August 2022

Month Archives

Get Involved!

News

Get Involved

Ways to get involved with your SU this year |Bealaí le páirt a ghlacadh i do Chomhaltas i mbliana

⭐️Become a Class Rep | Bí i d’Ionadaí Ranga
⭐️Join the Welfare Crew | Glac páirt sa Chriú Leasa
⭐️Run for Election | Seas sa Toghchán
⭐️Join the Event Crew | Glac páirt sa Chriú Siamsaíochta
⭐️Join Coiste Gaeilge | Glac páirt i gCoiste na Gaeilge
⭐️Fundraise for the SU Charities | Glac páirt sa Dúshlán Cartanachta

SU Life Skills Courses Now Enrolling

News

NUI Galway Students’ Union Launches Practical Training for Students  

NUI Galway Students’ Union today launched their Life Skills courses for the 2022/23 academic year. Since 2009 the Students’ Union has been running a wide range of subsidised courses for the 19,000 students of NUI Galway with the aim of increasing their practical knowledge. These courses help to improve the employment prospects of students during and after college by boosting their CV’s. The courses also teach them important life skills including how to save lives. 

Students’ Union Vice-President/Welfare and Equality Officer Imogen O’Flaherty Falconer said: “We are delighted to announce details of our Life Skills courses for the year ahead. Whether it’s learning Sign Language or gaining the skills to administer CPR, all of these courses help to provide a well-rounded education for our students whilst also helping them to make their CV’s stand out from the crowd when looking for jobs.”  

The courses on offer from the Students’ Union include:  

 • Sign Language 
 • Heart Saver AED Training  
 • Mental Health Awareness Courses  
 • Gaeilge Classes  
 • Disclosure Training with Galway Rape Crisis Centre 

The full course descriptions, costs and booking information can be found at: https://su.nuigalway.ie/su-services/su-life-skills/ 

NUI Galway Students’ Union is a democratic organisation whose mission is “to represent its members and promote, defend and vindicate the rights of its members at all levels of society.” 

________________________________________________________________________________________________

Oiliúint Phraiticiúil do Mhic Léinn Seolta ag Comhaltas na Mac Léinn, OÉ Gaillimh  

Inniu sheol Comhaltas na Mac Léinn, OÉ Gaillimh cúrsaí Scileanna Saoil don bhliain acadúil 2022/23. Tá réimse leathan cúrsaí fóirdheonaithe á reáchtáil ag Comhaltas na Mac Léinn  ón mbliain 2009 i leith don 19,000 mac léinn in OÉ Gaillimh d’fhonn a gcuid eolais phraiticiúil a mhéadú. Cuidíonn na cúrsaí seo le hionchais fostaíochta na mac léinn a fheabhsú le linn an choláiste agus agus ina dhiaidh trí bhíthin a CVanna a threisiú. Múintear scileanna saoil tábhachtacha dóibh ar na cúrsaí freisin, lena n-áirítear cén chaoi beatha a shábháil. 

Bhí an méid seo a leanas le rá ag Imogen O’Flaherty Falconer, Leas-Uachtarán/Oifigeach Leasa agus Comhionannais, Chomhaltas na Mac Léinn: “Tá an-áthas orainn sonraí ár gcúrsaí Scileanna Saoil a fhógairt don bhliain amach romhainn. Cibé an mbaineann sé leis an Teanga Chomharthaíochta a fhoghlaim nó leis na scileanna a ghnóthú chun ACS a thabhairt, déanann na cúrsaí seo go léir a gcion féin le hoideachas leathan a thabhairt dár gcuid mac léinn. Chomh maith leis sin, cabhraíonn siad leo CV a bheith acu a sheasfaidh amach sa slua agus post á lorg acu.”  

