News

Category Archives

Students’ Union Invite Applications to Annual Charity Fund

News

Students’ Union Invite Applications to Annual Charity Fund

University of Galway Students’ Union has opened the application process for Charities wishing to be considered as beneficiaries for its annual fundraising campaign for 2023/24. Last year students ran a series of events including a giant Christmas Raffle, a Taylor Swift night, saucy Sex Toy Bingo, charity Take Me Out, head shaves, table quizzes, a Drag Race and a Sports Day. They raised €19,000 for Galway Rape Crisis Centre and Galway Simon Community.

Application forms for the fund are available from the Students’ Union website HERE: Uni of Galway SU Charity Applicaiton Form 2023 and the closing date for applications is 5pm Monday 28th of August 2023. Please note that any canvassing will automatically disqualify your charity from this process.

Students’ Union President Dean Kenny said: “Despite the constant cutbacks and daily challenges we all face, University Galway students have a very proud tradition of raising money for charities. This year we hope to raise even more money for good causes with our Charity events including Raise and Give Week. These events will encourage our students to get involved in helping their community whilst also making friends and having fun.”

PICTURED (Left to Right): Raimey O’Boyle, Dean Kenny, Faye Ní Dhomhnaill and Izzy Tiernan (University of Galway Students’ Union)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Fáilte á Cur ag Comhaltas na Mac Léinn roimh Iarratais ar an gCiste Bliantúil Carthanachta

Tá Comhaltas na Mac Léinn, Ollscoil na Gaillimhe ag glacadh le hiarratais anois ó Charthanais ar mian leo a n-ainm a chur sa rith le haghaidh an fheachtais bhliantúil tiomsaithe airgid do 2023/24. I measc na n-imeachtaí a d’eagraigh mic léinn anuraidh bhí Crannchur Ollmhór na Nollag, Oíche Taylor Swift, Biongó Gnéasbhréagán, Take Me Out ar son carthanachta, tráth na gceist, Rás Draig agus Lá Spórt. Bhailigh siad €19,000 d’Ionad Éigeandála na Gaillimhe um Éigniú agus do Chlann Shíomóin na Gaillimhe.

Tá foirmeacha iarratais ar an gciste le fáil ó láithreán gréasáin Chomhaltas na Mac Léinn, www.su.universityofgalway.ie, agus ní mór iarratais a chur isteach faoi 5 i.n., Dé Luain, an 28 Lúnasa 2023. Tabhair faoi deara go ndéanfar do charthanas a dhícháiliú go huathoibríoch má dhéantar aon iarracht canbhasáil ar a shon.

Dúirt Dean Kenny, Uachtarán Chomhaltas na Mac Léinn: “Tá traidisiún na carthanachta go smior i mic léinn Ollscoil na Gaillimhe d’ainneoin na gciorruithe uile agus na ndúshlán a bhíonn le sárú acu gach uile lá. Tá súil againn níos mó airgid ná riamh a bhailiú i mbliana ar son cúiseanna maithe trínár nImeachtaí Carthanachta, An tSeachtain um Bailiú agus Bronnadh ina measc. Spreagfaidh na himeachtaí seo ár gcuid mac léinn lena gcion féin a dhéanamh ar son a bpobal, chomh maith le cairde nua a dhéanamh agus spraoi a bheith acu ag an am céanna.”

SA GHRIANGHRAF (Ó Chlé go Deas): Raimey O’Boyle, Dean Kenny, Faye Ní Dhomhnaill agus Izzy Tiernan (Comhaltas na Mac Léinn in Ollscoil na Gaillimhe)

 

New Students’ Union President Takes Office

News

New Students’ Union President Takes Office

Dean Kenny has taken up the role of President of University of Galway Students’ Union which is the representative group of over 19,000 students. Dean, a Maths and Education Graduate from Belcarra, Co. Mayo, was elected by his peers earlier this year and has now taken the reins in the Students’ Union.

Dean follows in the footsteps of President Michael D Higgins who was the University of Galway Students’ Union President back in 1964. He will be working closely with the other SU Officers including the Vice President/Welfare and Equality Officer Izzy Tiernan, the Vice President/Education Officer Raimey O’Boyle and the Vice President for the Irish Language Faye Ní Dhomhnaill.

