November 2023

Month Archives

SU Weekly Email 14 – 30th November 2023

Weekly Email

Welcome to your weekly email from your Students’ Union / Fáilte chuig do r-phost seachtainiúil ó Chomhaltas na Mac Léinn. Beidh Leagan Gaeilge ar fáil ANSEO  

 

Thriftmas Market TODAY!

The SU Thriftmas Market is on 11am-3pm today Thurs 30th Nov in Áras na Mac Léinn. Call down for a well-deserved study break and maybe get a start on your Christmas shopping or just treat yourself!

 • Galway Simon Community will have a pop-up Second Hand Clothes shop in the Cube downstairs in Áras na Mac Léinn
 • In the foyer of Áras na Mac Léinn we will have University of Galway students selling prints, cards, children’s books, earrings, tote bags, lino prints, crystals, candles, wax melts, jewellery, crochet, rings, knitted products, literary journals, embroidery and more!
 • In Meeting Room 1 + 2 upstairs in Áras na Mac Léinn we’ll have more enterprising University of Galway students selling tasty treats like baked goods, drinks, Indian food and more!

More info on the event and our vendors HERE.

 

Christmas Raffle Tickets Selling Fast!

Raffle tickets are on sale HERE. There’s 30 amazing prizes to be won including Festival tickets, gym memberships, driving lessons and lots of vouchers for fabulous places! Raising funds for the SU Charities: Galway Rape Crisis Centre and Cancer Care West.

 

Sin Issue 3

Issue 3 of your student newspaper Sin is out now with all the news you need to know about life at University of Galway and beyond! Read it HERE.

 

Drug and Alcohol Survey

Please take a minute to complete our anonymous survey on the substance use of University of Galway students HERE. The anonymous information collected from this survey will be used to tailor a harm reduction and drug information campaign to the needs of students at University of Galway.

 

safeTALK Training 2024

safeTALK is a free 3½ hour ‘suicide alertness’ programme that prepares participants to identify and engage with persons who may be having thoughts of suicide. Participants learn how to provide practical help and also gain information on the supports and resources available locally, regionally and nationally The next free safeTALK Training course on campus is on 9.30am-1pm Fri 2nd Feb 2024. If you would like to attend please email joanna.brophy@universityofgalway.ie for booking links.

 

World AIDS Day Tomorrow

Tomorrow Friday 1st of December is World AIDS Day and we are encouraging everyone to wear red in support of the HIV Ireland #GLOWRED4WAD campaign. Tag HIV Ireland in your photos and use #GLOWRED4WAD to show your support.  More info HERE.

 

Free Breakfast!

When you buy a hot drink at Sult and use your SU Card you can get a free bowl of porridge each morning while stocks last! Need an SU Card? Call to the SU Office to get one!

 

Student Pantry Open 4pm Today

Please note that the Student Pantry is open at 4pm today Thurs 30th Nov in the Large Acoustic Room downstairs in Áras na Mac Léinn. The pantry will have reduced opening due to exams. Follow studentpantrygalway on Instagram for updates.

 

Exam Tips

During the Exam

 • Take time to settle yourself and BREATHE
 • Read all questions carefully.
 • Leave time to review your paper at the end.
 • Set time allocations for each question and move on once the time elapses.

Minding Yourself

 • Take regular breaks during study.
 • Avoid burn out, sleep well, keep active and allow yourself to take time off.
 • Eat healthy option and hydrate
 • Set personal goals.
 • Take each day as it comes – don’t be disheartened if you have a bad exam or study isn’t going well.

If something goes wrong

 • If you lose your Student ID card you can buy a new one for €20 at the Student Registry Help Desk in Áras Uí Chathail. Info
 • If something goes wrong that is outside of your control that means you cannot attend your exam you can defer your exam to August and your result will not be capped. A list of who to contact if you need to defer can be found here
 • If you fail an exam, you will have an opportunity to appeal the result
 • If you fail an exam there will be an opportunity for you to resist the exam in August the grade for the repeat will be capped at 40% (except for first years)

Remember your SU Officers are here for you throughout the exams so just give us a shout if you need any help.

 

Extended Opening Hours During Exams

 • Students’ Union Shop Mon–Fri 8am–6pm, Sat 2 Dec 10am–3pm + Sat 9 Dec 10am–3pm
 • Smokey’s Café Mon–Thurs 8:30am–6pm and Friday 8:30am – 5pm
 • Síbín Mon-Fri 9am-7pm (from Mon 4th Dec)
 • Cloakroom Mon-Fri 9am-7pm (from Mon 4th Dec)
 • Sult Mon–Fri 8:30am–11:30pm

Extra Study Spaces Available

 • Cairnes Building
 • IT Building
 • Clinical Sciences
 • Áras Moyola
 • Áras Uí Chathail
 • Arts Millennium
 • Engineering Building
 • Arts/Science Building

More info + Opening hours at bottom of page HERE.

 

Learn Sign Language

Our 10 week basic Sign Language courses will be back in 2024. More info and sign up HERE.

 

Study Break Policy in Library

To reduce the instances of desk hogging, the Library has a ‘Study Break Policy’ in place during peak times. There’s an “I’m Taking a Study Break” timesheet that all users must use during these busy weeks to record the time they leave for a break, which can be 5–60 minutes. The time sheets are available on all three floors at both the front and rear entrances/exits of the Library. This policy applies from Monday to Friday.

 

Parkrun Starts this Saturday!

The first University Parkrun will be at 9.30am this Sat 2nd of Dec from the Park & Ride carpark. Parkrun is a fun, free, social, timed 5km run that takes place every Saturday at 9.30am around the county/country/world! They’re still looking for some volunteers to help out with the event email universityofgalway@parkrun.com if you can help out. More info HERE.

 

World AIDS Day Candlelit Concert

Sexual Health West are hosting their annual free Candlelit Concert in St. Nicholas’ Collegiate Church, Galway at 8pm tomorrow Friday 1st December. All are welcome to attend.

 

Shave Your Head in 2024 (for charity!)

We need you to volunteer to have your hair shaved at 2pm on Tuesday 13th of February 2024 at Sult to raise funds for Galway Rape Crisis Centre and Cancer Care West as part of Raise and Give week. You can volunteer your head or your face – the choice is yours! Set up your fundraising page HERE. There will be a prize for the top fundraiser.

 

Contact Us / Déan teagmháil linn

You can contact the Students’ Union by email to studentsunion@universityofgalway.ie with any questions or suggestions you may have. You can also like or follow us on Facebook Instagram Tik Tok and Twitter.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fáilte chuig do r-phost seachtainiúil ó Chomhaltas na Mac Léinn. Beidh Leagan Gaeilge ar fáil ANSEO

Tíosmhargadh ar siúl INNIU!

Beidh Margadh Thriftmas Chomhaltas na Mac Léinn ar siúl 11r.n.-3i.n., Inniu, Déardaoin 30 Samhain in Áras na Mac Léinn. Buail isteach le haghaidh sos staidéir atá tuillte go maith agus b’fhéidir tús a fháil ar do siopadóireacht Nollag nó go díreach le rud deas a dhéanamh duit féin!

 • Beidh siopa Éadaí Dara Láimhe pop-up ag Clann Shíomóin na Gaillimhe sa Chiúb thíos staighre in Áras na Mac Léinn
 • I bhforhalla Áras na Mac Léinn beidh mic léinn Ollscoil na Gaillimhe againn ag díol priontaí, cártaí, leabhair do pháistí, fáinní cluaise, málaí gualainne, priontaí líonóla, criostail, coinnle, leá céir, seodra, cróiseáil, fáinní, táirgí cniotáilte, irisí liteartha, bróidnéireacht agus go leor eile!
 • I Seomra Cruinnithe 1 + 2 thuas staighre in Áras na Mac Léinn beidh níos mó mac léinn fiontraíocha de chuid Ollscoil na Gaillimhe againn a dhíolann féiríní blasta cosúil le hearraí bácáilte, deochanna, bia Indiach agus níos mó!

Tuilleadh eolais ar an ócáid agus ar ár ndíoltóirí ANSEO.

 

Ticéid do Chrannchur na Nollag ag Díol go Tapa

Tá ticéid crannchuir ar díol ANSEO. Tá 30 duais iontach le buachan, lena n-áirítear ticéid Féile, ballraíochtaí giomnáisiam, ceachtanna tiomána agus go leor dearbhán d’áiteanna iontacha! Ag bailiú airgid do Charthanais Chomhaltas na Mac Léinn: Ionad Géarchéime um Éigniú na Gaillimhe agus Cúram Ailse an Iarthair.

Sin Eagrán 3

Tá an t-eagrán is déanaí de Sin ar fáil anois agus nuacht uile Ollscoil na Gaillimhe agus níos faide i gcéin ann atá ag teastáil uait! Léigh ANSEO é.

Suirbhé ar Dhrugaí agus Alcól

Glac nóiméad, le do thoil, chun ár suirbhé gan ainm ar úsáid substaintí mhic léinn Ollscoil na Gaillimhe a chomhlánú ANSEO. Úsáidfear an t-eolas gan ainm a bhailítear ón suirbhé seo chun feachtas laghdaithe díobhála agus faisnéise faoi dhrugaí a chur in oiriúint do riachtanais na mac léinn in Ollscoil na Gaillimhe.

Oiliúint safeTALK 2024

Is clár ‘foláireamh féinmharaithe‘ 3½ uair an chloig saor in aisce é safeTALK a ullmhaíonn rannpháirtithe, chun daoine a bhféadfadh smaointe féinmharaithe a bheith acu, a aithint agus idirchaidreamh a dhéanamh leo. Foghlaimíonn na rannpháirtithe conas cabhair phraiticiúil a chur ar fáil agus freisin eolas a fháil ar na tacaíochtaí agus na hacmhainní atá ar fáil go háitiúil, go réigiúnach agus go náisiúnta. Beidh an chéad chúrsa Oiliúna SafeTALK saor in aisce eile ar an gcampas ar 9.30r.n. -1i.n. Dé hAoine 2 Feabhra 2024. Más mian leat a bheith i láthair seol ríomhphost chuig joanna.brophy@universityofgalway.ie chun naisc áirithinte.

Lá Domhanda SEIF Amárach

Is é an lá amárach, Dé hAoine, an 1 Nollaig Lá Domhanda SEIF agus táimid ag moladh do gach duine dearg a chaitheamh mar thacaíocht don fheachtas VEID Éire #GLOWRED4WAD. Clibeáil VEID Éireann i do ghrianghraif agus bain úsáid as #GLOWRED4WAD chun do thacaíocht a thaispeáint. Tuilleadh eolais ANSEO.

 

Bricfeasta Saor in Aisce!

Nuair a cheannaíonn tú deoch the ag Sult agus nuair a úsáideann tú do Chárta Chomhaltas na Mac Léinn is féidir leat babhla leite saor in aisce a fháil gach maidin fad a bheidh siad i stoc! An dteastaíonn Cárta Chomhaltas na Mac Léinn uait? Buail isteach chuig Oifig Chomhaltas na Mac Léinn chun ceann a fháil!

 

Pantrach na Mac Léinn ar Oscailt go dtí 4i.n. Inniu

Tabhair faoi deara, beidh Pantraí na Mac Léinn ar oscailt chuig 4i.n. inniu, Déardaoin, an 30 Samhain sa Large Acoustic Room thíos staighre in Áras na Mac Léinn. Beidh uaireanta oscailte laghdaithe ag an bpantrach mar gheall ar scrúduithe. Lean studentpantrygalway ar Instagram le haghaidh nuashonruithe.

 

Leideanna Scrúdaithe

I rith an Scrúdaithe

 • Glac am chun tú féin a réiteach agus tarraing ANÁIL
 • Léigh gach ceist go cúramach.
 • Fág am chun athbhreithniú a dhéanamh ar do pháipéar ag an deireadh.
 • Socraigh leithdháiltí ama do gach ceist agus bog ar aghaidh nuair a bheidh an t-am thart.

Ag Tabhairt Aire Duit Féin

 • Tóg sosanna rialta i rith staidéir.
 • Seachain cloíteacht, codail go maith, coinnigh gníomhach agus lig duit féin am a thógáil saor.
 • Ith rogha shláintiúil agus hiodráitigh
 • Socraigh spriocanna pearsanta.
 • Tóg gach lá de réir mar a thagann sé – ná bíodh lagmhisneach ort má bhíonn drochscrúdú agat nó mura bhfuil staidéar ag dul go maith.

Má théann rud éigin ar seachrán

 • Má chailleann tú do chárta aitheantais Mac Léinn is féidir leat ceann nua a cheannach ar €20 ag Deasc Cabhrach Chlárlann na Mac Léinn in Áras Uí Chathail Eolas ANSEO.
 • Má théann rud éigin ar seachrán nach bhfuil smacht agat air, rud a chiallaíonn nach féidir leat freastal ar do scrúdú is féidir leat do scrúdú a chur siar go Lúnasa agus ní chuirfear teorainn ar do thoradh. Is féidir liosta de na daoine ar cheart duit teagmháil a dhéanamh leo más gá duit cur siar a fháil anseo
 • Má theipeann ort i scrúdú, beidh deis agat an toradh a achomharc
 • Má theipeann ort sa scrúdú beidh deis agat an scrúdú a dhéanamh arís i mí Lúnasa agus cuirfear teorainn 40% leis an ngrád don athdhéanamh (níl an chéad bhliain san áireamh)

Cuimhnigh go bhfuil d’Oifigigh Chomhaltas na Mac Léinn anseo duit le linn na scrúduithe agus mar sin ní gá ach scairt a chur orainn má theastaíonn aon chabhair uait.

 

Uaireanta Oscailte Breisithe le linn Scrúduithe

 • Siopa Chomhaltas na Mac Léinn Dé Luain – Aoine 8r.n.n -6i.n., Dé Sathairn, an 2 Nollaig 10r.n. -3i.n. + Satharn, an 9 Nollaig 10r.n. -3i.n.
 • Smokey’s Café Dé Luan – Déardaoin 8:30 r.n. -6i.n. agus Dé hAoine 8:30 r.n – 5i.n.
 • Síbín Dé Luain – Aoine 9r.n. -7i.n. (ón Luan, an 4 Nollaig)
 • Seomra na gCótaí Dé Luain – Aoine 9r.n. -7i.n. (ón Luan, an 4 Nollaig)
 • Sult Dé Luain – Aoine 8:30 r.n.–11:30i.n.

