Joanna Brophy

Author

SU Cloakroom Jobs

News

SU Cloakroom + Reception Job Applications

Applications are now OPEN for the vacant positions at the University of Galway Students’ Union Cloakroom and Reception Desk for the 2024/25 academic term.

Please send your CV together with cover letter to Joanna Brophy, Assistant Manager, University of Galway Students’ Union by email to joanna.brophy@universityofgalway.ie before 5pm on Thursday 30th of May 2024.

Full job description is available here: Job Description Cloakroom 2024

Late applications will not be accepted.

These services will be open 9am-5pm Monday – Friday during term time with extended hours during exams. Please only apply if you will be available to work during these hours.

Please note: You must be available for training the week of 2nd of September and be available to start work on Monday 9th September 2024.

Students Win Big at National Awards

News

Students Win Big at National Awards

The recent Student Achievement Awards celebrated the contribution students from across Ireland have made to the student community and Irish society in the past year. The SAAIs are the official student recognition event of the student movement in Ireland overseen by USI (the Union of Students in Ireland).

This year University of Galway Students’ Union nominees were shortlisted for an impressive 21 awards and won a record 5 awards at the ceremony in Dublin.

The awards won by the students were:

 • Access Champion of the Year: Latisha McCrudden
 • Postgraduate Champion of the Year: Chris Stewart
 • Charity Champion of the Year: University of Galway Students’ Union
 • Individual Contribution to Student Media: Caoimhe Looney
 • Student Media Outlet of the Year: Galway Pulse

Students’ Union President Dean Kenny said: “We are so proud of all our nominees and winners at the Student Achievement Awards. The student movement is in good hands looking at the dedication of our amazing Postgraduate and Access Champions Chris and Latisha. Our Sin newspaper editor Caoimhe Looney has done sterling work this year and well deserves her contribution to student media award. We’re also delighted to have won the Charity Champion of the year award for our record breaking fundraising for the SU Charities this year and of course the triumphant return of RAG Week.”

 _________________________________________________________________________________________________________________________

Bua Mór Bainte ag Mic Léinn ag na Gradaim Náisiúnta

Ag Gradaim na hÉireann d’Éachtaí Mac Léinn a bhí ar siúl le déanaí, rinneadh ceiliúradh ar an méid a rinne mic léinn ó cheann ceann na tíre ar son phobal na mac léinn agus shochaí na hÉireann le bliain anuas. Is iad Gradaim na hÉireann d’Éachtaí Mac Léinn imeacht oifigiúil aitheantais ghluaiseacht na mac léinn in Éirinn, agus is é AMLÉ (Aontas na Mac Léinn in Éirinn) a dhéanann maoirseacht orthu.

Bhí ainmnithe de chuid Chomhaltas na Mac Léinn, Ollscoil na Gaillimhe ar an ngearrliosta le haghaidh 21 gradam suntasach i mbliana, agus bhuaigh siad 5 cinn acu ag an searmanas i mBaile Átha Cliath, an líon is mó riamh.

Seo a leanas na gradaim a bhuaigh na mic léinn:

 • Seaimpín Rochtana na Bliana: Latisha McCrudden
 • Seaimpín Iarchéime na Bliana: Chris Stewart
 • Seaimpín Carthanachta na Bliana: Comhaltas na Mac Léinn, OÉ Gaillimh
 • Saothar Aonair do Mheáin na Mac Léinn: Caoimhe Looney
 • Soláthraí Meán Mac Léinn na Bliana: Galway Pulse

Dúirt Dean Kenny, Uachtarán Chomhaltas na Mac Léinn: “Táimid an-bhródúil as na hainmnithe agus as na buaiteoirí go léir ag Gradaim na hÉireann d’Éachtaí Mac Léinn. Is léir óna thiomanta atá ár Seaimpíní Iarchéime agus Rochtana iontacha, Chris agus Latisha, go bhfuil gluaiseacht na mac léinn faoi chúram maith. Tá an-jab go deo déanta i mbliana ag eagarthóir an nuachtáin Sin, Caoimhe Looney, agus tá an gradam ‘Saothar Aonair do Mheáin na Mac Léinn’ tuillte go maith aici. Tá an-áthas orainn freisin gur bhuaigh muid an gradam ‘Seaimpín Carthanachta na Bliana’ freisin as an méid airgid thar na bearta a d’éirigh linn a thiomsú ar son Charthanais an Chomhaltais i mbliana agus, ar ndóigh, filleadh Sheachtain RAG.”

Students’ Union to Host MEP Hustings

News

Students’ Union to Host MEP Hustings 

University of Galway Students’ Union will be hosting MEP Candidate Hustings for the Midlands North West Region at 5pm on Monday 20th of May. The Hustings will take place in Áras na Mac Léinn and will give voters the chance to meet and question candidates hoping to win their votes on election day Friday 7th of June.

Already confirmed to attend the event are:

 • Lisa Chambers, Fianna Fáil
 • Luke ‘Ming’ Flanagan, Independent
 • Rory Hearne, Social Democrats
 • Fergal Landy, Labour Party
 • Saoirse McHugh, Independent
 • Brian O’Boyle, People Before Profit-Solidarity
 • Pauline O’Reilly, Green Party
 • Daniel Pocock, Independent
 • Peadar Tóibín, Aontú

Tickets for the event are free but spaces are limited and can be booked via the Students’ Union Eventbrite page HERE.

The event will be live streamed on YouTube HERE.

Students’ Union President Dean Kenny said: “We are very excited to be holding this Hustings event to give voters the chance to meet their MEP Candidates. We’ve been holding voter registration drives throughout the year to encourage our students to use their voice in the upcoming local and European elections. This event will allow voters to question candidates and make a more informed decision on election day.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Comhaltas na Mac Léinn chun plé toghchánaíochta le hiarrthóirí i dToghchán Pharlaimint na hEorpa a óstáil 

Beidh Comhaltas na Mac Léinn, Ollscoil na Gaillimhe ag óstáil plé toghchánaíochta le hiarrthóirí Thoghlach an Láir Tíre – an Iarthuaiscirt i dToghchán Pharlaimint na hEorpa ag 17:00, Dé Luain, an 20 Bealtaine. Beidh an plé toghchánaíochta ar siúl in Áras na Mac Léinn agus tabharfar deis do vótóirí bualadh le chéile agus ceisteanna a chur ar na hiarrthóirí a bhfuil súil acu vótaí a bhuachan ar lá an toghcháin Dé hAoine, an 7 Meitheamh. Is é an craoltóir Keith Finnegan a bheidh ina chathaoirleach ar an ócáid.

Is iad seo a leanas na daoine atá deimhnithe cheana féin chun bheith i láthair ar an ócáid:

 • Lisa Chambers
 • Luke “Ming” Flanagan
 • Rory Hearne
 • Fergal Landy
 • Saoirse McHugh
 • Brian O’Boyle
 • Pauline O’Reilly
 • Daniel Pocock
 • Peadar Tóibín

Tá ticéid don ócáid saor in aisce ach níl ach líon teoranta áiteanna ar fáil. Is féidir áit a chur in áirithe ar leathanach Eventbrite Chomhaltas na Mac Léinn ANSEO.

Dúirt Dean Kenny, Uachtarán Chomhaltas na Mac Léinn: “Táimid ar bís an plé toghchánaíochta seo a reáchtáil chun deis a thabhairt do vótóirí bualadh lena nIarrthóirí i dToghchán Pharlaimint na hEorpa. Táimid ag reáchtáil feachtas clárúcháin vótálaithe i rith na bliana chun ár gcuid mac léinn a spreagadh chun a nguth a úsáid sna toghcháin áitiúla agus Eorpacha atá le teacht. Tabharfaidh an ócáid seo deis do vótóirí ceisteanna a chur ar na hiarrthóirí agus cinneadh níos eolasaí a dhéanamh ar lá an toghcháin.”

 

Students’ Union Raises Record €53,275 for Charity

News

Students’ Union Raises Record €53,275 for Charity

University of Galway Students’ Union today presented the proceeds of their year of fundraising events to Galway Rape Crisis Centre and Cancer Care West. The unique charity events held throughout the academic year raised a total of €53,275 for the two charities – the most ever raised by the Students’ Union.

The Students’ Union held fundraisers throughout the year culminating in the triumphant return of Raise and Give Week in February which included events such as the Firewalk, a head shave, a charity auction, a 5km fun run, a Taylor Swift Night and a 5 A Side Tournament. They also held a giant Christmas Raffle, saucy Sex Toy Bingo, Take Me Out, a Harry Styles Night, and Galentine’s Day Brunch.

Included in the total amount raised is a €20,000 donation from, Sult, Smokey’s Café and the Students’ Union Shop. These services are owned by the Students’ Union and raised money from a levy on disposable cups which is part of the Students’ Union’s ongoing commitment to eliminating single use cups on campus.

Students’ Union President Dean Kenny said: “We’re delighted to have raised the most money ever in our Union’s history for charity, and it’s all thanks to every single student that got involved with any of our events throughout the year. We’d also like to thank the University for giving us this opportunity to bring Raise and Give week back to its roots, raising money and bringing back that sense of community on campus. I’m also delighted that our student owned services on campus helped out in the fundraising efforts with a great initiative by donating the proceeds of a levy on single use coffee cups, which further demonstrates our commitment to sustainability.”