Students’ Union President Dean Kenny said: “I am delighted to take up this prestigious role representing the students of University of Galway. It will be another challenging year as the cost of living and accommodation issues continue to have an impact on students but myself and the other SU Officers will be working hard this year for our members. University of Galway students will need extra support in these testing circumstances to ensure that they have the best possible university experience. We are here for our students and are ready to defend their rights.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Uachtarán nua ar Chomhaltas na Mac Léinn tar éis dul i mbun oifige

Tá Dean Kenny tar éis dul i mbun oifige mar Uachtarán Chomhaltas na Mac Léinn, OÉ Gaillimh, an grúpa ionadaíoch do bhreis agus 19,000 mac léinn. Céimí Matamaitice agus Oideachais  as Baile na Cora, Contae Mhaigh Eo é Déan. Toghadh a chomh-mhic léinn ní ba luaithe sa bhliain é agus tá sé anois tar éis teacht i gceannas ar an gComhaltas.

Tá Déan ag déanamh mar a rinne an tUachtarán Mícheál D. Ó hUigínn roimhe, a bhí ina uachtarán ar Chomhaltas na Mac Léinn, OÉ Gaillimh siar in 1964. Beidh sé ag obair as lámha a chéile le hOifigigh eile an Chomhaltais, lena n-áirítear an Leas-Uachtarán/An tOifigeach Leasa agus Comhionannais, Izzy Tiernan, an Leas-Uachtarán/An tOifigeach Oideachais, Raimey O’Boyle, agus an Leas-Uachtarán/Oifigeach na Gaeilge, Faye Ní Dhomhnaill.

Dúirt Dean Kenny, Uachtarán Chomhaltas na Mac Léinn: “Tá an-áthas orm glacadh leis an ról iontach tábhachtach seo ag déanamh ionadaíochta do mhic léinn OÉ Gaillimh. Tá bliain dhúshlánach eile i ndán dúinn toisc go bhfuil tionchar fós ag an ngéarchéim costais maireachtála agus ag ceisteanna cóiríochta ar mhic léinn, ach beidh mé féin agus Oifigigh eile an Chomhaltais ag obair go dian ar son ár gcomhaltaí. Beidh tacaíocht bhreise ag teastáil ó mhic léinn OÉ Gaillimh ag an am crua seo lena chinntiú go mbeidh siad in ann an leas is fearr is féidir a bhaint as saol na hollscoile. Is ar mhaithe leis na mic léinn atá muid agus tá muid faoi réir lena gcearta a chosaint.”

Exam Results

News

Exam Results | Torthaí Scrúdaithe

Good luck to everyone getting exam results!

 • Undergrad Results released Weds 21st June
 • International Student Results (course instances 1EM1, 1OA2, 1OA3 only) released via International Office
 • Postgrad Results released Fri 30th June

The schedule of exact days/times results released is on Exams Office Website

 

Repeat/Autumn Exams | Scrúduithe Athshuí/Fómhair

 • Timetable published Thursday 6th July
 • Repeat/Autumn exams take place Tues 1st– Fri 11th August
 • The Repeat Exam fee is €295
 • Repeat/Autumn Exam Results – 1st Sept Undergrads, 8th Sept Postgrads

 

Consultation Days | Laethanta Comhairliúcháin

Consultation Days are an opportunity for both academic staff and students to meet and discuss results. Please contact your School/Academic Discipline in advance to arrange an appointment

 • Wednesday 28th June Undergraduate Consultation Day (Book appointment before 2pm Friday 23rd June)
 • Thursday 6th July Postgraduate Consultation Day (Book appointment before 5pm Tuesday 4th July)

 

Exam Result Appeals | Achomharc i gcoinne Toradh Scrúdaithe

 • To appeal an exam result you must complete online application form and submit it with supporting documentation and appeal fee (€60 per module)
 • An appeal decision can take up to 3 months
 • More info and deadlines on Exams Office website

 

Exam Result Recheck | Athsheiceáil ar Thoradh Scrúdaithe

 • A recheck is simply a re-calculation of all parts of the module mark and there is NO review of the exam content.
 • To recheck an exam result you must complete online application form and submit it with recheck fee (€25 per module)
 • More info and deadlines on Exams Office website

Summer Opening Hours

News

Summer Opening Hours

 • The SU Office will be open Mon-Thurs 10am-12.30pm & 2pm-4.30pm and Friday 10am-2pm.
 • Smokey’s Café will be open 9am-4pm Mon-Fri. Closed Saturday + Sunday.
 • Sult is open 8.30am to close Monday-Friday. Closed Saturday + Sunday.
 • The SU Shop will be open 8.30am-4pm Mon-Fri. Closed Saturday + Sunday.
 • The SU Cloakroom and SU Síbín are closed will reopen in September.
 • The Library is open 8.30am-5.30pm Mon-Fri. Closed Saturday + Sunday.
 • The Reading Room is open as usual 7am-2.30am everyday
 • The Student Health Unit is open 9.30am-12.30pm and 2.30pm-4.30pm Mon-Fri (reduced service during summer looking after acute illness only)

We are Hiring: Peer Learning Graduate Intern

News

University of Galway Students’ Union seeks a friendly, energetic and goal-oriented Graduate Intern to support its CÉIM academic peer learning programme. This is a varied role in which the successful candidate will be required to work closely with diverse partners including students and academic staff to help ensure the effective delivery of CÉIM.