 

Spásanna Staidéir Breise ar Fáil

 • Áras Cairnes
 • Foirgneamh TF
 • Eolaíochtaí Cliniciúla
 • Áras Moyola
 • Áras Uí Chathail
 • Áras Dán na Mílaoise
 • Foirgneamh Innealtóireachta
 • Foirgneamh na nDán / na hEolaíochta

Tuilleadh eolais + Uaireanta oscailte ag bun an leathanaigh ANSEO.

 

Foghlaim Teanga Chomharthaíochta

Beidh ár mbunchúrsaí Teanga Chomharthaíochta 10 seachtaine ar ais in 2024. Tuilleadh eolais agus clárú ANSEO.

 

Polasaí um Shos Staidéir sa Leabharlann

Chun na cásanna a bhaineann le leithleachas deisce a laghdú, tá ‘Beartas Sos Staidéir‘ i bhfeidhm ag an Leabharlann le linn buaic – amanna. Tá bileog ama “I’m Taking a Study Break” ann nach mór do gach úsáideoir a úsáid i rith na seachtainí gnóthacha seo chun an t-am a fhágann siad le haghaidh sosa a thaifeadadh, a d’fhéadfadh é seo a bheith 5 -60 nóiméad. Tá na bileoga ama ar fáil ar na trí urlár ag bealaí isteach/bealaí amach tosaigh agus cúil na Leabharlainne araon. Tá feidhm leis an bpolasaí seo ó Luan go hAoine.

 

Tosaíonn Parkrun an Satharn seo!

Beidh an chéad Parkrun Ollscoile ag 9.30 r.n. an Satharn seo 2ú de Nollaig ó charrchlós na Páirce & na Taistil. Is rith spraíúil saor in aisce, sóisialta, uainithe 5km é Parkrun a bhíonn ar siúl gach Satharn ag 9.30r.n. ar fud an chontae/na tíre/an domhain! Tá siad fós ag lorg roinnt oibrithe deonacha chun cabhrú leis an ócáid ríomhphost universityofgalway@parkrun.com más féidir leat cabhrú amach. Tuilleadh eolais ANSEO.

 

Ceolchoirm Lá Domhanda SEIF Faoi Sholas Coinnle

Tá a gCeolchoirm bhliantúil saor in aisce Faoi Sholas coinnle á reáchtáil ag Sexual Health West I Séipéal Choláisteach San Nioclás, Gaillimh ag 8i.n. amárach, Dé hAoine, an 1 Nollaig. Tá fáilte roimh chách a bheith i láthair.

 

Bearr do Cheann in 2024 (ar son na carthanachta!)

Tá tú ag teastáil uainn le dul sa bhearna bhaoil go mbeidh do chuid gruaige bearrtha ag 2i.n. Dé Máirt, an 13 Feabhra 2024 ag Sult chun airgead a bhailiú d’Ionad Géarchéime um Éigniú na Gaillimhe agus do Chúram Ailse an Iarthair mar chuid de sheachtain Raise and Give. Is féidir leat do cheann nó d’aghaidh a chur ar fáil – is leatsa an rogha! Cuir do leathanach tiomsaithe airgid ar bun ANSEO. Beidh duais ann don tiomsaitheoir airgid is fearr.

 

Déan Teagmháil Linn

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh le Comhaltas na Mac Léinn trí ríomhphost a sheoladh chuig studentsunion@nuigalway.ie le haon cheisteanna nó moltaí atá agat. Is féidir ‘is maith liom’ a thabhairt dúinn nó muid a leanúint ar Facebook Instagram Tik Tok agus Twitter.

SU Weekly Email 13 – 23rd November 2023

Weekly Email

Welcome to your weekly email from your Students’ Union / Fáilte chuig do r-phost seachtainiúil ó Chomhaltas na Mac Léinn. Beidh Leagan Gaeilge ar fáil ANSEO  

 

Christmas Hygiene Hub Appeal Tomorrow

Please donate if you can + spread the word about our Christmas Hygiene Hub appeal 10am-5pm tomorrow Fri 24th Nov at the SU Office. We’re looking for deodorant, shower gel, shampoo, make-up, nappies, toothpaste, toilet roll, laundry detergent, surface cleaner etc. for those facing hygiene poverty. If you use a particular item, chances are someone else needs it too. More info HERE.

 

The SU Christmas Raffle is BACK! 

Raffle tickets are on sale HERE. There’s 30 amazing prizes to be won including Festival tickets, gym memberships, driving lessons and lots of vouchers for fabulous places! Raising funds for the SU Charities: Galway Rape Crisis Centre and Cancer Care West.

 

Sports Clubs Forum Tonight 6pm

Join Justin your SU Clubs Captain for the Clubs Forum 6pm-8pm today Thurs 23rd Nov in the Large Acoustic Room downstairs in Áras na Mac Léinn. This is a great chance to talk about any issues you are facing. You can also contact him on su.clubs@universityofgalway.ie

 

SU Statement on Anti-Semitism

 

Thriftmas Market

The SU Thriftmas Market is on 11am-3pm Thurs 30th Nov in Áras na Mac Léinn. Call down for a well-deserved study break and maybe get a start on your Christmas shopping or just treat yourself!

 • Galway Simon Community will have a pop-up Second Hand Clothes shop in the Cube downstairs in Áras na Mac Léinn
 • In the foyer of Áras na Mac Léinn we will have University of Galway students selling prints, cards, children’s books, earrings, tote bags, lino prints, crystals, candles, wax melts, jewellery, hair braids, crochet, rings, knitted products, literary journals, embroidery and more!
 • In Meeting Room 1 + 2 upstairs in Áras na Mac Léinn we’ll have more enterprising University of Galway students selling tasty treats like baked goods, drinks, Indian food and organic wholegrain mustard!

More info on the event and our vendors HERE.

 

Extra Study Space

Extra Study Spaces will be available from Monday 27th of November until the end of the exams. More info on the list of spaces will be available on the Exams 101 Webpage HERE once Student Services finalise it.

 

World AIDS Day

Next Friday 1st of December is World AIDS Day and we are encouraging everyone to wear red in support of the HIV Ireland #GLOWRED4WAD campaign. Tag HIV Ireland in your photos and use #GLOWRED4WAD to show your support.  More info HERE.

 

Gaeilge ar Champas

Answer our quick survey HERE about GaelSeachtain and using Gaeilge on campus to help us improve for Semester 2.

 

Free Pizza Tuesday

Call up to the SU Office in Áras na Mac Léinn from 12pm Tues 28th Nov for free pizza from Supermac’s while stocks last!

 

Learn Sign Language

Our 10 week basic Sign Language courses will be back in 2024. More info and sign up HERE.

 

Graduation Socks

Our Big Yellow Thing socks are the ideal graduation present and all proceeds go to the SU Charities! They are just €9 to buy from the SU Office, SU Shop or on our website HERE.

 

Galway Exams 101

The University have developed a programme of exam supports to help you prepare for the upcoming exams. Galway Exams 101 has Library Workshops, PodcastsCoffee Mornings an Exams Webinar, and online resources to ensure you have everything you need ahead of semester 1 exams. More info HERE.

 

Navigating Career Success

Join the Business Analytics Society for a dynamic panel discussion, “Navigating Career Success,” where alumni share their career journeys with current students 5pm-6pm Mon 27th Nov in the Ryan Institute Lecture Theatre (072). Discover how their college experiences shaped their professional paths, the challenges they overcame, and key strategies for career success. This event offers a rare opportunity for students to gain real-world insights and advice directly from those who have successfully navigated the transition from academia to the workforce. Don’t miss this engaging session of learning and inspiration!

 

Coffee Morning 10am-12pm Mon 27th Nov

Call into the Student Enquiry Centre on the Concourse for a cuppa, chats, exams info or get advice about accessing supports tailored to care experienced students from Betty Attwood – your Educational Support Worker for Care Experienced Students. You can also book a slot to meet Betty HERE.

 

Wild Roots Student Ticket Deal

We have teamed up with the Wild Roots festival in Sligo to bring you a great ticket deal just for University of Galway students! Book your weekend camping ticket now for just €165 or 3 monthly installments of €55. Go to the SU Office 10am-5pm Mon-Fri to get this exclusive rate. The festival takes place 31st May-2nd June with 7 Stages, live DJs, Beach Bar, Boat Parties + more! Buy your ticket in full before 15th Dec and get free boat party entry too! More info on the festival HERE.

 

Beer Run on Monday

Galway Bay Brewery Beer Running Club are back for another free social 5km run at 7pm Monday 27th November from the Oslo in Salthill. Bag drop available, all welcome and you get a free beer after!

 

Contact Us / Déan teagmháil linn

You can contact the Students’ Union by email to studentsunion@universityofgalway.ie with any questions or suggestions you may have. You can also like or follow us on Facebook Instagram Tik Tok and Twitter.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Welcome to your weekly email from your Students’ Union / Fáilte chuig do r-phost seachtainiúil ó Chomhaltas na Mac Léinn. Beidh Leagan Gaeilge ar fáil ANSEO  

 

Feachtas Tiomsaithe na Nollag don Mhol Sláinteachais -Amárach

Tabhair tabhartas más féidir leat + scaip an scéal faoinár bhfeachtas na Nollag don Mhol Sláinteachais, amárach 10r.n.-5i.n. Dé hAoine 24  Samhain in Oifig Chomhaltas na Mac Léinn. Táimid ag lorg díbholaíoch, glóthach chithfholctha, seampú, smideadh, clúidíní, taos fiacla, rolla leithris, glantach níocháin, glantóir dromchla srl.  dóibh siúd atá thíos ag an mbochtaineacht sláinteachais. Má úsáideann tú earra ar leith, tá seans go mbeidh sé de dhíth ar dhuine eile freisin. Níos mó eolais ANSEO.

 

Tá Crannchur Nollag Chomhaltas na Mac Léinn AR AIS!

Tá ticéid chrannchuir ar díol ANSEOTá 30 duais iontach le buachan, lena n-áirítear ticéid Féile, ballraíochtaí giomnáisiam, ceachtanna tiomána agus go leor dearbhán d’áiteanna iontacha! Ag bailiú airgid do Charthanais Chomhaltas na Mac Léinn: Ionad Géarchéime um Éigniú na Gaillimhe agus Cúram Ailse an Iarthair.

 

Fóram na gClubanna Spóirt – Anocht 6i.n.

Bí le Justin, do Chaptaen Chlubanna Chomhaltas na Mac Léinn, d’Fhóram na gClubanna 6i.n.-8i.n. inniu Déardaoin 23 Samhain sa Large Acoustic Room thíos staighre in Áras na Mac Léinn. Is seans iontach é seo chun labhairt faoi aon fhadhbanna atá ag cur as duit. Is féidir teagmháil a dhéanamh leis freisin ar su.clubs@universityofgalway.ie

 

Ráiteas Chomhaltas na Mac Léinn ar an bhFrith-Sheimíteachas

 

Tíosmhargadh na Nollag

Beidh Margadh Thriftmas Chomhaltas na Mac Léinn ar siúl 11r.n.-3i.n. Déardaoin 30 Samhain in Áras na Mac Léinn. Buail isteach le haghaidh sos staidéir atá tuillte go maith agus b’fhéidir tús a fháil ar do shiopadóireacht Nollag nó go díreach le rud deas a dhéanamh duit féin!

 • Beidh siopa Éadaí Dara Láimhe pop-up ag Clann Shíomóin na Gaillimhesa Chiúb thíos staighre in Áras na Mac Léinn
 • bhforhalla Áras na Mac Léinnbeidh mic léinn Ollscoil na Gaillimhe againn ag díol priontaí, cártaí, leabhair do pháistí, fáinní cluaise, málaí gualainne, priontaí líonóla, criostail, coinnle, leá céir, seodra, bréid ghruaige, cróiseáil, fáinní, táirgí cniotáilte, irisí liteartha, bróidnéireacht agus go leor eile!
 • Seomra Cruinnithe 1 + 2thuas staighre in Áras na Mac Léinn beidh níos mó mac léinn fiontraíocha de chuid Ollscoil na Gaillimhe againn a dhíolann féiríní blasta cosúil le hearraí bácáilte, deochanna, bia Indiach agus mustard slánghráinneach orgánach!

Tuilleadh eolais ar an ócáid agus ar ár ndíoltóirí ANSEO.

 

Spás Staidéir Bhreise

Beidh Spásanna Staidéir Bhreise ar fáil ón Luan, an 27 de mhí na Samhna go dtí deireadh na scrúduithe. Beidh tuilleadh eolais ar liosta na spásanna ar fáil ar leathanach Gréasáin Scrúduithe 101 ANSEO nuair a thabharfaidh Seirbhísí do Mhic Léinn chun críche é.

 

Lá Domhanda SEIF

Is é an Aoine seo chugainn an 1 Nollaig Lá Domhanda SEIF agus táimid ag moladh do gach duine dearg a chaitheamh mar thacaíocht don fheachtas VEID Éire #GLOWRED4WAD. Clibeáil VEID Éireann i do ghrianghraif agus bain úsáid as #GLOWRED4WAD chun do thacaíocht a thaispeáint.  Níos mó eolais ANSEO.

 

Gaeilge ar Champas

Freagair ár suirbhé gasta ANSEO faoi GhaelSeachtain agus Gaeilge a úsáid ar an gcampas chun cabhrú linn feabhas a chur ar do Sheimeastar 2.

 

Máirt na bPíotsa Saor in Aisce

Buail isteach chuig Oifig Chomhaltas na Mac Léinn in Áras na Mac Léinn ó 12i.n. Dé Máirt, an 28 Samhain le haghaidh píotsa saor in aisce ó Supermac’s fad a bheidh sé i stoc!

 

Foghlaim Teanga Chomharthaíochta

Beidh ár mbunchúrsaí Teanga Chomharthaíochta 10 seachtaine ar ais in 2024. Tuilleadh eolais agus clárúchán ANSEO.

 

Stocaí Bronnta Céime

Is iad ár stocaí Big Yellow Thing an féirín idéalach don bhronnadh céime agus téann na fáltais go léir chuig Carthanais Chomhaltas na Mac Léinn! Níl siad ach €9 le ceannach ó Oifig Chomhaltas na Mac Léinn, Siopa Chomhaltas na Mac Léinn nó ar ár suíomh gréasáin ANSEO.

 

Scrúduithe na Gaillimhe 101

Tá clár tacaíochtaí scrúduithe forbartha ag an Ollscoil chun cabhrú leat ullmhú do na scrúduithe atá le teacht. Tá Ceardlanna Leabharlainne, Podchraoltaí, Maidineacha Caife agus Seimineár Gréasáin Scrúduithe ag Galway Exams 101, agus acmhainní ar líne lena chinntiú go bhfuil gach rud a theastaíonn uait agat roimh scrúduithe sheimeastar 1. Níos mó eolais ANSEO.

