July 2021

Month Archives

WE ARE HIRING: SIN EDITOR

News

Sin Newspaper is the official Student Newspaper of NUI Galway. A fortnightly publication published by the Students’ Union, the paper includes a mix of campus news, features, sport and reviews.

For the duration of the COVID-19 pandemic, Sin will continue to be published as an online newspaper via ISSUU.

 

Sin.ie is the online information resource of NUI Galway Students’ Union. The website will include up to date news and features and will be a comprehensive information and resource centre for NUI Galway students with regards to college and local news in particular.

 

The Sin Editor will be a self starter who works well with others and has particular strengths in working with, and motivating, a team of volunteers.

 

Principal Duties and Responsibilities

 • Recruit, direct and motivate a team of voluntary sub editors and writers
 • Overall responsibility for sourcing newspaper and website content, including content as Gaeilge.
 • Maintain a high standard of writing in both Sin Newspaper and Sin Website
 • Edit 12 issues of Sin Newspaper in conjunction with the Students’ Union
 • Update Sin.ie website and social media platforms regularly with news, features etc
 • Work with the Graphic Designer to ensure consistent design and layout
 • Develop links with other student publications to facilitate sharing of information and resources
 • Oversee distribution of Sin Newspaper across campus
 • Any other duties which may be assigned from time to time

 

Remuneration

€500 stipend per issue

 

Applications

Please include the following:

 • Cover letter outlining your suitability for the role
 • CV
 • A sample proposal outlining a plan of action of how you would manage Sin Newspaper over the next academic year. This should include your plans for writer recruitment and retention, format of Sin, general promotion of Sin, and any other ideas you have.

 

Applications by email only to: recruitment@su.nuigalway.ie

 

 

Closing date:                        5:00pm Tuesday 3rd August 2021

Interviews (via zoom):     Wednesday 11th August 2021

Exam Results

News

Exam Results

Good luck to everyone getting exam results!

 • Undergrad Results released 8th -13th July
 • International Student Results (course instances 1EM1, 1OA2, 1OA3 only) released via International Office
 • Postgrad Results released Weds 21st July

The schedule of exact days/times results released is on Exams Office Website

Repeat/Autumn Exams

 • Timetable published Fri 30th July
 • Repeat/Autumn exams take place 9th-19th August online
 • The Repeat Exam fee is €295
 • Repeat/Autumn Exam Results – 3rd Sept Undergrads, 16th Sept Postgrads

Exam Result Appeals

Exam Result Recheck

 • A recheck is simply a re-calculation of all parts of the module mark and there is NO review of the exam content.
 • To recheck an exam result you must complete online application form and submit it with recheck fee (€25 per module)
 • More info and deadlines on Exams Office website

EXAM TIPS 

ACADEMIC INTEGRITY 

_________________________________________________________________________________________________________________

Torthaí Scrúdaithe

Ádh mór ar gach duine a bheidh ag fáil torthaí scrúdaithe!

 • Torthaí fochéimithe le heisiúint idir an 8 Iúil agus an 13 Iúil
 • Torthaí mac léinn idirnáisiúnta (cúrsaí 1EM1, 1OA2, 1OA3 amháin) le heisiúint tríd an Oifig Idirnáisiúnta
 • Torthaí iarchéimithe le heisiúint an 21 Iúil

Tá sceideal beacht na laethanta/na n-amanna a n-eiseofar na torthaí le fáil ar láithreán gréasáin Oifig na Scrúduithe

Scrúduithe Athshuí/Fómhair

 • Amchlár le foilsiú Dé hAoine, an 30 Meitheamh
 • Beidh na Scrúduithe Athshuí/Fómhair ar siúl ar líne idir an 9 Lúnasa agus an 19 Lúnasa
 • Is é €295 an táille le scrúdú a athshuí
 • Torthaí na Scrúduithe Athshuí/Fómhair – an 3 Meán Fómhair, nó an 16 Meán Fómhair i gcás iarchéimithe

Achomharc i gcoinne Toradh Scrúdaithe

 • Le hachomharc a dhéanamh i gcoinne toradh scrúdaithe, ní mór duit an fhoirm iarratais ar líne a chomhlánú agus í a chur isteach i dteannta cáipéisíocht tacaíochta agus na táille achomhairc (€60 in aghaidh an mhodúil)
 • D’fhéadfadh sé go dtógfadh sé suas le 3 mhí cinneadh achomhairc a dhéanamh
 • Tá tuilleadh eolais, mar aon leis na spriocdhátaí atá i gceist, le fáil ar láithreán gréasáin Oifig na Scrúduithe