Students’ Union Vice-President for the Irish Language Officer Faye Ní Dhomhnaill added: “In what has been a stressful year with the continued cost of living crisis it’s great that the students and staff of University of Galway have put such a huge effort in to raising funds to help others. We are delighted to be presenting €53,275 to these two amazing charities who do so much for those in need. To have raised so much is a great achievement for all involved.”

Pictured (Left to Right): Susan Costello (Galway Rape Crisis Centre), Izzy Tiernan, Raimey O’Boyle & Faye Ní Dhomhnaill (University of Galway Students’ Union), Noelle McNamara (Sult), Dean Kenny (University of Galway Students’ Union), David O’Donnell and Richard Flaherty (Cancer Care West)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

€53,275 Tiomsaithe ag Comhaltas na Mac Léinn ar son Carthanachta, an Méid is Mó Riamh

Inniu bhronn Comhaltas na Mac Léinn, Ollscoil na Gaillimhe airgead a bailíodh le bliain anuas ar Ionad Éigeandála na Gaillimhe um Éigniú agus ar Chúram Ailse an Iarthair. Bailíodh €53,275 san iomlán – an méid is mó a bhailigh Comhaltas na Mac Léinn riamh – don dá charthanas ag imeachtaí carthanachta ar leith a bhí ar siúl le linn na bliana.

Reáchtáil Comhaltas na Mac Léinn imeachtaí tiomsaithe airgid ó cheann ceann na bliana agus bhí an tSeachtain Tiomsaithe Airgid agus Carthanachta ar siúl i mí Feabhra den chéad uair le fada an lá. I measc na n-imeachtaí a bhí ar siúl an tseachtain sin bhí siúl dóiteáin, lombhearradh gruaige, ceant carthanachta, rith spraoi 5km, Oíche Taylor Swift agus Comórtas Cúigear an Taobh. Reáchtáladh Crannchur Ollmhór na Nollag, Biongó Gnéasbhréagán, Take Me Out, Oíche Harry Styles agus Bróinse Lá na gCairde Ban freisin.

San áireamh sa mhéid iomlán a bailíodh tá síntiús €20,000 ó Sult, Smokey’s Café agus Siopa Chomhaltas na Mac Léinn. Is le Comhaltas na Mac Léinn na seirbhísí sin agus bhailigh siad an t-airgead trí thobhach ar chupáin indiúscartha, feachtas atá ina chuid de thiomantas Chomhaltas na Mac Léinn le fáil réidh le cupáin aonúsáide ar an gcampas.

Dúirt Dean Kenny, Uachtarán Chomhaltas na Mac Léinn: “Tá an-áthas orainn gur bhailigh muid an méid is mó airgid ar son carthanachta riamh i stair an Chomhaltais, agus tá an buíochas as sin ag dul do gach uile mhac léinn ar leith a ghlac páirt i gceann ar bith de na himeachtaí a bhí ar siúl i mbliana. “Ba mhaith linn buíochas a ghabháil leis an Ollscoil freisin as an deis a thabhairt dúinn an tSeachtain Tiomsaithe Airgid agus Carthanachta a thabhairt ar ais agus an bhraistint phobail a ghabhann léi a chothú ar an gcampas arís. Tá lúcháir orm freisin gur chabhraigh na seirbhísí atá againn ar an gcampas, ar leis na mac léinn iad, leis na hiarrachtaí tiomsaithe airgid trí na fáltais ón tobhach ar chupáin chaife aonúsáide a thabhairt, rud is léiriú eile ar a thiomanta atá muid don inbhuanaitheacht.”

Dúirt Leasuachtarán Chomhaltas na Mac Léinn don Ghaeilge, Faye Ní Dhomhnaill: “Cé gur bliain acadúil strusmhar a bhí ann mar gheall ar an ngéarchéim costais maireachtála atá ag leanúint ar aghaidh, is iontach an rud é go ndearna mic léinn Ollscoil na Gaillimhe a seacht ndícheall airgead a bhailiú le cabhrú le daoine eile. Tá ríméad orainn €53,275 a bhronnadh ar an dá charthanas iontacha seo a thugann cúnamh nach beag do dhaoine in am an ghátair. Is éacht ollmhór é gur éirigh leo siúd a bhí páirteach an méid sin airgid a thiomsú.”

Sa ghrianghraf (ó chlé go deas): Susan Costello (Ionad Éigeandála na Gaillimhe um Éigniú), Izzy Tiernan, Raimey O’Boyle & Faye Ní Dhomhnaill (Comhaltas na Mac Léinn, Ollscoil na Gaillimhe), Noelle McNamara (Sult), Dean Kenny (Comhaltas na Mac Léinn, Ollscoil na Gaillimhe), David O’Donnell agus Richard Flaherty (Cúram Ailse an Iarthair)

 

Exam Results

News

Exam Results | Torthaí Scrúdaithe

Good luck to everyone getting exam results!

 • Final Medicine + Final Therapies Tues 14th May
 • Undergrad Results released Weds 19th June
 • Postgrad Results released Weds 26th June
 • International Student Results (course instances 1EM1, 1OA2, 1OA3 only) released via International Office

The schedule of exact days/times results released is on Exams Office Website HERE

Repeat/Autumn Exams | Scrúduithe Athshuí/Fómhair

 • Timetable published Thursday 11th July
 • Repeat/Autumn exams take place Tues 6th – Fri 16th August
 • The Repeat Exam fee is €195
 • Repeat/Autumn Exam Results – 6th Sept Undergrads, 16th Sept Postgrads

For more information contact su.education@universityofgalway.ie

Consultation Days | Laethanta Comhairliúcháin

Consultation Days are an opportunity for both academic staff and students to meet and discuss results.

Please contact your School/Academic Discipline in advance to arrange an appointment

 • Wednesday 26th June Undergraduate Consultation Day
 • Wednesday 3rd July Postgraduate Consultation Day

Exam Result Appeals | Achomharc i gcoinne Toradh Scrúdaithe

 • To appeal an exam result you must complete online application form and submit it with supporting documentation and appeal fee (€60 per module)
 • An appeal decision can take up to 3 months
 • More info and deadlines on Exams Office website HERE

Exam Result Recheck | Athsheiceáil ar Thoradh Scrúdaithe

 • A recheck is simply a re-calculation of all parts of the module mark and there is NO review of the exam content.
 • To recheck an exam result you must complete online application form and submit it with recheck fee (€25 per module)
 • More info and deadlines on Exams Office website HERE

SU Weekly Email 32 – 25th April 2024

Weekly Email

Welcome to your last SU Weekly email of the year! Thanks for reading and we will be back in September. Beidh Leagan Gaeilge ar fáil ANSEO  

 

Hygiene Hub Drive Tomorrow

Our last Hygiene Hub Donation Drive of the year is 10am-5pm tomorrow Fri 26th April at the SU Office! We’re looking for new, unused, in-date personal care + household cleaning essentials – including deodorant, shower gel, shampoo, make-up, nappies, toilet roll, laundry detergent + surface cleaner.

 

Galway Simon Community Donation Day Tomorrow

Doing a clear out/moving out? Donate to the Galway Simon Community Collection Day 11am-3pm tomorrow Fri 26th April in The Large Acoustic Room downstairs in Áras na Mac Léinn

 • What they CAN’T take: CDs / DVDs. Electrical Equipment, Children’s + Baby Equipment, Flooring, Toys, Duvets/Pillows, Mattresses, Curtain Poles, Exercise Equipment
 • What they CAN take: Clothing, Sheets, Duvet/Pillow Covers, Towels, Hats, scarfs and gloves, All types of shoes, Books but not college books, Kitchen utensils, Jewellery, Jigsaws and boxed games

 

Voter Registration Drive

Join us 12pm-2pm Tuesday 30th April in the SU Síbín for our Voter Registration Drive. The deadline to register to vote in the Local and European elections is Monday 20th of May. You can also log on to www.checktheregister.ie to register to vote or amend your details.

 

We are Hiring: Peer Learning Graduate Intern

We’re looking for a friendly, energetic and goal-oriented Graduate Intern to support our CÉIM academic peer learning programme. This is a varied role in which the successful candidate will be required to work closely with diverse partners including students and academic staff to help ensure the effective delivery of CÉIM. Contract duration: Mid-August 2024 – Mid-May 2025 Working days: Monday-Friday (7 hours per day) at University of Galway. Closing date 5pm Thurs 9th May. More info HERE.

 

Locker Key Return Deadline Fri 3rd May

The deadline to return your locker key is 5pm Friday 3rd of May. Please return your locker key to the SU Office upstairs in Áras na Mac Léinn (you can leave the lock on your locker!). Items left in lockers after the deadline will be recycled, donated to charity or disposed of.

 

MEP Candidates Hustings (Midlands North West)

Join us at 6.30pm on Monday 20th of May in The View upstairs in Áras na Mac Léinn to meet the MEP candidates hoping to win your votes in the Midlands North West constituency. Tickets are free but limited so sign up now via Eventbrite HERE.

 

Mobile Phones in Exams

REMINDER: You can bring your mobile phone in to your exam BUT they must be turned off completely going into the exam venue and left on the desk turned off.

 

Glassary 

Glassary Recycling Initiative Fri 26th April to Friday 4th May in the Goldcrest Village Common Room. Pass on lightly used homewares to charities, fellow students and the community.