 

Do Bhealach a Dhéanamh le Gairm Rathúil a Bheith Agat

Bí páirteach leis an Business Analytics Society le haghaidh plé painéil dhinimiciúil, “Do Bhealach a Dhéanamh le Gairm Rathúil a bheith Agat,” áit a roinneann alumni a dturais ghairme le mic léinn reatha 5i.n.-6i.n. Dé Luain, an 27 Samhain i Léachtlann in Institiúid Riain (072). Faigh amach conas a mhúnlaigh a dtaithí sa choláiste a gconair ghairmiúla, na dúshláin a sháraigh siad, agus príomhstraitéisí maidir le rathúlacht ghairme. Tugann an ócáid seo deis neamhchoitianta do mhic léinn léargas agus comhairle ón bhfíorshaol a fháil go díreach uathu siúd ar éirigh leo a mbealach a dhéanamh ar an aistriú ón saol acadúil go dtí an lucht saothair. Ná caill an seisiún tarraingteach foghlama agus inspioráideach seo!

 

Maidin Chaife 10r.n. -12i.n. Dé Luain, an 27 Samhain

Buail isteach chuid Ionad Fiosrúcháin na Mac Léinn i bhFoirgneamh na nDán/na hEolaíochta le haghaidh cupán tae, comhráite, eolas faoi scrúduithe nó faigh comhairle faoi rochtain a fháil ar thacaíochtaí atá curtha in oiriúint do mhic léinn a bhfuil taithí acu ar chúram ó Betty Attwood – d’oibrí Tacaíochta Oideachais do Mhic Léinn a bhfuil Taithí acu ar Chúram. Is féidir leat sliotán ama a chur in áirithe freisin chun bualadh le Betty ANSEO.

 

Margadh Ticéad do Mhic Léinn do Wild Roots

Táimid tar éis dul i gcomhar leis an bhféile Wild Roots i Sligeach chun margadh iontach ticéad a thabhairt duit do mhic léinn Ollscoil na Gaillimhe amháin! Cuir do thicéad campála deireadh seachtaine in áirithe anois ar €165 nó 3 thráthchuid mhíosúla de €55. Téigh chuig Oifig Chomhaltas na Mac Léinn 10r.n.-5i.n. Dé Luain – Aoine chun an ráta eisiach seo a fháil. Bíonn an fhéile ar siúl ar an 31 Bealtaine -2 Meitheamh le 7 nArdáin, DJanna beo, Tábhairne Trá, Cóisirí Bád + níos mó! Ceannaigh do thicéad ina iomláine roimh an 15 Nollaig agus faigh iontráil saor in aisce do chóisir báid freisin! Tuilleadh eolais faoin bhféile ANSEO.

 

Rith Beorach Dé Luain

Tá Club Reáchtála Grúdlann Chuan na Gaillimhe ar ais le rith sóisialta saor in aisce 5km eile ann Dé Luain 27 Samhain ar 7i.n. ó Oslo ar Bhóthar na Trá. Áit fágála mála ar fáil, tá fáilte roimh chách agus gheobhaidh tú beoir saor in aisce tar éis do rith!

 

Contact Us / Déan Teagmháil Linn

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh le Comhaltas na Mac Léinn trí ríomhphost a sheoladh chuig studentsunion@universityofgalway.ie le haon cheisteanna nó moltaí atá agat. Is féidir ‘like’ a thabhairt dúinn nó muid a leanúint ar  Facebook Instagram Tik Tok agus Twitter.

 

 

 

SU Statement on Anti-Semitism

News
Comhaltas na Mac Léinn Ollscoil na Gaillimhe Statement on Anti-Semitism (voted on in SU Executive Committee 20/11/23)
 
University of Galway Students’ Union are deeply concerned with the rise of antisemitism which we have seen on campus and in our community in general. We acknowledge that this rise in hate for the Jewish community may stem from individuals and groups misunderstanding or being uneducated on the ongoing genocide in Palestine.
 
We, the Union, support and represent all of our student body, regardless of ethnicity, race, religion or any other minority background. We condemn all forms of hate and wish to highlight the large difference between the Jewish community and the Israeli Government as a political body. We do not tolerate any form of antisemitism or discrimination based on religion or faith. We urge all of our student body to become educated on the ongoing genocide, through credible sources and media, such as Amnesty International.
 
Supports and services are open to all students, and we encourage any student who has experienced discrimination or hate to reach out for support, and to report the incident on the anonymous reporting tool, SpeakOut. We welcome the Jewish community in the University of Galway and strive to help and represent all students.
 

Thriftmas Market

News

Thriftmas Market

The SU Thriftmas Market is back 11am-3pm Thursday 30th November in Áras na Mac Léinn.

Call down for a well-deserved study break and maybe get a start on your Christmas shopping or just treat yourself!

There’s lots going on in The Cube, Meeting Room 1+2 and the foyer of Áras na Mac Léinn to get you feeling festive.

 • Galway Simon Community will have a pop-up Second Hand Clothes shop in the Cube downstairs in Áras na Mac Léinn
 • In the foyer of Áras na Mac Léinn we will have University of Galway students selling prints, cards, children’s books, earrings, tote bags, lino prints, crystals, candles, wax melts, jewellery, crochet, rings, knitted products, literary journals, embroidery, Christmas crafts, pebble art, beaded bracelets, bookmarks and more!
 • In Meeting Room 1 + 2 upstairs in Áras na Mac Léinn we will have more enterprising University of Galway students selling tasty treats like baked goods, drinks, Indian food and more!

For more information on some of the student vendors at the event click their links and sure why not give them a like and follow here:

Bláithín B Design Prints, cards, Children’s books
Honeybun Jewellery Earrings, Tote Bags, Lino Prints
Scatter Good Vibes Crystals
Earth and Moon Jewellery, candles, wax melts, crystals
Randomly Marbled Jewellery
Mia Samovich Children’s books
Éadaí Eile Vintage Clothing
Rings by Rosie Rings
ROPES Literary Journal Student Literary Journal

SU Weekly Email 12 – 16th November 2023

Weekly Email

Welcome to your weekly email from your Students’ Union / Fáilte chuig do r-phost seachtainiúil ó Chomhaltas na Mac Léinn. Beidh Leagan Gaeilge ar fáil ANSEO  

 

GaelSeachtain

 • Inniu Déardaoin 16ú Samhain | Today Thursday 16th November

13:00-14:00 GaelSeachtain ar Flirt FM 101.3FM | GaelSeachtain on Flirt FM 101.3FM

15:00 Daidí na Nollag i oifig Chomhaltas na Mac Léinn! | Santa Claus in the SU Office! (He may have freebies!)

 • Dé hAoine 17ú Samhain | Friday 17th November

11:00 Maidin Chaife i Seomra na Coiribe i Sult | Coffee Morning in the Corrib Room at Sult

13:00-14:00 GaelSeachtain ar Flirt FM 101.3FM | GaelSeachtain on Flirt FM on 101.3FM

 

Sexual Health Awareness and Guidance (SHAG) Week

Monday 20th November

 • 10:00 Sex Toy Scavenger Hunt! Look out for the clues on our Instagram story and search campus for Sex Toy prizes!
 • 12:00 Transgender Day of Remembrance Flag Raising outside Áras na Mac Léinn with Bród Soc
 • 19:00 Bisexual Speed Friending Free event in the View upstairs in Áras na Mac Léinn with XCX Society.

Tuesday 21st November

 • 13:00-14:00 Digital Intimacy Workshop with Active* Consent. In person workshop in The Space upstairs in Áras na Mac Léinn. Free event, limited spaces. Sign up HERE.
 • 13:00-15:00 Free Rapid HIV and Syphilis testing with Sexual Health West in Large Acoustic Room. No appointment needed just turn up.
 • 19:30 Sex Toy Bingo at Sult SOLD OUT!!

Wednesday 22nd November

 • 11:00-15:00 USI Movember Info stand at SU Office upstairs in Áras na Mac Léinn. Free Self Care Packs, Pin the Mo on the Bro, colouring, moustaches and a big self-care hamper to be won!
 • 17:00-18:00 Kink 101 Workshop with Aoife Murray in AMB-G067 Training Room 3 in the Arts Millennium Building. Limited spaces. €5 Tickets available HERE. Raising funds for the SU Charities.
 • 19:00-21:00 Speed Friending (with benefits) in The Corrib Room at Sult. Limited spaces. €3 Tickets available HERE. Raising funds for the SU Charities.

Thursday 23rd November

10:00-14:00 Disclosure Training with Galway Rape Crisis Centre. FULLY BOOKED!

Friday 24th November

 • 10:00-17:00 Hygiene Hub Donation Day at SU Office – Christmas Appeal!

ALL WEEK

 • Guess How Many Condoms are in the Jar
 • Get FREE condoms and lube from SU Office (while stocks last)
 • Book your FREE STI Test with the Student Health Unit on 091 494 337
 • Order your free at home STI Test (if you have no symptoms) HERE.

More information from su.welfare@universityofgalway.ie

 

Charity Christmas Dinner

Charity Christmas Dinner is back at Sult from midday today Thurs 16th Nov. €1 from each Christmas Dinner sold goes to the SU Charities: Galway Rape Crisis Centre and Cancer Care West.

 

Gradam Gaelach

The Gradam Gaelach is an awards scheme for societies that wish to get more involved in using Irish within their society. The Leas-Uachtarán don Ghaeilge will act as a mentor for the societies and guide them through the tasks they want to do. At the end of the year they will receive an award at the Socs Ball celebrating their involvement in the scheme and their active participation. All societies are welcome to sign up HERE. Any questions can be directed to Leas-Uachtarán don Ghaeilge Faye Ní Dhomhnaill su.gaeilge@ollscoilnagaillimhe.ie

 

Build a Bug Hotel

Join the SU Climate Crew and Slug Soc 5pm-7pm Tuesday 21st of November in the Space upstairs in Áras na Mac Léinn to build bug hotels! All materials provided.

 

Christmas Hygiene Hub Appeal

Please donate if you can + spread the word about our Christmas Hygiene Hub appeal Friday 24th November in the SU Office. We’re looking for deodorant, shower gel, shampoo, make-up, nappies, toothpaste, toilet roll, laundry detergent, surface cleaner etc. If you use a particular item, chances are someone else needs it too. All donations will go to charities in Galway. More info HERE.

 

Graduation Socks

Our Big Yellow Thing socks are the ideal graduation present and all proceeds go to the SU Charities! They are just €9 to buy from the SU Office, SU Shop or on our website HERE.

 

Parkrun is coming to Campus!

The 1st University of Galway Parkrun will be at 9.30am Saturday 2nd of December from the Park & Ride carpark. Parkrun is a fun, free, social, timed 5km run that takes place every Saturday at 9.30am around the county/country/world! It’s a great way to get active and meet new people. They’re also looking for volunteers to help out with the event email universityofgalway@parkrun.com if you want to get involved. More info is available HERE and don’t forget to register if you want to become a Parkrunner.

 

Meet the Exams Office!

As we prepare for semester 1 exams the Exams Office would like to meet you face to face and/or virtually at the dates and times below:

 • Face to Face 17:00–18:00 Tues 21st Nov AMB-1022 FOTTRELL THEATRE, Arts Millennium Building
 • Online 12:00 – 12:30, Weds 22nd Nov Microsoft Teams Live Event Link: here

These events will cover topics such as timetables, late entry, alternative exam arrangements, venues, before/during/after exams, exam regulations, deferrals and exam support. The Exams Office cannot discuss individual exams, papers or student situations, however, if you’d like to suggest a topic that you would like covered email examsoffice@universityofgalway.ie by 15:00 Mon 20th Nov. Exams Office staff will be available by phone (091 493 024) or email after each session.

 

Climate Crew Meetings

Are you interested in environmental issues such as climate change and sustainability? Join the Climate Crew at one of their upcoming meetings! More info from su.environment@universityofgalway.ie

 • Weds 22nd Nov 5pm-7pm Small Acoustic Room

 

First-Year Students Needed for PhD Research

Calling all first-year undergraduate students! If you applied to University of Galway through the CAO, I want to hear from you! In a 20 – 30 minute informal interview you’ll view a virtual reality tour and share your opinions on new media marketing in higher education. This study will form part of my PhD research. Free coffee vouchers will be distributed to all participants, and you’ll be entered into a draw to win a €100 One4All voucher. Sign up here.

 

Give Blood in Galway Next Week

 • Tues 21st Nov 4pm-8pm Oranmore Lodge Hotel
 • Weds 22nd Nov 5pm-9pm Menlo Park Hotel

Check eligibility + register interest HERE.

 

Galway Exams 101

The University have developed a programme of exam supports to help you prepare for the upcoming exams. Galway Exams 101 has Library Workshops, PodcastsCoffee Mornings an Exams Webinar, and online resources to ensure you have everything you need ahead of semester 1 exams. More info HERE.

 

Irish Language Cultural Centre in Galway

Please take a minute to complete a short survey regarding building an Irish Language Cultural Centre in Galway HERE. Closing date 19th Nov.

Post Páirtaimseartha sa Leabharlann

Tugann an Leabharlann cuireadh dóibh siúd atá cláraithe mar mhic léinn iarchéime in Ollscoil na Gaillimhe don bhliain acadúil seo (2023-2024) iarratas a dhéanamh ar post páirtaimseartha teagascóir Gaeilge don Ionad Scríbhneoireachta Acadúla san Leabharlann. Feach thíos chun tuilleadh eolais a fháil ar na poist seo agus ar an bpróiseas iarratais.

 

Can you give online tutoring support to secondary school students? 

The online ‘Grinds4Mincéirs’ program are looking to recruit students as tutors in a range of different Junior Certificate and Leaving Certificate subjects such as languages, maths, sciences, business and agriculture. The pay is €25 an hour. Interested/have questions email annemarie.stokes@universityofgalway.ie

 

Brand Ambassador Roles

Wild Roots Festival are looking for 2 x student ambassadors to promote their festival. For info about what’s involved please contact marketing@wildroots.ie

 

An Mheitheal Rothar- Unused Bikes Wanted

An Mheitheal Rothar, a social enterprise based on campus, are looking for donations of any unused bikes/bikes, which they would love to give a new lease of life! Bikes will be repaired and either sold in their shop as affordable transport or donated to Ukrainian refugees/University of Sanctuary students.