Athsheiceáil ar Thoradh Scrúdaithe

 • Níl i gceist le hathsheiceáil ach athríomh ar gach cuid de mharc an mhodúil agus NÍ DHÉANTAR aon athbhreithniú ar inneachar an scrúdaithe féin.
 • Le hathsheiceáil ar thoradh scrúdaithe a iarraidh, ní mór duit an fhoirm iarratais ar líne a chomhlánú agus í a chur isteach i dteannta na táille athsheiceála (€25 in aghaidh an mhodúil)
 • Tá tuilleadh eolais, mar aon leis na spriocdhátaí atá i gceist, le fáil ar láithreán gréasáin Oifig na Scrúduithe

LEIDEANNA SCRÚDUITHE

AN tIONRACAS ACADÚIL

Antrim Native Takes Up Role as Students’ Union President

News

Antrim Native Takes Up Role as Students’ Union President

Róisín Nic Lochlainn has taken up the role of President of NUI Galway Students’ Union which is the representative group of over 19,000 students. Róisín, a law, sociology and politics student from Antrim, was elected by her peers earlier this year and has now taken the reins in the Students’ Union. She previously held the role of Vice President/Welfare and Equality Officer with the SU last year.

Róisín follows in the footsteps of President Michael D Higgins who was the NUI Galway Students’ Union President back in 1964. She will be working closely with the other SU Officers including the Vice President/Welfare and Equality Officer Cora Clarke from Ardrahan in County Galway and the Vice President/Education Officer Clodagh McGivern from Tipperary.

Students’ Union President Róisín Nic Lochlainn said: “I am delighted to take up this prestigious role representing the students of NUI Galway. It will be another challenging year as we are still in the midst of the Covid-19 Crisis but myself and the other SU Officers will be working hard this year for our students. NUI Galway students will need extra support in these testing circumstances to ensure that they have the best possible student experience. We are here for our students and are ready to defend their rights.”

PICTURED (Left to Right): Cora Clarke (NUIG Students’ Union Vice-President/Welfare and Equality Officer), Róisín Nic Lochlainn (NUIG Students’ Union President) and Clodagh McGivern (NUIG Students’ Union Vice-President/Education Officer) (Photo by Oisín Bradley)

________________________________________________________________________________________________________________

Bean ó Aontroim Tar Éis Dul i mBun Oifige mar Uachtarán Chomhaltas na Mac Léinn

Tá Róisín Nic Lochlainn tar éis dul i mbun oifige mar Uachtarán Chomhaltas na Mac Léinn, OÉ Gaillimh, an grúpa ionadaíoch do bhreis agus 19,000 mac léinn. Mac léinn dlí, socheolaíochta agus polaitíochta as Aontroim í Róisín. Toghadh a comh-mhic léinn ní ba luaithe sa bhliain í agus tá sí anois tar éis teacht i gceannas ar an gComhaltas. Bhí sí mar Leas-Uachtarán/An tOifigeach Leasa agus Comhionannais anuraidh.

Tá Róisín ag déanamh mar a rinne an tUachtarán Mícheál D. Ó hUigínn roimpi, a bhí ina uachtarán ar Chomhaltas na Mac Léinn, OÉ Gaillimh siar in 1964. Beidh sí ag obair as lámha a chéile le hOifigigh eile an Chomhaltais, lena n-áirítear Leas-Uachtarán/An tOifigeach Leasa agus Comhionannais, Cora Clarke, as Ard Raithin i gContae na Gaillimhe, agus Leas-Uachtarán/An tOifigeach Oideachais, Clódagh McGivern, as Tiobraid Árann.

Bhí an méid seo le rá ag Uachtarán Chomhaltas na Mac Léinn, Róisín Nic Lochlainn: “Tá an-áthas orm glacadh leis an ról iontach tábhachtach seo ag déanamh ionadaíochta do mhic léinn OÉ Gaillimh. Tá bliain dhúshlánach eile i ndán dúinn toisc nach bhfuil muid réidh fós le Géarchéim Covid-19, ach is féidir talamh slán a dhéanamh de go mbeidh mé féin agus na hOifigigh eile ag obair go dian ar son na mac léinn go léir. Beidh tacaíocht bhreise ag teastáil ó mhic léinn OÉ Gaillimh ag an am crua seo lena chinntiú go mbeidh siad in ann leas is fearr is féidir a bhaint as saol an mhic léinn. Is ar mhaithe leis na mic léinn atá muid agus tá muid faoi réir lena gcearta a chosaint.

SA GHRIANGHRAF (Ó Chlé go Deas): Cora Clarke (Leas-Uachtarán/an tOifigeach Leasa agus Comhionannais), Róisín Nic Lochlainn (Uachtarán Chomhaltas na Mac Léinn) agus Clódagh McGivern (Leas-Uachtarán/an tOifigeach Oideachais) (Grianghraf le hOisín Bradley)