 • What they CAN accept: Clothes, shoes, towels. Hygiene + Menstrual products. Decor, home and kitchenware. Unopened food. Working/non-working electronics. Cleaning + laundry products. Books/Stationary
 • What they CAN’T accept: Heavily used clothes. Duvets/mattress protectors. Opened foods. Underwear/socks/rubbish

More info from su.environment@universityofgalway.ie

 

Reading Week Survey

Please take a minute to complete our short survey about Reading Week HERE.

 

Summer Holiday Arrangements

 • The SU Cloakroom + Síbín will be closing for the summer at 7pm on Weds 1st May.
 • The SU Office will be open throughout the summer 10am-12.30pm + 2pm-4.30pm Monday-Thursday and 10am-2pm Friday. Closed Bank Holidays.

 

Summer Lockers

Summer Lockers go on sale at 10am on Wednesday 8th May HERE. Summer Lockers are €10 and they have to be emptied and keys returned by Friday 16th of August 2024. Lockers for 2024/25 year go on sale 10am Monday 2nd September 2024.

 

Exam Results + Repeats

 • Exam Result Release dates are HERE
 • Result consultation days details are HERE – this is a chance to meet your lecturer to discuss your results and must be booked in advance.
 • Information on result appeals is HERE and result rechecks is HERE
 • Repeat/Autumn exams take place 6th-16th August (Timetable published Thurs 11th July). Repeat exam fee €195.

 

Student Sustainability Leadership Awards programme 2024

Thanks to all the students that applied to the Student Sustainability Leadership Awards programme 2024. Internships were awarded two University of Galway students: Molly Hickey and Peter O’Neill. Molly and Peter will each receive a €4,000 prize and participate in an 8-week internship with the University of Galway Sustainability Office this Summer. Congratulation to all the students that participated.

 

Next Year

 • Registration Dates 2024/25 and links are HERE
 • Academic Calendar 2024/25 is available HERE
 • Conferring Dates are available HERE

 

SUSI Applications are open for 2024/25 Academic Year

 • Priority closing date for renewal applications is 6th June 2024
 • Priority closing date for new applications is 11th July 2024

You can still apply after these deadlines but your application will not be prioritised. You need to renew your SUSI application each year – it’s not an automatic process.

 

Story Circle: Developing Intercultural Competencies 

University of Galway students are invited to sign up for Developing Intercultural Competencies free workshops. These are taking place 5.30pm-7.30pm Weds 1st of May and Thurs 16th of May in the ILAS building, University of Galway. Registration and more info HERE.

 

Seeking volunteers interested in supporting mental health and well-being at the University

On Weds 19th June, the PhD-led Peer Support Group for early-career researchers is hosting “Wednesday Well-being Symposium: Cultivating resilience, fostering peer support, and nurturing community among early-career researchers at the University of Galway”. They’re looking for student volunteers who are interested in delivering a 10 to 20-minute positive and uplifting workshop around the theme of mental health and well-being. There’s a small budget for materials from the EDI Project Fund. For more info email L.hayman1@universityofgalway.ie

 

COPE Galway Survey

COPE Galway are looking for participants to complete a short 11 question survey HERE to gather information on the public’s knowledge of COPE.

 

2024 Call for NStEP Student Trainers has opened!

NStEP are seeking enthusiastic, approachable and innovative students to join their team to deliver training across the country in 2024/25. Application deadline is 5pm Fri 31st May and the rate of pay is Living Wage. More info and application HERE.

 

Heading away this summer or going on Erasmus?

The European Health Insurance Card (EHIC) lets you get healthcare abroad for free, or at a reduced cost, if you’re on holiday; on a short-term stay of no more than 3 months or studying abroad – you’ll be covered for the academic year. Apply HERE.

 

Beer Run on Monday

Join Galway Bay Brewery Running Club 7pm Monday 29th of April at the Oslo in Salthill for a free, social, 5km run with a free beer reward at the end! Bag drop available, all welcome.

 

Contact Us / Déan teagmháil linn

You can contact the Students’ Union by email to studentsunion@universityofgalway.ie with any questions or suggestions you may have. You can also like or follow us on Facebook Instagram Tik Tok and X (Twitter)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Fáilte chuig do r-phost Seachtainiúil deireanach den bhliain ó Chomhaltas na Mac Léinn! Go raibh maith agat as an ríomhphost a léamh agus beimid ar ais i mí Mheán Fómhair. Beidh Leagan Gaeilge ar fáil ANSEO  

 

Feachtas Deonacháin an Mhoil Shláinteachais Amárach

Beidh ár bhfeachtas deonacháin deireanach don Mhol Sláinteachais i mbliana ar siúl idir an 10r.n. agus 5i.n. amárach Dé hAoine an 26 Aibreán in Oifig Chomhaltas na Mac Léinn! Táimid ag lorg earraí cúram pearsanta nua, neamhúsáidte agus earraí bunúsacha glanta tí – lena n-áirítear díbholaíoch, glóthach chithfholctha, seampú, smuideadh, clúidíní, rolla leithris, glantach níocháin agus glantóir dromchla.

 

Lá Deonacháin Pobail do Chlann Shíomóin na Gaillimhe Amárach

Glantachán mór ar siúl agat/ag bogadh amach? Tabhair síntiús do Lá Bhailiúchán – Clann Shíomóin na Gaillimhe 11r.n.-3i.n. amárach Dé hAoine an 26 Aibreán sa Large Acoustic Room thíos staighre in Áras na Mac Léinn

 • Cad nach FÉIDIR leo a ghlacadh: dlúthdhioscaí / DVDanna. Trealamh Leictreach; Trealamh Páistí + Leanbh; Ábhar urláir; Bréagáin; Duivéanna/Piliúir; Tochtanna; Cuaillí Cuirtíní; Trealamh Aclaíochta
 • Cad IS FÉIDIR leo a ghlacadh: Éadaí, Braillíní; Clúdaigh Tochtanna/Piliúir, Tuáillí, Hataí, scairfeanna agus lámhainní, Gach cineál bróg, Leabhair ach ní leabhair choláiste, Uirlisí cistine, Seodra, Cluichí míreanna mearaí agus boscáilte

 

Feachtas Clárúcháin Vótálaithe

Bí linn 12i.n.-2i.n. Dé Máirt, an 30 Aibreán i Síbín Chomhaltas na Mac Léinn dár bhFeachtas Clárúcháin Vótálaí. Is é an spriocdháta chun clárú chun vóta a chaitheamh sna toghcháin Áitiúla agus Eorpacha ná Dé Luain, an 20 Bealtaine. Is féidir leat logáil isteach ar o www.checktheregister.ie  freisin chun clárú le vóta a chaitheamh nó do shonraí a leasú.

 

Táimid ag Fostú: Intéirneach Iarchéime Piarfhoglama

Táimid ag lorg Intéirneach Iarchéime atá cairdiúil, fuinniúil agus dírithe ar spriocanna chun tacú lenár gclár piarfhoghlama acadúil CÉIM. Is ról éagsúil é seo ina n-éileofar ar an iarrthóir rathúil oibriú go dlúth le comhpháirtithe éagsúla, lena n-áirítear mic léinn agus baill foirne acadúla chun cabhrú le seachadadh éifeachtach CÉIM a chinntiú. Fad an chonartha: Lár mhí Lúnasa 2024 – Lár mhí na Bealtaine 2025 Laethanta oibre: Dé Luain – Aoine (7 n-uaire an chloig in aghaidh an lae) in Ollscoil na Gaillimhe. Spriocdháta 5i.n. ar an Déardaoin, an 9 Bealtaine. Níos mó eolais ANSEO.

 

Spriocdháta le haghaidh Eochracha do Locair a Thabhairt ar ais Dé hAoine 3 Bealtaine

Is é an spriocdháta chun d’eochair locair a thabhairt ar ais ná 5i.n. Aoine,  an 3 Bealtaine. Cuir d’eochair locair ar ais chuig Oifig Chomhaltas na Mac Léinn thuas staighre in Áras na Mac Léinn (is féidir leat an glas a fhágáil ar do locair!). Déanfar earraí a fhágfar i locair tar éis an spriocdháta a athchúrsáil, a bhronnadh ar charthanacht nó a dhiúscairt.

 

‘Hustings’ d’Iarrthóirí FPE (Lár Tíre-an Iarthuaiscirt)

Bí linn ag 6.30i.n. Dé Luain ,an 20 Bealtaine in The View thuas staighre in Áras na Mac Léinn chun bualadh leis na hiarrthóirí FPE atá ag súil le do vótaí a bhuachan sa toghcheantar Lár Tíre-an Iarthuaiscirt. Tá na ticéid saor in aisce ach teoranta mar sin cláraigh anois trí Eventbrite ANSEO.

 

Fóin Phóca i Scrúduithe

MEABHRÚCHÁN: Is féidir leat do ghuthán póca a thabhairt isteach chuig do scrúdú ACH ní mór iad a mhúchadh go hiomlán ag dul isteach san ionad scrúdaithe agus iad a fhágáil ar an deasc agus iad múchta.

 

Glassary

Tionscnamh Athchúrsála Glassary, Dé hAoine, an 26 Aibreán go dtí Dé hAoine 4 Bealtaine i Seomra Coiteann Sráidbhaile Goldcrest. Cuir earraí baile nár úsáideadh mórán ar aghaidh chuig carthanachtaí, comh-mhic léinn agus an pobal.

