrest Village Common Room
 • 20:00 Céilí Craicéalta i Sult

Dé Máirt 14 Márta | Tuesday 14th March

 • 13:00-14:00 Queercal Comhrá le BródSoc – An Hub
 • 13:00-14:00 Clár Gaeilge ar Flirt FM
 • 14:00-14:30 Gaeilge and it’s benefits in the working world – a bilingual event in AMB-G025 Training Room 1 from Ideas Lab with Gaillimh le Gaeilge. Ticéidí | Tickets
 • 15:00-16:00 Siúlóid Nádúrtha le SlugSoc – Ag bualadh ag Áras na Mac Léinn 
 • 19:00-20:15 Gearrscannáin sa Pálás. Short films from diverse Irish directors featuring drama, documentary and comedy €5 Ticéidí|Tickets
 • 19:30-21:30 Biongó le Mature Student Soc sa Corrib Room i Sult  – All levels of Gaeilge welcome
 • Pop-Up Gaeltacht le TradSoc sa Crane

Dé Céadaoin 15 Márta | Wednesday 15th March

 • 13:00-14:00 Caifé agus Caint – Foireann agus Mic Léinn i Caifé na Gaeilge
 • 13:00-14:00 Clár Gaeilge ar Flirt FM
 • 13:00-14:00 Cartlann Chonradh na Gaeilge agus na Meáin – Pléifear tionscnamh taighde faoi “Gníomhachas, teanga agus na meáin” – Téatar, Áras na Gaeilge
 • 18:00-19:00 An Dream Dearg i AC201 Ticéidí|Tickets
 • 19:30 Oíche Chultúir Ghaelach sa Téatar Áras na Gaeilge Ticéidí|Tickets

Deardaoin 16 Márta | Thursday 16th March

 • 13:00-14:00 Clár Gaeilge ar Flirt FM

Dé hAoine 17 Márta | Friday 17th March

 • 13:00-14:00 Caifé agus Caint d’Fhoghlaimeoirí i Caifé na Gaeilge
 • 13:00-14:00 Clár Gaeilge ar Flirt FM

Tuilleadh eolais ar fail ó | More info from su.gaeilge@ollscoilnagaillimhe.ie

 

February Events 2023

News

February | Feabhra

Here’s some of what we have coming up this month – click the links for more info/sign up!

Weds 1st Feb

Module Registration / Change of mind CLOSES where course permits it

St. Brigid’s Day

Mon 6th Feb

Bank Holiday!

Tues 7th Feb

Sin Issue 8 Out

Student Survey Opens

18:00  Canvassing Workshop and Election Information Session

Weds 8th Feb

17:00-18:00 Climate Crew Meeting in Large Acoustic Room

18:00 Education Forum

Mon 13th Feb

11:00-12:30 Galentine’s Day Prosecco + Pancake Brunch. SOLD OUT 

13:00-14:00 Active* Consent Workshop in Meeting Room 1 + 2. Limited FREE spaces book HERE.

Tues 14th Feb

09:00-15:30 Pop-Up Covid Vaccine Clinic on Concourse

11:00-13:00 Active* Consent Info Stand on Concourse

12:00-15:00 FREE Rapid HIV Testing and Syphilis Testing with Sexual Health West in Meeting Room 1 & 2. No appointment required.

14:00-15:00 The Shave Off

20:00 Groovy Tuesday Presents: Cody Currie. SOLD OUT

Weds 15th Feb

10:00 Full Time Officer Nominations Open

11:00-13:00 Active* Consent Info Stand on Concourse

19:30 Sex Toy Bingo at Sult SOLD OUT!

Thurs 16th Feb

10:00-14:00 Disclosure Training. In person Workshop with Galway Rape Crisis Centre in The View. Book HERE.

14:00-16:00 Digital Intimacy Workshop with UG FemSoc in Meeting Room 1&2 Áras na Mac Léinn. Book HERE.

Fri 17th Feb

14:30-16:00 Self Care Sesh – yoga, meditation, intention setting and more in The View. FULLY BOOKED.