Find out more HERE. Contact 091 725874 to organise a donation to their repair facility at Unit ⅞, Westside Enterprise Park, H91 YW53

 

Do you want to become a paid IdeasLab intern? Now’s your chance!

Apply by 5pm Fri 24 November 2023 to become an IdeasLab Intern in Semester 2! 2 hours a week for 6 weeks. Starting 8 January until 1 March 2024. Apply HERE.

 

Open Call: Séamus McDermott Entrepreneurial Scholarship 2024

The scholarship is funded through the generous philanthropic support of the Liffey Trust and is open to First Year undergrad students at University of Galway. The scholarship value is €9,000 for the duration of their studies at the University. Find out more HERE.

 

SU November Events

Here’s just some of the SU events we have coming up this November and there’s lots more TBA so stay tuned! November Events Link

 

Contact Us / Déan teagmháil linn

You can contact the Students’ Union by email to studentsunion@universityofgalway.ie with any questions or suggestions you may have. You can also like or follow us on Facebook Instagram Tik Tok and Twitter.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fáilte chuig do r-phost seachtainiúil ó Chomhaltas na Mac Léinn. Beidh Leagan Gaeilge ar fáil ANSEO

 

GaelSeachtain

 • Inniu Déardaoin 16ú Samhain | Today Thursday 16th November

13:00-14:00 GaelSeachtain ar Flirt FM 101.3FM | GaelSeachtain on Flirt FM 101.3FM

15:00 Daidí na Nollag in oifig Chomhaltas na Mac Léinn! | Santa Claus in the SU Office! (Seans go mbeidh aiscíní aige!)

 • Dé hAoine 17ú Samhain | Friday 17ú Samhain

11:00 Maidin Chaife i Seomra na Coiribe i Sult | Coffee Morning in the Corrib Room at Sult

13:00-14:00 GaelSeachtain ar Flirt FM 101.3FM | GaelSeachtain on Flirt FM on 101.3FM

 

An tSeachtain um Fheasacht agus Treoir maidir le Sláinte Ghnéis (SHAG)

 

Dé Luain, an 20 Samhain

 • 10:00 Tóraíocht Taisce do Bhréagán Gnéis! Bí ag faire amach do na leideanna ar ár scéal Instagram agus déan cuardach ar an gcampas do dhuaiseanna Bréagán Gnéis!
 • 12:00 Lá Cuimhneacháin do Dhaoine Trasinscneacha – Bratach á hArdú lasmuigh d’Áras na Mac Léinn le Bród Soc
 • 19:00 Imeacht saor in aisce ‘Cairdeas a Dhéanamh go Tapa le Daoine Déghnéasacha’ i The View thuas staighre in Áras na Mac Léinn leis an gCumann XCX.

Dé Máirt, an 21 Samhain

 • 13:00-14:00 Ceardlann Dlúithe Digiteach le Active* Consent. Ceardlann ar an láthair in An Spás thuas staighre in Áras na Mac Léinn. Imeacht saor in aisce, spásanna teoranta. Cláraigh ANSEO.
 • 13:00-15:00 Mearthástáil VEID agus Sifilis saor in aisce le Sexual Health West sa Large Acoustic Room. Ní gá aon choinne a dhéanamh ach a bheith i láthair.
 • 19:30 Biongó Bréagán Gnéis ag Sult – DÍOLTA AMACH!

Dé Céadaoin, an 22 Samhain

 • 11:00-15:00 Seastán eolais AMLÉ ar Movember ag Oifig Chomhaltas na Mac Léinn thuas staighre in Áras na Mac Léinn. Pacáistí Féinchúraim Saor in Aisce, Ceangail an Croiméal ar Bró le Bioráin, dathú, croiméil agus ciseán mór féinchúraim le buachan!
 • 17:00-18:00 Ceardlann Cincíeáilte 101 le hAoife Murray i Seomra Oiliúna AMB – G067 3 in Áras Dán na Mílaoise. Spásanna teoranta. € 5 Ticéid ar fáil ANSEO. Airgead á bhailiú do Charthanais Chomhaltas na Mac Léinn.
 • 19:00-21:00 Cairdeas a dhéanamh go Tapa (le buntáistí) i Seomra na Coiribe ag Sult. Spásanna teoranta. Ticéid ar €3 ar fáil Airgead á bhailiú do Charthanais Chomhaltas na Mac Léinn.

Déardaoin, an 23 Samhain

10:00 -14:00 Ceardlann Oiliúna Nochta le hIonad Éigeandála um Éigniú na Gaillimhe NÍL SPÁSANNA AR BITH AR FÁIL!

Dé hAoine, an 24 Samhain

 • 10:00-17:00 Lá Síntiúis don Mhol Sláinteachas ag Oifig Chomhaltas na Mac Léinn – Feachtas na Nollag!

AN tSEACHTAIN AR FAD

 • Tabhair buille faoi thuairim faoi cé mhéad Coiscín atá sa Chrúiscín
 • Faigh coiscíní agus bealú SAOR IN AISCE ó Oifig Chomhaltas na Mac Léinn (fad a bheidh siad i stoic)
 • Cuir do thástáil STI saor in aisce in áirithe le hAonad Sláinte Mac Léinn OÉ Gaillimh ar 091 494 337
 • Iarr do Thástáil STI sa bhaile saor in aisce (mura bhfuil siomptóim ar bith agat) ANSEO.

Tuilleadh eolais ó su.welfare@universityofgalway.ie

 

Dinnéar Carthanachta na Nollag

Tá Dinnéar Carthanachta na Nollag ar ais ag Sult ó mheán lae inniu Déardaoin 16 Samhain. Téann €1 ó gach Dinnéar Nollag a dhíoltar chuig Carthanais Chomhaltas na Mac Léinn: Ionad Géarchéime um Éigniú na Gaillimhe agus Cúram Ailse an Iarthair.

 

Gradam Gaelach

Scéim bhronnta is ea an Gradam Gaelach do chumainn ar mian leo tabhairt ar níos mó daoine ina gcumainn a bheith ag labhairt na Gaeilge. Feidhmeoidh an Leasuachtarán don Ghaeilge mar mheantóir do na cumainn agus treoróidh sé iad trí na tascanna is mian leo a dhéanamh. Ag deireadh na bliana gheobhaidh siad gradam ag Ball na gCumann ag ceiliúradh a rannpháirtíocht sa scéim agus a rannpháirteachas gníomhach. Tá fáilte roimh gach cumann clárú ANSEO. Is féidir aon cheisteanna a chur chuig Leasuachtarán na Gaeilge Faye Ní Dhomhnaill su.gaeilge@ollscoilnagaillimhe.ie

 

Tóg Óstán d’Fhabhtanna

Bí le Criú Aeráide Chomhaltas na Mac Léinn agus Slug Soc 5i.n. -7i.n.Dé Máirt, an 21 Samhain i The Space thuas staighre in Áras na Mac Léinn chun óstáin d’fhabhtanna a thógáil! Gach ábhar curtha ar fáil.

 

Feachtas Tiomsaithe na Nollag don Mhol Sláinteachais

Tabhair tabhartas más féidir leat + scaip an scéal faoinár bhfeachtas na Nollag don Mhol Sláinteachais, Dé hAoine 24 Samhain in Oifig Chomhaltas na Mac Léinn. Táimid ag lorg díbholaíoch, glóthach chithfholctha, seampú, smideadh, clúidíní, taos fiacla, rolla leithris, glantach níocháin, glantóir dromchla srl. Má úsáideann tú earra ar leith, tá seans go mbeidh sé de dhíth ar dhuine eile freisin. Rachaidh gach síntiús chuig carthanachtaí i nGaillimh. Níos mó eolais ANSEO.

 

 

Stocaí Bronnta Céime

Is iad ár stocaí Big Yellow Thing an féirín idéalach don bhronnadh céime agus téann na fáltais go léir chuig Carthanais Chomhaltas na Mac Léinn! Níl siad ach €9 le ceannach ó Oifig Chomhaltas na Mac Léinn, Siopa Chomhaltas na Mac Léinn nó ar ár suíomh gréasáin ANSEO.

 

Tá Parkrun ag teacht go dtí an Campas!

Beidh an 1ú Parkrun de chuid Ollscoil na Gaillimhe ag 9.30r.n. Dé Sathairn 2 Nollaig ón gcarrchlós Park & Ride. Is rith spraíúil saor in aisce, sóisialta, a uainithe 5km é Parkrun a bhíonn ar siúl gach Satharn ag 9.30r.n. ar fud an chontae/na tíre/an domhain! Is bealach iontach é le bheith gníomhach agus bualadh le daoine nua. Tá oibrithe deonacha á lorg acu freisin chun cabhrú leis an imeacht seol ríomhphost chuig universityofgalway@parkrun.com más mian leat páirt a ghlacadh ann. Tá tuilleadh eolais ar fáil ANSEO agus ná déan dearmad clárú más mian leat a bheith i do Parkrunner.

 

Cuir aithne ar Oifig na Scrúduithe!

Agus muid ag ullmhú do scrúduithe seimeastar 1 ba mhaith le hOifig na Scrúduithe bualadh leat duine le duine agus/nó go fíorúil ag na dátaí agus na hamanna thíos:

 • Aghaidh ar Aghaidh 17:00–18:00 Dé Máirt, an 21 Samhain AMB -1022 Amharclann FOTTRELL, Áras Dán na Mílaoise
 • Ar líne 12:00 – 12:30, Dé Céadaoin, an 22 Samhain, Imeacht Beo Microsoft Teams Nasc: anseo

Clúdóidh na himeachtaí seo topaicí ar nós amchláir, iontráil dhéanach, socruithe malartacha scrúduithe, ionaid, roimh/i rith/tar éis scrúduithe, rialacháin scrúduithe, iarchur agus tacaíocht scrúduithe. Ní féidir le hOifig na Scrúduithe scrúduithe, páipéir nó cásanna mic léinn aonair a phlé, áfach, más mian leat topaic a mholadh ar mhaith leat go gclúdófar, seol ríomhphost a fhad le examsoffice@universityofgalway.ie faoi 15:00 Dé Luain, an 20 Samhain. Beidh foireann Oifig na Scrúduithe ar fáil ar an bhfón (091 493 024) nó ar ríomhphost tar éis gach seisiúin.

 

Cruinnithe den Chriú Aeráide

An bhfuil suim agat i saincheisteanna comhshaoil ar nós athrú aeráide agus inbhuanaitheacht? Glac páirt sa Chriú Aeráide ag ceann dá gcruinnithe atá le teacht! Tuilleadh eolais ar fáil ó su.environment@universityofgalway.ie

 • Dé Céadaoin, an 22 Samhain 5i.n. -7i.n. Small Acoustic Room

 

Mic Léinn Chéad Bhliana ag Teastáil le haghaidh Taighde PhD

Ag glaoch ar gach mac léinn fochéime sa chéad bhliain! Má rinne tú iarratas ar Ollscoil na Gaillimhe tríd an CAO, ba mhaith liom cloisteáil uait! In agallamh neamhfhoirmiúil 20 – 30 nóiméad féachfaidh tú ar thuras réaltachta fíorúla agus roinnfidh tú do thuairimí ar mhargaíocht na meán nua san ardoideachas. Beidh an staidéar seo mar chuid de mo thaighde PhD. Dáilfear dearbháin do chaife saor in aisce ar na rannpháirtithe go léir, agus cuirfear isteach i dtarraingt thú chun dearbhán €100 One4All a bhuachan. Cláraigh anseo.

 

 

Tabhair Fuil i nGaillimh an tSeachtain seo chugainn

 • Dé Máirt, an 21 Samhain 4i.n.-8i.n. Óstán Oranmore Lodge
 • Dé Céadaoin, an 22 Samhain 5i.n.-9i.n. Óstán Menlo Park

Seiceáil d’incháilitheacht + cláraigh do spéis ANSEO.

 

Galway Exams 101

Tá clár tacaíochtaí scrúduithe forbartha ag an Ollscoil chun cabhrú leat ullmhú do na scrúduithe atá le teacht. Tá Ceardlanna Leabharlainne, Podchraoltaí, Maidineacha Caife agus Seimineár Gréasáin Scrúduithe ag Galway Exams 101, agus acmhainní ar líne lena chinntiú go bhfuil gach rud a theastaíonn uait agat roimh scrúduithe sheimeastar 1. Níos mó eolais ANSEO.

 

Ionad Cultúrtha na Gaeilge i nGaillimh

Glac nóiméad le do thoil chun suirbhé gairid a dhéanamh maidir le hIonad Cultúrtha Gaeilge a thógáil i nGaillimh ANSEO. Spriocdháta – an 19 Samhain .

Post Páirtaimseartha sa Leabharlann

Tugann an Leabharlann cuireadh dóibh siúd atá cláraithe mar mhic léinn iarchéime in Ollscoil na Gaillimhe don bhliain acadúil seo (2023-2024) iarratas a dhéanamh ar post páirtaimseartha teagascóir Gaeilge don Ionad Scríbhneoireachta Acadúla san Leabharlann. Féach thíos chun tuilleadh eolais a fháil ar na poist seo agus ar an bpróiseas iarratais.

 

An féidir leat tacaíocht teagaisc ar líne a thabhairt do dhaltaí meánscoile?

Tá an clár ‘Grinds4Mincéirs’ ar líne ag iarraidh mic léinn a earcú mar theagascóirí i réimse ábhar éagsúla don Teastas Sóisearach agus don Ardteistiméireacht ar nós teangacha, matamaitic, eolaíochtaí, gnó agus talmhaíocht. Is é €25 san uair an pá. Má tá spéis agat/ceisteanna agat, Seol ríomhphost chuig annemarie.stokes@universityofgalway.ie

 

Róil mar Ambasadóirí Branda

Wild Roots Festival ag lorg 2 x ambasadóir mac léinn chun a bhféile a chur chun cinn. Chun eolas a fháil faoina bhfuil i gceist déan teagmháil le marketing@wildroots.ie

 

An Mheitheal Rothar- Tá Rothair Nach Bhfuil in Úsáid ag Teastáil

Tá An Mheitheal Rothar, fiontar sóisialta atá bunaithe ar an gcampas, ag lorg tabhartais d’aon rothair/rothair nach bhfuil in úsáid, ar mhaith beocht a chur iontu arís! Déanfar na rothair a dheisiú agus a dhíol ina siopa mar mhodh taistil inacmhainne nó a thabhairt do dhídeanaithe na hÚcráine/mic léinn University of Sanctuary.