About CÉIM
CÉIM is an academic peer support scheme based on the Peer Assisted Study Sessions / Peer Assisted Learning (PASS/PAL) model. CÉIM supports 1st year students’ transition to higher education, health and wellbeing, academic success, progression and development of transferable skills. Delivered via a partnership between students, academic staff and the Students’ Union, CÉIM will be offered to approximately 2,000 or 50%+ of University of Galway 1st year students from September 2023. See further information on www.ceim.su.nuigalway.ie

The Graduate Intern will be employed by University of Galway Students’ Union on a fixed-term contract.

Contract duration: Mid-August 2023 – Mid-May 2024
Working days: Monday-Friday (7 hours per day)
Working location: University of Galway campus

 

Job Description
Drawing on your experience of peer learning, you will:

 • Provide support to individual student leaders and groups of student leaders.
 • Research and develop new activity ideas for peer learning sessions.
 • Provide hands-on support to leaders in peer learning sessions.
 • Deliver lecture shout outs to promote session attendance and leader recruitment.
 • Handle day-to-day tasks to ensure the smooth running of CÉIM.
 • Provide general programme, IT and administrative support.
 • Organise materials for student leaders, weekly meetings and training.
 • Deliver training to student leaders as required.
 • Attend and deliver weekly meetings with students and academic staff.
 • Develop engaging social media and marketing content.
 • Support the CÉIM Director, CÉIM Administrator and CÉIM Student Engagement Coordinator with various duties as they arise.

 

Requirements

 • A solid understanding of the CÉIM programme, and an interest in supporting students to make the most of their time at university.
 • Strong organisational and administration skills.
 • Experienced Microsoft Office user.
 • Experience with a variety of social media platforms.
 • Excellent verbal and written communication skills.
 • Confident presenting to large groups.
 • Friendly, professional and inclusive manner with the ability to collaborate with diverse stakeholders.
 • Highly adaptable with a solution-oriented outlook.
 • Excellent work ethic and commitment to deadlines and deliverables.
 • The capacity to acquire new skills and apply them to the role.

 

Applications

Applications must include:

 • Cover Letter outlining your suitability for the post and why you are interested in the post.
 • Curriculum Vitae.

Applications via email to:

Chris Newell

General Manager

University of Galway Students’ Union

chris.newell@universityofgalway.ie

 

Closing date: Monday, 22 May 2023 5pm
Interviews for shortlisted candidates will take place on: Wednesday, 31 May 2023 on Zoom

Summer Lockers

News

Summer Lockers | Taisceadáin Samhraidh

€10 summer lockers on sale 10am Wednesday 10th May

Beidh taisceadáin samhraidh ar díol ar €10 ó 10 r.n., Dé Céadaoin an 10 Bealtaine

BOOK ONLINE: www.yourspace.nuigalway.ie

2023/24 Lockers on sale 10am Monday 28th August

Beidh taisceadáin don bhliain 2023/24 ar díol ó 10 r.n., Dé Luain on 28 Lúnasa

Donation Day

News

Donation Day Friday 28th April 2023

Doing a clear out/moving out? Donate to the Galway Simon Community Collection Day 11am-3pm Friday 28th April in The Space upstairs in Áras na Mac Léinn

What they CAN’T take: CDs / DVDs; Electrical Equipment; Children’s + Baby Equipment; Flooring; Toys; Duvets/Pillows; Mattresses; Curtain Poles; Exercise Equipment

What they CAN take: Clothing; Sheets; Duvet/Pillow Covers; Towels; Hats, scarfs and gloves; All types of shoes; Books but not college books; Kitchen utensils; Jewellery; Jigsaw and boxed games

Other donation opportunities: 

Lab Coat and Goggle Donation Drive – ongoing 

Unused lab coats and goggles taking up space in your house/locker? Donate them today! Recycle lab coats and goggles by donating them at the SU Office and SU Síbín before Thurs 4th May.