17:00 Deadline to register for safeTALK training. Email joanna.brophy@universityofgalway.ie for info.

Mon 20th Feb

11:00-14:00 Talk To A TD

18:30 Postgrad Quiz Night in Corrib Room with Postgrad Research Society

Tues 21st Feb

Sin Issue 9 Out

18:00 College of Medicine, Nursing + Health Sciences Class Rep Meeting AC201

19:00 College of Business, Public Policy + Law Class Rep Meeting AC201

Weds 22nd Feb

10:00 Part Time Officer Nominations Open

17:00 Full Time Officer Nominations Close

17:00-19:00 Climate Crew Meeting in Meeting Room 1 + 2

18:00 College of Science + Engineering Class Rep Meeting AC201

19:00 College of Arts, Social Sciences + Celtic Studies Class Rep Meeting AC201

20:00 Take Me Out at Sult. SOLD OUT.

Thurs 23rd Feb

11:00 Avonmore Pro Oats Freebies at SU Office

18:00 Postgraduate Class Rep Council Meeting AC201

19:00 Comhairle na gColáistí AC201

Fri 24th Feb

09:30-13:00 safeTALK Training

17:00 Deadline to register for School of Drag

Sun 26th Feb

Deadline to register for Seanad Éireann Vote

Mon 27th Feb

Sin Election Special Out

Student Survey Closes

18:00 Comhairle Chomhaltas na Mac Léinn 5 O’Flaherty Theatre

18:30 SU Pilates Course Starts Online 

Tues 28th Feb

SU Full Time Election Hustings

Consent Week

News

Consent Week | An tSeachtain Toilithe

Monday 13th February | Dé Luain an 13 Feabhra

 • 11:00-12:30 Galentine’s Day Prosecco + Pancake Brunch. SOLD OUT 
 • 13:00-14:00 Active* Consent Workshop in Meeting Room 1 + 2. Limited FREE spaces book HERE.

Tuesday 14th February | Dé Máirt an 14 Feabhra

 • 11:00-13:00 Active* Consent Info Stand on Concourse
 • 12:00-15:00 FREE Rapid HIV Testing + Syphilis Testing with Sexual Health West in Meeting Room 1 & 2. No appointment required.

Wednesday 15th February | Dé Céadaoin an 15 Feabhra

 • 11:00-13:00 Active* Consent Info Stand on Concourse
 • 19:30 Sex Toy Bingo at Sult | Biongó Bréagán Gnéis i Sult. SOLD OUT

Thursday 16th February | Déardaoin an 16 Feabhra

 • 10:00-14:00 Disclosure Training | Oiliúint Nochta – In person Workshop with Galway Rape Crisis Centre. FULLY BOOKED
 • 14:00-16:00 Digital Intimacy Workshop with UG FemSoc in Meeting Room 1&2 Áras na Mac Léinn. Limited free spaces. Register HERE.

Friday 17th February | Dé hAoine an 17 Feabhra

 • 14:30-16:00 Self Care Sesh – yoga, meditation, intention setting and more in The View. FULLY BOOKED 

ALL WEEK | An tseachtain ar fad

 • Guess How Many Condoms are in the Jar | Tomhais Cá Mhéad Coincíní atá sa Chrúsca
 • Get FREE condoms, lube and period packs from the SU Office + SU Síbín (while stocks last)
 • Book your FREE STI Test with the Student Health Unit on 091 494 337
 • Order your free at home STI Test (if you have no symptoms) athttp://sh24.ie

More information from | Tuilleadh eolais ar fail ó su.welfare@universityofgalway.ie

The Shave Off

News
The Shave Off | An Babhta Bearrtha
The Shave Off is taking place 2pm Tuesday 14th of February at Sult to raise funds for the SU Charities Galway Rape Crisis Centre and Galway Simon Community! 
Our brave Shave Off Volunteers and their donation links are:
Please give what you can!
If you still want to sign up for the Shave Off it’s not too late! Just email studentsunion@nuigalway.ie
We will have a prize for our top fundraiser!