I measc na gcúrsaí a bheidh á dtairiscint ag Comhaltas na Mac Léinn an seimeastar seo tá:  

 • Teanga Chomharthaíochta 
 • Oiliúint ACS  
 • Cúrsaí Feasachta Meabhairshláinte  
 • Gaeilge  
 • Oiliúint um Nochtadh ó Ionad Éigeandála um Éigniú na Gaillimhe 

 

Is féidir tuairiscí iomlána ar na cúrsaí, costais agus faisnéis áirithinte a fháil ag: https://su.nuigalway.ie/su-services/su-life-skills/

 

Eagraíocht dhaonlathach é Comhaltas na Mac Léinn, OÉ Gaillimh arb é a mhisean ná ionadaíocht a dhéanamh dá chuid ball, agus cearta na mball sin a chur chun cinn, a chosaint agus a chur i bhfeidhm ar gach leibhéal den tsochaí. 

Early Bird Ents

News

Early Bird Ents | Imeachtaí Luatha Siamsaíochta

FREE Events to welcome all our early arrivals to NUI Galway!

• Croagh Patrick Hike 09:30-18:00 Sunday 28th August – Sign up via NUIG Mountaineering Club HERE. Immerse yourself in the wilderness! This hike will take you up the slopes of Croagh Patrick in County Mayo. Make sure to bring hiking boots and waterproofs.

• Board Games Night 18:00-20:30 Monday 29th August in the Hub downstairs in Áras na Mac Léinn. Come along to this board game extravaganza. Everything from chess and monopoly to giant jenga and cards against humanity. This is a non alcoholic event.

• Pub Quiz 19:00-21:00 Tuesday 30th August in the Corrib Room, Sult, NUI Galway. A classic pub quiz held in Sult the Students’ Union bar. Teams are created on the night so come along and meet new people.

• Global Night 19:00-23:30 Wednesday 31st August at Sult, NUI Galway. Join us in Sult the Students’ Union bar for an unforgettable night of music and dancing. DJ on till late.

• Speed Friending 17:00-19:00 Thursday 1st September in the Corrib Room, Sult, NUI Galway. Want to meet new people? Check this out. Guaranteed not awkward!

• Arriba Night 19:00-23:00 Thursday 1st September at Sult, NUI Galway. Show your moves with a fun-filled Latin mix, reggaeton night at Sult!

• Karaoke Night 19:00-23:00 Friday 2nd September at Sult, NUI Galway.

• Scavenger Hunt All Day Saturday 3rd September – Sign up HERE before 16:00 Friday 2nd September. You will be allocated a team and can take part in the hunt when it suits you 09:00-18:00 Saturday 3rd September around Galway City.

• Gaeilge 101 18:00-19:30 Monday 5th September in The View upstairs in Áras na Mac Léinn. An introduction to one of Ireland’s national languages. Get to know some basic Irish Language phrases and phonetics to get you started on your Gaeilge journey!

 • Campus Tours 11:00 + 14:00 Each Day 29/08, 30/08, 31/08/1/09, 2/09, 5/09, 6/09, 7/09, 8/09 and 9/09. Join your guide for a 45 minute tour of campus to get yourself orientated. MEETING POINT: The Big Yellow Thing outside the Library. Find out where everything is on campus – all the important buildings, best places for coffee etc
 • Galway City Tours 17:00 1st Sept and 14:00 + 17:00 4th-11th September. MEETING POINT: The Student Plaza outside Áras na Mac Léinn. Join us for a walking tour of Galway to get to know the city. Tea/coffee/treats available.
 • Fáilte Mornings 12:00-13:00 in the Corrib Room at Sult Monday-Friday until Friday 9th September. No booking needed just drop in for a chat!

Limited spaces – register on Eventbrite HERE for your tickets for each event

These events are brought to you by NUI Galway International Office, NUI Galway Students’ Union, ALIVE and Galway Volunteer Centre.

