June 2022

Month Archives

Students’ Union Raises €11,000 for Charity

News

Students’ Union Raises €11,000 for Charity

NUI Galway Students’ Union today presented the proceeds of their year of fundraising events to Galway Rape Crisis Centre and BeLonG To Youth Services. The unique charity events held throughout the academic year raised a total of €11,000 for the two charities.

Events held over the year included a giant Christmas Raffle, a Taylor Swift night, saucy Sex Toy Bingo, charity Take Me Out, table quizzes, and a Sports Day. There were also charity book, cake and clothes sales. The challenges helped the NUI Galway community to stay active and engaged whilst raising funds for two great causes.

Students’ Union President Róisín Nic Lochlainn said: “The response to our year of fundraising events was fantastic and it helped us all feel connected as a campus.  NUI Galway students have a very proud tradition of raising money for charities and they have excelled themselves again this year.”

Students’ Union Vice-President/Education Officer Clodagh McGivern added: “In what has been a stressful academic year it’s great that the students of NUI Galway have put such a huge effort in to raising funds to help others. We are delighted to be presenting €11,000 to these two amazing charities who do so much for those in need. To have raised so much is a great achievement for all involved.”

Pictured (Left to Right): Susan Costello (Galway Rape Crisis Centre), Róisín Nic Lochlainn (NUIG SU) and Lorna Shanley (NUIG SU)

__________________________________________________________________________________________________________________________

€11,000 Tiomsaithe ag Comhaltas na Mac Léinn ar son Carthanachta

Inniu bhronn Comhaltas na Mac Léinn, OÉ Gaillimh airgead a bailíodh le bliain anuas ar Ionad Éigeandála na Gaillimhe um Éigniú agus ar Sheirbhísí Óige BeLonG To. Bailíodh €11,000 san iomlán don dá charthanas ag imeachtaí carthanachta ar leith a bhí ar siúl le linn na bliana.

I measc na n-imeachtaí bhí Crannchur Ollmhór na Nollag, Oíche Taylor Swift, Biongó Gnéasbhréagán, Take Me Out ar son carthanachta, tráth na gceist, agus Lá Spóirt. Eagraíodh díolacháin leabhar, cístí agus éadaí chomh maith. Chabhraigh na himeachtaí seo le pobal OÉ Gaillimh fanacht gníomhach gnóthach agus airgead a bhailiú ar son dhá chúis mhaithe ag an am céanna.

Bhí an méid seo le rá ag Uachtarán Chomhaltas na Mac Léinn, Róisín Nic Lochlainn: “Bhí an-ghlacadh leis na himeachtaí i mbliana agus chabhraigh siad ar fad linn cur le chéile ar an gcampas.  Tá traidisiún na carthanachta go smior i mic léinn OÉ Gaillimh agus tá gaisce déanta acu arís i mbliana.”

Dúirt Clodagh McGivern, Leasuachtarán de chuid an Chomhaltais/an tOifigeach Oideachais: “Cé gur bliain acadúil strusmhar a bhí ann, is iontach an rud é go ndearna mic léinn OÉ Gaillimh a seacht ndícheall airgead a bhailiú le cabhrú le daoine eile. Tá ríméad orainn €11,000 a bhronnadh ar an dá charthanas iontacha seo a thugann cúnamh nach beag do dhaoine in am an ghátair. Is éacht ollmhór é gur éirigh leo siúd a bhí páirteach an méid sin airgid a thiomsú.”

Sa ghrianghraf (ó chlé go deas): Susan Costello (Ionad Éigeandála na Gaillimhe um Éigniú),

Róisín Nic Lochlainn (Comhaltas na Mac Léinn) agus Lorna Shanley (Comhaltas na Mac Léinn)

Exam Results

News

Exam Results

Good luck to everyone getting exam results!

 • Undergrad Results released 10th-15th June
 • Postgrad Results released 20th-22nd June
 • International Student Results (course instances 1EM1, 1OA2, 1OA3 only) released via International Office

The schedule of exact days/times results released is on Exams Office Website

Consultation Days

Consultation Day is the day you can speak with your disciplines/lecturers about your results. Please contact them in advance to make your appointment

 • 23rd June Undergrads
 • 30th June Postgrads

Exam Result Appeals

 • To appeal an exam result you must complete online application form and submit it with supporting documentation and appeal fee (€60 per module up to a maximum of €300)
 • An appeal decision can take up to 3 months
 • More info and deadlines on Exams Office website
 • Late applications will not be accepted

Exam Result Recheck

 • A recheck is simply a re-calculation of all parts of the module mark and there is NO review of the exam content.
 • To recheck an exam result you must complete online application form and submit it with recheck fee (€25 per module)
 • More info and deadlines on Exams Office website

Repeat/Autumn Exams

 • Timetable published 8th July
 • Repeat/Autumn exams take place 2nd-12th August
 • The Repeat Exam fee is €295
 • Repeat/Autumn Exam Results – 26th Aug Undergrads, 6th Sept Postgrads

For more information contact su.education@nuigalway.ie

Exam Result FAQs 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Torthaí Scrúdaithe

Ádh mór ar gach duine a bheidh ag fáil torthaí scrúdaithe!

 • Torthaí fochéimithe le heisiúint idir an 10-15 Meitheamh
 • Torthaí iarchéimithe le heisiúint Dé hAoine, an 20-22 Meitheamh
 • Torthaí mac léinn idirnáisiúnta (cúrsaí 1EM1, 1OA2, 1OA3 amháin) le heisiúint tríd an Oifig Idirnáisiúnta

Tá sceideal beacht na laethanta/na n-amanna a n-eiseofar na torthaí le fáil ar láithreán gréasáin Oifig na Scrúduithe

Achomharc i gcoinne Toradh Scrúdaithe

 • Le hachomharc a dhéanamh i gcoinne toradh scrúdaithe, ní mór duit an fhoirm iarratais ar líne a chomhlánú agus í a chur isteach i dteannta cáipéisíocht tacaíochta agus na táille achomhairc (€60 in aghaidh an mhodúil)
 • D’fhéadfadh sé go dtógfadh sé suas le 3 mhí cinneadh achomhairc a dhéanamh
 • Tá tuilleadh eolais, mar aon leis na spriocdhátaí atá i gceist, le fáil ar láithreán gréasáin Oifig na Scrúduithe

Athsheiceáil ar Thoradh Scrúdaithe

 • Níl i gceist le hathsheiceáil ach athríomh ar gach cuid de mharc an mhodúil agus NÍ DHÉANTAR aon athbhreithniú ar inneachar an scrúdaithe féin.
 • Le hathsheiceáil ar thoradh scrúdaithe a iarraidh, ní mór duit an fhoirm iarratais ar líne a chomhlánú agus í a chur isteach i dteannta na táille athsheiceála (€25 in aghaidh an mhodúil)
 • Tá tuilleadh eolais, mar aon leis na spriocdhátaí atá i gceist, le fáil ar láithreán gréasáin Oifig na Scrúduithe

Scrúduithe Athshuí/Fómhair

 • Amchlár le foilsiú Dé hAoine, an 8 Iúil
 • Beidh na Scrúduithe Athshuí/Fómhair ar siúl ar líne idir an 2 Lúnasa agus an 12 Lúnasa
 • Is é €295 an táille le scrúdú a athshuí
 • Torthaí na Scrúduithe Athshuí/Fómhair – an 26 Lúnasa, nó an 6 Meán Fómhair i gcás iarchéimithe

Tuilleadh eolais ar fail ó su.education@nuigalway.ie