Bra Donation Drive for Mellon Educate – ongoing 

South Africa has one of the highest incidence rates of sexual assault globally, however, in certain communities a bra represents status and the simple act of wearing one can drastically decrease the chances of sexual assault for a woman. Mellon Educate are collecting old and new bras to send out with volunteers on their annual trip in November. You can donate bras to the collection box in the SU Office upstairs in Áras na Mac Léinn 10am-5pm, Mon-Fri until Fri 5th May. More info HERE or email c.mcgrath40@nuigalway.ie

Glassary Collections – look out for the drop off points in Student Accommodation 27th April, 28th April, 2nd May, 3rd May, 4th May and 5th May. More info from alive@universityofgalway.ie

An Mheitheal Rothar- Unused Bikes Wanted – An Mheitheal Rothar, a social enterprise based on campus, are looking for donations of any unused bikes/bikes in need of repair as part of their Recycle Your Cycle initiative. The bikes will be repaired and either sold in our shop or donated to Ukrainian refugees/University of Sanctuary students. You can find out more about the initiative HERE. Please contact 091 725874 to organise a donation to our repair facility at Unit 7/8, Westside Enterprise Park, H91 YW53

Donate Food – you can donate unopened, in-date, non-perishable food items (eg tins of food, packets of pasta/rice, cereal, soft drinks etc) to the collection box in the SU Office and these will be given to the Student Pantry to distribute to students. Please note we can’t accept any fresh food, out of date items or items that are already open.

Donate Hygiene Products – you can donate unopened hygiene products to the collection box in the SU Office and these will be donated to the Hygiene Bank. You can donate new, unused, in-date personal care and household cleaning essentials – including deodorant, shower gel, shampoo, make-up, nappies, toilet roll, laundry detergent and surface cleaner.

We are Hiring: Peer Learning Engagement Coordinator

News

University of Galway Students’ Union seeks a dynamic, focused and solution-oriented Engagement Coordinator with experience of peer learning to support its CÉIM academic peer learning programme. The successful candidate will support CÉIM student leaders to reach their full potential, work closely with diverse partners, and develop engaging marketing and social media campaigns. This role will suit an individual who loves working with people and has an eye for detail.

About CÉIM
CÉIM is an academic peer support scheme based on the Peer Assisted Study Sessions / Peer Assisted Learning (PASS/PAL) model. CÉIM supports 1st year students’ transition to higher education, health and wellbeing, academic success, progression and development of transferable skills. Delivered via a partnership between students, academic staff and the Students’ Union, CÉIM will be offered to approximately 2,000 or 50%+ of University of Galway 1st year students from September 2023. See further information on www.ceim.su.nuigalway.ie

The Graduate Intern will be employed by University of Galway Students’ Union on a three-year contract.
Contract duration: Mid-August 2023 – Mid-August 2026
Working days: Monday-Friday (7 hours per day)
Working location: University of Galway campus with the option to work from home on Fridays

 

Job Description
Drawing on your comprehensive experience of peer learning, you will:
• Be proactive in liaising regularly with student leaders, and provide targeted coaching to individual student leaders and groups of student leaders.
• Manage a repository of peer learning activity ideas, and develop new content for this.
• Provide occasional hands-on support to leaders in peer learning sessions.
• Make presentations about CÉIM to large groups of students and to academic staff.
• Collate data for research and evaluation purposes.
• Organise materials for student leaders and weekly meetings.
• Manage, attend and deliver weekly meetings with students and academic staff.
• Design training content and deliver training to student leaders on peer learning strategies and activities, information technology, health and wellbeing and other relevant topics.
• Create and manage timely and engaging social media campaigns.
• Develop marketing materials and update the CÉIM website.
• Work collaboratively with diverse stakeholders across University of Galway including support units and academic staff.
• Handle day-to-day tasks to ensure the smooth running of CÉIM.
• Provide general programme and administrative support.
• Work with various IT systems to support the efficient delivery of the programme.
• Develop and run well-attended social events for students.
• Seek feedback from students and develop strategies to act on this feedback.
• Support the CÉIM Director and CÉIM Administrator with various duties as they arise.
• Carry out any other reasonable duties that may be assigned from time to time.

 

Requirements
• An undergraduate degree in any discipline.
• Experience of leading peer learning sessions.
• A solid understanding of the CÉIM programme.
• An interest in supporting students to make the most of their time at university, small group facilitation, independent learning and inclusion.
• Very strong organisational and administration skills.
• Experienced Microsoft Office user.
• Experience with a variety of IT systems and social media platforms.
• Excellent verbal and written communication skills.
• Confident presenting to large groups.
• Friendly, professional and inclusive manner with the ability to collaborate with diverse stakeholders.
• Highly adaptable with excellent problem solving skills.
• Strong work ethic and commitment to deadlines and deliverables.
• The capacity to acquire new skills and apply them to the role.

 

Applications
Applications must include:
• Cover Letter outlining your suitability for the post and why you are interested in the post.
• Curriculum Vitae.