SU Charity Applications Are Open

News

Students’ Union Invite Applications to Annual Charity Fund

NUI Galway Students’ Union has opened the application process for Charities wishing to be considered as beneficiaries for its annual fundraising campaign for 2022/23. Last year students ran a series of events including a giant Christmas Raffle, a Taylor Swift night, saucy Sex Toy Bingo, charity Take Me Out, table quizzes, and a Sports Day. They raised €11,000 for Galway Rape Crisis Centre and BeLonG To Youth Services.

Application forms for the 2022/23 fund are available from the Students’ Union website here: NUIG SU Charity Application Form 2022 and the closing date for applications is 5pm Monday 29th of August 2022. Please note that any canvassing will automatically disqualify your charity from this process.

Students’ Union Vice-President/Welfare and Equality Officer Imogen O’Flaherty Falconer said: “Despite the constant cutbacks and daily challenges we all face, NUI Galway students have a very proud tradition of raising money for charities. This year we hope to raise even more money for good causes with our Charity events. These events will encourage our students to get involved in helping their community whilst also making friends and having fun.”

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Fáilte á Cur ag Comhaltas na Mac Léinn roimh Iarratais ar an gCiste Bliantúil Carthanachta

Tá Comhaltas na Mac Léinn, OÉ Gaillimh ag glacadh le hiarratais anois ó Charthanais ar mian leo a n-ainm a chur sa rith le haghaidh an fheachtais bhliantúil tiomsaithe airgid do 2022/23. I measc na n-imeachtaí a d’eagraigh mic léinn anuraidh bhí Crannchur Ollmhór na Nollag, Oíche Taylor Swift, Biongó Gnéasbhréagán, Take Me Out ar son carthanachta, tráth na gceist, agus Lá Spórt. Bhailigh siad €11,000 ar son Ionad Éigeandála na Gaillimhe um Éigniú agus Sheirbhísí Óige BeLonG To.

Tá foirmeacha iarratais ar chiste 2022/23 le fáil ó láithreán gréasáin Chomhaltas na Mac Léinn: NUIG SU Charity Application Form 2022  agus ní mór iarratais a chur isteach faoi 5 i.n., Dé Luain, an 29 Lúnasa 2022. Tabhair faoi deara go ndéanfar do charthanas a dhícháiliú go huathoibríoch má dhéantar aon iarracht canbhasáil ar a shon.

Bhí an méid seo a leanas le rá ag Imogen O’Flaherty Falconer, Leas-Uachtarán/Oifigeach Leasa agus Comhionannais Chomhaltas na Mac Léinn: “Tá traidisiún na carthanachta go smior i mic léinn OÉ Gaillimh d’ainneoin na gciorruithe uile agus na ndúshlán a bhíonn le sárú acu gach uile lá. Tá súil againn níos mó airgid ná riamh a bhailiú i mbliana ar son cúiseanna maithe trínár nImeachtaí Carthanachta. Spreagfaidh na himeachtaí seo ár gcuid mac léinn lena gcion féin a dhéanamh ar son a bpobal, chomh maith le cairde nua a dhéanamh agus spraoi a bheith acu ag an am céanna.”

SU Cloakroom and Engineering Desk Jobs

News

SU Cloakroom and Engineering Desk Job Applications

Applications are now OPEN for the vacant positions at the NUI Galway Students’ Union Cloakroom and Engineering Building Information Desk for the 2022/23 academic term.

Please send your CV together with cover letter to Joanna Brophy, Assistant Manager, NUI Galway Students’ Union by email only to joanna.brophy@nuigalway.ie before 1pm on Monday 29th of August 2022.

Full job description is available HERE: Job-Description-SU-Engineering-Desk-Staff (1)

Late applications will not be accepted.

The NUI Galway Students’ Union Cloakroom will be open 9am-5pm Monday – Friday and the Engineering Desk will be open 11am-3pm Monday-Friday during term time in semester 1.

Please only apply if you will be free to work during these hours.

Please note: You must be available for training on Friday 2nd September 2022 and be prepared to start work on Monday 5th September 2022.