July 2023

Month Archives

New Students’ Union President Takes Office

News

New Students’ Union President Takes Office

Dean Kenny has taken up the role of President of University of Galway Students’ Union which is the representative group of over 19,000 students. Dean, a Maths and Education Graduate from Belcarra, Co. Mayo, was elected by his peers earlier this year and has now taken the reins in the Students’ Union.

Dean follows in the footsteps of President Michael D Higgins who was the University of Galway Students’ Union President back in 1964. He will be working closely with the other SU Officers including the Vice President/Welfare and Equality Officer Izzy Tiernan, the Vice President/Education Officer Raimey O’Boyle and the Vice President for the Irish Language Faye Ní Dhomhnaill.

Students’ Union President Dean Kenny said: “I am delighted to take up this prestigious role representing the students of University of Galway. It will be another challenging year as the cost of living and accommodation issues continue to have an impact on students but myself and the other SU Officers will be working hard this year for our members. University of Galway students will need extra support in these testing circumstances to ensure that they have the best possible university experience. We are here for our students and are ready to defend their rights.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Uachtarán nua ar Chomhaltas na Mac Léinn tar éis dul i mbun oifige

Tá Dean Kenny tar éis dul i mbun oifige mar Uachtarán Chomhaltas na Mac Léinn, OÉ Gaillimh, an grúpa ionadaíoch do bhreis agus 19,000 mac léinn. Céimí Matamaitice agus Oideachais  as Baile na Cora, Contae Mhaigh Eo é Déan. Toghadh a chomh-mhic léinn ní ba luaithe sa bhliain é agus tá sé anois tar éis teacht i gceannas ar an gComhaltas.

Tá Déan ag déanamh mar a rinne an tUachtarán Mícheál D. Ó hUigínn roimhe, a bhí ina uachtarán ar Chomhaltas na Mac Léinn, OÉ Gaillimh siar in 1964. Beidh sé ag obair as lámha a chéile le hOifigigh eile an Chomhaltais, lena n-áirítear an Leas-Uachtarán/An tOifigeach Leasa agus Comhionannais, Izzy Tiernan, an Leas-Uachtarán/An tOifigeach Oideachais, Raimey O’Boyle, agus an Leas-Uachtarán/Oifigeach na Gaeilge, Faye Ní Dhomhnaill.

Dúirt Dean Kenny, Uachtarán Chomhaltas na Mac Léinn: “Tá an-áthas orm glacadh leis an ról iontach tábhachtach seo ag déanamh ionadaíochta do mhic léinn OÉ Gaillimh. Tá bliain dhúshlánach eile i ndán dúinn toisc go bhfuil tionchar fós ag an ngéarchéim costais maireachtála agus ag ceisteanna cóiríochta ar mhic léinn, ach beidh mé féin agus Oifigigh eile an Chomhaltais ag obair go dian ar son ár gcomhaltaí. Beidh tacaíocht bhreise ag teastáil ó mhic léinn OÉ Gaillimh ag an am crua seo lena chinntiú go mbeidh siad in ann an leas is fearr is féidir a bhaint as saol na hollscoile. Is ar mhaithe leis na mic léinn atá muid agus tá muid faoi réir lena gcearta a chosaint.”