Faigh tuilleadh eolais ANSEO. Déan teagmháil le 091 725874 chun tabhartais a eagrú dá saoráid deisiúcháin ag Aonad ⅞, Páirc Fiontraíochta an Taoibh Thiar, H91 YW53

 

Ar mhaith leat a bheith ina intéirneach IdeasLab a íocfar? Is é anois do sheans!

Déan iarratas faoi 5i.n. Dé hAoine an 24 Samhain 2023 chun a bheith i do Intéirneach IdeasLab i Seimeastar 2! 2 uair sa tseachtain ar feadh 6 seachtaine. Ag tosú ar an 8 Eanáir go dtí an 1 Márta 2024. Déan iarratas ANSEO.

 

Gairm Oscailte: Scoláireacht Fiontraíochta Shéamuis Mhic Diarmada 2024

Maoinítear an scoláireacht trí thacaíocht dhaonchairdiúil fhlaithiúil Iontaobhas na Life agus tá sí oscailte do mhic léinn fhochéime na Chéad Bhliana in Ollscoil na Gaillimhe. Is ionann luach na scoláireachta agus €9,000 ar feadh thréimhse a gcuid staidéir san Ollscoil. Faigh tuilleadh eolais ANSEO.

 

Imeachtaí mhí na Samhna de chuid Chomhaltas na Mac Léinn

Seo díreach cuid d’imeachtaí Chomhaltas na Mac Léinn atá againn ag teacht aníos i mí na Samhna seo agus tá go leor eile TBA ann, mar sin bí ag faire amach! Nasc d’Imeachtaí na Samhna

 

Contact Us / Déan Teagmháil Linn

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh le Comhaltas na Mac Léinn trí ríomhphost a sheoladh chuig studentsunion@nuigalway.ie le haon cheisteanna nó moltaí atá agat. Is féidir ‘is maith liom’ a thabhairt dúinn nó muid a leanúint ar Facebook Instagram Tik Tok agus Twitter.

 

 

SU Christmas Raffle

News

SU Christmas Raffle

The University of Galway Students’ Union Christmas Raffle is BACK!

Raffle tickets are on sale until 11pm Thursday 7th December HERE.

There’s 28 amazing prizes to be won including Festival tickets, gym memberships, driving lessons and lots of vouchers for fabulous places!

Tickets are €5 for 1 or €10 for 3 HERE

Raising funds for the SU Charities: Galway Rape Crisis Centre and Cancer Care West.

Raffle Prize
1 Samsung Tab S6 Lite from Wisetek
2 Wild Roots Festival 4 x Weekend Camping Tickets
3 3 Month Gym Membership at Kingfisher
4 3 x  2 hour Driving Lessons with Damien Byrne Driving School
5 Whack Vintage Voucher
6 My Shop Granny Likes It Voucher
7 2 x University of Galway Hoodies from SU Shop
8 Afternoon Tea for Two in the Galmont
9 Wards Sandwiches Voucher
10 Ground & Co/Mr Waffle Voucher
11 Sult Voucher
12 Matt’s Sandwich Voucher
13 Aldi Voucher
14 Charlie Byrne Bookshop Voucher
15 Rúibín Voucher
16 Juice Genie Voucher
17 Dough Bros Pizza Voucher
18 Fad Saoil Sauna Voucher
19 S*x Siopa Voucher
20 Aran Islands Ferries Voucher
21 Hotworx Galway 1 Month Membership
22 Sew It Seams Fleece
23 Domino’s Pizza Voucher
24 CeraVe Hamper
25 CeraVe Hamper
26 Hamper from University Late Night Pharmacy
27 Matt O’Flaherty Spotlight Electric Toothbrush
28 Pálás Cinema Tickets

 

Raffle Terms and Conditions

SU Weekly Email 11 – 9th November 2023

Weekly Email

Welcome to your weekly email from your Students’ Union / Fáilte chuig do r-phost seachtainiúil ó Chomhaltas na Mac Léinn. Beidh Leagan Gaeilge ar fáil ANSEO  

GaelSeachtain

Fáilte roimh chách! | Everyone is welcome!

Dé Luain 13ú Samhain | Monday 13th November

 • 07:40-08:30 Pop Up Gaeltacht ag Coldvember i Bóthar na Trá le TradSoc | Pop Up Gaeltacht at Coldvember at Blackrock with TradSoc
 • 10:00-17:00 TAY-dóireacht | Orien-TAY-ring. SWIFTIES ASSEMBLE! Collect your sheet from the SU and figure out the clues as Gaeilge. Baineann gach lyric le áit ar champas. Great prizes!
 • 13:00-14:00 GaelSeachtain ar Flirt FM 101.3FM | GaelSeachtain on Flirt FM 101.3FM

Dé Máirt 14ú Samhain | Tuesday 14th November

 • An lá ar fad Gaeilge 24 | All Day Gaeilge 24
 • 12:00-14:00 Ceol i Smokey’s le TradSoc | Music in Smokey’s Café with TradSoc
 • 13:00-14:00 GaelSeachtain ar Flirt FM 101.3FM | GaelSeachtain on Flirt FM 101.3FM
 • 18:00-20:00 Oíche Scannán le Neuro Divergent Soc agus Film Soc i AMB G065|Movie Night with Neuro Divergent Soc and Film Soc in AMB G065

Dé Céadaoin 15ú Samhain | Wednesday 15th November

 • 17:30 Ceardlann Fostaíocht i IdeasLab | Job Search Workshop in IdeasLab for Gaeilge speakers
 • 18:00-20:00 Gaeilge Drive Time ar Flirt FM 101.3FM | Gaeilge Drive Time on Flirt FM 101.3FM
 • 20:00-22:00 Tog Amach Mé i Sult | Take Me Out in Sult. Free entry!

Déardaoin 16ú Samhain | Thursday 16th November

 • 13:00-14:00 GaelSeachtain ar Flirt FM 101.3FM | GaelSeachtain on Flirt FM 101.3FM
 • 15:00 Daidí na Nollag i oifig Chomhaltas na Mac Léinn! | Santa Claus in the SU Office!

Dé hAoine 17ú Samhain | Friday 17th November

 • 11:00 Maidin Chaife i Seomra na Coiribe i Sult | Coffee Morning in the Corrib Room at Sult
 • 13:00-14:00 GaelSeachtain ar Flirt FM 101.3FM | GaelSeachtain on Flirt FM on 101.3FM

 

Demonstration Today

There will be a demonstration at 2.30pm today Thurs 9th Nov at the Big Yellow Thing outside the Library in solidarity with the Shut It Down For Palestine mass action. We’ll be calling for an immediate ceasefire, expulsion of the Israeli Ambassador, a full boycott of Israel and an end to the ongoing Genocide and Apartheid Regime. This is in collaboration with University of Galway Palestine Solidarity Society, Beyond Borders Society, and University of Galway Students’ Union.

 

Comhairle Meeting Monday

The last Comhairle Chomhaltas na Mac Léinn meeting of the year is at 6pm this Monday 13th November in the Colm O’hEocha Theatre, Arts Millennium Building. Register to attend HERE. ALL Class Reps are asked to attend. Non Class Reps are welcome to attend but won’t be able to vote.

 

SHAG Week Tickets on Sale!

SHAG (Sexual Health Awareness and Guidance) week is back from Mon 20th Nov and there’s loads of great events happening. More info HERE. You can now book tickets for the following events:

Tues 21st Nov

 • 13:00-14:00 Digital Intimacy Workshop with Active* Consent. In person workshop in The Space upstairs in Áras na Mac Léinn. Free event, limited spaces. Sign up HERE.
 • 19:30 Sex Toy Bingo at Sult hosted by Comedian Steve Bennett. €5 Tickets available HERE. Raising funds for the SU Charities.

Weds 22nd Nov

 • 17:00-18:00 Kink 101 Workshop with Aoife Murray in AMB-G067 Training Room 3 in the Arts Millennium Building. Limited spaces. €5 Tickets available HERE. Raising funds for the SU Charities.
 • 19:00-21:00 Speed Friending (with benefits) in The Corrib Room at Sult. Limited spaces. €3 Tickets available HERE. Raising funds for the SU Charities.     

 

Mooju Tuesday

Mooju are back with more FREE samples at the SU Office upstairs in Áras na Mac Léinn 10.30am-2pm Tuesday 14th November. Call in to get your freebies!

 

Sin issue 2

Issue 2 of Sin is out now and includes all the news you need to know about student life at University of Galway and beyond! Read it HERE.

 

Graduation Socks

Our Big Yellow Thing socks are the ideal graduation present and all proceeds go to the SU Charities! They are just €9 to buy from the SU Office, SU Shop or on our website HERE.

 

Pilates starts Monday

Our 6 week online Pilates course starts 6.30pm this Monday 13th November and is just €5! Sign Up HERE.

 

Semester 1 Exams

Semester one exam timetable will be published at 12pm TODAY Thurs 9th Nov more details here. Please check your timetable carefully and make sure all your subjects are there. The Exams e-zine will be emailed to students email accounts after the timetable has been published. All info from Exams Office to students will be published here.

 

Lockers Still Available

Log on to YourSpace to book and pay for your locker. You can then collect the locker key from the SU Office.

 

Student’s Wellbeing Survey

This survey is keen to measure the university’s wellbeing services, from the student’s perspective. Take the short survey HERE.

 

Climate Crew Meetings

Are you interested in environmental issues such as climate change and sustainability? Join the Climate Crew at one of their upcoming meetings! More info from su.environment@universityofgalway.ie

 • Thurs 16th Nov 6pm-7pm Large Acoustic Room
 • Weds 22nd Nov 5pm-7pm Small Acoustic Room

 

ROPES Pop Culture Quiz Night 

Join ROPES in Massimos on Tues 21st Nov for a quiz in aid of the Galway Simon Community. Doors open 19:00 and a payment of €20 per team of four will be taken at the door. If you would like more info email Ropeslitmag.sales@gmail.com. If you’d like to make a submission please follow @ropeslitjournal on Instagram.

 

Free Meditation Classes

Free Meditation Classes every Tuesday 08:15-08:45 in AMB-G065 in the Psychology Building. All students and staff welcome

 

Megatrends Conference (student-led)

The Megatrends Conference includes student-led presentations on the world’s most significant long-term trends in society, technology, climate or demography; it is open for everyone to join 4pm-6pm Mon 20th Nov in Áras Moyola.

 

AHEAD Learner Survey – win €100!

You’re invited to take part in a national survey about what changes you would make to University of Galway, or your course, to make it more inclusive, accessible, and flexible. The findings of this survey will inform the development of a National Charter for Universal Design in Tertiary Education. Take the survey HERE before 10th November to have your say and you can also enter a draw for a €100 One 4 All Voucher!

 

Do you like K’nex?

The Galway Science & Technology Festival is seeking two students who are K’nex enthusiasts and would be interested in running a workshop on the day of the Exhibition on the campus of University of Galway.  The students will need to enjoy working with children and have an interest in planning and developing the content of the workshop that will run throughout the day.  They will be provided with a room and k’nex boxes and will be free to design their very own engineering workshop. A thank you voucher is provided to the student helpers.  If this appeals to you, email info@galwayscience.ie with your name and contact details.

 

Volunteers needed for Galway Rape Crisis Centre Flag Day

If you’ve an hour or two to spare on Saturday 25th November please give Galway Rape Crisis Centre a shout on development@grcc.ie to volunteer to help with their Street Collection/Flag day in Galway City.

 

SU November Events

Here’s just some of the SU events we have coming up this November and there’s lots more TBA so stay tuned! November Events Link

 

Sunflower Project Appeal

The Sunflower Project is fundraising to create hampers for young people who spend Christmas in Eating Disorder recovery treatment. Hamper packing is happening on the 17th, but even if you can’t help in person, check out @siobhan__kelleher for other ways to help, including donating HERE and sharing the message. The Sunflower Project is a student-run initiative, which aims to support young people all over Ireland who suffer from Eating Disorders by making their Christmas’s a little brighter.

 

Free on Sunday?

Galway Beer Run is back at 12.30pm this Sunday 12th November at the Salthouse Bar. Join them for a social 5km/8km/10km run with a free pint after! Bag drop available – all welcome.

 

Contact Us / Déan teagmháil linn

You can contact the Students’ Union by email to studentsunion@universityofgalway.ie with any questions or suggestions you may have. You can also like or follow us on Facebook Instagram Tik Tok and Twitter.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fáilte chuig do r-phost seachtainiúil ó Chomhaltas na Mac Léinn. Beidh Leagan Gaeilge ar fáil ANSEO

GaelSeachtain

Fáilte roimh chách! | Everyone is welcome!

Dé Luain 13ú Samhain | Monday 13th November

 • 07:40-08:30 Pop Up Gaeltacht ag Coldvember ar Bhóthar na Trá le TradSoc | Pop Up Gaeltacht at Coldvember at Blackrock with TradSoc
 • 10:00-17:00 TAY-dóireacht | Orien-TAY-ring. SWIFTIES BAILÍMIS! Bailigh do bhileog ó Chomhaltas na Mac Léinn agus déan amach na leideanna as Gaeilge. Baineann gach liric le háit ar champas. Duaiseanna iontacha!
 • 13:00-14:00 GaelSeachtain ar Flirt FM3FM | GaelSeachtain on Flirt FM 101.3FM

Dé Máirt 14ú Samhain | Tuesday 14th November

 • An lá ar fad Gaeilge 24 | All Day Gaeilge 24
 • 12:00-14:00 Ceol i Smokey’s le TradSoc | Music in Smokey’s Café with TradSoc
 • 13:00-14:00 GaelSeachtain ar Flirt FM3FM | GaelSeachtain on Flirt FM 101.3FM
 • 18:00-20:00 Oíche Scannán le Neuro Divergent Soc agus Film Soc i AMB G065|Movie Night with Neuro Divergent Soc and Film Soc in AMB G065

Dé Céadaoin 15ú Samhain | Wednesday 15th Samhain

 • 17:30 Ceardlann Fostaíocht i IdeasLab | Job Search Workshop in IdeasLab for Gaeilge speakers
 • 18:00-20:00 Gaeilge Drive Time ar Flirt FM 101.3FM | Gaeilge Drive Time on Flirt FM 101.3FM
 • 20:00-22:00 Tog Amach Mé i Sult | Take Me Out in Sult. Iontráil saor in aisce!

Déardaoin 16ú Samhain | Thursday 16th November

 • 13:00-14:00 GaelSeachtain ar Flirt FM 3FM | GaelSeachtain on Flirt FM 101.3FM
 • 15:00 Daidí na Nollag in oifig Chomhaltas na Mac Léinn! | Santa Claus in the SU Office!