Applications via email to:

Chris Newell
General Manager
University of Galway Students’ Union
chris.newell@universityofgalway.ie

 

Closing date: Monday, 24 April 2023 5pm
Interviews for shortlisted candidates will take place on: Wednesday, 17 May 2023 on Zoom

Easter Holidays

News

Easter Holidays | Saoire na Cásca

Teaching ends Friday 31st of March. Friday 7th April (Good Friday) and Monday 10th April (Easter Monday) are Public Holidays

 • The Students’ Union Office will close 5pm Weds 5th April and reopen 10am Weds 12th April.
 • Sult will close Thurs 6th April and reopen 8.30am Tues 11th April.
 • The SU Shop will close Thurs 6th April and reopen Tues 11th April.
 • Smokey’s Café will close Thurs 6th April and reopen Tues 11th April.
 • The SU Cloakroom will close 5pm Thurs 6th April and reopen 9am Tues 11th April.
 • The SU Síbín will close 5pm Thurs 6th April and reopen 9am Tues 11th April.
 • The James Hardiman Library will be open 10am-6pm Fri 7th April, closed Sat 8th April, closed Sun 9th April and open 10am-6pm Mon 10th April.
 • The Reading Room will be open as normal 7am-2.30am every day.
 • The Student Health Unit will be closed Thurs 6th April-Mon 10th April inclusive. For urgent/emergency medical issues during this time please go to their website for services which are available – please note there is a charge for these services.

Happy Easter! | Beannachtaí na Cásca oraibh!

Exam Tips + Study Space

News

Exam Tips | Leideanna Scrúduithe

Before the Exam

 • We all learn differently, try different study methods and find out what works for you.
 • Focus and systematically work through each topic, question by question.
 • Do past exam papers and practice questions.
 • If you need help with a topic – reach out to your classmates or your lecturer.
 • Know when your exams are – check out your personalised timetable on the University of Galway exams website.
 • Know what type of exam you will be sitting – open book, MCQ, 2 hour written paper etc. if you are unsure – ASK.

During the Exam

 • Take time to settle yourself and BREATHE
 • Read all questions carefully.
 • Leave time to review your paper at the end.
 • Set time allocations for each question and move on once the time elapses.

Minding Yourself

 • Take regular breaks during study.
 • Avoid burn out, sleep well, keep active and allow yourself to take time off.
 • Eat healthy
 • Set personal goals.
 • Take each day as it comes – don’t be disheartened if you have a bad exam or study isn’t going well.

If something goes wrong

 • If you lose your Student ID card you can buy a new one for €20 at the Student Registry Help Desk in Áras Uí Chathail
 • If something goes wrong that is outside of your control that means you cannot attend your exam you can defer your exam to August and your result will not be capped. A list of who to contact if you need to defer can be found here
 • If you fail an exam, you will have an opportunity to appeal the result
 • If you fail an exam there will be an opportunity for you to resist the exam in August (first-year excluded) the grade for the repeat will be capped at 40%

Study Space | Spásanna Staidéar : Individual Study Spaces

Available Mon 3rd April – Thurs 4th May 08:00-22:00

Arts Science Building

 • SC002 Larmor Theatre
 • TB301
 • TB302
 • TB303
 • TB307

Arts Millennium Building

 • AMB-G007
 • AMB-G008
 • 1005
 • AMB-G034* (*available from Weds 12th April)

Study Space | Spásanna Staidéar : Group/Noisy Study Spaces

Available Mon 3rd April – Thurs 4th May 08:00-22:00

Cairnes Building

 • CA240
 • CA241
 • CA116 behind reception

Computer Science Building

 • IT202
 • IT203

Engineering Building

 • ENG-2034
 • ENG-2035

Exam Info

Go to the Exams Office website HERE.

Important Dates

The Semester 2 exams will run from 17th April to 4th May 2023

The Exam Timetable Amendments page will have details of any timetable changes

Most Undergrad exam results will be out 21st June 2023. Postgrad Results are due out 30th June 2023.

If you want to Appeal an exam result the info + deadlines are HERE.

If you want to Recheck an exam result the info + deadlines are HERE.

The August Repeat (inc Deferrals) exams will run from 1st August to 11th August 2023 (the August Repeat Timetable release date is 12pm 6th July 2023)

Galway Exams 101

This is a new programme of exam supports from the University to help you prepare for your exams. Galway Exams 101 offers a series of Podcasts, Library Workshops, Coffee Mornings an Exams Webinar, and additional online resources to ensure you have everything you need ahead of semester 2 exams. More info and links HERE.

Mental Health Supports

Click HERE