 • Cad IS FÉIDIRleo glacadh leis: Éadaí, bróga, tuáillí. Táirgí Sláinteachais + Míostraithe. Maisiúchán, earraí tí agus earraí cistine. Bia nár osclaíodh. Leictreonaic atá ag obair/nach bhfuil ag obair. Táirgí glantacháin + níocháin. Leabhair/Stáiseanóireacht
 • Cad nach FÉIDIRleo glacadh leis: Éadaí atá úsáidte go trom. Duivéanna/cosantóirí tochta. Bianna oscailte. Fo-éadaí/stocaí/bruscar

Tuilleadh eolais ar fáil ó su.environment@universityofgalway.ie

 

Suirbhé ar Sheachtain na Léitheoireachta

Glac nóiméad, le do thoil, chun ár suirbhé gairid faoi Sheachtain na Léitheoireachta a chomhlánú ANSEO.

 

Socruithe Saoire an tSamhraidh

 • Beidh Seomra na gCótaí Chomhaltas na Mac Léinn + Síbín ag dúnadh don samhradh ag 7i.n. Dé Céadaoin, an 1 Bealtaine.
 • Beidh Oifig Chomhaltas na Mac Léinn ar oscailt i rith an tsamhraidh 10r.n.-12.30i.n. + 2i.n.-4.30i.n. Dé Luain – Déardaoin agus 10r.n.-2i.n. Dé hAoine. Dúnta ar Laethanta Saoire Bainc.

 

Locair Shamhraidh

Téann Locair Shamhraidh ar díol ag 10r.n. Dé Céadaoin, an 8 Bealtaine ANSEO. Tá costas €10 ar Locair Shamhraidh agus caithfear iad a fholmhú agus eochracha a chur ar ais faoin Aoine, an 16 Lúnasa 2024. Téann locair don bhliain 2024/25 ar díol 10r.n. Dé Luain, an 2 Meán Fómhair 2024.

 

Torthaí Scrúdaithe + Athscrúduithe

 • Tá dátaí Eisiúna do Thorthaí Scrúdaithe ANSEO
 • Tá sonraí laethanta comhairliúcháin toraidh ANSEO– is seans é seo bualadh le do léachtóir chun do thorthaí a phlé agus ní mór iad a chur in áirithe roimh ré.
 • Tá eolas ar achomhairc toraidh ANSEOagus tá athsheiceálacha toraidh ANSEO
 • Beidh Athscrúduithe/ scrúduithe an Fhómhair ar siúl ón 6 Lúnasa -16 Lúnasa (Amchlár foilsithe Déardaoin, an 11 Iúil). Táille athscrúdaithe €195.

 

Clár Dámhachtainí Ceannaireachta Inbhuanaitheachta Mac Léinn 2024

Gabhaimid buíochas leis na mic léinn go léir a rinne iarratas ar chlár Dámhachtainí Ceannaireachta Inbhuanaitheachta Mac Léinn 2024. Bronnadh intéirneachtaí ar bheirt mhac léinn de chuid Ollscoil na Gaillimhe: Molly Hickey agus Peter O’Neill. Gheobhaidh Molly agus Peter duais €4,000 an duine agus glacfaidh siad páirt in intéirneacht 8 seachtaine le hOifig Inbhuanaitheachta Ollscoil na Gaillimhe an Samhradh seo. Comhghairdeas leis na mic léinn go léir a ghlac páirt.

 

An Bhliain Seo Chugainn

 • Tá Dátaí Clárúcháin 2024/25 agus naisc ANSEO
 • Tá Féilire Acadúil 2024/25 ar fáil ANSEO
 • Tá Dátaí Bronnta ar fáil ANSEO

 

Tá Iarratais SUSI ar oscailt don Bhliain Acadúil 2024/25

 • Is é an dáta deiridh tosaíochta d’iarratais ar athnuachan ná an 6 Meitheamh 2024
 • Is é an dáta deiridh tosaíochta d’iarratais nua ná an 11 Iúil 2024

Is féidir leat iarratas a dhéanamh fós tar éis na spriocdhátaí seo ach ní thabharfar tús áite do d’iarratas. Ní mór duit d’iarratas SUSI a athnuachan gach bliain – ní próiseas uathoibríoch é.

 

Ciorcal Scéalta: Inniúlachtaí Idirchultúrtha a Fhorbairt

Tugtar cuireadh do mhic léinn Ollscoil na Gaillimhe clárú do cheardlanna saor in aisce um Inniúlachtaí Idirchultúrtha a Fhorbairt. Beidh siad seo ar siúl 5.30i.n.-7.30i.n. Dé Céadaoin, an 1 Bealtaine agus Déardaoin, an 16 Bealtaine i bhfoirgneamh ILAS, Ollscoil na Gaillimhe. Clárúchán agus níos mó eolais ANSEO.

 

Oibrithe deonacha ar spéis leo tacú le meabhairshláinte agus folláine san Ollscoil a lorg

Ar an gCéadaoin 19 Meitheamh, tá an Grúpa Tacaíochta Piaraí faoi stiúir PhD do thaighdeoirí luathghairme ag óstáil “Siompóisiam Folláine Dé Céadaoin: Athléimneacht a chothú, tacaíocht piaraí a chothú, agus pobal a chothú i measc taighdeoirí luathghairme in Ollscoil na Gaillimhe ”. Tá siad ag lorg oibrithe deonacha mac léinn a bhfuil suim acu ceardlann dhearfach agus spreagúil 10 go 20 nóiméad a sheachadadh maidir le téama na meabhairshláinte agus na folláine. Tá buiséad beag ann d’ábhair ó Chiste Tionscadail EDI. Le haghaidh tuilleadh eolais seol ríomhphost chuig L.hayman1@universityofgalway.ie

 

Suirbhé COPE na Gaillimhe

Tá rannpháirtithe á lorg ag COPE na Gaillimhe chun suirbhé gairid 11 cheist a dhéanamh ANSEO chun eolas a bhailiú ar eolas an phobail ar Cope.

 

2024 Gairm ar Oiliúnóirí Mac Léinn NStEP tar éis oscailt!

Tá NStEP ag lorg mic léinn díograiseacha, sochaideartha agus nuálacha le bheith páirteach ina bhfoireann chun oiliúint a sholáthar ar fud na tíre in 2024/25. Is é an spriocdháta iarratais ná 5i.n. Dé hAoine, an 31 Bealtaine agus is é an ráta pá ná Pá Maireachtála. Tuilleadh eolais agus foirm iarratais ANSEO.

 

Ag dul ar shiúl an samhradh seo nó ag dul ar Erasmus?

Ligeann an Cárta Eorpach um Árachas Sláinte (EHIC) duit cúram sláinte a fháil thar lear saor in aisce, nó ar chostas laghdaithe, má tá tú ar saoire; ar fhanacht gearrthéarmach nach faide ná 3 mhí nó ag staidéar thar lear – beidh tú clúdaithe don bhliain acadúil. Déan iarratas ANSEO.

 

Rith Beorach Dé Luain

Bí le Club Reáchtála Grúdlann Chuan na Gaillimhe 7i.n. Dé Luain, an 29 Aibreán ag Oslo ar Bhóthar na Trá le haghaidh rith sóisialta, 5km saor in aisce le beoir saor in aisce ag an deireadh! Áit fágála malaí ar fáil – fáilte roimh chách.

 

Déan Teagmháil Linn

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh le Comhaltas na Mac Léinn trí ríomhphost a sheoladh chuig studentsunion@universityofgalway.ie le haon cheisteanna nó moltaí atá agat. Is féidir ‘like’ a thabhairt dúinn nó muid a leanúint ar  Facebook Instagram Tik Tok agus X (Twitter).

 

 

SU Weekly Email 31 – 18th of April 2024

Weekly Email

Welcome to your weekly email from your Students’ Union / Fáilte chuig do r-phost seachtainiúil ó Chomhaltas na Mac Léinn. Beidh Leagan Gaeilge ar fáil ANSEO  

 

Exam Tips

We hope exams and assignments are going well for you so far. If you’ve any problems just give us a shout and we’ve lots of exam tips/FAQs HERE.

 

SU Service Extended Opening Hours for Exams

 • SU Síbín: Monday-Friday 9am-7pm (Until Weds 1st May)
 • SU Cloakroom: Monday-Friday 9am-7pm (Until Weds 1st May)
 • Smokey’s Café: Monday to Thursday 8.30am to 8pm, Friday 8.30am to 5pm. Closed Saturday and Sunday (until Fri 26th April)
 • SU Shop: Monday to Friday 8am to 6pm. Saturday and Sunday 10am to 3pm (until Fri 26th April)

 

Hygiene Hub Drive next week

Our last Hygiene Hub donation drive this year is on next Fri 26th April at the SU Office. You can donate new, unused personal hygiene and cleaning products which will then be distributed to charities across Galway. More info on what we can/can’t take is HERE. Hygiene poverty is not being able to afford many of the everyday hygiene and personal grooming products most of us take for granted.

 

MMR Vaccines Today

The final free MMR Vaccine Clinic is on campus 10am-2pm today Thursday 18th April in G011 in the Hardiman Building

 

Reading Week Survey

Please take a minute to complete our short survey about Reading Week HERE.