Dé hAoine 17ú Samhain | Friday 17ú Samhain

 • 11:00 Maidin Chaife i Seomra na Coiribe i Sult | Coffee Morning in the Corrib Room at Sult
 • 13:00-14:00 GaelSeachtain ar Flirt FM3FM | GaelSeachtain on Flirt FM on 101.3FM

 

Léirsiú Inniu

Beidh léirsiú ag 2.30i.n. inniu Déardaoin, an 9 Samhain ag an Big Yellow Thing lasmuigh den Leabharlann i ndlúthpháirtíocht leis an ollghníomh ‘Shut It Down For Palestine’. Beimid ag iarraidh sos comhraic láithreach, go ndíbreofar Ambasadóir Iosrael, baghcat iomlán ar Iosrael agus deireadh a chur leis an gCinedhíothú leanúnach agus leis an Réimeas Cinedheighilte. Tá sé seo i gcomhar le Palestine Solidarity Society de chuid Ollscoil na Gaillimhe, Beyond Borders Society, agus Comhaltas na Mac Léinn, Ollscoil na Gaillimhe.

 

Cruinniú Comhairle – Dé Luain

Beidh an cruinniú deireanach de chuid Chomhairle Chomhaltas na Mac Léinn na bliana ag 6i.n. Dé Luain seo, an 13 Samhain in Amharclann Choilm Uí Eochaidh, Aras Dán na Milaoise Is féidir leat réamhchlárú chun bheith i láthair ANSEO. Iarrtar ar GACH Ionadaí Ranga a bheith i láthair. Tá fáilte roimh mhic léinn Nach Ionadaí Ranga iad a bheith i láthair ach ní bheidh siad in ann vóta a chaitheamh.

 

SHAG Week-Ticéid ar Díol!

Tá SHAG week (Feasacht agus Treoir maidir le Sláinte Ghnéis) ar ais ón Luan, an 20 Samhain agus tá go leor imeachtaí iontacha ag tarlú. Níos mó eolais ANSEO. Is féidir leat ticéid a chur in áirithe anois do na himeachtaí seo a leanas:

 

Máirt, an 21 Samhain

 • 13:00-14:00 Ceardlann Dlúithe Digiteach le Active* Consent. Ceardlann ar an láthair in An Spás thuas staighre in Áras na Mac Léinn. Imeacht saor in aisce, spásanna teoranta. Cláraigh ANSEO.
 • 19:30 Biongó Bréagán Gnéis ag Sult á óstáil ag an bhFuirseoir Steve Bennett. Ticéid ar €5 ar fáil ANSEO. Airgead á bhailiú do Charthanais Chomhaltas na Mac Léinn.

 

Céadaoin, an 22 Samhain

 • 17:00-18:00 Ceardlann Cincíeáilte 101 le hAoife Murray i Seomra Oiliúna AMB – G067 3 in Áras Dán na Mílaoise. Spásanna teoranta. € 5 Ticéid ar fáil ANSEO. Airgead á bhailiú do Charthanais Chomhaltas na Mac Léinn.
 • 19:00-21:00 Cairdeas a dhéanamh go Tapa (le buntáistí) i Seomra na Coiribe ag Sult. Spásanna teoranta. Ticéid ar €3 ar fáil Airgead á bhailiú do Charthanais Chomhaltas na Mac Léinn.

 

Mooju na Máirt

Tá Mooju ar ais le níos mó samplaí SAOR IN AISCE IN Oifig Chomhaltas na Mac Léinn thuas staighre in Áras na Mac Léinn 10.30r.n.-2i.n. Dé Máirt, an 14 Samhain. Buail isteach le do chuid aiscíní a fháil!

 

Sin – Eagrán 2

Tá eagrán 2 de Sin amuigh anois agus cuimsíonn sé an nuacht ar fad a theastaíonn uait faoi shaol na mac léinn in Ollscoil na Gaillimhe agus níos faide i gcéin! Léigh ANSEO é.

 

Stocaí Bronnta Céime

Is iad ár stocaí Big Yellow Thing an féirín idéalach don bhronnadh céime agus téann na fáltais go léir chuig Carthanais Chomhaltas na Mac Léinn! Níl siad ach €9 le ceannach ó Oifig Chomhaltas na Mac Léinn, Siopa Chomhaltas na Mac Léinn nó ar ár suíomh gréasáin ANSEO.

 

 

 

Tosaíonn Pilates Dé Luain

Tosaíonn ár gcúrsa 6 seachtaine Pilates ar líne ar 6.30i.n. Dé Luain seo, an 13 Samhain agus níl air ach €5! Cláraigh ANSEO.

 

Scrúduithe Sheimeastar 1

Foilseofar amchlár scrúduithe seimeastar a haon ar 12i.n. INNIU, Déardaoin, an 9 Samhain, tuilleadh sonraí anseo. Seiceáil do chlár ama go cúramach le do thoil agus cinntigh go bhfuil do chuid ábhar go léir ann. Seolfar ríomhiris na Scrúduithe ar ríomhphost chuig cuntais ríomhphoist na mac léinn tar éis don amchlár a bheith foilsithe. Foilseofar gach eolas ó Oifig na Scrúduithe do mhic léinn anseo.

 

Tá Taisceadáin ar Fáil ar Fad

Logáil isteach ar YourSpace chun áirithint a dhéanamh agus íoc as do thaisceadán. Is féidir leat an eochair a bhailiú ansin ó Oifig Chomhaltas na Mac Léinn.

 

Suirbhé Folláine na Mac Léinn

Tá suirbhé seo ag iarraidh seirbhísí folláine na hollscoile a thomhas, de réir na mac léinn. Líon an suirbhé gairid ANSEO.

 

Cruinnithe den Chriú Aeráide

An bhfuil suim agat i saincheisteanna comhshaoil ar nós athrú aeráide agus inbhuanaitheacht? Glac páirt sa Chriú Aeráide ag ceann dá gcruinnithe atá le teacht! Tuilleadh eolais ar fáil ó su.environment@universityofgalway.ie

 • Déardaoin,an 16 Samhain 6i.n. -7i.n. Large Acoustic Room
 • Dé Céadaoin, an 22 Samhain 5i.n. -7i.n. Small Acoustic Room

 

Oíche Tráth na gCeist ar an gCultúr Pobail de chuid ROPES

Bí le ROPES in Massimos ar an Máirt,an 21 Samhain le haghaidh tráth na gceist i gcabhair ar Chlann Shíomóin na Gaillimhe. Osclaíonn na doirse ar 19:00 agus tógfar íocaíocht de €20 in aghaidh na bhfoirne de cheathrar ag an doras. Más mian leat tuilleadh eolais a fháil seol ríomhphost chuig Ropeslitmag.sales@gmail.com. Más mian leat aighneacht a dhéanamh lean @ropeslitjournalar Instagram.

 

Ranganna Machnaimh Saor in Aisce

Ranganna Machnaimh Saor in Aisce gach Máirt 08:15-08:45 in AMB-G065 i bhFoirgneamh na Síceolaíochta. Fáilte roimh gach mac léinn agus ball foirne

 

Comhdháil Megatrends (faoi stiúir an mhic léinn)

Cuimsíonn Comhdháil Megatrends cur i láthair faoi stiúir mac léinn ar na treochtaí fadtéarmacha is suntasaí ar domhan sa tsochaí, sa teicneolaíocht, san aeráid nó sa déimeagrafaíocht; tá sé oscailte do gach duine a bheith páirteach 4i.n.-6i.n. Dé Luain, an 20 Samhain in Áras Moyola.

 

Suirbhé Foghlaimeoirí AHEAD – buaigh € 100!

Iarrtar ort páirt a ghlacadh i suirbhé náisiúnta faoi na hathruithe a dhéanfá ar Ollscoil na Gaillimhe, nó ar do chúrsa, chun é a dhéanamh níos ionchuimsithí, níos inrochtana agus níos solúbtha. Beidh torthaí an tsuirbhé seo mar bhonn eolais ag forbairt Cairt Náisiúnta um Dhearadh Uilíoch san Oideachas Treasach. Déan an suirbhé ANSEO roimhan 10 Samhain chun do thuairim a chur in iúl agus is féidir leat dul isteach i dtarraingt ar Dhearbhán €100 One 4 All freisin!

 

An maith leat K’nex?

Tá Féile Eolaíochta & Teicneolaíochta na Gaillimhe ag lorg beirt mhac léinn, ar díograiseoirí K’nex iad agus a mbeadh suim acu ceardlann a reáchtáil ar lá an Taispeántais ar champas Ollscoil na Gaillimhe. Beidh ar na mic léinn taitneamh a bhaint as a bheith ag obair le páistí agus spéis a bheith acu in ábhar na ceardlainne a bheidh ar siúl i rith an lae a phleanáil agus a fhorbairt. Cuirfear seomra agus boscaí k’nex ar fáil dóibh agus beidh cead acu a gceardlann innealtóireachta féin a dhearadh. Cuirtear dearbhán buíochais ar fáil do na mic léinn a chabhraíonn. Má tá dúil agat sa tairiscint, seol ríomhphost chuiginfo@galwayscience.ie le d’ainm agus do shonraí teagmhála.

 

Oibrithe Deonacha ag teastáil ar Lá Brataí d’Ionad Éigeandála um Éigniú na Gaillimhe

Má tá uair nó dhó le spáráil agat Dé Sathairn, an 25 Samhain, cuir sin in iúl d’Ionad Géarchéime um Éigniú na Gaillimhe ar development@grcc.ie chun obair dheonach a dhéanamh chun cabhrú lena lá Bailithe Sráide/Brataí i gCathair na Gaillimhe.

 

Imeachtaí mhí na Samhna de chuid Chomhaltas na Mac Léinn

Seo díreach cuid d’imeachtaí Chomhaltas na Mac Léinn atá againn ag teacht aníos i mí na Samhna seo agus tá go leor eile TBA ann, mar sin bí ag faire amach! Nasc d’Imeachtaí na Samhna

 

Achainí Sunflower Project

Tá an Sunflower Project ag bailiú airgid chun ciseáin a chruthú do dhaoine óga a chaitheann an Nollaig i gcóireáil aisghabhála Neamhord Itheacháin. Tá pacáil ciseáin ag tarlú ar an 17, ach fiú mura féidir leat cabhrú go pearsanta, féach ar @siobhan __ kelleher le haghaidh bealaí eile chun cabhrú, lena n-áirítear síntiús a thabhairt ANSEO agus an teachtaireacht a roinnt. Tionscnamh a reáchtáiltear ag mic léinn is ea Sunflower Project, a bhfuil sé mar aidhm aige tacú le daoine óga ar fud na hÉireann atá thíos le Neamhord Itheacháin trína gcuid Nollag a dhéanamh beagán níos fearr.

 

Faoi réir Dé Domhnaigh?

Tá Galway Beer Run ar ais ar 12.30i.n. Dé Domhnaigh seo, an 12 Samhain ag an Salthouse Bar. Bí leo le haghaidh rith sóisialta 5km/8km/10km le pionta saor in aisce ina dhiaidh! Áit fágála malaí ar fáil – fáilte roimh chách.

 

Contact Us / Déan Teagmháil Linn

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh le Comhaltas na Mac Léinn trí ríomhphost a sheoladh chuig studentsunion@nuigalway.ie le haon cheisteanna nó moltaí atá agat. Is féidir ‘is maith liom’ a thabhairt dúinn nó muid a leanúint ar Facebook Instagram Tik Tok agus Twitter.

 

 

SHAG Week

News

Sexual Health Awareness and Guidance (SHAG) Week | An tSeachtain um Fheasacht agus Threoir ar an tSláinte Ghnéis

Monday 20th November | Dé Luain an 20 Samhain

 • 10:00 Sex Toy Scavenger Hunt! Look out for the clues on our Instagram story and search campus for Sex Toy prizes!
 • 12:00 Transgender Day of Remembrance Flag Raising outside Áras na Mac Léinn with Bród Soc | An Lá Cuimhneacháin d’Íospartaigh an Fhoréigin in aghaidh Daoine Trasinscneacha
 • 19:00 Bisexual Speed Friending Free event in the View upstairs in Áras na Mac Léinn with XCX Society.

Tuesday 21st November | Dé Máirt an 21 Samhain

 • 13:00-14:00 Digital Intimacy Workshop with Active* Consent. In person workshop in The Space upstairs in Áras na Mac Léinn. Free event, limited spaces. Sign up HERE.
 • 13:00-15:00 Free Rapid HIV and Syphilis testing with Sexual Health West in Large Acoustic Room. No appointment needed just turn up.
 • 19:30 Sex Toy Bingo at Sult hosted by Comedian Steve Bennett| Biongó Bréagán Gnéis i Sult. SOLD OUT Raising funds for the SU Charities.

Wednesday 22nd November | Dé Céadaoin an 22 Samhain

 • 11:00-15:00 USI Movember Information stand at SU Office upstairs in Áras na Mac Léinn. Free Self Care Packs, Pin the Mo on the Bro, colouring, moustaches and a self care hamper to be won!
 • 17:00-18:00 Kink 101 Workshop with Aoife Murray in AMB-G067 Training Room 3 in the Arts Millennium Building. Limited spaces. €5 Tickets available HERE. Raising funds for the SU Charities.
 • 19:00-21:00 Speed Friending (with benefits) in The Corrib Room at Sult. Limited spaces. €3 Tickets available HERE. Raising funds for the SU Charities.

Thursday 23rd November | Déardaoin an 23 Samhain 

 • 10:00-14:00 Disclosure Training | Oiliúint Nochta – In person Workshop with Galway Rape Crisis Centre. FULLY BOOKED 

Friday 24th November | Dé hAoine an 24 Samhain

 • 10:00-17:00 Hygiene Hub Donation Day at SU Office – Christmas Appeal!

ALL WEEK | An tseachtain ar fad

 • Guess How Many Condoms are in the Jar | Tomhais Cá Mhéad Coincíní atá sa Chrúsca
 • Get FREE condoms and lube from SU Office (while stocks last)
 • Book your FREE STI Test with the Student Health Unit on 091 494 337
 • Order your free at home STI Test (if you have no symptoms) at http://sh24.ie

More information from | Tuilleadh eolais ar fail ó su.welfare@universityofgalway.ie

GaelSeachtain

News

GaelSeachtain

Fáilte roimh chách! | Everyone is welcome!

