July 2022

Month Archives

New Students’ Union President Takes Office

News

New Students’ Union President Takes Office

Sai Gujulla has taken up the role of President of NUI Galway Students’ Union which is the representative group of over 19,000 students. Sai, a biomedical engineering student, was elected by his peers earlier this year and has now taken the reins in the Students’ Union. He held the role of Convenor of the College of Science and Engineering with the SU last year.

Sai follows in the footsteps of President Michael D Higgins who was the NUI Galway Students’ Union President back in 1964. He will be working closely with the other SU Officers including the Vice President/Welfare and Equality Officer Imogen O’Flaherty Falconer, the Vice President/Education Officer Joe Mee and the Vice President for the Irish Language Barry Ó Siochrú.

Students’ Union President Sai Gujulla said: “I am delighted to take up this prestigious role representing the students of NUI Galway. It will be another challenging year as we are in the midst of a Cost of Living Crisis but myself and the other SU Officers will be working hard this year for our students. NUI Galway students will need extra support in these testing circumstances to ensure that they have the best possible student experience. We are here for our students and are ready to defend their rights.”

PICTURED (Left to Right): Imogen O’Flaherty Falconer, Joe Mee, Sai Gujulla agus Barry Ó Siochrú (NUI Galway Students’ Union)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Uachtarán nua ar Chomhaltas na Mac Léinn tar éis dul i mbun oifige

Sai Gujulla tar éis dul i mbun oifige mar Uachtarán Chomhaltas na Mac Léinn, OÉ Gaillimh, an grúpa ionadaíoch do bhreis agus 19,000 mac léinn. Mac léinn innealtóireachta bithleighis é Sai. Toghadh a chomh-mhic léinn ní ba luaithe sa bhliain é agus tá sé anois tar éis teacht i gceannas ar an gComhaltas. Ba é Tionólaí Choláiste na hEolaíochta agus na hInnealtóireachta leis an gComhaltas anuraidh.

Tá Sai ag déanamh mar a rinne an tUachtarán Mícheál D. Ó hUigínn roimhe, a bhí ina uachtarán ar Chomhaltas na Mac Léinn, OÉ Gaillimh siar in 1964. Beidh sé ag obair as lámha a chéile le hOifigigh eile an Chomhaltais, lena n-áirítear Leas-Uachtarán/An tOifigeach Leasa agus Comhionannais, Imogen O’Flaherty Falconer, Leas-Uachtarán/An tOifigeach Oideachais, Joe Mee, agus Leas-Uachtarán/Oifigeach na Gaeilge, Barry Ó Siochrú.

Bhí an méid seo a leanas le rá ag Sai Gujulla, Uachtarán Chomhaltas na Mac Léinn: “Tá an-áthas orm glacadh leis an ról iontach tábhachtach seo ag déanamh ionadaíochta do mhic léinn OÉ Gaillimh. Tá bliain dhúshlánach eile i ndán dúinn toisc go bhfuil muid i lár Géarchéim Costais Maireachtála, ach is féidir talamh slán a dhéanamh de go mbeidh mé féin agus na hOifigigh eile ag obair go dian ar son na mac léinn go léir. Beidh tacaíocht bhreise ag teastáil ó mhic léinn OÉ Gaillimh ag an am crua seo lena chinntiú go mbeidh siad in ann an leas is fearr is féidir a bhaint as saol an mhic léinn. Is ar mhaithe leis na mic léinn atá muid agus tá muid faoi réir lena gcearta a chosaint.

SA GHRIANGHRAF (Ó Chlé go Deas): Imogen O’Flaherty Falconer, Joe Mee, Sai Gujulla agus Barry Ó Siochrú (Comhaltas na Mac Léinn OÉ Gaillimh)