 

Galway Simon Community Donation Day

Doing a clear out/moving out? Donate to the Galway Simon Community Collection Day 11am-3pm Fri 26th April in The Large Acoustic Room downstairs in Áras na Mac Léinn

 • What they CAN’T take: CDs / DVDs. Electrical Equipment, Children’s + Baby Equipment, Flooring, Toys, Duvets/Pillows, Mattresses, Curtain Poles, Exercise Equipment
 • What they CAN take: Clothing, Sheets, Duvet/Pillow Covers, Towels, Hats, scarfs and gloves, All types of shoes, Books but not college books, Kitchen utensils, Jewellery, Jigsaws and boxed games

 

Locker Key Return Deadline

The deadline to return your locker key is 5pm Friday 3rd of May. Please return your locker key to the SU Office upstairs in Áras na Mac Léinn (you can leave the lock on your locker!). Items left in lockers after the deadline will be recycled, donated to charity or disposed of.

 

Student Achievement Awards Ireland Nominations

The awards are free to enter and celebrate student contributions to the student community and Irish society in the past year. Categories include: Club/Society of the Year, Individual Contribution to Student Media, International Student of the Year, Students’ Union of the Year, Student Activist of the Year, Part Time Officer of the Year and Academic Representative of the Year. Nominations close: 12pm Monday 22nd April. More info HERE.

 

WomenLEAD Weds 24th April

This free event is all about encouraging and celebrating female students in putting themselves forward for leadership positions, e.g. class rep, society committee member, sabbatical/USI officer, local election candidate. Online or in person attendance and deadline to register is today. Info and registration HERE.

 

National March for Palestine

The National March for Palestine will take place in Dublin this Saturday 20th of April. Starting point is 1pm at the Garden of Remembrance and then marching to Dáil Éireann. More info www.ipsc.ie

 

Elite Sport Scholarship Deadline Fri 3rd May 2024

Applications for the University Elite Sport Scholarships are open for new entrants, current students, transfer students and those hoping to do a postgrad (Masters only). More info and application form HERE.

 

Survey: Awareness, Disruptions and Disclosures: Symptoms Suggestive of Endometriosis in University of Galway Students

The aim of this study is to assess the awareness levels of endometriosis that students in University of Galway who experience a common symptom suggestive of endometriosis (severe menstrual pain). It examines the life disruptions they face as a result, who they disclose their pain to, and why. Survey link HERE.

 

School of Education Charity Drive Tomorrow and Saturday

Please consider donating any new or gently used bed linens and towels, hygiene products, rain jackets and boots, sports gear, or children’s books for local DEIS primary school students on Friday 19th April (3-6pm) and Saturday 20th April (10am-3pm) at the University of Galway School of Education Building on Nun’s Island, or contact Katie Kaufman (k.kaufman1@universityofgalway.ie) with any queries.

 

Register to Vote

The deadline to register to vote in the Local and European Elections is Monday 20th of May. Go to www.checktheregister.ie to register to vote or confirm/update your details. Voting in the Local and European Elections takes place on Friday 7th of June.

 

University PhD Write-up Bursary

Closing date for completed applications is 5pm tomorrow Friday, 19 April 2024. More info HERE.

 

Dip a Day In May

Galway Simon Community are running their Dip a Day in May fundraiser again this year to raise funds to support those experiencing the deep distress and trauma of homelessness here in the West. You can choose 30 days of cold showers or dipping 3-4 days per week in your local pool, river, lake or sea – it’s up to you! Free t-shirt and entry to a prize raffle for all who sign up. More info + registration HERE.

 

Attn: 3rd Year physics + mathematics students

Applications close Sun 21st April for the DIAS Summer Studentship programme. Students will receive a total stipend of €3,000 to cover a 2 month internship starting early June 2024. Info + application HERE.

 

Raise The Roof Protest

At 5.30pm on Tuesday 23rd of April there’s a national protest taking place outside Dáil Éireann in Dublin with the aim of placing affordable public housing on top of the agenda ahead of the Local and European Elections. For more info contact su.president@universityofgalway.ie

 

Contact Us / Déan teagmháil linn

You can contact the Students’ Union by email to studentsunion@universityofgalway.ie with any questions or suggestions you may have. You can also like or follow us on Facebook Instagram Tik Tok and Twitter.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Welcome to your weekly email from your Students’ Union / Fáilte chuig do r-phost seachtainiúil ó Chomhaltas na Mac Léinn. Beidh Leagan Gaeilge ar fáil ANSEO  

 

Leideanna do na Scrúduithe

Tá súil againn go bhfuil ag éirí go maith libh leis na scrúduithe agus leis na tascanna go dtí seo. Má tá aon fhadhb agat ní gá ach teagmháil a dhéanamh linn agus tá go leor leideanna scrúdaithe/Ceisteanna Coitianta againn ANSEO.

 

Uaireanta Sínte Oscailte Sheirbhísí Chomhaltas na Mac Léinn do na Scrúduithe

 • Síbín Chomhaltas na Mac Léin: Dé Luain-Aoine 9r.n.-7i.n. (go Céadaoin an 1 Bealtaine)
 • Seomra na gCótaí: Dé Luain-Aoine 9r.n.-7i.n. (go Céadaoin an 1 Bealtaine)
 • Caifé Smokey’s: Dé Luain go Déardaoin 8.30r.n. go 8i.n., Dé hAoine 8.30r.n. go 5i.n. Dúnta Dé Sathairn agus Dé Domhnaigh (go hAoine an 26 Aibreán)
 • Siopa Chomhaltas na Mac Léinn: Dé Luain go hAoine 8r.n. go 6i.n. Satharn agus Domhnach 10r.n. go 3i.n. (go hAoine an 26 Aibreán)

 

Feachtas Deonacháin an Mhoil Shláinteachais – an tseachtain seo chugainn

Beidh ár bhfeachtas deonacháin deireanach don Mhol Sláinteachais i mbliana ar an Aoine seo chugainn, an 26 Aibreán in Oifig Chomhaltas na Mac Léinn. Is féidir leat táirgí sláinteachais agus táirgí glantacháin pearsanta nua, nach bhfuil in úsáid, a dháileadh ansin ar charthanais ar fud na Gaillimhe. Tá tuilleadh eolais ar cad is féidir linn/nach féidir linn a ghlacadh ANSEOIs éard atá sa bhochtaineacht sláinteachais ná gan acmhainn a bheith agat na táirgí sláinteachais agus cóirithe pearsanta ó lá go lá a ndéanann an muid dóigh den bharraíocht dóibh.

 

Vacsaíní MMR Inniu

Tá an Clinic Vacsaíní MMR saor in aisce deireanach ar an gcampas 10r.n.-2i.n. inniu Déardaoin, an 18 Aibreán i G011 i bhFoirgneamh Uí Ardagáin

 

Suirbhé ar Sheachtain na Léitheoireachta

Glac nóiméad, le do thoil, chun ár suirbhé gairid faoi Sheachtain na Léitheoireachta a chomhlánú ANSEO.

 

Lá Deonacháin Pobail do Chlann Shíomóin na Gaillimhe

Glantachán mór ar siúl agat/ag bogadh amach? Tabhair síntiús do Lá Bhailiúchán – Clann Shíomóin na Gaillimhe 11r.n.-3i.n. Dé hAoine an 26 Aibreán sa Large Acoustic Room thíos staighre in Áras na Mac Léinn

 • Cad nach FÉIDIR leo a ghlacadh: dlúthdhioscaí / DVDanna. Trealamh Leictreach; Trealamh Páistí + Leanbh; Ábhar urláir; Bréagáin; Duivéanna/Piliúir; Tochtanna; Cuaillí Cuirtíní; Trealamh Aclaíochta
 • Cad IS FÉIDIR leo a ghlacadh: Éadaí, Braillíní; Clúdaigh Tochtanna/Piliúir, Tuáillí, Hataí, scairfeanna agus lámhainní, Gach cineál bróg, Leabhair ach ní leabhair choláiste, Uirlisí cistine, Seodra, Cluichí míreanna mearaí agus boscáilte

 

Spriocdháta le haghaidh Eochracha do Locair a Thabhairt ar ais

Is é an spriocdháta chun d’eochair locair a thabhairt ar ais ná 5i.n. Aoine,  an 3 Bealtaine. Cuir d’eochair locair ar ais chuig Oifig Chomhaltas na Mac Léinn thuas staighre in Áras na Mac Léinn (is féidir leat an glas a fhágáil ar do locair!). Déanfar earraí a fhágfar i locair tar éis an spriocdháta a athchúrsáil, a bhronnadh ar charthanacht nó a dhiúscairt.

 

Ainmniúcháin do Ghradaim Gnóthachtála Mac Léinn na hÉireann

Tá sé saor in aisce le cur isteach ar na gradaim seo a dhéanann ceiliúradh ar ionchur na mac léinn i bpobal na mac léinn agus i sochaí na hÉireann le bliain anuas. I measc na gcatagóirí tá: Club/Cumann na Bliana, Ionchur Aonair le Meáin na Mac Léinn, Mac Léinn Idirnáisiúnta na Bliana, Comhaltas na Mac Léinn, Gníomhaí Mac Léinn na Bliana, Oifigeach Páirtaimseartha na Bliana agus Ionadaí Acadúil na Bliana. Dúnfar na hainmniúcháin: 12i.n. Dé Luain, an 22 Aibreán. Níos mó eolais ANSEO.

 

Mná i gCeannas – Dé Céadaoin, an 24 Aibreán

Is éard atá i gceist leis an imeacht saor in aisce seo ná mic léinn mná a spreagadh agus a cheiliúradh agus iad á gcur féin chun tosaigh do phoist cheannaireachta, m.sh. ionadaí ranga, ball de choiste an chumainn, oifigeach sabóide/AMLÉ, iarrthóir toghcháin áitiúil. Freastal ar líne nó ar an láthair agus is é inniu an spriocdháta chun clárú. Eolas agus clárúchán ANSEO.