Dé Luain 13ú Samhain | Monday 13th November

07:40-08:30 Pop Up Gaeltacht ag Coldvember i Bóthar na Trá le TradSoc | Pop Up Gaeltacht at Coldvember at Blackrock with TradSoc POSTPONED DUE TO WEATHER CONDITIONS 

10:00-17:00 TAY-dóireacht | Orien-TAY-ring. SWIFTIES ASSEMBLE! Collect your sheet from the SU and figure out the clues as Gaeilge. Baineann gach lyric le áit ar champas. Great prizes!

13:00-14:00 GaelSeachtain ar Flirt FM 101.3FM | GaelSeachtain on Flirt FM 101.3FM

Dé Máirt 14ú Samhain | Tuesday 14th November

An lá ar fad Gaeilge 24 | All Day Gaeilge 24

12:00-14:00 Ceol i Smokey’s le TradSoc | Music in Smokey’s Café with TradSoc

13:00-14:00 GaelSeachtain ar Flirt FM 101.3FM | GaelSeachtain on Flirt FM 101.3FM

18:00-20:00 Oíche Scannán le Neuro Divergent Soc agus Film Soc i AMB G065|Movie Night with Neuro Divergent Soc and Film Soc in AMB G065

Dé Céadaoin 15ú Samhain | Wednesday 15th November

07:40-08:30 Pop Up Gaeltacht ag Coldvember i Bóthar na Trá le TradSoc | Pop Up Gaeltacht at Coldvember at Blackrock with TradSoc

17:30 Ceardlann Fostaíocht i IdeasLab | Job Search Workshop in IdeasLab for Gaeilge speakers

18:00-20:00 Gaeilge Drive Time ar Flirt FM 101.3FM | Gaeilge Drive Time on Flirt FM 101.3FM

Déardaoin 16ú Samhain | Thursday 16th November

13:00-14:00 GaelSeachtain ar Flirt FM 101.3FM | GaelSeachtain on Flirt FM 101.3FM

15:00 Daidí na Nollag i oifig Chomhaltas na Mac Léinn! | Santa Claus in the SU Office!

Dé hAoine 17ú Samhain | Friday 17th November

11:00 Maidin Chaife i Seomra na Coiribe i Sult | Coffee Morning in the Corrib Room at Sult

13:00-14:00 GaelSeachtain ar Flirt FM 101.3FM | GaelSeachtain on Flirt FM on 101.3FM

Tuilleadh eolais ar fail ó | More info from su.gaeilge@ollscoilnagaillimhe.ie

Gradam Gaelach

The Gradam Gaelach is an awards scheme for societies that wish to get more involved in using Irish within their society. The Leas-Uachtarán don Ghaeilge will act as a mentor for the societies and guide them through the tasks they want to do. At the end of the year they will receive an award at the Socs Ball celebrating their involvement in the scheme and their active participation. All societies are welcome to sign up HERE. Any questions can be directed to Leas-Uachtarán don Ghaeilge Faye Ní Dhomhnaill su.gaeilge@ollscoilnagaillimhe.ie

Is scéim na ngradam ían scéim Gradam Gaelach do chumainn a bhfuil ag iarradh níos mó Gaeilge a úsaid. Is í an Leas-Uachtarán don Ghaeilge an meantóir do na chumainn agus í atá mar treoraí do na taisceanna gur mhiste  leis an cumann a déanamh. Ag deireadh na bliana geobhfaidhsiad gradam ag SocsBall ag céiliúradh a baint sa scéim. Tá fáilte roimh gach cumann cláraigh ANSEO. Aon ceisteanna téigh I dteagmháil le Leas-Uachtarán don Ghaeilge Faye Ní Dhomhnaill su.gaeilge@ollscoilnagaillimhe.ie

 

SU Weekly Email 10 – 2nd November 2023

Weekly Email

Welcome to your weekly email from your Students’ Union / Fáilte chuig do r-phost seachtainiúil ó Chomhaltas na Mac Léinn. Beidh Leagan Gaeilge ar fáil ANSEO  

 

Sult (Taylor’s Version) this Wednesday!

Swifties, it’s time to Shake It Off once again for the third time! Sult (Taylor’s Version) is back 8pm Weds 8th Nov at Sult. Tickets €5 HERE (all proceeds go to the SU Charities). Live your Wildest Dreams and dress in your best Taylor-inspired outfit, get ready to sing, dance, and Swiftly groove to her unforgettable hits. Brought to you by Swiftie Soc and your SU xoxo

 

Societies Forum

All societies are invited to attend and meet your SU Societies Chairperson Rachel. 19:15-20:15 Mon 6th Nov in AMB-1004 Seminar Room, Arts Millennium Building. More info email su.socs@universityofgalway.ie

 

Upcoming Class Rep Meetings

Tues 7th Nov 6pm College of Medicine, Nursing and Health Sciences AC202
Tues 7th Nov 7pm College of Business, Public Policy and Law AC202
Weds 8th Nov 6pm College of Science and Engineering AC201
Weds 8th Nov 7pm College of Arts, Social Science and Celtic Studies AC201
Thurs 9th Nov 6pm Postgraduate Council AC201
Mon 13th Nov 6pm Comhairle Chomhaltas na Mac Léinn 3 Colm O’hEocha Theatre

More info from su.education@universityofgalway.ie and don’t forget to collect your Class Rep Hoodie!

 

Abortion Services Survey

Your SU Welfare and Equality Officer Izzy is running the following survey to gauge how much information students have on abortion services in Galway and in general. The survey just takes 2 minutes to complete HERE.

 

USA Summer Camp Visit Weds 8th Nov

Get ready to soak up the summer vibes, spruce up your CV and create unforgettable memories! USA Summer Camp are coming to campus to tell you more about working at famous American summer camps on Weds 8th Nov! Meet them in the SU Office 10.30am-1.30pm or call to their presentation 2pm-3pm in The View (John Broderick Room) upstairs in Áras na Mac Léinn on Weds 8th Nov. Register your interest HERE.

 

SU November Events

Here’s just some of the SU events we have coming up this November and there’s lots more TBA so stay tuned! November Events Link

 

Want to attend Pink Training but missed the deadline?

Not to worry, we still have some spots available. Simply fill out the form here ASAP to be considered to attend Europe’s largest student LGBT+ training event. You need to be available for the weekend of Fri 17th, Sat 18th, and Sun 19th Nov. More details Pink Training | Europe’s largest student LGBT+ training event (usi.ie)

 

Wild Roots Student Ticket Deal

We’ve teamed up with the Wild Roots festival in Sligo to bring you a great ticket deal just for University of Galway students! Book your weekend camping ticket now for just €165 or 3 monthly installments of €55. Go to the SU Office 10am-5pm Mon-Fri to get this exclusive rate. The festival takes place 31st May-2nd June with 7 Stages, live DJs, Beach Bar, Boat Parties + more! Buy your ticket in full before 15th Dec and get free boat party entry too! More info on the festival HERE.

 

Thriftmas Student Vendors Call Out

Do you make and sell your own products? Have you your own side hustle business? Applications are open for students to trade at our Thriftmas market 11am-3pm Thurs 30th Nov in Áras na Mac Léinn. Spaces are limited. Contact joanna.brophy@universityofgalway.ie for info.

 

Climate Crew Meetings

Are you interested in environmental issues such as climate change and sustainability? Join the Climate Crew at one of their upcoming meetings! More info from su.environment@universityofgalway.ie

 • Thurs 9th Nov 5pm-7pm Small Acoustic Room
 • Thurs 16th Nov 6pm-7pm Large Acoustic Room
 • Weds 22nd Nov 5pm-7pm Small Acoustic Room

 

Online Pilates Course €5

Our next 6 Week Online Pilates Course is now enrolling for just €5! 6.30pm-7.30pm Mon 13th Nov – Mon 18th Dec live on Zoom. Limited spaces – sign up HERE.

 

Tóg Amach Mé/Take Me Out Applications

Use your Cúpla Focal and find true love! Our GaelSeachtain Tóg Amach Mé/Take Me Out event takes place 8pm Weds 15th Nov at Sult and you can apply to take part HERE. All levels of Gaeilge more than welcome!

 

Disclosure Training Registration Open

This course provides participants with the skills and knowledge to deal appropriately with a disclosure of sexual violence, in settings where this is likely to occur. The training is delivered by Galway Rape Crisis Centre and takes place 10am-2pm Thurs 23rd Nov. Sign up link HERE.

 

Winter Conferring

The Schedule is now available HERE for the Winter Conferring which take place Weds 22nd to Weds 29th Nov. If you are graduating don’t forget to register for your Seanad Éireann vote!

 

COPE Galway Christmas Hamper Appeal

Through the generosity of the Galway community, COPE Galway are able to deliver over 400 food hampers and over 1,000 gifts to men, women and children at Christmas time. To get involved and help make Christmas special for everyone, please consider donating supplies to their annual Christmas appeal, through a collection drive taking place in An Bhialann 10:30am-2pm Weds 8th- Fri 10th Nov. A list of suggested items and more info is available HERE.

 

Diwali Tickets on Sale

Join IndiaSoc for Diwali 6pm-midnight Sunday 5th November in Áras na Mac Léinn and Sult. Authentic Indian Food, amazing DJs, dancing, bright lights and festive colours. Tickets just €11 HERE. Introducing DJ TU$H and Irish Dholis for the DJ and the Dohl!

 

Washington Ireland Program Info

The Washington Ireland Program (WIP), in collaboration with the Economics Society, will be hosting an info session 12pm Tues 7th Nov in the Large Acoustic Room in Áras na Mac Léinn. Students will have the chance to learn more about the programme and hear from past participants. Find out more about WIP HERE.

 

Why Research Matters Competition is Open

Run by USI with the Irish Research Council this competition aims to showcase the varied and high-quality work being undertaken by postgrad researchers across Ireland. All details are available HERE.

 

Divine Feminine Energy Quiz Night

The Divine Feminine Energy Quiz will be a celebration and safe space for all things fem, with multiple exciting prizes from Planet Retro, AWOL, Charlie Brynes, etc, being raffled off on the night that you won’t want to miss! Come down to the Corrib room in Sult from 8pm on Tues 7th Nov to put your pop culture knowledge to test and do your bit to raise humanitarian aid for those affected by the recent atrocities in Gaza. Tickets here!

 

Paid Stewarding Work on campus

Training – Sat 11th of Nov 2pm-3pm. Stewarding – Sun 12th of Nov 10am-5pm. Payment for both training and stewarding is €100 from the Galway Science and Technology Festival. To sign up complete the booking form HERE.

 

SVP Table Quiz 8th Nov

Want to be in with a chance of winning 4 €50 Deliveroo vouchers? SVP Society will be holding a Table Quiz at 8pm Weds 8th Nov in Massimo Bar. Theme of the night is Sh*t Shirt Night and there will be a prize for the sh*test shirt. 4 x €50 Deliveroo vouchers for 1st place teamAWOL voucher, Placebo Cafe voucher and many more prizes to be won on the night. All proceeds go to St Vincent de Paul. Tickets are €5 per person here.

 

Imperceptible

A gripping piece of virtuosic contemporary theatre, IMPERCEPTIBLE leads audiences into the depths of one man’s slow descent into madness. Tickets + info HERE.

 

Volunteer at the Galway Youth Climate Assembly!

Young people from across Galway will be at a one day conference on campus with Youth Work Ireland Galway on Weds 15th Nov. Volunteers can assist with facilitation, event management and media logistics. Join us for training and getting to know the project! Info HERE.

 

Postgraduate Open Evening on Tuesday

The University Postgras Open Evening takes place 4pm-7pm Tues 7 Nov in the Bailey Allen Hall. Come along to find out about taught and research study options on offer, and to get the most up-to-date info on fees, funding and scholarships. There’ll be a panel discussion, PhD funding talk, and a chance to meet with staff from Colleges and Schools, and other offices (e.g., Fees, Admissions, Graduate Studies). Pre-register to attend HERE.

 

M.S. in STEM Entrepreneurship Opportunity at the University of Notre Dame (US) – Info Night 9th Nov

Join us on Thurs 9th Nov 6pm – 7pm at the Dillon Lecture Theatre in the Arts/Science Concourse to learn about the ESTEEM Graduate Program, where Irish students can earn a M.S. in STEM Entrepreneurship in the US. Link to register: HERE

 

Alumni Award Nominations Open

Nominations are open until Thurs 30th Nov HERE for this year’s University of Galway Alumni Awards. The Alumni Awards recognise individual excellence and achievements amongst 133,000 alumni worldwide who are leaders in their fields. More info about the awards and how to nominate is HERE.

 

Lockers Still Available

Log on to YourSpace to book and pay for your locker. You can then collect the locker key from the SU Office.

 

Contact Us / Déan teagmháil linn

You can contact the Students’ Union by email to studentsunion@universityofgalway.ie with any questions or suggestions you may have. You can also like or follow us on Facebook Instagram Tik Tok and Twitter.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Welcome to your weekly email from your Students’ Union / Fáilte chuig do r-phost seachtainiúil ó Chomhaltas na Mac Léinn. Beidh Leagan Gaeilge ar fáil ANSEO  

 

Sult (Leagan Taylor), Dé Céadaoin!

Swifties, tá sé in am ‘Shake It Off’ arís eile don tríú huair! Beidh Sult (Leagan Taylor) ar ais 8i.n. Dé Céadaoin, an 8 Samhain ag Sult. Ticéid € 5 ANSEO (téann an t-airgead go léir chuig Carthanachtaí Chomhaltas na Mac Léinn.) Déan an méid nár shíl tú go ndéanfá choíche agus gléas tú féin i do chulaith is fearr spreagtha ag Taylor, éirigh réidh a chanadh, rince, agus a bheith ag damhsa ag móramhráin dodhearmadta. Curtha i láthair agat ag Swiftie Soc agus do Chomhaltas na Mac Léinn xoxo

 

Fóram na gCumann

Tugtar cuireadh do gach cumann a bheith i láthair agus bualadh le do Chathaoirleach Chumainn Chomhaltas na Mac Léinn, Rachel. 19:15-20:15 Dé Luain, an 6 Samhain i Seomra Seimineáir AMB -1004, Áras Dán na Mílaoise. Tuilleadh eolais, seol r-phost chuig su.socs@universityofgalway.ie

 

Cruinnithe d’Ionadaithe Ranga ag Teacht Aníos

Dé Máirt, an 7 Samhain 6i.n. Coláiste an Leighis, an Altranais agus na nEolaíochtaí Sláinte AC202
Dé Máirt, an 7 Samhain 7i.n. Coláiste an Ghnó, an Bheartais Phoiblí agus an Dlí AC202
Dé Céadaoin, an 8 Samhain 6i.n. Coláiste na hEolaíochta agus na hInnealtóireachta AC201
Dé Céadaoin, an 8 Samhain 7i.n. Coláiste na nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta agus an Léinn Cheiltigh AC201
Déardaoin, an 9 Samhain 6i.n. Comhairle na nIarchéimithe AC201
Luan, an 13 Samhain 6i.n. Comhairle Chomhaltas na Mac Léinn 3 Téatar Choilm Uí hEocha

Tuilleadh eolais ó su.education@universityofgalway.ie agus ná déan dearmad do Húdaí Ionadaí Ranga a bhailiú!

 

Suirbhé ar Sheirbhísí Ginmhillte

Tá an suirbhé seo a leanas á reáchtáil ag d’Oifigeach Leasa agus Comhionannais Chomhaltas na Mac Léinn Izzy chun an méid eolais atá ag mic léinn ar sheirbhísí ginmhillte i nGaillimh agus go ginearálta a thomhas. Ní thógann an suirbhé ach 2 nóiméad le comhlánú ANSEO.

 

Cuairt ar Champa Samhraidh Stáit Aontaithe Mheiriceá, Dé Céadaoin, an 8 Samhain

Faigh réidh chun leis an atmaisféar samhraidh a thabhairt leat, slacht a chur ar do CV agus cuimhní cinn dodhearmadta a chruthú! Tá Campa Samhraidh SAM  ag teacht ar an gcampas chun níos mó a insint duit faoi bheith ag obair ag campaí samhraidh cáiliúla Mheiriceá, Dé Céadaoin, an 8 Samhain! Cruinnigh leo in Oifig Chomhaltas na Mac Léinn 10.30r.n.-1.30i.n. nó gabh isteach ar a gcur i láthair 2i.n.-3 i.n. in The View (Seomra John Broderick) thuas staighre in Áras na Mac Léinn, Dé Céadaoin, an 8 Samhain. Cláraigh do spéis ANSEO.

 

Imeachtaí mhí na Samhna de chuid Chomhaltas na Mac Léinn

Seo díreach cuid d’imeachtaí Chomhaltas na Mac Léinn atá againn ag teacht aníos i mí na Samhna seo agus tá go leor eile TBA ann, mar sin bí ag faire amach! Nasc d’Imeachtaí na Samhna

 

Ar mhaith leat freastal ar Oiliúint Bhándearg ach ar chaill tú an spriocdháta?

Ná déan imní, tá roinnt spásanna againn ar fad. Níl ort ach an fhoirm a líonadh anseo  ASAP chun go ndéanfar measúnú ort le freastal ar an imeacht oiliúna LADT+ is mó san Eoraip do mhic léinn. Ní mór duit a bheith ar fáil do dheireadh seachtaine Aoine 17ú, Satharn 18ú, agus Domhnach 19ú Samhain. Tuilleadh sonraí Oiliúint Bhándearg | An ócáid oiliúna LADT+ is mó san Eoraip do mhic léinn (usi.ie)

 

Margadh Ticéad do Mhic Léinn do Wild Roots

Táimid tar éis dul i gcomhar leis an bhféile Wild Roots i Sligeach chun margadh iontach ticéad a thabhairt duit do mhic léinn Ollscoil na Gaillimhe amháin! Cuir do thicéad campála deireadh seachtaine in áirithe anois ar €165 nó 3 thráthchuid mhíosúla de €55. Téigh chuig Oifig Chomhaltas na Mac Léinn 10r.n.-5i.n. Dé Luain – Aoine chun an ráta eisiach seo a fháil. Bíonn an fhéile ar siúl ar an 31 Bealtaine -2 Meitheamh le 7 n-Ardáin, DJanna beo, Tábhairne Trá, Cóisirí Bád + níos mó! Ceannaigh do thicéad ina iomláine roimh an 15 Nollaig agus faigh iontráil saor in aisce do chóisir báid freisin! Tuilleadh eolais faoin bhféile ANSEO.

 

Gairm ar Dhíoltóirí Mac Léinn do Thriftmas

An gcruthaíonn tú agus an ndíolann tú do tháirgí féin? An bhfuil tú do mhangaireacht ghnó taoibh agat féin? Tá iarratais ar oscailt do mhic léinn chun trádáil a dhéanamh ag ár margadh Thriftmas 11r.n.-3i.n.Déardaoin, an 30 Samhain in Áras na Mac Léinn. Tá spásanna teoranta. Déan teagmháil le joanna.brophy@universityofgalway.ie chun eolas a fháil.

 

Cruinnithe den Chriú Aeráide

An bhfuil suim agat i saincheisteanna comhshaoil ar nós athrú aeráide agus inbhuanaitheacht? Glac páirt sa Chriú Aeráide ag ceann dá gcruinnithe atá le teacht! Tuilleadh eolais ar fáil ó su.environment@universityofgalway.ie

 • Déardaoin, an 9 Samhain 5i.n. -7i.n. Small Acoustic Room
 • Déardaoin, an 16 Samhain 6i.n. -7i.n. Large Acoustic Room
 • Dé Céadaoin, an 22 Samhain 5i.n. -7i.n. Small Acoustic Room

 

Cúrsa Pilates ar Líne – €5

Tá ár gcéad Chúrsa Pilates ar Líne eile a mhaireann 6 Seachtaine i mbun clárúcháin anois ar €5 go díreach! 6.30i.n.-7.30i.n. Luan, an 13 Samhain – Luan, an 18 Nollaig – beo ar Zoom. Spásanna teoranta – cláraigh  ANSEO.

 

Tóg Amach Mé/Iarratais do ‘Tóg Amach Mé’

Bain úsáid as do Chúpla Focal agus aimsigh do chéadsearc! Beidh ár n-imeacht GaelSeachtain Tóg Amach Mé/Take Me Out ar siúl 8i.n. ar an gCéadaoin, 15 Samhain ag Sult agus is féidir leat iarratas a dhéanamh chun páirt a ghlacadh ANSEO. Tá fearadh na fáilte roimh gach leibhéal Gaeilge!

 

Clárúchán maidir le hOiliúint um Nochtadh – Oscailte

Tugann an cúrsa seo na scileanna agus an t-eolas do rannpháirtithe chun déileáil go cuí le nochtadh foréigin ghnéis, i suíomhanna inar dócha go dtarlóidh sé seo. Is é Ionad Géarchéime um Éigniú na Gaillimhe a chuireann an oiliúint ar fáil agus beidh sí ar siúl 10r.n.-2i.n. Déardaoin, an 23 Samhain. Nasc cláraithe ANSEO.

 

Bronnadh an Gheimhridh

Tá an Sceideal ar fáil ANSEO anois don Bhronnadh Geimhridh a bheidh ar siúl ar an gCéadaoin 22 go dtí an Chéadaoin 29 Samhain. Má tá céim á bronnadh ort, ná déan dearmad clárú do do vóta do Sheanad Éireann!

 

Achainí Ciseán Nollag de chuid COPE na Gaillimhe

Trí fhlaithiúlacht phobal na Gaillimhe, tá COPE Galway in ann os cionn ciseán bia agus os cionn 1,000 bronntanas a sheachadadh d’fhir, do mhná agus do leanaí ag am Nollag. Chun páirt a ghlacadh agus cabhrú Nollaig speisialta a chinntiú do gach duine, smaoinigh ar sholáthairtí a bhronnadh ar a achainí bhliantúil Nollag, trí fheachtas bailiúcháin a bheidh ar siúl in An Bhialann 10:30 r.n. -2i.n., Dé Céadaoin 8 – Aoine 10 Samhain. Tá liosta de mhíreanna molta agus tuilleadh eolais ar fáil ANSEO.

 

Ticéid Díbheálaí ar Díol

Bí páirteach le IndiaSoc le haghaidh Díbheálaí 6i.n.- meán oíche Dé Domhnaigh 5 Samhain in Áras na Mac Léinn agus Sult. Fíorbhia Indiach, DJanna iontach, damhsa, soilse geala agus dathanna Fhéile. Ticéidí ar €11 amháin ANSEO. Seo chugaibh DJ TU$H agus Irish Dholis don DJ agus don Dohl!

 

Eolas faoin gClár ‘Washington Ireland’

Beidh Clár ‘Washington Ireland’ (WIP), i gcomhar leis an Economics Society, ag reáchtáil seisiún eolais 12i.n. Dé Máirt, an 7 Samhain sa Large Acoustic Room in Áras na Mac Léinn. Beidh seans ag mic léinn níos mó a fhoghlaim faoin gclár agus cloisteáil ó iar-rannpháirtithe. Faigh tuilleadh eolais faoi WIP ANSEO.

 

Tá an Comórtas ‘Why Research Matters’ Oscailte

Á reáchtáil ag AMLÉ leis an gComhairle um Thaighde in Éirinn, tá sé mar aidhm ag an gcomórtas seo an obair éagsúil agus ardchaighdeáin atá á déanamh ag taighdeoirí iarchéime ar fud na hÉireann a léiriú. Tá na sonraí go léir ar fáil ANSEO.

 

Oíche Thráth na gCeist um Fhuinneamh Baineann Dhiaga

Beidh Tráth na gCeist Fuinnimh Baineann Dhiaga, a bheith ina cheiliúradh agus spás sábháilte do gach rud a bhaineann leis an bhfeimineachas, le neart duaiseanna spreagúil ó Planet Retro, AWOL, Charlie Brynes, srl, atá á gcuir ar raifil ar an oíche nach mbeidh tú ag iarraidh a chailleadh! Tar síos go dtí seomra na Coiribe i Sult ó 8i.n. ar an Máirt, an 7 Samhain chun d’eolas ar an gcultúr pobail a thriail agus do ghiota a dhéanamh chun cabhair dhaonnúil a ardú dóibh siúd atá buailte ag na hainghníomhartha in Gaza le déanaí. Ticéid anseo!

 

Obair Mhaoirseachta Íoctha ar an gcampas

Oiliúint – Satharn, an 11 Samhain 2i.n.-3i.n.. Maoirseacht – Domhnach, an 12 Samhain 10r.n.-5i.n.. Tá €100 ann mar íocaíocht as an oiliúint agus maoirseacht ó Fhéile Eolaíochta agus Teicneolaíochta na Gaillimhe. Chun clárú, comhlánaigh an fhoirm áirithinte ANSEO.

 

Tráth na gCeist Boird SVP – 8 Samhain

An bhfuil tú ag iarraidh dul sa seans le ceann de 4 dhearbhán €50 Deliveroo a bhuachan? Beidh Tráth na gCeist Boird á reáchtáil ag SVP Society ag 8i.n. Dé Céadaoin, an 8 Samhain i Massimo Bar. Téama na hoíche ná ‘Oíche na Léine Lofa’, agus beidh duais don léine ba lofa. 4 x dearbhán Deliveroo ar luach €50 don fhoireann sa 1ú áitdearbhán AWOL, dearbhán Placebo Cafe agus go leor duaiseanna eile le buachan ar an oíche. Téann gach fáltas chuig Naomh Uinseann de Pól. Tá €5 an duine ar na ticéid anseo.

 

Imperceptible

Píosa fíorspéisiúil amharclannaíochta comhaimseartha déanta le rímháistreacht, tugann IMPERCEPTIBLE lucht féachana isteach i saol fear amháin atá ag imeacht le gealtacht. Ticéid + eolas ANSEO.

 

Déan Obair dheonach ag Tionól Aeráide Óige na Gaillimhe!

Beidh daoine óga ó gach cearn de Ghaillimh ag comhdháil lae ar an gcampas le hObair d’Ógra Éireann na Gaillimhe ar an gCéadaoin 15 Samhain. Is féidir le hoibrithe deonacha cabhrú le héascú, bainistíocht imeachtaí agus lóistíocht sna meáin. Bígí linn le haghaidh traenála agus eolas a chur ar an tionscadal! Eolas ANSEO.

 

Oíche Oscailte d’Iarchéimithe – Dé Máirt

Beidh Oíche Oscailte d’Iarchéimithe na hOllscoile ar siúl 4i.n. -7i.n. ar an Máirt, an 7 Samhain i Halla Bailey Allen. Tar isteach chun eolas a fháil ar na roghanna staidéir teagasctha agus taighde atá ar fáil agus chun an t-eolas is déanaí a fháil maidir le táillí, maoiniú agus scoláireachtaí. Beidh díospóireacht phainéil, caint ar mhaoiniú PhD, agus seans bualadh le baill foirne ó Choláistí agus Scoileanna, agus oifigí eile (m.sh., Táillí, Iontrálacha, Staidéar Iarchéime). Is féidir leat réamhchlárú chun bheith i láthair ANSEO.

 

Deis le M.S. Fiontraíocht ETIM a dhéanamh in Ollscoil Notre Dame (SAM) – Oíche Eolais ar an 9 Samhain

Bí linn ar an Déardaoin, an 9 Samhain 6i.n. – 7i.n. ag Léachtlann Dillon i bhFoirgneamh na nDán/na hEolaíochta chun foghlaim faoin gClár Céimithe ESTEEM, áit ar féidir le mic léinn Éireannacha M.S. i bhFiontraíocht ETIM a thuilleamh sna Stáit Aontaithe. Nasc le clárú: ANSEO

 

Ainmniúcháin le haghaidh Gradaim Alumni – Oscailt

Tá ainmniúcháin oscailte go dtí Déardaoin, an 30 Samhain ANSEO do Ghradaim Alumni Ollscoil na Gaillimhe i mbliana. Tugann na Gradaim Alumni aitheantas do shármhaitheas agus éachtaí an duine aonair i measc 133,000 iar-mhac léinn ar fud an domhain atá ina gceannairí ina réimsí. Tá tuilleadh eolais faoi na gradaim agus conas ainmniúchán a dhéanamh ANSEO.

 

Tá Taisceadáin Fós ar Fáil

Logáil isteach ar YourSpace chun áirithint a dhéanamh agus íoc as do thaisceadán. Is féidir leat an eochair a bhailiú ansin ó Oifig Chomhaltas na Mac Léinn.

 

Contact Us / Déan Teagmháil Linn

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh le Comhaltas na Mac Léinn trí ríomhphost a sheoladh chuig studentsunion@universityofgalway.ie le haon cheisteanna nó moltaí atá agat. Is féidir ‘like’ a thabhairt dúinn nó muid a leanúint ar  Facebook Instagram Tik Tok agus Twitter.