 

Mórshiúil Náisiúnta ar son na Palaistíne

Beidh an Mhórshiúil Náisiúnta ar son na Palaistíne ar siúl i mBaile Átha Cliath Dé Sathairn seo, an 20 Aibreán. Is é 1i.n. an túsphointe ag an nGairdín Cuimhneacháin agus ansin beidh gach duine ag máirseáil go Dáil Éireann. Níos mó eolais www.ipsc.ie

 

Scoláireacht Scoithspóirt Spriocdháta Dé hAoine, an 3 Bealtaine 2024

Tá iarratais ar Scoláireachtaí Scoithspóirt na hOllscoile oscailte d’iontrálaithe nua, do mhic léinn reatha, do mhic léinn aistrithe agus dóibh siúd atá ag súil le hiarchéim a dhéanamh (Máistreacht amháin). Tuilleadh eolais agus foirm iarratais ANSEO.

 

Suirbhé: Feasacht, Cur isteach agus Nochtaí: Siomptóim a chuireann Inmheatróis i Mic Léinn Ollscoil na Gaillimhe in iúl

Is é aidhm an staidéir seo measúnú a dhéanamh ar na leibhéil feasachta ar an inmheatróis ag mic léinn in Ollscoil na Gaillimhe a bhfuil siomptóm coitianta a chuireann inmheatróis in iúl (pian mhíosta throm). Scrúdaíonn sé na rudaí atá mar chur isteach saoil acu dá bharr, cé dó a nochtann siad a bpian, agus cén fáth. Nasc suirbhé ANSEO.

 

Feachtas Carthanais Scoil an Oideachais

Smaoinigh, le do thoil, ar aon línéadach leapa agus tuáillí a úsáideadh go hannamh, táirgí sláinteachais, seaicéid agus buataisí báistí, fearas spóirt, nó leabhair do pháistí do dhaltaí bunscoile DEIS áitiúla a dheonú Dé hAoine, an 19 Aibreán (3 -6i.n.) agus Dé Sathairn, an 20 Aibreán (10r.n. -3i.n.) ag Foirgneamh Scoil Oideachais Ollscoil na Gaillimhe ar Oileán Altanach, nó déan teagmháil le Katie Kaufman (k.kaufman1@universityofgalway.ie) le haon cheisteanna.

 

Cláraigh le Vótáil

Is é an spriocdháta chun clárú chun vóta a chaitheamh sna Toghcháin Áitiúla agus Eorpacha ná Dé Luain, an 20 Bealtaine. Téigh chuig www.checktheregister.ie chun clárú le vóta a chaitheamh nó do shonraí a dheimhniú/a nuashonrú. Beidh an vótáil sna Toghcháin Áitiúla agus Eorpacha ar siúl Dé hAoine, an 7 Meitheamh.

 

Sparánacht PhD Ollscoile Write-Up

Is é an dáta deiridh d’iarratais chomhlánaithe ná 5i.n. amárach Dé hAoine, an 19 Aibreán 2024. Tuilleadh eolais ANSEO.

 

Snámh amháin in Aghaidh an Lae i mí na Bealtaine

Tá a dtiomsaitheoir airgid Snámh amháin in Aghaidh an Lae i mí na Bealtaine á reáchtáil ag Clann Shíomóin na Gaillimhe arís i mbliana chun airgead a bhailiú chun tacú leo siúd atá ag fulaingt anacair ghearr agus tráma ag an easpa dídine anseo san Iarthar. Is féidir leat 30 lá de chithfholcadáin fhuara nó gabháil ag snámh 3-4 lá in aghaidh na seachtaine a roghnú i do linn snámha, abhainn, loch nó farraige áitiúil – is fút féin atá sé! T-léine saor in aisce agus iontráil chuig raifil duaise do gach duine a chláraíonn. Tuilleadh eolais + clárúchán ANSEO.

 

Ar Aire: Mic Léinn Fisice + matamaitice na 3ú Bliana

Dúnfaidh na hiarratais Dé Domhnaigh, an 21 Aibreán do chlár Scoláireacht Samhraidh DIAS. Gheobhaidh mic léinn stipinn iomlán de €3,000 chun intéirneacht 2 mhí a chlúdach ag tosú go luath i mí an Mheithimh 2024. Tuilleadh eolais + iarratas ANSEO.

 

Agóid ‘Raise the Roof’

Ar 5.30i.n. Dé Máirt, an 23 Aibreán tá agóid náisiúnta ar siúl taobh amuigh de Dháil Éireann i mBaile Átha Cliath agus é mar aidhm tithíocht phoiblí inacmhainne a chur ar bharr an chláir oibre roimh na Toghcháin Áitiúla agus Eorpacha. Le haghaidh tuilleadh eolais déan teagmháil le su.president@universityofgalway.ie

 

Déan Teagmháil Linn

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh le Comhaltas na Mac Léinn trí ríomhphost a sheoladh chuig studentsunion@universityofgalway.ie le haon cheisteanna nó moltaí atá agat. Is féidir ‘like’ a thabhairt dúinn nó muid a leanúint ar  Facebook Instagram Tik Tok agus Twitter.

 

SU Weekly Email 30 – 11th April 2024

Weekly Email

Welcome to your weekly email from your Students’ Union / Fáilte chuig do r-phost seachtainiúil ó Chomhaltas na Mac Léinn. Beidh Leagan Gaeilge ar fáil ANSEO  

Exam Tips

Before the Exam

 • We all learn differently, try different study methods and find out what works for you.
 • Focus and systematically work through each topic, question by question.
 • Do past exam papers and practice questions.
 • If you need help with a topic – reach out to your classmates or your lecturer.
 • Know when your exams are – check out your personalised timetable on the University of Galway exams website.
 • Know what type of exam you will be sitting – open book, MCQ, 2 hour written paper etc. if you are unsure – ASK.

During the Exam

 • Take time to settle yourself and BREATHE
 • Read all questions carefully.
 • Leave time to review your paper at the end.
 • Set time allocations for each question and move on once the time elapses.

Minding Yourself

 • Take regular breaks during study.
 • Avoid burn out, sleep well, keep active and allow yourself to take time off.
 • Eat healthy
 • Set personal goals.
 • Take each day as it comes – don’t be disheartened if you have a bad exam or study isn’t going well.

If something goes wrong

 • If you lose your Student ID card you can buy a new one for €20 at the Student Registry Help Desk in Áras Uí Chathail
 • If something goes wrong that is outside of your control that means you cannot attend your exam you can defer your exam to August and your result will not be capped. A list of who to contact if you need to defer can be found here
 • If you fail an exam, you will have an opportunity to appeal the result
 • If you fail an exam there will be opportunity for you to re-sit the exam in August. The grade for the repeat exam will be capped at 40% for all years except first years.

 

Reduced Repeat Exam Fee

We are delighted to announce that after continuous lobbying by the Students’ Union the repeat exam fee has been reduced from €295 to €195. We will continue to push the University to get this exorbitant fee removed completely.

 

Change to SU Office Opening Hours Today/Tomorrow 

The SU Office will have reduced opening hours of 10am-1pm today Thursday 11th April and tomorrow Friday 12th April. Apologies for any inconvenience.

 

Get Tested TODAY

Free rapid HIV and Syphilis testing with Sexual Health West 12pm-3pm today Thursday 11th April in The Space upstairs in Áras na Mac Léinn. No appointment necessary.

 

SU Service Extended Opening Hours for Exams

 • SU Síbín: Monday-Friday 9am-7pm (Mon 15th April to Weds 1st May)
 • SU Cloakroom: Monday-Friday 9am-7pm (Mon 15th April to Weds 1st May)
 • Smokey’s Café: Monday to Thursday 8.30am to 8pm, Friday 8.30am to 5pm. Closed Saturday and Sunday (until 26th April)
 • SU Shop: Monday to Friday 8am to 6pm. Saturday and Sunday 10am to 3pm (until 26th April)

 

Student Achievement Awards Ireland

Nominations are open for the Student Achievement Awards Ireland. The awards are free to enter and celebrate student contributions to the student community and Irish society in the past year. Categories include: Club/Society of the Year, Individual Contribution to Student Media, International Student of the Year, Students’ Union of the Year, Student Activist of the Year, Part Time Officer of the Year and Academic Representative of the Year. Nominations close: 5pm Fri 19th April. More info HERE.

 

Raise The Roof Protest

At 5.30pm on Tuesday 23rd of April there’s a national protest taking place outside Dáil Éireann in Dublin with the aim of placing affordable public housing on top of the agenda ahead of the Local and European Elections. For more info contact su.president@universityofgalway.ie

 

Some PC Suites unavailable during Exams

To facilitate semester 2 computer-based exams, the two PC Suites listed below will be closed for general use during the exam period.

 • Arts & Science Building – Arts Science Suite – Ground Floor – Room RM105
 • Arts & Science Building – Arts Faculty Suite – First Floor – Room RM229

These Suites will be unavailable from 14:00 on Thursday 11th April 2024 until 09:00 on Thursday 2nd May 2024.

 

School of Education Charity Drive

Please consider donating any new or gently used bed linens and towels, hygiene products, rain jackets and boots, sports gear, or children’s books for local DEIS primary school students on Friday 19th April (3-6pm) and Saturday 20th April (10am-3pm) at the University of Galway School of Education Building on Nun’s Island, or contact Katie Kaufman (k.kaufman1@universityofgalway.ie) with any queries.

 

Volunteer Nursing in Tanzania Fundraiser

Caoimhe a second-year general nursing student at University of Galway is fundraising to provide services such as antenatal & postnatal care, medical & surgical care, vaccination programmes and health classes in Tanzania this summer. They will have a fundraising table in the Bialann next Weds 17th April where you could win a prize Learn more and donate what you can HERE.

 

Locker Key Return Deadline

The deadline to return your locker key is 5pm Friday 3rd of May. Please return your locker key to the SU Office upstairs in Áras na Mac Léinn (you can leave the lock on your locker!). Items left in lockers after the deadline will be recycled, donated to charity or disposed of.

 

Extra Study Spaces

Extra individual and group study spaces are available in Cairnes Building, IT Building, Concourse, Áras Uí Chathail, Arts Millennium Building, Engineering Building and Clinical Science Building. Full list HERE. Find out more on Galway Exams 101 HERE

 

Donate Don’t Dump!

If you’re moving out soon and have any of the following items that you no longer need please consider donating them to the following appeals:

 1. Lab Coats and Goggles can be donated in the SU Office until 5pm Fri 3rd of May. These will be passed on to students who need them in September.
 2. New, unused, in-date personal care and household cleaning essentials can be donated at the SU Office until 5pm Fri 26th April for our Hygiene Hub appeal. More info HERE.
 3. Clothes, Bed Linen, Towels, Shoes, Jewellery and Kitchen Utensils can be donated at our Galway Simon Community Collection Day 11am-3pm Fri 26th April in The Large Acoustic Room downstairs in Áras na Mac Léinn
 4. Adult Running Shoes and Raincoats can be donated to Galway Sanctuary Runners so that refugees and people seeking international protection can join their community running group. More info HERE.
 5. Bikes – If you’ve an old bike in good condition, An Mheitheal Rothar would love to give it a new lease of life. The finished bikes are sold at affordable prices or donated to those in need, such as refugees. More info HERE.

 

Free on Sunday?

Join Galway Bay Brewery Running Club at the Salthouse at 12.30pm this Sun 14th April for a social 5km, 8km or 10km run with a free beer reward after! All welcome and bag drop available.

 

Contact Us / Déan teagmháil linn

You can contact the Students’ Union by email to studentsunion@universityofgalway.ie with any questions or suggestions you may have. You can also like or follow us on Facebook Instagram Tik Tok and Twitter.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fáilte chuig do r-phost seachtainiúil ó Chomhaltas na Mac Léinn.

Leideanna do na Scrúduithe

Roimh an Scrúdú

 • Bíonn muid go léir ag foghlaim ar bhealach difriúil, bain triail as modhanna staidéir éagsúla agus faigh amach cad a oireann duit.
 • Dírigh agus oibrigh go córasach trí gach topaic, ceist ar cheist.
 • Déan iarpháipéir scrúdaithe agus bí ag cleachtadh ceisteanna.
 • Má theastaíonn cúnamh uait le topaic – déan teagmháil le do páirtithe ranga nó le do léachtóir.
 • Bíodh a fhios agat cathain a bheidh do scrúduithe ar siúl – féach ar d’amchlár pearsantaithe ar shuíomh gréasáin scrúduithe Ollscoil na Gaillimhe.
 • Bíodh a fhios agat cén cineál scrúdaithe a bheidh tú ag tabhairt faoi – leabhar oscailte, MCQ, páipéar scríofa 2 uair an chloig srl. mura bhfuil tú cinnte – CUIR CEIST.

I rith an Scrúdaithe

 • Glac am chun tú féin a réiteach agus tarraing ANÁIL
 • Léigh gach ceist go cúramach.
 • Fág am chun athbhreithniú a dhéanamh ar do pháipéar ag an deireadh.
 • Socraigh leithdháiltí ama do gach ceist agus bog ar aghaidh nuair a bheidh an t-am thart.

Aire a thabhairt duit féin

 • Tóg sosanna rialta i rith staidéir.
 • Seachain cloíteacht, codail go maith, coinnigh gníomhach agus lig duit féin am a thógáil saor.
 • Ith go sláintiúil
 • Socraigh spriocanna pearsanta.
 • Tóg gach lá de réir mar a thagann sé – ná bíodh lagmhisneach ort má bhíonn drochscrúdú agat nó mura bhfuil staidéar ag dul go maith.

Má théann rud éigin ar seachrán

 • Má chailleann tú do chárta aitheantais Mac Léinn is féidir leat ceann nua a cheannach ar €20 ag Deasc Cabhrach Chlárlann na Mac Léinn in Áras Uí Chathail
 • Má théann rud éigin ar seachrán nach bhfuil smacht agat air, rud a chiallaíonn nach féidir leat freastal ar do scrúdú is féidir leat do scrúdú a chur siar go Lúnasa agus ní chuirfear teorainn ar do thoradh. Tá liosta de na daoine ar cheart duit teagmháil a dhéanamh leo más gá duit cur siar a fháil anseo
 • Má theipeann ort i scrúdú, beidh deis agat an toradh a achomharc
 • Má theipeann ort sa scrúdú beidh deis agat an scrúdú a dhéanamh arís i mí Lúnasa. Cuirfear teorainn 40% leis an ngrád don athscrúdú do gach bliain ach amháin an chéad bhliain.

 

Táille Athscrúdaithe Laghdaithe

Tá an-áthas orainn a fhógairt, tar éis do Chomhaltas na Mac Léinn brústocaireacht leanúnach a dhéanamh, go bhfuil an táille athscrúdaithe laghdaithe ó €295 go €195. Leanfaidh muid ar aghaidh ag cur brú ar an Ollscoil chun an táille iomarcach seo a bhaint go hiomlán.

 

Athrú ar Uaireanta Oscailte Oifig Chomhaltas na Mac Léinn

Beidh uaireanta oscailte laghdaithe ag Oifig Chomhaltas na Mac Léinn 10r.n.-1i.n. inniu Déardaoin, an 11 Aibreán agus amárach Dé hAoine, an 12 Aibreán. Gabh ár leithscéal as aon mhíchaoithiúlacht.

 

Faigh Tástáil INNIU

Mearthástáil VEID agus Sifilis saor in aisce le Sexual Health West 12i.n.-3i.n. inniu Déardaoin, an 11 Aibreán in The Space thuas staighre in Áras na Mac Léinn. Ní gá coinne a dhéanamh.

 

Uaireanta Sínte Oscailte Sheirbhísí Chomhaltas na Mac Léinn do na Scrúduithe

 • Síbín Chomhaltas na Mac Léin: Dé Luain-Aoine 9r.n.-7i.n. (Dé Luain, an 15 Aibreán a fhad le Dé Céadaoin, an 1 Bealtaine)
 • Seomra na gCótaí: Dé Luain-Aoine 9r.n.-7i.n. (Dé Luain, an 15 Aibreán a fhad le Dé Céadaoin, an 1 Bealtaine)
 • Caifé Smokey’s: Dé Luain go Déardaoin 8.30r.n. go 8i.n., Dé hAoine 8.30r.n. go 5i.n. Dúnta Dé Sathairn agus Dé Domhnaigh (go dtí an 26 Aibreán)
 • Siopa Chomhaltas na Mac Léinn: Dé Luain go hAoine 8r.n. go 6i.n. Satharn agus Domhnach 10r.n. go 3i.n. (go dtí an 26 Aibreán)

 

Gradaim Gnóthachtála Mac Léinn na hÉireann

Tá ainmniúcháin oscailte do Ghradaim Gnóthachtála Mac Léinn na hÉireann. Tá sé saor in aisce le cur isteach ar na gradaim seo a dhéanann ceiliúradh ar ionchur na mac léinn i bpobal na mac léinn agus i sochaí na hÉireann le bliain anuas. I measc na gcatagóirí tá: Club/Cumann na Bliana, Ionchur Aonair le Meáin na Mac Léinn, Mac Léinn Idirnáisiúnta na Bliana, Comhaltas na Mac Léinn, Gníomhaí Mac Léinn na Bliana, Oifigeach Páirtaimseartha na Bliana agus Ionadaí Acadúil na Bliana. Dúnfar na hainmniúcháin: 5i.n. Dé hAoine, an 19 Aibreán. Níos mó eolais ANSEO.

 

Agóid ‘Raise the Roof’

Ar 5.30i.n. Dé Máirt, an 23 Aibreán tá agóid náisiúnta ar siúl taobh amuigh de Dháil Éireann i mBaile Átha Cliath agus é mar aidhm tithíocht phoiblí inacmhainne a chur ar bharr an chláir oibre roimh na Toghcháin Áitiúla agus Eorpacha. Le haghaidh tuilleadh eolais déan teagmháil le su.president@universityofgalway.ie

 

Níl roinnt Seomraí Ríomhairí ar fáil i rith Scrúduithe

Chun scrúduithe ríomhaire-bhunaithe seimeastar 2 a éascú, dúnfar an dá Sheomra ríomhaire atá liostaithe thíos lena n-úsáid go ginearálta i rith na tréimhse scrúdaithe.

 • Foirgneamh na nDán & na hEolaíochta – Seomra na hEolaíochta Ealaíon – Urlár na Talún – Seomra RM105
 • Foirgneamh na nDán & na hEolaíochta – Seomra Dhámh na nDán – An Chéad Urlár – Seomra RM229

Ní bheidh na Seomraí seo ar fáil ó 14:00 ar an Déardaoin, an 11 Aibreán 2024 go dtí 09:00 ar an Déardaoin, an 2 Bealtaine 2024.

 

Feachtas Carthanais Scoil an Oideachais

Smaoinigh, le do thoil, ar aon línéadach leapa agus tuáillí a úsáideadh go hannamh, táirgí sláinteachais, seaicéid agus buataisí báistí, fearas spóirt, nó leabhair do pháistí do dhaltaí bunscoile DEIS áitiúla a dheonú Dé hAoine, an 19 Aibreán (3 -6i.n.) agus Dé Sathairn, an 20 Aibreán (10r.n. -3i.n.) ag Foirgneamh Scoil Oideachais Ollscoil na Gaillimhe ar Oileán Altanach, nó déan teagmháil le Katie Kaufman (k.kaufman1@universityofgalway.ie) le haon cheisteanna.

 

Altranas Deonach i dTiomsaitheoir Airgid na Tansáine

Tá Caoimhe, mac léinn altranais ginearálta sa dara bliain in Ollscoil na Gaillimhe, ag bailiú airgid chun seirbhísí a chur ar fáil ar nós cúram réamhbhreithe & iarbhreithe, cúram leighis & máinliachta, cláir vacsaínithe agus ranganna sláinte sa Tansáin an samhradh seo. Beidh tábla tiomsaithe airgid acu sa Bhialann ar an gCéadaoin seo chugainn, an 17 Aibreán, áit a bhféadfá duais a bhuachan Tuilleadh eolais agus an méid is féidir leat a dheonú ANSEO.

 

Spriocdháta le haghaidh Eochracha do Locair a Thabhairt ar ais

Is é an spriocdháta chun d’eochair locair a thabhairt ar ais ná 5i.n. Aoine,  an 3 Bealtaine. Cuir d’eochair locair ar ais chuig Oifig Chomhaltas na Mac Léinn thuas staighre in Áras na Mac Léinn (is féidir leat an glas a fhágáil ar do locair!). Déanfar earraí a fhágfar i locair tar éis an spriocdháta a athchúrsáil, a bhronnadh ar charthanacht nó a dhiúscairt.

 

Spásanna Staidéir Breise

Tá spásanna breise staidéir aonair agus grúpa ar fáil i bhFoirgneamh Cairnes, Foirgneamh TF, Foirgneamh na nDán/na hEolaíochta, Áras Uí Chathail, Áras Dán na Mílaoise, Foirgneamh Innealtóireachta agus Foirgneamh Eolaíochta Cliniciúla. Liosta iomlán ANSEOFaigh tuilleadh eolais ar Scrúduithe na Gaillimhe 101 ANSEO

 

Deonaigh, Ná Dumpáil!

Má tá tú ag bogadh amach go luath agus má tá aon cheann de na nithe seo a leanas agat nach dteastaíonn uait a thuilleadh smaoinigh ar iad a thabhairt do na feachtais seo a leanas:

 1. Is féidir Cótaí Saotharlainne agus Spéaclaí Cosanta  a dheonú in Oifig Chomhaltas na Mac Léinn go dtí 5i.n. Aoine, an 3 Bealtaine. Cuirfear iad seo ar aghaidh chuig mic léinn a mbeidh siad ag teastáil uathu i mí Mheán Fómhair.
 2. Is féidir earraí cúraim phearsanta agus táirgí glantacháin tí nua, neamhúsáidte agus ag teacht leis a dáta a dheonú in Oifig Chomhaltas na Mac Léinn go dtí 5i.n. Aoine, an 26 Aibreán dár bhfeachtas don Mhol Sláinteachais. Níos mó eolaisANSEO.
 3. Is féidir Éadaí, Línéadach Leapa, Tuáillí, Bróga, Seodra agus Uirlisí Cistine a dheonú ag ár Lá Bailiúcháin do Chlann Shíomóin na Gaillimhe agn.-3i.n. Aoine, an 26 Aibreán i The Large Acoustic Room thíos staighre in Áras na Mac Léinn
 4. Is féidir Bróga Reatha agus Cótaí Báistí do Dhaoine Fásta a dheonú ar Galway Sanctuary Runners ionas gur féidir le dídeanaithe agus daoine atá ag lorg cosaint idirnáisiúnta a bheith páirteach ina ngrúpa reatha pobail.Níos mó eolais ANSEO.
 5. Rothair – Má tá seanrothar le bail mhaith air, ba bhreá leis An Mheitheal Rothar beocht a chur iontu arís. Díoltar na rothair chríochnaithe ar phraghsanna inacmhainne nó bronntar iad orthu siúd atá i ngátar, amhail dídeanaithe. Níos mó eolaisANSEO.

 

Thart Dé Domhnaigh?

Bí le Club Reáchtála Grúdlann Chuan na Gaillimhe ag 12.30i.n. Dé Domhnaigh seo, an 14 Aibreán le haghaidh rith sóisialta 5km, 8km nó 10km le beoir saor in aisce ina dhiaidh mar dhuais! Fáilte roimh chách agus áit fágála mála ar fáil.

 

Déan Teagmháil Linn

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh le Comhaltas na Mac Léinn trí ríomhphost a sheoladh chuig studentsunion@universityofgalway.ie le haon cheisteanna nó moltaí atá agat. Is féidir ‘like’ a thabhairt dúinn nó muid a leanúint ar  Facebook Instagram Tik Tok agus Twitter.

 

SU 60th Anniversary Alumni Reunion

News

University of Galway Students’ Union 60th Anniversary Alumni Reunion

Cuimhneachán 60 Bliain Bhunú Chomhaltas na Mac Léinn Ollscoil na Gaillimhe

All former SU Officers and staff are invited to join us to celebrate 60 years of the Students’ Union!

18:30 Saturday 18th May 2024 | Dé Sathairn an 18 Bealtaine 2024

Venue: Sult, University of Galway

Tickets €15 each on Eventbrite HERE includes BBQ, refreshment, entertainment and lots of surprises!

Please note: if you’ve any dietary requirements please email joanna.brophy@universityofgalway.ie by 5pm Monday 13th of May

Donate Don’t Dump!

News

Donate don’t dump! | Deonaigh, Ná Dumpáil!

If you’re moving out soon and have items that you no longer need please consider donating them to the following appeals:

 1. Students’ Union – Lab Coats and Goggles

We are collecting lab coats and goggles in the SU Office until 5pm Friday 3rd of May. These will be passed on to students who need them in September.

 1. SU Hygiene Hub Donation Day – new, unused, in-date personal care and household cleaning essentials (10am-5pm Fri 26th April)

We’re looking for new, unused, in-date personal care and household cleaning essentials – including deodorant, shower gel, shampoo, make-up, nappies, toilet roll, laundry detergent and surface cleaner. If you use a particular item, chances are someone else needs it too. Donation FAQ’s here. Your donations will go to The Hygiene Hub’s community partners in Galway who include COPE Galway, Galway Simon Community and Galway Traveller Movement. Items can be donated in the SU Office until 5pm Fri 26th April.

 1. Galway Simon Collection Day – Clothes, Bed Linen, Towels, Shoes, Jewellery, Kitchen Utensils;; (11am-3pm Fri 26th April)

Donate to the Galway Simon Community Collection Day 11am-3pm Fri 26th April in The Large Acoustic Room downstairs in Áras na Mac Léinn

What they CAN’T take

 • CDs / DVDs
 • Electrical Equipment
 • Children’s + Baby Equipment
 • Flooring
 • Toys
 • Duvets/Pillows
 • Mattresses
 • Curtain Poles
 • Exercise Equipment

What they CAN take

 • Clothing
 • Sheets
 • Duvet/Pillow Covers
 • Towels
 • Hats, scarfs and gloves.
 • All types of shoes
 • Books but not college books.
 • Kitchen utensils
 • Jewellery
 • Jigsaw and boxed games
 1. Galway Sanctuary Runners –  Adult Running Shoes and Raincoats

These will be donated to refugees and people seeking international protection so that they can join the Galway Sanctuary Runners Community Running Group. More info HERE.

 1. An Mheitheal Rothar – Bikes

If you’ve an old bike in good condition, An Mheitheal Rothar would love to give it a new lease of life. Donated bikes provide hours of training for their trainee mechanics. The finished bikes are sold at affordable prices or donated to those in need, such as refugees. More info HERE.

 1. School of Education Charity Drive – Bed Linen, Towels, Hygiene products, Rain Jackets, Sports Gear and Children’s Books

Please consider donating any new or gently used bed linens and towels, hygiene products, rain jackets and boots, sports gear, or children’s books for local DEIS primary school students on Friday 19th April (3-6pm) and Saturday 20th April (10am-3pm) at the University of Galway School of Education Building on Nun’s Island, or contact Katie Kaufman (k.kaufman1@universityofgalway.ie) with any queries.

7. Glassary 

Glassary Recycling Initiative Fri 26th April to Friday 4th May in the Goldcrest Village Common Room. Pass on lightly used homewares to charities, fellow students and the community.

What they CAN accept: Clothes, shoes, towels. Hygiene + Menstrual products. Decor, home and kitchenware. Unopened food. Working/non-working electronics. Cleaning + laundry products. Books/Stationary
What they CAN’T accept: Heavily used clothes. Duvets/mattress protectors. Opened foods. Underwear/socks/rubbish

More info from su.environment@universityofgalway.ie